Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Επιστροφή στα παλιά για τα lonarid - N !!!!

Άλλαξε ο υπουργός και άλλαξε ο νόμος για την κωδεϊνη. Το εξής φοβερό ισχύει σε αυτή τη χώρα υπουργός της ίδιας κυβέρνησης καταργεί νόμο προηγούμενου υπουργού της ίδιας κυβέρνησης. Ο ¨σχετικός στα θέματα υγείας¨ υπουργός υγείας μεγαλούργησε πάλι μετά τη περιβόητη λίστα που εξέδωσε και μας απέδηξε πόσο σχετικός είναι στα θέματα υγείας, φαρμάκων και συστημάτων υγείας. Πριν περίπου 2 χρόνια ο τότε υπουργός κ. Κακλαμάνης πολύ σωστά αποφάσησε να βάλει τέλος στην ασύστολη χωρήγηση κωδεϊνης και τότε ως φαρμακοποιοί είδαμε το μέγεθος τις εξάρτησης σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας όπου μας παρακαλούσαν για ένα κουτί lonarid-N χωρίς συνταγή.
Ο κ. Αβραμόπουλος αποφάσισε σήμερα οτι η κωδεινη δεν είναι και τοσο εξαρτητική ουσία !!! 
Μήπως ο υπουργός υπέκυψε στις πιέσης της εταιρίας Berger που είδε τις πωλήσεις του lonarid-N να πέφτουν προοδευτικά? 
Πάντως η εταιρία μας ενημέρωσε άμεσα  

ΦΕΚ 2220
Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κω−
δεΐνη χορηγούνται ως ακολούθως:
1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία
μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε
συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην
υπερβαίνει τα 200mg.
2) Με συνταγή του ν. 1729/1987 (μονόγραμμη – θε−
ωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία
μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε
συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην
υπερβαίνει τα 400mg.
3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρη−
μένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί
να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η
ποσότητα της κωδεϊνης ανά συνταγή υπερβαίνει τα
400mg.
Κάθε άλλη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα προ−
αναφερόμενα παύει να ισχύει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: