Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

Νέο Δελτίο Τιμών

Θα ισχύσει από τη Δευτέρα 21 Ιουλίου
Παρασκευή, 18.07.08
Νέα λίστα φαρμάκων θα ισχύει από την Δευτέρα 21 Ιουλίου και βάσει των στοιχείων που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων περιλαμβάνει κατ’ αρχήν νέες μειωμένες τιμές από 9,81% έως 54,76% σε 13 πρωτότυπα φάρμακα εισαγωγής ΙΦΕΤ με την έκδοση ειδικών αποφάσεων του ΕΟΦ.
Από τα ανωτέρω φάρμακα, που θα εισάγονται, διακινούνται και θα εμπορεύονται πλέον από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκύπτει ένα συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ύψους 1.194.482 ευρώ, βάσει των ποσοτήτων που πουλήθηκαν το έτος 2007 και τις μειωμένες τιμές που θα έχουν στο νέο Δ.Τ.Φ.
Πέραν των μειώσεων σε φάρμακα εισαγωγής ΙΦΕΤ, το νέο δελτίο τιμών περιλαμβάνει:
- SANDOGLOBULIN INJ LYOPH FL 6GR+SOLV 200ML IV SANDOGLOBULIN INJ LYOPH. FL 3GR+SOLV 100ML IV (Ανοσοσφαιρίνες από ανθρώπινο πλάσμα): Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των ως άνω φαρμάκων, που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια στην ελληνική αγορά, με πολλαπλά προβλήματα στον εφοδιασμό των ελληνικών νοσοκομείων, έγινε εξισορρόπηση της τιμής πώλησής τους με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε.
- LONARID-N TABL 20x(400+50+10)MG (Αναλγητικό τριών δραστικών ουσιών): Κρίθηκε αναγκαία η αναπροσαρμογή της τιμής. Η μητρική εταιρεία έχει εγκαταστήσει στην Ελλάδα εκτεταμένη γραμμή παραγωγής, απ΄ όπου καλύπτει τις ανάγκες όχι μόνο της ελληνικής αγοράς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. Επίσης προτίθεται, άμεσα, να συγκεντρώσει όλη την ευρωπαϊκή παραγωγή του φαρμάκου στην Ελλάδα.
- SALOSPIR E.C.TABL BT 20X100 MG (Αναστολέας συγκόλλησης αιμοπεταλίων - καρδιολογικής χρήσης): Λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής του, αναπροσαρμόστηκε η χονδρική τιμή.
- Ευθυγραμμίσεις - αναπροσαρμογές «29» φαρμακευτικών προϊόντων (αντιγράφων) στο 80% της τιμής πώλησης των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους οι τιμές των οποίων είχαν εγκριθεί σε προηγούμενα δελτία τιμών φαρμάκων. Σε ετήσια βάση οι συνολικές αυξήσεις των τιμών των ανωτέρω αντιγράφων ανέρχεται στο ποσό των 152.505 ευρώ.
- 230 τιμές νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. και είχαν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπ. Ανάπτυξης σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων μέχρι και την 30/06/08, βάσει της εγκυκλίου Α3-759/4/2/2008. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των ως άνω τιμών οι 189 αφορούν σε αντίγραφα, ενώ οι υπόλοιπες 41 σε πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα, εκ των οποίων οι τρεις τιμές αντιστοιχούν σε σκευάσματα απολύτως νέων δραστικών ουσιών (VOLIBRIS, TYVERB, TOVIAZ)
Το Υπ. Ανάπτυξης ενέκρινε τιμές στα νεοκυκλοφορούντα φαρμακευτικά σκευάσματα πρωτότυπα και όμοιας δραστικής ουσίας (αντίγραφα) σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας υπ’αριθ. 6/05 Α.Δ. και με διαδικασίες που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και μετά από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ. και εισήγηση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.
Οι τιμές όλων των ανωτέρω νέων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προσδιορίστηκαν και είναι απολύτως εναρμονισμένες με τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ε.Ε., εκ των οποίων δύο από τις 15 χώρες της Ε.Ε. πλέον της Ελβετίας και μια από τις 10 χώρες που προσχώρησαν την 1/5/2004 στην Ε.Ε., στον οποίον προστέθηκαν τα έξοδα εισαγωγής και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, οι δε τιμές των αντιγράφων στο 80% της τιμής των αντίστοιχων πρωτοτύπων τους.
Το Υπ. Ανάπτυξης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, συνεχίζει, με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς, την προσπάθειά του στον ευαίσθητο τομέα των φαρμάκων, για τη συγκράτηση των τιμών τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σ’ αυτά των λαϊκών στρωμάτων, αφού πρόκειται για τεράστιας σημασίας κοινωνικό αγαθό άμεσα συνδεδεμένο με την υγεία του κοινωνικού συνόλου.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο νέο Δελτίο θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και φάρμακα για σοβαρές περιπτώσεις συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας, για την πνευμονική αρτηριακή υπέρταση κατηγορίας III, νεότερα φάρμακα για HIV, για τη νόσο του Πάρκινσον, για τον καρκίνο του μαστού.
Πηγή ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

Εκλογές Π.Φ.Σ.

Τον Οκτώβριο αναμένονται οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Πανελληνίου, που για μια ακόμη φορά αναμένεται να είναι ο Δ.Βαγιωνάς με τη προυπάθεση οτι ο Άρειος Πάγος θα τελεσιδικήσει υπερ της κατάργησης του ορίου ηλικίας των 70 ετών για τους φαρμακοποιούς προκειμένου να συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά. Εναλλακτική πρόταση για την προεδρία σε περίπτωση παρετήσεως του Δ. Βαγιωνά αποτελεί ο νυν αντιπρόεδρος και υποδιηκητής ΙΚΑ Δ.Αμπατζόγλου. Εν αναμονή των εξελήξεων λοιπόν.