Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Ο ΕΟΦ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ACOMPLIA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) συνιστά την αναστολή της αδείας κυκλοφορίας του Acomplia (rimonabant):Ο ΕΟΦ ενημερώνει για τα ακόλουθαΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) συνέστησε την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας του Acomplia (rimonabant) της εταιρείας Sanofi-Aventis. Η Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του ΕΜΕΑ έχει συμπεράνει ότι τα οφέλη του Acomplia πλέον δεν υπερτερούν των κινδύνων του και πως η άδεια κυκλοφορίας του πρέπει να ανασταλεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το Acomplia έχει εγκριθεί στην ΕΕ από τον Ιούνιο του 2006 ως επιπρόσθετο στη δίαιτα και την άσκηση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παχύσαρκων ασθενών ή των υπέρβαρων ασθενών με σχετιζόμενους παράγοντες κινδύνου. Από την εποχή της αρχικής έγκρισης της αδείας κυκλοφορίας του Acomplia, έχουν προστεθεί στις πληροφορίες του προϊόντος προειδοποιήσεις σχετικά με ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ειδικότερα την κατάθλιψη. Οι πληροφορίες του προϊόντος διαρκώς ενημερώνονταν και ενισχύονταν ώστε να συμπεριλαμβάνουν επιπλέον αντενδείξεις και επικαιροποιημένες προειδοποιήσεις ώστε να γίνεται καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του Acomplia.Μετά από την αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τα οφέλη και τους κινδύνους του Acomplia, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τις μελέτες που ολοκληρώθηκαν μετά την έγκριση του προϊόντος, η CHMP, στη συνεδρίαση της που έγινε μεταξύ 20-23 Οκτωβρίου, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει κατά προσέγγιση διπλασιασμός του κινδύνου ψυχιατρικών διαταραχών στους παχύσαρκους ή υπέρβαρους ασθενείς που έπαιρναν Acomplia έναντι εκείνων που έπαιρναν το εικονικό φάρμακο. Η CHMP θεώρησε ότι τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από τη εμπειρία μετά την έγκριση του προϊόντος και τις συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές κατέδειξαν ότι οι σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές μπορούν να είναι πιο συχνές από ότι στις κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική αξιολόγηση του φαρμάκου. Η CHMP ήταν επίσης της άποψης ότι αυτές οι ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν θα μπορούσαν να τύχουν επαρκούς διαχείρισης από περαιτέρω μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου. Επιπλέον, η CHMP σημείωσε ότι, η αποτελεσματικότητα του Acomplia στην κλινική πρακτική είναι περισσότερο περιορισμένη από όσο αναμενόταν, βάσει των δεδομένων των κλινικών δοκιμών, επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι ασθενείς γενικά λαμβάνουν Acomplia μόνο για σύντομη χρονική περίοδο.Οι συνταγογράφοι δεν πρέπει να εκδώσουν οποιεσδήποτε συνταγές για Acomplia και πρέπει να επανεξετάσουν τη αγωγή των ασθενών που παίρνουν αυτήν την περίοδο το φάρμακο. Οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτήν την περίοδο Acomplia πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό ή το φαρμακοποιό τους και να συζητήσουν σχετικά με τη θεραπεία τους. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για τους ασθενείς που είναι υπό θεραπεία να σταματήσουν άμεσα τη αγωγή με Acomplia. Όσοι ασθενείς επιθυμούν να διακόψουν την αγωγή τους, μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή. Οι ασθενείς που συμμετέχουν αυτή την περίοδο στις κλινικές δοκιμές με Acomplia πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον ερευνητή, ο οποίος θα είναι σε θέση να τους παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Η γνωμοδότηση της CHMP θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υιοθέτηση απόφασης η οποία θα ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1.Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα διατίθενται στο έντυπο ερωτήσεων και απαντήσεων που ακολουθεί. 2.Η αναστολή της αδείας κυκλοφορίας είναι ένα προληπτικό μέτρο, κατά την περίοδο ισχύος του οποίου το φάρμακο δεν θα είναι διαθέσιμο. Η άρση του μέτρου εξαρτάται από το εάν ο Κάτοχος της Αδείας Κυκλοφορίας επιλύσει τα θέματα που εγείρει ο ΕΜΕΑ 3.Το Acomplia κυκλοφορεί σε 18 χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Κυκλοφορεί επίσης εκτός ΕΕ με το όνομα Zimulti.4.Toν Ιούλιο του 2007, η CHMP συνέστησε την αντένδειξη του Acomplia στους ασθενείς με συνεχιζόμενη μείζονα κατάθλιψη ή σε αυτούς που είναι υπό θεραπεία με αντικαταθλιπτικά. Επιπλέον, τον Μάιο του 2008, η CHMP συνέστησε επικαιροποίηση των πληροφοριών του προϊόντος ώστε να δεικνύεται το γεγονός ότι, η κατάθλιψη μπορεί να εμφανιστεί ως ανεπιθύμητη ενέργεια του Acomplia στους ασθενείς που δεν έχουν κανέναν προφανή παράγοντα κινδύνου εκτός από την ίδια την παχυσαρκία και να συμβουλέψει τους συνταγογράφους να ελέγχουν τους ασθενείς για σημεία και συμπτώματα ψυχιατρικών διαταραχών, ιδιαίτερα κατάθλιψης, μετά από την έναρξη της θεραπείας.5.Η αναθεώρηση των δεδομένων ασφαλείας του Acomplia πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού. 726/2004ΕΚ. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται όταν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για την δημόσια υγεία από φάρμακα εγκεκριμένα με την κεντρική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την CHMP να αξιολογήσει τις πτυχές ασφάλειας όλων των κεντρικά εγκεκριμένων προϊόντων που περιέχουν rimonabant και για να εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση του rimonabant και εάν η άδεια κυκλοφορίας πρέπει να παραμείνει ως έχει, να τροποποιηθεί, να ανασταλεί, ή να αποσυρθεί. 6.Περισσότερες πληροφορίες για το Acomplia μπορείτε να βρείτε στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης ακολουθώντας τον σύνδεσμο: http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/acomplia/acomplia.htm 7.Το παρόν δελτίο τύπου και το έντυπο ερωτήσεων απαντήσεων βρίσκονται επίσης στις ιστοσελίδες του ΕΜΕΑ (www.emea.europa.eu). Στην ίδια ιστοσελίδα του ΕΜΕΑ μπορείτε επίσης να βρείτε και άλλες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΜΕΑ.

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Νέα ιστοσελίδα από το Π.Φ.Σ.

Άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά η νέα ιστοσελίδα του Π.Φ.Σ. η οποία προσφέρει νέες υπηρεσίες χρήσιμες για τους φαρμακοποιούς. Αξίζει ένα μπράβο στους συντελεστές και στο γραμματέα του συλλόγου. Ήταν ένα έργο που επιτέλους έπρεπε να γίνει.
http://www.pfs.gr/
Ελπίζουμε βέβαια να τελείωσει γρήγορα το έργο !!!

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Παράνομη διακίνηση του προϊόντος Master Union Corn Plaster

Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Ουγγαρίας υπάρχει περίπτωση να διακινείται στην Ευρωπαϊκή αγορά το προϊόν MASTER UNION corn plaster (τυλοφθόρο) – επίθεμα για κάλους. Το προϊόν είναι Κινέζικης προέλευσης (παραγωγός Asia Forevert Development Group Limited) και φέρει παράνομα τη σήμανση CE 0434 χωρίς να έχει λάβει πιστοποίηση από τον αντίστοιχο Κοινοποιημένο Οργανισμό (DNV Industry Norway). Αν και δεν έχει διαπιστωθεί στη χώρα μας η διάθεση του συγκεκριμένου προϊόντος, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους προϊόν με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

PHARMAPOINT 17-19 Οκτωβρίου 2008

Το μεγαλύτερο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση της βόρειας Ελλάδας διεθνοποιείται!
Σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς είναι ραγδαίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να τις παρακολουθήσει κανείς είναι η συνεχής ενημέρωση και η ανανέωση θεσμών και αξιών, το 8ο PHARMA point και η Θεσσαλονίκη γίνονται σημείο συνάντησης φαρμακοποιών απ' όλη την Ευρώπη! Το PHARMA point, που διοργανώνει για 8η χρονιά ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και στα περίπτερα 5 και 6 της Helexpo Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία SPECIFAR. Εκπρόσωποι φαρμακευτικών συλλόγων από ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση Φαρμακοποιών, θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν με τους έλληνες συναδέλφους τους για την πορεία της φαρμακευτικής αγοράς σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για το μέλλον του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Σε αυτό το πλαίσιο διεθνοποίησης του θεσμού, θα πραγματοποιηθούν δύο πολύ ενδιαφέροντα στρογγυλά τραπέζια, καθώς και η Διαβαλκανική Φαρμακευτική Ημερίδα. Πιο συγκεκριμένα, στο στρογγυλό τραπέζι για τις εξελίξεις στα φαρμακεία της Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, εκπρόσωποι φαρμακευτικών συλλόγων από 8 ευρωπαϊκές χώρες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακοποιών θα συζητήσουν μεταξύ τους, αλλά και με τους συνέδρους, για τις εξελίξεις στα φαρμακεία της Ευρώπης, για τα όρια και τις ιδιαιτερότητες του φαρμακευτικού επαγγέλματος και, τέλος, για την πορεία της φαρμακευτικής αγοράς. Στο στρογγυλό τραπέζι για τη διάθεση των προϊόντων OTC και την ιταλική εμπειρία, την Κυριακή το μεσημέρι, έχει προσκληθεί και θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Ιταλικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, για να μεταφέρει και να αξιολογήσει, μέσα από εποικοδομητική συζήτηση, την εμπειρία του από τη γείτονα χώρα. Βαλκανικό χρώμα στο συνέδριο θα προσδώσει η Διαβαλκανική Φαρμακευτική Ημερίδα, που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και φαρμακοποιών από χώρες της Βαλκανικής. Στην ημερίδα αυτή, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου, θα συζητηθούν διεξοδικά τα θέματα παραγωγής και διάθεσης φαρμάκων.Ακόμη, όσοι επισκεφθούν το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουν προγραμματιστεί και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αγορά των φαρμάκων και των καλλυντικών.

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008

Αποτελέσματα εκλογών στον Π.Φ.Σ.

Mε ποσοστό 57,83% πλειοψήφησε στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, η ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ (Α.Ε.Σ.Π.) , επικεφαλής της οποίας είναι ο μέχρι τώρα πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημ.Βαγιωνάς Η Α.Ε.Σ.Π. αύξησε σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές ,κατά μια έδρα την πλειοψηφία στο Δ.Σ. και καταλαμβάνει 9 έδρες.Οι υπόλοιπες παρατάξεις έλαβαν: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ψήφοι 39 – ποσοστό 23,49% και 3 έδρεςΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ψήφοι 18 – ποσοστό 10,84% και 2 έδρεςΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜ/ΠΟΙΩΝ Ψήφοι 9 – ποσοστό 5,42% και 1 έδρα.Όπως δήλωσε ο κ. Βαγιωνάς η ανανέωση της εμπιστοσύνης των Φαρμακοποιών προς τον συνδυασμό του οποίου ηγείται , ανοίγει νέες προοπτικές και ενδυναμώνει τα συνδικαλιστικά όργανα για την διεκδίκηση και την υπεράσπιση των προβλημάτων του κλάδου για το καλό του Ελληνικού Φαρμακείου αλλά και της Φαρμακευτικής Περίθαλψης των Ελλήνων.

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙ.ΛΟ.Φ.

ΑΡΑΓΕ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ. ; (ΠΕΡΣΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ)
ΣΕ ΤΙ ΥΨΟΣ NA ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ; (TO 2006 ΕΛΕΙΠΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 570.000 EURO).
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ''ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ'' ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙ.ΛΟ.Φ.;

ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ;;; ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ Η ΘΑ ΑΡΚΕΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ; ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΡΩΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ AYTO TO ΘΕΜΑ ΜΑΣ.
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤEΙΘΕΣΤE ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2008

Απάντηση του blog σε σχόλιο συναδέλφου

ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ,ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ ΝΕΩΝ.ΕΤΣΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥΣ,ΤΟΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ,ΒΟΗΘΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΞΑΜΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΑΚΥΡΟΝΩΜΑΣΤΕ....
ΕΙΤΕ ΨΗΦΙΣΤΙΚΑΜΕ ΕΙΤΕ ΟΧΙ. 

Απάντηση του blog στα σχόλια συναδέλφου:
Αγαπητέ φίλε ,
αρχικά να πούμε οτι δεν υπάρχει κανένας αρχηγός στον πυρήνα νέων φαρμακοποιών που φυσικά και υπάρχει. Ο πυρήνας αυτός είναι μια παρέα που συζητάει θέματα και προετοιμάζει προτάσεις που σε λίγο καιρό θα παρουσιαστούν. Από αυτή τη παρέα κανένας δεν αποκλείστηκε, το κάλεσμα είναι προς όλους και θα είναι προς όλους. Όσων αφορά το οτι στηρίξατε και βοηθήσατε μαλλον εννοείς το υπάρχον συντηρητικό καθεστώς με το οποίο διαφωνούμε τόσο προς τον τρόπο δράσης ως και προς τον τρόπο αντιμετώπισης των νέων φαρμακείων, τα οποία αν θυμάσαι απαξιώθηκαν εξ αρχής.
Αγαπητέ συνάδελφε δικαίωμά σου είναι να στηρίζεις όποιον θέλεις επειδή πιστεύεις ότι έτσι θα εκπληρώσεις τις προσωπικές σου φιλοδοξίες, όμως να ξέρεις ότι αυτόν που εσύ θεωρείς αρχηγό σε διαβεβαιώνω ότι είναι απλά στρατιώτης σε αυτή τη προσπάθεια.