Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Χρόνια πολλά


Η ομάδα νέων φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης σας εύχεται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΙΚΑ

IKA

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 23/12/2009

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Π60/34

ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: A.Βλάχος

ΘΕΜΑ: «Νέο έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» έχουν επανασχεδιαστεί τα έντυπα της συνταγής χορήγησης φαρμάκων, της συνταγής κλινικών καθώς και το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Ο επανασχεδιασμός των εντύπων έγινε με γνώμονα την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συμβεβλημένων συνεργατών του Οργα-

νισμού (ιατρών,φαρμακείων) και προκειμένου να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία μέσω σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής των περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε έτσι ώστε τα μέλη σας να προμηθευτούν εγκαίρως τα νέα έντυπα συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οποίων η γραμμογράφηση και η μορφή θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και το οποίο θα χρησιμοποιούν από 1ης Μαρτίου 2010 και στο εξής, για την υποβολή χειρόγραφων καταστάσεων λογαριασμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα μη μηχανογραφημένα φαρμακεία.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον

Με την υπογραφή του Προέδρου του, κ. Δημήτρη Βαγιωνά,
δημοσιοποίησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(Π.Φ.Σ.) τις προτάσεις του για τον ορθολογισμό
της Φαρμακευτικής Περίθαλψης, μεταξύ των οποίων
συναντάμε τη μηχανογράφηση των ασφαλιστικών ταμείων,
την ανακοστολόγηση των φαρμάκων αλλά και η
επανεξέταση του τρόπου συσκευασίας του φαρμάκου.
Αναλυτικά οι προτάσεις του Π.Φ.Σ. είναι οι εξής:
1. Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων για το "φάρμακο"
παράγει κόστος. Θα πρέπει όλες οι σχετιζόμενες
υπηρεσίες και αυτές που αφορούν την κοστολόγηση
να μεταφερθούν στο Υπουργείο Υγείας.
2. Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μηχανογράφηση
των ασφαλιστικών ταμείων και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην συμβατότητα των προγραμμάτων
(δίκτυο) ανάμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία. Η απουσία
σοβαρών μελετών και αναλύσεων για τους τρόπους
συνταγογράφησης (λόγω κενού μηχανοργάνωσης κυρίως)
παράγει κόστος και ανορθολογισμό στις θεραπευτικές
αγωγές ενώ συντηρεί και προάγει την κατευθυνόμενη
συνταγογραφία.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απουσία κοινών
κανόνων συνταγογραφίας, καλύψεων και αποζημιώσεων
απ΄ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία γεννά γραφειοκρατία,
κόστος και ταλαιπωρία.
3. Ορθή ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων. Σήμερα
έχουν όλες οι πολυεθνικές εταιρείες στην Κίνα
και την Ινδία. Το αποτέλεσμα είναι ενώ το κόστος έχει
μειωθεί οι τιμές να είναι στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
4. Τα νοσοκομειακά φάρμακα μόνον από τα ιδιωτικά
φαρμακεία με μείωση της νοσοκομειακής τιμής σε
ποσοστό 15-20%.
5. Να δημιουργηθεί μια μόνιμη επιτροπή ελέγχου των
νέων καινοτόμων φαρμάκων με εκπροσώπηση επίσης
του Π.Φ.Σ.. Η επιτροπή να παρακολουθεί κλινικά την αποτελεσματικότητά
τους, την τιμή τους και να ασκεί
συνεχή παρακολούθηση. Να αναλύονται με βάση τα υπάρχοντα
νέα φάρμακα στο κόστος / όφελος και στο έμμεσο
κόστος.
6. Να επανεξετασθούν οι τιμές στα αντίγραφα φάρμακα
και να δίνονται τόσο σε σχέση με την τιμή του
πρωτότυπου όσο και με μελέτη ουσιωδώς ομοίων που
πρέπει να καταθέτουν. Ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης
τους από το πρωτότυπο φάρμακο να είναι και η
τιμή τους.
Κατά τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ποιότητά τους, η
αύξηση της συνταγογραφίας τους, ο ανταγωνισμός και
πολλά εισαγόμενα θα επανέλθουν στα παραγόμενα με
προφανή την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.
Στον έλεγχο των ουσιωδώς ομοίων μπαίνουν και πρωτότυπα
φάρμακα στη σύγκρισή τους με ίδιες μορφές
(και τιμές) που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.
7. Στα νοσοκομεία χρεώνεται το φάρμακο κατά την
χορήγηση του ανά τεμάχιο, αλλά δυστυχώς δεν απαιτήθηκε
νοσοκομειακό εμβαλλάγιο π.χ. συσκευασίες 500
δισκίων και διαπραγμάτευση της τιμής του με τις εταιρείες,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και
εμπειρία.
8. Να αναπροσαρμοσθούν οι συσκευασίες των φαρμάκων
που ανταποκρίνονται σε χρόνιες αγωγές (π.χ. αντιϋπερτασικά,
φάρμακα ορμονικής υποκατάστασης σε
αγωγές μηνός με 31 τεμάχια ανά συσκευασία ή 16
τεμάχια ανά συσκευασία για τα αντιβιοτικά). Να εξετασθούν
οι πολλαπλές συσκευασίες ενός φαρμάκου
για την ίδια δόση και η σκοπιμότητά τους π.χ. σιρόπι
Klaricid 125 mg με 50 ml και σιρόπι Klaricid 125 mg
με 60 ml.
9. Να υπάρχουν μόνο 2 συσκευασίες των 10 και 30
χαπιών και όχι συσκευασίες για θεραπείες πέραν του
ενός μήνα.
10. Να μην υπάρχουν διάφορες περιεκτικότητες π.χ.
το ίδιο φάρμακο να είναι του 1 mg, των 2mg και 3 mg
διότι έτσι συνταγογραφούνται τα φάρμακα με τις υψηλότερες
περιεκτικότητες των οποίων οι τιμές είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερες της περιεκτικότητας. Πχ
η τιμή για τα 2mg μπορεί να είναι πενταπλάσια του 1 mg
11. Προσοχή στην σύσταση των εταιρειών των οποίων
πολλές φορές οι κύριοι μέτοχοι είναι οι ίδιοι
και έχουν διαφορετικούς άλλους μετόχους και έτσι για
το ίδιο φάρμακο καταθέτουν άλλους φακέλους και παίρνουν
άλλες τιμές.
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
1. Τα βιβλιάρια και τα συνταγολόγια του ΙΚΑ ατομικά,
να τα έχουν οι ασθενείς στα χέρια τους κι όχι οι γιατροί.
Αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Να γίνει επανεξέταση των βιβλιαρίων απορίας με
την δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων και
την εκτέλεση των συνταγών τους από τα φαρμακεία.
3. Τα υλικά που συνοδεύουν θεραπευτικές αγωγές π.χ.
ταινίες μετρήσεως σακχάρου, σκαρφιστήρες (βελόνες),
συσκευές μετρήσεως σακχάρου, νεφελοποιητές,
σάκοι κολοστομίας κλπ, να τα προμηθεύονται οι ασθενείς
όλων των ασφαλιστικών ταμείων μέσω συνταγογραφίας,
από τα φαρμακεία, κατά το πρότυπο που εφαρμόζει
το ΙΚΑ. Στα ασφαλιστικά ταμεία εναπόκειται
να κάνουν έρευνα αγοράς και να καθορίσουν όρια τιμών.
4. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα να διατίθενται από
τα φαρμακεία κατά γνωμοδότηση του ΕΟΦ και ανάλογες
Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο
2 του Ν. 1316/83.
5. Να αναγνωρισθεί στον φαρμακοποιό, το δικαίωμα
υποκατάστασης των φαρμάκων που συνταγογραφούνται
από άλλα ομοειδή, στη διάρκεια διημερεύσεων και
διανυκτερεύσεων.
6. Όλα τα εμβόλια που εγκρίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
να συνταγογραφούνται και να αποζημιώνονται
από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΣΦΕΕ:"Άλλο κρατική φαρμακευτική δαπάνη και άλλο πωλήσεις

Ο Σύλλογος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
ανακοινώνει ότι, ο φαρμακευτικός κλάδος δεν μπορεί
να λειτουργήσει εποικοδομητικά για τον πολίτη και την
εθνική οικονομία, όταν διαρκώς πλήττεται από αναφορές
σε λανθασμένα στοιχεία και όταν θεωρείται ο μοναδικός
και αποκλειστικός "ένοχος" για την εκτόξευση
των δαπανών υγείας. Πρόκειται για σύγχυση ή παρερμηνεία
που δεν μπορεί να συνεχιστεί και πλήττει αρνητικά
το σύστημα υγείας.
Ηκρατική ετήσια φαρμακευτική δαπάνη (δηλαδή
τα ποσά για φάρμακα που πληρώνουν τα ταμεία)
ανήλθε σε 4.419 εκατ. ευρώ το 2008 και εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στα 4.959 εκατ. ευρώ το 2009,
σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Η κρατική
φαρμακευτική δαπάνη είναι ποσό τελείως διαφορετικό
από τις συνολικές ετήσιες φαρμακευτικές πωλήσεις
που καταγράφει ο ΕΟΦ, στις οποίες εκτός από
την κρατική δαπάνη, συμπεριλαμβάνονται η ιδιωτική,
δηλαδή οι πωλήσεις φαρμάκων σε Έλληνες, σε αλλοδαπούς
και τουρίστες (το κόστος των οποίων καλύπτουν
οι ίδιοι), οι πωλήσεις φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία,
καθώς και οι παράλληλες εξαγωγές. Τονίζεται
ότι οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις είναι σχεδόν
διπλάσιες από την κρατική φαρμακευτική δαπάνη.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η κρατική φαρμακευτική δαπάνη
αποτελεί το 1/5 περίπου των συνολικών δαπανών
υγείας. Το πρόβλημα των συνολικών δαπανών υγείας
δεν είναι ασφαλώς οι τιμές των φαρμάκων, οι
οποίες καθορίζονται από το κράτος και συγκαταλέγονται
ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ΕΕ-27. Το πρόβλημα
είναι η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου που
δημιουργείται από την απουσία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
και μηχανοργανώσεως του συστήματος υγείας.
Αυτό ακριβώς το έλλειμμα ευνοεί την κακοδιαχείριση
και εκτοξεύει τη σπατάλη.
Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι ένα σύστημα υγείας πλήρως
εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανογραφικά μέσα μπορεί
να πετύχει εξοικονόμηση πόρων επί των συνολικών
δαπανών υγείας της τάξης περίπου του 30%, όπως
άλλωστε δείχνει η διεθνής εμπειρία.
Ο ΣΦΕΕ θεωρεί επίσης ότι η εξασφάλιση και χρήση
ακριβών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
τη σωστή χάραξη πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση
των κατακτήσεων, που κατοχυρώνουν την άμεση πρόσβαση
των πολιτών σε όλα τα υψηλής ποιότητας φάρμακα.
Είναι προφανές ότι άλλο είναι η κρατική φαρμακευτική
δαπάνη, άλλο οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις
και προφανώς άλλο οι συνολικές δαπάνες υγείας.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

«ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει τους Έλληνες Ασφαλισμένους ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών των μελών του από αρκετά Ασφαλιστικά Ταμεία, και ειδικά από τον ΟΠΑΔ (Δημόσιο) έχει σπάσει κάθε προηγούμενο «ρεκόρ».

Ήδη στον ΟΠΑΔ έχουν συσσωρευτεί οφειλές από τον Μάιο του 2009 που ανέρχονται στα εκατό περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στη ΔΕΗ οφειλές 1.835.204 ευρώ. Στο ΤΣΜΕΔΕ 3.686.400 ευρώ. Στην Εμπορική Τράπεζα οφειλές 2.500.000 ευρώ.

Αυτά αποτελούν απλά μια ενδεικτική αναφορά, καθώς υπάρχουν και άλλα ταμεία που δεν έχουν εξοφλήσει στα φαρμακεία λογαριασμούς που όφειλαν εδώ και καιρό να εξοφλήσουν, οι δαπάνες των οποίων συνολικά για τα μέλη μας, ανέρχονται στα 16.000.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα 120.000.000 ευρώ που μας οφείλει ο ΟΠΑΔ.

Ήδη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διακόπτει από 1-1-2010 τη συνεργασία με το ταμείο ΥΕΝ (ταμείο του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) διότι έχει οφειλές από το Σεπτέμβριο του 2008.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα τις μεγάλες καθυστερήσεις των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία και την απαίτηση για ενιαία φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δηλώνουμε ότι αδυνατούμε πλέον να υποστηρίζουμε την οικονομική πολιτική του Κράτους, για τη φαρμακευτική περίθαλψη των Ασφαλισμένων του και κυρίως του ΟΠΑΔ.

Αδυνατούμε πλέον να συνεχίσουμε το δανεισμό μας από τις τράπεζες για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές κλπ) όταν το ίδιο το Κράτος είναι ασυνεπές, αφερέγγυο, και καταστρατηγεί τους νόμους που το ίδιο ψήφισε και σύμφωνα με τους οποίους οφείλει να πληρώνει τους φαρμακοποιούς εντός σαράντα πέντε ημερών.

Οι δικαιολογίες του τύπου «δεν υπάρχουν ακόμη νέα Διοικητικά Συμβούλια στα Ασφαλιστικά Ταμεία» ή «δεν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις», δεν αφορούν και δεν αγγίζουν τα μέλη μας, τα οποία εξακολουθούν να χορηγούν φάρμακα σε όλους τους ασφαλισμένους χωρίς να πληρώνονται, αντιμετωπίζοντας οικονομική αιμορραγία που μαθηματικά οδηγεί σε καταστροφή.

Απαιτούμε την άμεση εξόφληση όλων των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων και την ορθή αναγραφή των κονδυλίων των φαρμακευτικών δαπανών του ΟΠΑΔ στο νέο προϋπολογισμό, ώστε να μην υφιστάμεθα συνέχεια το ίδιο πρόβλημα και να ζούμε στην αβεβαιότητα της μελλοντικής μας ύπαρξης.

Αρκετά έχουμε υποστεί!

Ας σταματήσει πλέον το Κράτος να ζητά από τους πολίτες να είναι συνεπείς και υπεύθυνοι προς τις υποχρεώσεις του απέναντί του, όταν το ίδιο παρανομεί κατ’ εξακολούθηση.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Λουράντος Χαράλαμπος Χαρός

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε
Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων
2) Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2010
3) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2009
4) Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2008 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
5) ΟΠΑΔ – Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων
6) Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων.


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης


<< Επιστροφή

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΝ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΩ....ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ HONDOS!!!

Πολλές εταιρίες δερμοκαλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων ενώ στηρίζονται και ευημερούν μέσα στο Ελληνικό φαρμακείο τα τελευταία χρόνια εισάγουν τα προϊόντα τους σε άλλα κανάλια διανομής με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να αρνηθούν πώληση. Επειδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να συνειδητοποιήσουν ότι την δύναμη και την δυνατότητα επιλογής για την παρουσία αυτών των ειδών εκτός του καναλιού μας την έχουμε εμείς οι φαρμακοποιοί και μόνο εμείς, σας καλούμε στο ‘ΕΜΠΑΡΓΚΟ’ (μη πρόταση) των προϊόντων φαρμακείου που βρίσκονται στα HONDOS CENTER και στα SUPER MARKET (έμπλαστρα, καραμέλες, αντισηπτικά κτλ) από 15 έως 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. Συνάδελφοι είναι μια προειδοποιητική βολή, μόνο αν νιώσουν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους, τις πωλήσεις τους να μειώνονται θα σταματήσουν να κανιβαλίζουν πάνω στον τζίρο μας και θα πάρουν ένα καλό μάθημα. Και κάτι ακόμα υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και θα είναι μόνο για 15 ημέρες σημασία έχει να λάβουν το μήνυμα , υπάρχουν εταιρείες που αντιστέκονται η δεν μπαίνουν στα HONDOS από επιλογή, στηρίξτε τους αξίζει το κόπο.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΦΑΞ, E-MAIL, FACEBOOK ,TWITTER, MSN)

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!!!

http://www.facebook.com/event.php?eid=192675772765&ref=mf

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

McDonalds Φαρμακεία. Συννεφάκι ήταν και πέρασε...

Τίτλοι τέλους απ΄ ότι φαίνεται για τις Εταιρίες Φαρμακείων. Λίγα πλέον τα ψωμιά τους, για να μάθουν να κάνουν τον κερδοσκόπο στην υγεία και να μας ταράζουν τον ψυχικό κόσμο μας. Διαβάστε τα παρακάτω links και 'φχαριστηθείτε το όπως και εγώ. Ααααααχχχ, Ανάσταση!

http://www.mypharm.gr/node/453

http://farmakopoioi.blogspot.com/2009/11/blog-post_30.html#comments

Η είδηση, απ΄ ότι έμαθα προέρχεται από την εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009) και το γνωστό site: www.iatronet.gr.

Άντε κι άλλα τέτοια!

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΔ

Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας λόγω της πεντάμηνης στάσης πληρωμών από το Ασφαλιστικό Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑΔ).

Το χρέος του ΟΠΑΔ μόνο προς τους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης, έχει φτάσει στο ύψος των 25 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ Πανελλαδικά οφείλονται συνολικά 250 εκατομμύρια Ευρώ. Όπως είναι γνωστό η Διοίκηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει αγωγή κατά του ΟΠΑΔ για παλαιότερες οφειλές και αναμένεται η έκδοση δικαστικής απόφασης, αλλά το πρόβλημα εξακολουθεί να διαιωνίζεται χωρίς μάλιστα να φαίνεται ότι υπάρχει λύση στο εγγύς μέλλον.

Οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης συντονίζουν κινήσεις τους με τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας, στα πλαίσια του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά φαίνεται ότι είναι αναπόφευκτη η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους Δημόσιους Υπαλλήλους και απομένει μόνο ο καθορισμός της σχετικής ημερομηνίας.


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης

ΣΧΟΛΙΟ: MA TA ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ, ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ. ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΝΑ ΑΠΟΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. ΑΛΛΑΞΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΚΑΝΤΕ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΩΣΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΗΝΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΤΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΩΦΕΙΛΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ... ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Λύση Λοβέρδου για τα ακριβά φάρμακα

Επιτέλους, δόθηκε λύση από τον νέο υπουργό για τα 89 ακριβά φάρμακα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού κ. Λοβέρδου στο Mega το υπουργείο συμφώνησε να μην μειώσει το ποσοστό κέρδους των φαρμακοποιών αλλά τα ίδια τα φάρμακα στην πολύ φθηνότερη νοσοκομειακή τιμή, πράγμα με το οποίο συμφωνεί όλη η φαρμακευτική κοινότητα (φαρμακεία-φαρμακέμποροι). Ο υπουργός χαρακτηριστικά ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι όλα τα φάρμακα να δίδονται από το φαρμακείο της γειτονιάς.
Κύριε Αβραμόπουλε κάτι που συζητούσαμε μήνες μαζί σας το έλυσε ο Λοβέρδος σε μια εβδομάδα, έλεος !!!

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Λιστα Φαρμακων και Μειωσεις Τιμών

Σε αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τον τομέα του φαρμάκου, με στόχο την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για νοικοκυριά, ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία, προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη, οι υπουργοί Υγείας, Οικονομίας και Εργασίας.

Όπως ανακοίνωσε η κα Ξενογιαννακοπούλου, τα χρέη των νοσοκομείων έχουν φτάσει στα 7 δισ. ευρώ και με την πολιτική που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση «υπήρξε ασυδοσία λόγω της κατάργηση της λίστας, και παλινωδία στην τιμολόγηση, που με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση 15% στη συνταγογράφηση».

Η κα Κατσέλη ανέφερε ότι στόχος είναι η μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και ότι μέσω του συγκεκριμένου υπουργείου προωθούνται άμεσα 5 μέτρα:

- «Πάγωμα» των τιμών στα φαρμακευτικά σκευάσματα (470) για τα οποία έχουν ζητήσει αύξηση οι βιομηχανίες.

- Συνολική επανατιμολόγηση για τα περίπου 6.000 φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά (η προηγούμενη είχε γίνει το 1997) και οι νέες τιμές του θα καθοριστούν με το πρώτο δελτίο τιμών φαρμάκων που θα εκδοθεί μέσα στο 2010 και υπολογίζεται ότι θα είναι το Φεβρουάριο.

- Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης των αντιγράφων φαρμάκων, τα οποία σήμερα κοστολογούνται στο 80% της τιμής των πρωτοτύπων. Η κοστολόγησή τους θα γίνεται όπως και των πρωτοτύπων, με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων χωρών της ΕΕ. Όπως σχολίασε η υπουργός, η τιμή που έχουν σήμερα είναι ένας από τους λόγους για την χαμηλή διείσδυσή τους στην αγορά που φτάνει μόνο στο 15%.

- Για τα 89 ακριβά φάρμακα θα υπάρξει μείωση τιμής από 1 Ιανουαρίου 2010 και το ποσοστό της μείωσης θα καθοριστεί με αγορανομική διάταξη και μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς.

- Μέσω του ΕΣΠΑ θα υπάρξουν ειδικές δράσεις για να στηριχθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα φαρμακεία και στα ιατρεία. Ο κ. Λοβέρδος πρόσθεσε ότι η λύση του ασφαλιστικού προβλήματος, χωρίς εμπεριστατωμένη λύση στον τομέα του φαρμάκου, δεν είναι αποδεκτή, και σημείωσε ότι για τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από 1ης Μαΐου 2010, ξεκινά η εφαρμογή ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού ελέγχου της συνταγογράφησης που θα εξασφαλίζει 100% έγκυρη στατιστική για το ποιος συνταγογραφεί, τι συνταγογραφεί και σε ποιο φαρμακείο εκτελείται η συνταγή.
Από τη δράση αυτή προϋπολογίζεται συγκράτηση δαπανών 250 εκατ. ευρώ μόνο για το ΙΚΑ, ενώ στο σύστημα αυτό υπολογίζεται ότι θα μετάσχει εκτός από το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ, δηλαδή το σύστημα αυτό θα αφορά στο 70% των ασφαλισμένων.
Για τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή διαπιστώθηκε αξεπέραστο νομικό πρόβλημα, μετά από σύσκεψη με τους εκπροσώπους των άλλων ταμείων. αποφασίστηκε με έναρξη την ίδια ημερομηνία να εφαρμοστεί ηλεκτρονικός τρόπος ελέγχου της συνταγογράφησης και σε αυτά τα ταμεία αλλά αυτό θα γίνει μέσω της ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης)
Τέλος, ο υπουργός είπε ότι θα προωθηθεί και εγκύκλιος που θα αφορά στην τιμή και τον τρόπο προμήθειας του ακριβού φάρμακου.

Πηγή : in.gr

Στοιχεία για τις φαρμακευτικές δαπάνες

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ.
Εκτίμηση Πληθυσμού Ελλάδας 1-1-2009: 11.262.539
Ασφαλισμένοι στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 5.710.000
Ασφαλισμένοι στον κλάδο υγείας του ΟΓΑ: 2.030.000
Το άθροισμα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΓΑ αποτελεί ποσοστό περίπου 68,72%ι στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας.


‘Οι φάρμακευτικές δαπάνες για το έτος 2009 αποτελούν σε ποσοστό Περίπου 50% επί των συνολικών δαπανών ασθένειας σε είδος
Εκτίμηση
Πραγματικά στοιχεία
Ο δαπάνες μεταξύ των ετών 2004 και 2009 αυξήθηκαν κατά 109%
συμπεριλαμβάνονται δαπάνες του Ναύτου, Οι οποίες γιατο 2008 ανήλθαν οτα 110.000.0% ευρώ
Το ΤΥΔΚΥ εντάχθηκε στον ΟΠΑΔ από 01/10/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Με θέμα « Η πολιτική για το Φάρμακο» έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου, η Υπουργός Οικονομίας κ. Λούκα Κατσέλη, ο Υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος και η Υπουργός Υγείας κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Η μείωση τιμών, η επαναφορά της λίστας και η δημιουργία επιτροπής που θα ασχολείται με όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν το φάρμακο, ήταν οι άξονες στους οποίους κινήθηκε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
Το νέο πλαίσιο που έχει ως στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στο φάρμακο, σημείωσε η κα Κατσέλη και ανακοίνωσε πέντε μέτρα σε πρώτη φάση για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης:
1. Πάγωμα τιμών στα φαρμακευτικά σκευάσματα.
2. Υιοθέτηση πολιτικής συνολικής επανατιμολόγησης όλων των φαρμάκων (περίπου 6.000) με έκδοση πρώτου δελτίου το 2010.
3. Αλλαγή του συστήματος τιμολόγησης αντιγράφων των φαρμάκων
4. Για τα 89 ακριβά φάρμακα, με εγκύκλιο θα υπάρξει μείωσης τιμής από την 1η Ιανουαρίου και το ποσοστό της μείωσης θα καθοριστεί με αγορανομική διάταξη μετά από διάλογο με τους φορείς.
5. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα υπάρξει ειδική δράση για να στηριχθεί η ηλεκτρονική Συνταγογράφηση σε φαρμακεία και ιατρεία.
Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λοβέρδος, με κατηγορηματικό τρόπο υποστήριξε πως με την κρίση στα ασφαλιστικά ταμεία είναι αδιανόητο να μην συμπεριλαμβάνεται ο εξορθολογισμός δαπανών στο φάρμακο. Από την 1η Μαΐου του επόμενου χρόνου, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, θα τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα ελέγχου Συνταγογράφηση. Έτσι θα υπάρχει έγκαιρη στατιστική για το που έγινε μια συνταγή, πως και σε ποιο φαρμακείο, ώστε μόνο στο ΙΚΑ, υπολογίζεται ότι αμέσως θα σημειωθεί συγκράτηση δαπανών που θα φθάσει τα 250.000.000 Ευρώ. Στο ίδιο πρόγραμμα θα ενταχθεί και ο ΟΓΑ, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλεγχος στο 70% των ασφαλισμένων. Ένα νομικό πρόβλημα δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή των ηλεκτρονικό έλεγχο στο 100% των ταμείων.
Σύμφωνα με τον κο Λοβέρδο, ο ασφαλισμένος ασθενής θα αγοράζει τα ακριβά φάρμακα φθηνότερα και ανετότερα από όλα τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Τέλος οι Υπουργοί έδωσαν στοιχεία για τις φαρμακευτικές δαπάνες που επισυνάπτονται

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΣΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης κα. Ξενογιαννακοπούλου
ΚΟΙΝ: Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου


Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Σας συγχαίρουμε για την ανάληψη των καθηκόντων σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο από τα προβλήματα που βασανίζουν τους φαρμακοποιούς και να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας.
Το πρώτο αφορά τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΑΔ που αυτή τη στιγμή χρωστά στους φαρμακοποιούς της Θεσσαλονίκης λογαριασμούς 5 μηνών συνολικής αξίας περίπου 28 εκ. Ευρώ, παραβαίνοντας κάθε έννοια λογικής, αλλά και του νόμου που επιβάλλει την εξόφληση των λογαριασμών εντός 45 ημερών. Ως Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αντιλαμβανόμαστε ότι διανύετε τις πρώτες ημέρες στις νέες σας θέσεις, όπως ελπίζουμε να αντιληφθείτε κι εσείς ότι οι καθυστερήσεις είναι υπερβολικές, δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των φαρμακείων μας και κινδυνεύουν να δυναμιτίσουν την παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους του Δημοσίου.
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά οφειλές του ΟΚΑΝΑ προς 23 συναδέλφους μας από το 2007! Ο χρόνος της καθυστέρησης εξόφλησης έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια κάθε λογικής και παρακαλούμε για την άμεση επίλυση και αυτής της εκκρεμότητας.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης

Π.Φ.Σ. : ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τα μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού από την πανδημία γρίπης του ιού Η1Ν1 , ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνιστά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες να ακολουθήσουν τις οδηγίες και το χρονοδιάγραμμα , που ανακοίνωσε η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού κατά της Πανδημίας.

Ο Π.Φ.Σ. συμμετέχει στην επιτροπή αυτή και οι Φαρμακοποιοί από το τέλος του καλοκαιριού παρέχουν τις ορθές οδηγίες προφύλαξης είτε με έντυπο το υλικό του ΚΕΕΛΠΝΟ, είτε προφορικά, προς τους ασθενείς και τους πολίτες που προσέρχονται στα φαρμακεία.Οι φαρμακοποιοί καθημερινά αγωνίζονται από τον πάγκο για την παροχή σωστής πρωτοβάθμιας Φροντίδας , εκπληρώνοντας στο ακέραιο τον κοινωνικό τους ρόλο.Εκ του Π.Φ.Σ.

Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Εκδήλωση για τον αλκοολισμό

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε την εκδήλωση

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ & ΕΦΗΒΕΙΑ
Ας το συζητήσουμε. Υπάρχουν λύσεις.

Σάββατο 21. Νοεμβρίου 2009
Στο δημαρχιακό μέγαρο του Δήμο Δίου στην Κονταριώτισσα
ώρα: 18:30

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Μ Ι Λ Ι Ω Ν

 • Φαρμακολογία και Τοξικολογία του οινοπνεύματος
  Μάνια Στεφανίδου-Λουτσίδου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
 • Ψυχολογικοί παράγοντες που οδηγούν την/τον έφηβο στη χρήση αλκοόλ
  Νατάσσα Καραμολέγκου
  MSc Αναπτυξιακή Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
 • Αιτιοπαθογένεια του αλκοολισμού (ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες)
  Χρήστος Ξανθόπουλος
  Φαρμακοποιός, μετεκπαιδευθεις στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην πρόληψη και καταπολέμηση του αλκοολισμού στην εφηβεία
  Ν. Κόλμαν
  Φαρμακοποιός
 • Αλκοόλ, Έφηβοι και Εκπαιδευτικοί
  Κατερίνα Γάκη - Οικονομάκη
  Καθηγήτρια 1ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα
της Φαρμακευτικής Εταιρείας Ελλάδος

Οργάνωση

 • Δήμος ΔΙΟΥ
 • ΕΛΜΕ Πιερίας
 • Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας
 • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας
 • Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Η Γρίπη Των Χοίρων, τα Υπέρ και τα Κατά των Εμβολίων

Η Σουηδική εταιρία DCG Nordic και η εταιρία Biomedicin σας προσκαλούν να παρακολουθήσετε την ομιλία από τον ειδικά προσκεκλημένο από την Σουηδία, Ομοιοπαθητικό Γιατρό – Ερευνητή,

Ευάγγελο Ανδρεόπουλο

με θέμα:

Η Γρίπη Των Χοίρων, τα Υπέρ και τα Κατά των Εμβολίων –

Αντιμετώπιση και Πρόληψη με το Ομοιοπαθητικό Σκεύασμα:Influenzinum H1N1

Η ομιλία θα γίνει το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 14:30 στο Ξενοδοχείο

Amalia Hotel Athens

Λεωφ. Αμαλίας 10 Μετρό Στάση Σύνταγμα

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2009

Νέο βελτιωμένο site ΦΣΑ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Επιτέλους μετά από μεγάλη αναμονή (και μεγάλη μεγάλη προσπάθεια από κάποιους από εμάς να γίνει δεκτό το αίτημά μας για εκσυγχρονισμό του Συλλόγου μας) "βγήκε στον αέρα" το νέο site του ΦΣΑ.
Είναι πολύ καλύτερο από το παλιό και το σημαντικότερο μπορεί (ως site) να βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται συνέχεια.
Σίγουρα κάποιοι από εμάς το έχουν επισκεφθεί ήδη (δεν έχει παρά λίγες μέρες που έγινε), αλλά αξίζει τον κόπο να μπείτε και να του ρίξετε μία ματιά.
Αξίζει επίσης τον κόπο να γράφετε τα σχόλιά σας και τις ιδέες σας για την περαιτέρω βελτίωσή του.
Καλή μας αρχή. Οι καλές ιδέες και η εξέλιξη δεν τελειώνουν ποτέ! Θα προχωρήσουμε και σε άλλα ωραία πράγματα, guarantee.
Φιλικά,
Δαγρές Γιάννης, Μέλος Δ.Σ. του Φ.Σ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

Το Δ.Σ. της Λέσχης αποφάσισε ότι οι συνταγές που αναγράφονται από τους γιατρούς της λέσχης, δε χρειάζονται θεώρηση, ενώ
Χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές που αναγράφονται από γιατρούς νοσοκομειακών ιδρυμάτων και από ιδιώτες γιατρούς.
Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου 2009.

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Η νέα εποχή. Η αρχή του τέλους της πατέντας.

Αναδημοσίευση από το in.gr:
"Συνολικά 14 γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας δήλωσαν ότι αποδέχονται το σχέδιο του Εκουαδόρ να παρακάμψει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εκατοντάδες φαρμακευτικές ουσίες, προκειμένου να τις παράγει ή να τις αγοράζει με μικρότερο κόστος.
«Αποδεχόμαστε τη δημοκρατική απόφαση [...] για τη νόμιμη εφαρμογή αυτού του έκτακτου μέτρου» ανακοίνωσαν οι 14 εταιρείες, ανάμεσά τους η Bayer, η GSK και η Pfizer.
«Κανένα νόμιμο δικαίωμα δεν είναι ανώτερο των απαιτήσεων της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα σε τόσο σοβαρές περιστάσεις» παραδέχονται σε ανακοίνωση που αναμεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Την περασμένη Παρασκευή, η σοσιαλιστική κυβέρνηση του προέδρου Ραφαέλ Κορέα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να παραβιάσει 2.214 πατέντες και να εκδώσει «υποχρεωτικές άδειες» σε εγχώρια εργαστήρια προκειμένου να παράγουν γενόσημα φάρμακα, δηλαδή «αντίγραφα» των πρωτότυπων ιδιοσκευασμάτων.
Οι ξένες εταιρείες στις οποίες ανήκουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα αποζημιώνονται με ποσοστό επί των πωλήσεων έως και 10%.
Οι αρχές του Εκουαδόρ θεωρούν ότι το de facto μονοπώλιο ορισμένων φαρμακοβιομηχανιών οδηγεί σε υπερβολική άνοδο τις τιμές πολλών φαρμάκων.


Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το σχέδιό της είναι νόμιμο σύμφωνα με διατάξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου οι οποίες επιτρέπουν στις χώρες-μέλη να παράγουν στο έδαφός τους τέτοια φθηνά φάρμακα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Πατέντες για φάρμακα κατά του AIDS έχουν παραβιαστεί από τη Βραζιλία και την Ταϊλάνδη, μεταξύ άλλων."

Είναι πια παραδεκτό ότι τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν μία μάστιγα που κρατά την εξέλιξη της ανθρωπότητας καθηλωμένη και προκαλούν μεγάλα δεινά (τη στιγμή μάλιστα που τα φάρμακα δεν ανακαλύπτονται από τις Φαρμακοβιομηχανίες αλλά πατεντάρονται αφού έχουν ήδη ανακαλυφθεί, κάτι που είναι ακόμα πιο σκανδαλώδες).
Ειδικά στα φάρμακα, τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν "Όπλα Μαζικής Καταστροφής", η αποτελεσματικότητα και σκληρότητα των οποίων δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις "Τελικές Λύσεις" που είχαν εμπνευστεί οι Ναζί στον ΄Β Π.Π. εναντίον των υπόδουλων λαών.
Αρκεί να καθίσει κανείς λίγο και να ξεφυλλίσει την πρόσφατη ιστορία της Αφρικής, της Ν.Α. Ασίας και της λατινικής Αμερικής και θα μάθει γιατί (ελπίζω να το αντέχει το στομάχι σας...).
Για εμάς τους φαρμακοποιούς, η ύπαρξη πατέντας σημαίνει πολύ χαμένο και "βαλτωμένο" χρήμα στα ράφια μας με τη μορφή στοκαρίσματος πρωτοτύπων και όλων των επωνύμων generics, ταπείνωση του ρόλου μας εξαιτίας της εμπορικής και όχι της κλινικής αναγραφής φαρμάκου στη συνταγή και της απαγόρευσης του δικαιώματός μας να δίνουμε φάρμακο και όχι εμπορικό λογότυπο, και μείωση του τζίρου μας και χάσιμο πελατείας ακριβώς για τον τελευταίο λόγο.
Για την επιστήμη φυσικά, τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν σκάνδαλο. Λες και ο Αρχιμήδης, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Μικελάντζελο, ο Σαίξπηρ, ο Ντα Βίντσι, Ο Γαλιλαίος, Ο Δαρβίνος, ο Μπαχ, ο Μπετόβεν, ο Γαληνός, ο Παστέρ και όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί της ανθρωπότητας δεν είχαν σοβαρό λόγο να σηκωθούν από το κρεβάτι τους και να δημιουργήσουν Αιώνια Έργα (αφού δεν υπήρχαν εγωιστικές επινοήσεις όπως οι πατέντες), αλλά έπρεπε να περιμένουμε τους εξυπνάκηδες τους μαρκετίστες των Πολυεθνικών του 20ου αιώνα να μας μάθουν πώς προάγεται η δημιουργικότητα. Αυτό είναι για γέλια.
Το αισιόδοξο είναι ότι ακόμα και οι φημολογούμενες ως πανίσχυρες εταιρίες τελικά σκύβουν το κεφάλι απέναντι στη Φυσική Νομοτέλεια της ειλικρινούς εξυπηρέτησης των ανθρώπινων αναγκών.
Έτσι επιβεβαιώνεται ο Ιστορικός Νόμος που υπαγορεύει ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα και δεν υπάρχει αιώνια ανθρώπινη δύναμη. Όλα έχουν την ώρα τους.
Δικαίωση και ευκαιρία για εμάς τους υγειονομικούς επιστήμονες που πήγαν να μας κάνουν "έμπορους στην ψυχή" χωρίς να προβλέπεται να είμαστε τέτοιοι.
Μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε στη βάση της αποστολής μας που τελικά είναι και καλύτερη, και αποτελεσματικότερη και ανθεκτικότερη στον χρόνο από το εμπορικό επιχειρείν.
Μόνο που αυτή τη φορά θα έχουμε σύμμαχο τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και την απερίοριστη πρόσβαση στην πληροφορία (χωρίς να πληρώνουμε φυσικά μεσάζοντες...). Θα είμαστε δηλαδή πολύ πιο ισχυροί αλλά και πολύ πιο ανθρώπινοι. Οι ίδιοι στην ουσία αλλά και απείρως πιο καινοτόμοι και πιο μπροστά από την εποχή μας από πριν.
Το μέλλον δηλαδή με την ίδια καρδιά (κάτι που δεν αλλάζει όσο υπάρχουν άνθρωποι) αλλά με αίθανες, καινούργιες και άπειρες δυνατότητες για να προχωρήσουμε.

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

ΙΚΑ: απόφαση για τα αναλώσιμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
πρόσφατα το ΙΚΑ προχώρησε σε ανακοίνωση όπου υποχρεώνει τους φαρμακοποιούς να επικολλούν τα Barcode των αναλώσιμων υλικών στις συνταγές. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την έλλειψη συλλογικής πολίτικης των ταμείων απέναντι στο φάρμακο και στην υγεία γενικότερα. Άντι να υποχρεωθούν πρώτα οι εταιρείες να βάλλουν αυτοκόλλητο Barcode στις συσκευασίες και να υπάρχει μια συλλογική απόφαση για όλα τα ταμεία αναγκαζόμαστε να ξεσκίζουμε τις συσκευασίες και να δίνουμε π.χ. τα βελονάκια εκτός συσκευασίας, να πρέπει να γνωρίζουμε τους διαφορετικούς κανόνες μεταξύ ΟΓΑ και άλλων ταμείων και άλλα διάφορα.
Παράλληλα, δεν υπήρξε προειδοποίηση νωρίτερα ώστε να αναζητηθούν τα χρωστούμενα κουτιά τα οποία παραδόθηκαν στους πελάτες μας χωρίς να κρατηθεί το Barcode της συσκευασίας.
Ζητούμε αναστολή της απόφασης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αναβολή εκδίκασης πληθυσμιακών.

Η εκδίκαση της προσφυγής εναντίον των πληθυσμιακών που ήταν να γίνει σήμερα αναβλήθηκε για τις 15 Ιουνίου 2010. Μπράβο στον ΠΦΣ και ειδικότερα στον κο. Καραγεωργίου (Γ.Γ. του ΠΦΣ) που είχε αναλάβει την υπόθεση, γιατί μέχρι τώρα "τα είχαμε βάψει μαύρα". Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε αναλάβει την επιτυχή τελικά υπόθεση του ιδιοκτησιακού μας στο ευρωπαικό δικαστήριο, από τη μεριά της Ελλάδας. Η υπόθεση βέβαια δεν έχει τελειώσει και μπορεί και να χαθεί, αλλά επιτέλους υποψιάζομαι ότι μπορεί να καταλαβαίνουν οι δικαστές πόσο κρίσιμα είναι τα πληθυσμιακά για την προστασία του ασθενούς. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά.

Πληρωμες ΟΠΑΔ

Απίστευτο κι όμως αληθινό!Ο ΟΠΑΔ άρχισε να εξοφλεί λογαριασμούς Ιουλίου (συνταγές Ιουνίου) παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις ότι η επόμενη πληρωμή θα έρχονταν από το 2010. Φυσικά, προτεραιότητα δινεται σε αυτούς που αντιδρούν μεθοδικά στις καθυστερήσεις των ταμείων, γι'αυτό και τα μέλη του συλλόγου Αθηνών εξοφλήθηκαν στις 24/10. Εμείς από Νοέμβριο - χαλλλαρα!

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

To φαρμακευτικό συνέδριο - έκθεση PHARMA point, για

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει
και φέτος το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση
PHARMA point, στις 16-18 Οκτωβρίου
2009, στο Συνεδριακό Κέντρο "Ι. Βελλίδης" και τα περίπτερα
5 & 6 της HELEXPO Θεσσαλονίκης, υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του
Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Χρυσός χορηγός
του συνεδρίου είναι η εταιρεία SPECIFAR.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό
τραπέζι για τα οικονομικά της υγείας, με τη συμμετοχή
εξεχουσών προσωπικοτήτων. Τα θέματα των
ασφαλιστικών ταμείων, των τιμών φαρμάκων και της
φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας θα αποτελέσουν
αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων
φορέων.

Στη δημοσιότητα από την Alapis το σχέδιο απορρόφησης

Δημοσιεύτηκε η περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης
της Συγχώνευσης της Alapis με την ΠΝΓ Γερολυμάτος.
Στην περίληψη αναφέρονται μεταξύ άλλων
τα εξής:
Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο
της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα
εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της
κατάσταση η οποία φαίνεται στον από 30.06.2009
ισολογισμό και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί
μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης.
Ήδη έχει αποφασισθεί και εκκρεμεί η απόσχιση του
κλάδου διαγνωστικών της απορροφώμενης εταιρείας,
ο οποίος θα εισφερθεί στην εταιρεία 'ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
& ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ' με διακριτικό τίτλο 'ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε.'
με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού (λογιστική
κατάσταση) 30.06.2009, η οποία (απόσχιση), αφού
θα ολοκληρωθεί, θα εξαιρεθεί από το σύνολο της περιουσίας
της απορροφώμενης εταιρείας και θα εμφανίζεται
στο λογαριασμό συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις, βάσει της καθαρής θέσης που
θα προκύψει από την απόσχιση του κλάδου.
Η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική
κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού
στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας εκτός
του κλάδου των διαγνωστικών, που θα αποσχισθεί
πριν την ολοκλήρωση της απορρόφησης.
Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας
'ΠΝΓ Γερολυμάτος Υγείας και Ομορφιάς Ανώνυμη Εμπορική
και Βιομηχανική Εταιρεία', ανέρχεται σε είκοσι
τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (ευρώ 24.000.000,00),
διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000)
μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών του ευρώ
(ευρώ 0,80) εκάστης.
Η απορροφώσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών
της απορροφώμενης εταιρείας, με αξία κτήσεως
200.016.667 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας που
ανέρχεται σε 588.360.132 ευρώ δεν θα μεταβληθεί
και η απορροφώσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση
νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση
νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού
κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών των απορροφώμενων
εταιρειών.
Το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο 24.000.000,00
ευρώ αποσβέννυται λόγω συγχύσεως με την αξία των
συμμετοχών της απορροφώσας εταιρείας. Η διαφορά
δε μεταξύ εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου και αξίας
κτήσεως ήτοι του υπολοίπου 176.016.667 ευρώ
εμφανίζεται στο λογαριασμό 'Διαφορά προκύψασα από
το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993'.
Από 1-7-2009 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού,
με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται
η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης
της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της
απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική
άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφώσας
εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα
προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά
θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα
βιβλία της απορροφώσας εταιρείας.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας,
οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε
είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς
ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν
προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια
πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.
Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφώσα
εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία
άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα,
υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης
εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται
με καθολική διαδοχή.
Tεύχος 253
14 Οκτωβρίου 2009

Καταργήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 180

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κοινοποιήθηκε η κατάργηση του Προεδρικού
Διατάγματος υπ' αριθμόν 180 που αφορούσε
τις προϋποθέσεις τη διαδικασία και τις προδιαγραφές
για την ίδρυση και τη λειτουργία των ιδιωτικών Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας.
Το εν λόγω διάταγμα φαινόταν να δίνει χωρίς περιορισμούς άδειες ίδρυσης
Μονάδων παροχής Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Φροντίδας
ακόμα και σε εταιρείες.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης
του Υπουργείου Υγείας:
Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου με απόφασή της κίνησε
τις διαδικασίες κατάργησης του Προεδρικού Διατάγματος
υπ' αριθμόν 180 "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία
και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία
Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας".

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O A T Y E Μέλος της
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE LA MUTUALITE

AIMΜε τη συμμετοχή και τη στήριξη της Ομοσπονδίας μας, η ΑΙΜ απέστειλε την κάτωθι επιστολή (μετάφραση από αγγλικά) στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Barroso
κ. Jose Barroso
Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
____________________________________
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2009
Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Barroso

Θέμα: Ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης: Η πολιτική φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών της Ευρωπαϊκής Eνωσης θα πρέπει να βρίσκεται στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Υγείας
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την επανεκλογή σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να καταρτίσετε τα θέματα ευθύνης για τη Νέα Ομάδα των Επιτρόπων, παρέχοντας την ευκαιρία να επανεξετασθεί ο τρόπος που διοικούνται συγκεκριμένα πεδία πολιτικής.
Σας καλούμε ένθερμα να επανεξετάσετε τον τρόπο που η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών προσεγγίζεται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ζητούμε ειλικρινά να κάνετε την υγεία τον βασικό γνώμονα στην πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, δίνοντας ηγετικό ρόλο, αναφορικά με τις πολιτικές των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, στον αρμόδιο Επίτροπο για τα θέματα Υγείας.
Η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών αποτελεί ζωτικό κομμάτι της πολιτικής της δημόσιας υγείας. Η τοποθέτηση των αναγκών και των προβληματισμών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως πρώτων και η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής θα έπρεπε να είναι μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή, ως θεσμοφύλακας της Συνθήκης, πρέπει να αναγνωρίσει το χρέος για την ‘ενδυνάμωση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας’. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον οι προβληματισμοί για τη δημόσια υγεία, η προστασία των ασθενών και η ασφάλεια των φαρμάκων υποστηρίζονται από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή για την υγεία.
Το αίτημά μας θα ήταν καλό να συντονίσει τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Eνωσης με τα Κράτη-μέλη: σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση οι Υπουργοί Υγείας διαχειρίζονται τη φαρμακευτική πολιτική. Αντίθετα, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αρμοδιότητα αυτή καθοδηγείται από τη Διεύθυνση των Επιχειρήσεων (DG). Τώρα είναι η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχρονίσει το πλαίσιο της πολιτικής της με τα πλαίσια των Κρατών - μελών και των πολιτών τους. Υπολογίζουμε για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής!
Εκτός από την επείγουσα αυτή ευκαιρία που ανακύπτει από τον επανακαθορισμό των θεμάτων ευθύνης, υπάρχουν και άλλα θέματα-‘κλειδιά’ πάνω στα οποία η εξουσιοδότηση ενός αριθμού Διευθυντηρίων της Ε. Επιτροπής θα ήταν σημαντική για την ΑΙΜ, όπως: η Οδηγία για τη διακίνηση των ασθενών, το φαρμακευτικό πακέτο, οι κοινωνικές και υγειονομικές ‘υπηρεσίες γενικού συμφέροντος’, η πολιτική συνεργασίας, η διαγενεαλογική αλληλεγγύη, η μακροπρόθεσμη περίθαλψη, οι ειδικοί της υγείας, το Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. Ανυπομονούμε για περαιτέρω ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Με εκτίμηση,
Willy Budde
Πρόεδρος ΑΙΜ

Μέλη ΟΑΤΥΕ:

ΤΥΠΕΤ ΑΤΠΣΥΤΕ ΤΥΠΑΤΕ ΕΔΟΕΑΠ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Εν αρχή ο Θεός .......

Εν αρχή ο Θεός γέμισε τη γη με μπρόκολο, κουνουπίδι και σπανάκι,
πράσινα, κίτρινα και κόκκινα λαχανικά
όλων των ειδών, ώστε ο άνδρας και η γυναίκα να ζήσουν υγιεινά και παντοτινά.
Ο σατανάς όμως δημιούργησε τα Haagen Dazs και τα διάφορα cookies.
Και ρώτησε: «Λίγη ακόμη σάλτσα βύσσινου;»
και ο άνδρας απήντησε: «Ευχαρίστως!»
και η γυναίκα πρόσθεσε: «Παρακαλώ για μένα άλλη μια ζεστή βάφλα με σαντιγύ!».
Και έτσι πήραν και οι δύο από 5 κιλά .

Και ο Θεός δημιούργησε το γιαούρτι, ώστε να διατηρήσει η γυναίκα το
σώμα της όπως άρεσε στον άνδρα.
Και ο σατανάς δημιούργησε από το σιτάρι το άσπρο αλεύρι
και από το ζαχαροκάλαμο τη ζάχαρη και τα συνδύασε.
Και η γυναίκα άλλαξε νούμερο στην ένδυσή της και πήγε από το 38 στο 46.

Και έτσι είπε ο Κύριος: «Δοκίμασε το φρέσκο μαρούλι μου!»
Και ο σατανάς εφεύρε το ντρέσσιγκ και το σκορδόψωμο ως συνοδευτικά.
Και οι άνδρες και οι γυναίκες μετά από αυτή την απόλαυση
άνοιξαν τις ζώνες τους κατά τουλάχιστον μία τρύπα.

Ο Κύριος όμως είπε: «Σας έδωσα φρέσκα λαχανικά και ελαιόλαδο, στο
οποίο να μαγειρεύετε υγιεινά!»
Και ο σατανάς συνόδεψε τα φαγητά αυτά με δεύτερο πιάτο,
από νόστιμες μπουκίτσες από ψωμάκια, τυράκια camembert, αστακό σε
βούτυρο μυρωδάτο
και φιλετάκια κοτόπουλου.
Και οι τιμές χοληστερίνης του ανθρώπου ανέβηκαν στα ουράνια.

Ετσι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο αθλητικά παπούτσια, ώστε να χάσει
μερικά κιλά με την άθληση..
Και ο σατανάς δημιούργησε την δορυφορική τηλεόραση και τα DVD μαζί με
τα τηλεχειριστήρια,
για να μην κουράζεται ο άνθρωπος με το ζάπινγκ.
Και οι άνδρες και οι γυναίκες γελούσαν και έκλαιγαν μπροστά την οθόνη
και άρχισαν να φοράνε ελαστικές φόρμες αδυνατίσματος.

Ετσι ο Θεός δημιούργησε την πατάτα, φτωχή σε λίπος και κάλιο και
γεμάτη θρεπτικές ουσίες.
Και ο σατανάς αφαίρεσε την φλούδα και έκοψε το εσωτερικό της σε πατατάκια,
τα οποία τηγάνησε και τα κάλυψε με πολύ αλάτι.
Και ο άνθρωπος πήρε μερικά κιλά ακόμη...

Ο Θεός όμως έφερε το άπαχο κρέας, ώστε τα τέκνα του να χορταίνουν
προλαμβάνοντας λιγότερες θερμίδες.
Και ο σατανάς έφερε τα Goodys και το τσίζμπουργκερ των 99 λεπτών.
Και ρώτησε ο σατανάς: «Θέλεις και τηγανητές πατάτες;»
Και είπε ο άνθρωπος: «Βεβαίως, μια μεγάλη μερίδα με μαγιονέζα!».
Kαι σχολίασε ο σατανάς: «Ετσι μπράβο!»
Και ο άνθρωπος έπαθε έμφραγμα.

Και ο Θεός αναστέναξε και δημιούργησε το τετραπλό μπαϊ-πάς της καρδιάς.
Και τότε ο σατανάς είπε 'είπαμε να παίζουμε τίμια'...


...Και δημιούργησε το ΙΚΑ

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Περί ληξιπρόθεσμων φαρμάκων.

Από το αδελφό site φαρμακοποιών-συναδέλφων www.mypharm.gr, αναδημοσιεύεται ένα πολύ επίκαιρο (ένεκα Οκτωβρίου και επιστροφών φαρμάκων) ζήτημα:

Επειδή μιλάμε για Φαρμακευτικές Εταιρίες και άλλα τέτοια καλοκάγαθα (διαβάστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ του Σαββάτου για να δείτε ποσοστάρες κέρδους και νόμιμες φοροκλοπές εκατομμυρίων ευρώ από τις Φαρμακευτικές Εταιρίες), παρουσιάζω ένα θεματάκι που όλους μας έχει απασχολήσει και στενοχωρήσει στο παρελθόν, καθώς και πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Αφορά τα ληξιπρόθεσμα φάρμακα.
Στο μέλλον θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα για να μπαίνει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του... και να μην πληρώνουμε εμείς την απληστία των άλλων και να μας λένε και κορόιδα...

Κάθε Οκτώβρη (και Μάιο) έχουμε στα Φαρμακεία μας την περίοδο των επιστροφών ληξιπρόθεσμων φαρμάκων και ΜηΣυΦα προς τις φαρμακαποθήκες μας, οι οποίες με τη σειρά τους τα επιστρέφουν στις αντίστοιχες Φαρμακευτικές Εταιρίες
(Μαζί με αυτά επιστρέφουμε πολλές φορές και παραφάρμακα, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα και δεν αφορά αυτά που θα κοινοποιηθούν παρακάτω.)

Σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 19 του ν.3204 /23-12-2003, ΦΕΚ Ά 296:

«Η παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.δ. 96/1973, που προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1132/1981, αντικαθίσταται ως εξής:
Παραγωγοί, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και παρασκευαστές γενικά φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία φέρουν επί της συσκευασίας τους ημερομηνία λήξεως χρησιμοποιήσεώς τους και έχουν λήξει ή λήγουν εντός του τρέχοντος κάθε φορά Ά ή ΄Β εξαμήνου κάθε έτους, υποχρεούνταινα τα αποσύρουν από τα Φαρμακεία μέχρι την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και να εκδίδουν υποχρεωτικά πιστωτικό τιμολόγιο.
Σε όσους παραβιάζουν την παρακάτω υποχρέωση επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται από το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.δ. 96/1973. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.δ. 96/1973 διπλασιάζεται».

Φαρμακευτικά προϊόντα: Όσα είναι Κρατικώς διατιμημένα (δηλαδή όσα έχουν κουπόνι).
Κοινώς, ό,τι κινείται on earth και έχει κουπόνι, είτε ΜΗΣΥΦΑ, είτε φάρμακο, είτε του Ι.Φ.Ε.Τ., ΕΙΤΕ εμβόλιο επιστρέφεται χωρίς δεύτερη κουβέντα και αν κάποια εταιρία αρνηθεί προβλέπονται πρόστιμα και μάλιστα επαυξημένα σε περίπτωση υποτροπής.

Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν προβλέπονται «μα...μου», δεν υποχρεούται να κάνει τίποτα άλλο ο φαρμακοποιός πέραν της σύνταξης Δελτίου Αποστολής στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (και του να έχει το επιστρεφόμενο φάρμακο το κουπόνι του πάνω φυσικά).
Πλεονασμός: Εννοείται ότι τα παραπάνω αφορούν ΚΑΙ τα PNEUMO-23, PNEUMOVAX, το καινούργιο εμβόλιο για τον ιόν (Η1Ν1) κ.ο.κ.

§ Σκεπτικό του Νόμου: Η προστασία του αποθέματος σε φάρμακα του Φαρμακείου για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Δηλαδή να εξασφαλιστεί δια νόμου το Φαρμακείο για να έχει την ευχέρεια να στοκάρει μεγάλη ποικιλία φαρμάκων (που μπορεί να «λιμνάζουν» εμπορικά αλλά μπορεί κάποτε ένα από αυτά να σώσει τη ζωή ή/και την υγεία ενός ανθρώπου).
Είναι η Συνταγματική Αρχή της διασφάλισης της απρόσκοπτης προσβασιμότητας του ασθενούς στο απαραίτητο φάρμακο.

Το επισημαίνω αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν το φαινόμενο κάποιες εταιρίες, ειδικά η ΒΙΑΝΕΞ με το VAXIGRIP παλαιότερα, η NEXUS με το BOTOX αλλά και άλλες να έχουν αρνηθεί να συμμορφωθούν με τον Νόμο αυτό, και μάλιστα σθεναρά, όσο φυσικά «τους έπαιρνε». Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε εμβόλια, παρόλο που ο νόμος δεν τα εξαιρεί για κανέναν λόγο.

«Μα πώς είναι δυνατόν αυτό my friends;» θα ρώταγε ένας γαλήνιος και αναπόφευκτα εκ Σουηδίας ορμώμενος καλοπροαίτερος συμπολίτης μας.
«Είναι δυνατόν μία εταιρία να μην ξέρει τον Νόμο; Και είναι δυνατόν ποτέ να τον παραβαίνει κανείς συνειδητά;».

Αχ!! Στο Ellada όλα είναι δυνατά καλέ κ΄ αγαθέ φίλε μας. Ένας είναι ο Παυλάρας (και κάποιοι άλλοι για να μην τον αδικούμε μονόπλευρα), και είναι Above the Law!
Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει.

Για να σοβαρευτούμε τώρα, από πολλάπλή προσωπική εμπειρία, σας ενημερώνω ότι και μόνο η δια τηλεφώνου επίκληση του Νόμου και ο υπαινιγμός-απειλή από μέρους μας ενεργοποίησής του έστω και για 1 €, φτάνει και περισσεύει για να αρχίσουν οι της οποιασδήποτε εταιρίας την κλάψα και το ότι «δεν εννοούσαμε αυτό», «μας παρεξηγήσατε», «είμαστε κοντά σας (άσχετο αλλά έχει ειπωθεί)», ανεξάρτητα του πόση αυτοπεποίθηση και αλλαζονία δείχνουν στην αρχή.

Το ίδιο ακριβώς πράγμα έχουν κάνει και πολλοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα με τα ίδια θεαματικά αποτελέσματα.

§ Εταιρικές πονηριές που σκαρφίζονται οι καημένοι οι υπάλληλοι των εταιριών για να μας τρικλοποδιάσουν:

1) Τεχνική: «Αγαπητέ ελάτε στη θέση μας. Τι να τα κάνουμε τόσα κομμάτια; αν όλοι αρχίσουν να επιστρέφουν όπως εσείς τι θα γίνει;».
(Εσκεμμένη συναισθηματική προβολή για εικονική μετατόπιση του διπόλου καταπιεστής-αδύναμος).
Στόχος: το φιλότιμο (παραδοσιακά «παγιδεύει» αρκετά καλά στους έλληνες).
Λύση: Απλό. Ό,τι λέει ο Νόμος. «Σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε αλλά εδώ υπάρχει έννομο συμφέρον μας και δεν έχουμε λόγο να το παραβλέψουμε και μάλιστα σε βάρος μας. Αν δεν σας φαίνεται συμφέρουσα η δουλειά που κάνετε και νιώθετε ότι δεν μπορείτε, δεν είναι ντροπή να το παραδεχτείτε και να κάνετε κάτι άλλο. Κανενός η δουλειά δεν είναι άμοιρη ευθυνών, πόσο μάλλον στην Υγεία.».

2) Τεχνική: «Όλοι οι συνάδελφοι το έχουν δεχτεί. Έτσι γινόταν και έτσι γίνεται πάντα σε αυτό το θέμα. Πώς κάνετε έτσι; Ρωτήστε και άλλους. Μην την ψάχνετε.»
(Αποθάρρυνση μέσω κεκαλυμμένης τεχνητής πρόκλησης εικονικού ντετερμινισμού).
Στόχος: πρόκληση αισθήματος αδιεξόδου και απελπισίας με ταυτόχρονη ενοχοποίηση του θύματος (εμάς). Κάτι σαν να τα βάζεις με κάποια Ανώτερη Φυσική Τάξη Πραγμάτων (μπλόφα βέβαια το όλο κόλπο).
Λύση: Απλούστατο. Πάλι ό,τι λέει ο Νόμος. «Η γενικευμένη ανοχή των συναδέλφων, που επικαλείστε, δεν παραγράφει το αδίκημά σας σε βάρος μου και δεν με δεσμεύει νομικά. Αν δεν συμμορφωθείτε, συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο ούτως ή άλλως.»

3) Τεχνική: «Εσείς δεσμεύεστε ότι θα μας τα επιτρέψετε σε καλή κατάσταση;». Παραλλαγή: «κάποιοι συνάδελφοί σας κάνουν κατάχρηση του μέτρου σε βάρος μας και πρέπει να προστατευθούμε και εμείς».
(Προκλήτος αποπροσανατολισμός με προβολή σχεδιασμένου αισθήματος αμφιβολιών για το ορθό).
Στόχος: Η υπόσκαψη της αποφασιστικότητας που προέρχεται από το αίσθημα δικαίου. Στοχεύει ποντάροντας στην πιθανή κακή ενημέρωση του συναδέλφου που διεκδικεί το δίκιο του. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ψυχολογικά πολύ αποτελεσματική μέθοδος.
Λύση: Αστείο πράγμα (elementary). «Ο Νόμος είναι λιτός και σαφής. Δεν προβλέπει δέσμευση από μέρους μας του είδους που περιγράφεται, ούτε κάποιου άλλου συναφούς. Καλοπροαίρετα σας συστήνω να ενημερώνεστε καλύτερα για να μην εκτίθεστε και εκθέτετε και την εταιρία σας σε κίνδυνο. Εσείς θα ευθύνεστε προσωπικά για τυχόν ζημία που θα πάθει ο εργοδότης σας και δεν θα μπορέσω να το αποκρύψω αυτό».

4) Τεχνική: «Είμαστε χρόνια συνεργάτες και πάντα κοντά στον φαρμακοποιό. Ποτέ δεν έχουμε κάνει κάτι εναντίον του γιατί για εμάς είναι θέμα αρχής». Ενίσχυση: «Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε εμείς την άρση αυτής της συμφέρουσας για όλους μας σχέση».
(Τεχνητή προβολή αισθήματος εικονικού ενωτισμού για κάποιον ανώτερο σκοπό. Λεπτοφυής πρόκληση αισθήματος αόριστης αγαστής συμπόρευσης που υπονοεί ότι θα ήταν ζημία για τον φαρμακοποιό να θυσιαστεί για τυχόν δευτερεύοντα ζητήματα όπως π.χ. το συγκεκριμένο. Κεκαλυμμένη αόριστη απειλή).
Σχόλιο: Πολύ διαδεδομένη ψυχολογική τεχνική έμμεσου θετικού καταναγκασμού (υπαινίσσεται ότι έχουν πολλά να χαθούν αν επιμένετε σε τέτοια θέματα). Ιδιαίτερα επιτυχημένη τεχνική στον χώρο της πολιτικής. Ιστορικά, η οφθαλμαπάτη σε μία από τις καλύτερες στιγμές της.
Στόχος: Η δημιουργία αδιόρατης ανησυχίας για μικρό όφελος που απειλεί με πρόκληση μεγαλύτερης ζημίας σε δεύτερο χρόνο. Μπλόφα καραμπινάτη.
Λύση: Κάτι πιο δύσκολο; «Η καλή συνεργασία δίνει εξετάσεις μονίμως για να αποδεικνύει τον εαυτό της. Σας συμβουλεύω καλόπιστα να μην επιχειρείτε να την γενικεύετε καλώντας την εναντίον πάγιων δικαιωμάτων μας γιατί μπορεί να εκληφθεί ως δολιότητα από τη μεριά σας. Ο νόμος είναι σαφής και απορώ πώς διανοηθήκατε να τον καταστρατηγήσετε. Μήπως δεν είστε καλοπροαίτεροι απέναντί μας αλλά φοβάστε να το πείτε; Κατά τ΄ άλλα ισχύουν τα προβλεπόμενα, όχι μόνο για εσάς αλλά για όλους. Φιλάκια (περιττό αλλά δεν κρατήθηκα).»


5) Τεχνική: «Κάντε ό,τι θέλετε. Δεν παίρνουμε πίσω τίποτα.»
(Αστεία γκροτέσκα τεχνική της πρώιμης τροφοσυλλεκτικής περιόδου του ανθρώπινου είδους. Ευθεία προβολή αποφασιστικότητας με στόχο την πρόκληση ανασφάλειας. Δημοφιλής ακόμα στα προαύλια των Δημοτικών Σχολείων και στην Άγρια Φύση.)

Στόχος: Ο εκφοβισμός. Παραδόξως παραμένει ακόμα αρκετά αποτελεσματική. (Ψυχ: θρασσυδειλία).

Λύση: Μία χρυσή ευκαιρία για μόνιμη λύση με περιθώριο για επιπλέον κέρδη για εμάς. «Θα ήθελα παρακαλώ το ονοματεπώνυμό σας και τα λοιπά στοιχεία σας για διευκόλυνσή μου στη Σύνταξη της έγγραφης καταγγελίας μου προς τους Αρμόδιους Φορείς και τους Φαρμακευτικούς Συλλογους καθώς και για τη σύνταξη της Αγωγής που προτίθεμαι να καταθέσω εναντίον της εταιρίας σας και προσωπικά εναντίον σας για εκβιασμό και απειλή .
Αν αρνηθείτε θα τα βρω μέσω της ενεργοποίησης των Αρχών (προβλέπεται η ενημέρωση του οικείου Αστυνομικού Τμήματος και της Εισαγγελίας), αλλά τότε το κατηγορητήριο εναντίον σας θα είναι αναγκαστικά βαρύτερο. Η χρηματική αποζημίωση που θα διεκδικήσω προτίθεμαι να εκτελεστεί στο ακέραιο με δήμευση ακόμα και προσωπικών περιουσιακών στοιχείων.
Πώς είπατε ότι σας λένε;»

Tip Νο.1: Ο Φ.Σ.Α. έχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπει την από μέρους του εξ΄ ολοκλήρου κάλυψη των εξόδων τυχόν διαμάχης μέλους του με τρίτο, για θέματα που άπτονται της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Μπορείτε αν θέλετε να ενημερώσετε για αυτό τον καλό τριχωτό συνομιλητή σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ο Φ.Σ.Α. δεν επιτρέπεται νομικά να κινηθεί ο ίδιος εναντίον τρίτου για αυτό, αλλά τούτο είναι τυπικό μόνο θέμα εφόσον καλύπτει τα έξοδα και τη νομική συνδρομή.
Tip No.2: Αυτή η τεχνική δεν έχει σχεδόν ποτέ εφαρμοστεί παρά μόνον αν ο υπάλληλος της εταιρίας υποψιαστεί ότι είστε καλοπροαίρετος μέχρι παθητικότητας. Δεν έχει στατιστικά καταγραφεί ποτέ το αντίθετο.
Αμέσως πιθανότερο: Η πτώση μετεωρίτη στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού μας χωρίς πρόκληση την ώρα που διαβάζουμε φαρμακογνωσία από κέφι.
Σχεδόν πάντα το θέμα λήγει υπέρ μας με την εξουδετέρωση των 4 παραπάνω τεχνικών.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Το να διαφυλάξουμε το συμφέρον του Φαρμακείου για ένα μικρό ζήτημα σήμερα μας γλιτώνει να το κάνουμε αύριο, αν η παραβατικότητα αυτή αναθαρρήσει και γίνει γενικευμένη.
Επίσης, εκπαιδεύει εμάς στη διαφύλαξη της περιουσίας μας και τους τρίτους στον σεβασμό αυτής.
Οι λύσεις είναι απλές και ανέξοδες και μερικές φορές κάνουν και φίλους (όταν τον άλλο «δεν τον παίρνει» το γυρίζει στο φιλικό και στο σεβαστικό).

Για το αρχείο, υπάρχουν στην κατοχή μου και υποδείγματα έγγραφης Καταγγελίας και Εξωδίκου ως πυρηνικά αποτρεπτικά όπλα, ελεύθερα προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Νόμος είναι ρητός και μονοκόμματος υπέρ εμών και προστατεύει τα λεφτά μας και την υγεία των ασθενών μας.
Διαβάστε τον πάλι ή κρατήστε τον με copy-paste στο Word για να τον έχετε. Άλλωστε είναι μόνο 2 όμορφες και έντιμες παράγραφοι.

Επικαλεστήτε τον αν χρειαστεί. Από εμπειρία σας διαβεβαιώ ότι κάνει θαύματα. Δουλεύει τέλεια χωρίς καν να ενεργοποιηθεί.
Καλές δουλειές. Και δεν μασάμε.
Αχρείαστο να΄ ναι το παραπάνω αλλά αν χρειαστεί μη χαρίζεστε σε κανέναν. Είναι τα λεφτά μας και το δίκιο μας. Και αυτοί δεν πρόκειται να πεινάσουν για να κάνουμε εκπτώσεις στα δικαιώματά μας για χάρη τους.


Μετά Τιμής,

Δαγρές Γιάννης- Φαρμακοποιός
Μέλος του Δ.Σ. του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (Φ.Σ.Α.-Ν.Π.Δ.Δ.)

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009

Εισήγηση του Δημήτρη Καραγεωργίου σε διημερίδα για τη φαρμακευτική πολιτική, 10-12 Ιουλίου, Μόλυβος 11 Ιουλίου 2009.

Από τον Μόλυβο στο μέλλον του φαρμακείου
Σ’ αυτή την ίδια αίθουσα, ο έτερος του ντουέτου εισηγητών, ο αγαπητός μου φίλος κ. Σερέτης, σε άλλο χρόνο, σας ανέλυε πώς οι στυλοβάτες της οργανωμένης κοινωνίας είναι η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα όπλα, τα φάρμακα.
Σήμερα σας λέω πως στρατηγικά επικυρίαρχος είναι εκείνος που έχει δημιουργήσει και ελέγχει το δίκτυο μετακίνησης ανθρώπων ως εμπορευμάτων, τα δίκτυα της ενέργειας, των τροφίμων, των όπλων, των φαρμάκων...
Ζούμε τις μέρες πολέμου ανάμεσα σε τρομακτικού μεγέθους συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας και του μεγάλου χονδρεμπορικού κεφαλαίου. Το ενδιάμεσο αλλά συγχρόνως και το δέλεαρ των δύο πλευρών είναι το δίκτυο των φαρμακείων, το δίκτυο των generics και το ξεκαθάρισμα του τοπίου, ώστε να έρθει πλησίστια η εποχή των καινοτομιών και των pharmacogenomics (φαρμακογονιδιωματική). Κάτι από τα παραπάνω μπορεί να διακρίνετε στην ευρύτερη ­όχι μόνο νομική­ ανάλυση της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ).
Ήδη οι επιφανείς των ευρωπαϊκών αρχών περιλαμβανομένου του ΕΜΕΑ, μας προδιαγράφουν ότι η διαχείριση των κινδύνων από τις φαρμακευτικές αγωγές, παρά η αντιμετώπιση των ασθενειών είναι το κυρίως ζητούμενο από τα φαρμακεία.
Το κόστος-αποτελεσματικότητα και ο επαγγελματισμός των φαρμακοποιών είναι οι απόλυτες διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Το φαρμακείο δεν είναι πια ένα σημείο πώλησης και χορήγησης φαρμάκων. Αλλάζει ρόλο και εισέρχεται στο χώρο των υπηρεσιών. Μια καινούρια εποχή ξεκινάει για τη φαρμακοεπαγρύπνηση ως μέρος του νέου «φαρμακευτικού πακέτου της Ε.Ε.», όπου συμμετέχουν άμεσα και οι πολίτες σε μια πιο προχωρημένη εκδοχή παρακολούθησης ιδίως των νέων καινοτόμων φαρμάκων.
Υπεύθυνος, λοιπόν, ο φαρμακοποιός στο δικό του αλλά πολύ μεγαλύτερο μέρος για τα ακόλουθα:
­ - Φαρμακοεπαγρύπνηση
­ - Ανακύκλωση των φαρμάκων
­ - Άμεση απόσυρση των φαρμάκων
­ - Ιχνηλασιμότητα της αυθεντικότητας των φαρμάκων
Το τελευταίο σημείο έρχεται με αφορμή τα διαρκώς ανερχόμενα ποσοστά πλαστών φαρμάκων (στην Ελλάδα είναι μηδενικά), αποσκοπεί όμως στον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου και ίσως ανάλογα με τις εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων στον έλεγχο του δικτύου των φαρμακείων (που λέγαμε).
Δεν χρειάζονται, όμως, οι ευρωπαϊκές αρχές να πιστοποιήσουν το αυξανόμενο άγχος μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε, π.χ., το Polypill (ένα χάπι που εμπεριέχει τρία αντιυπερταστικά) στην ενδεχόμενη επικινδυνότητά του, πώς θα δεχτούμε το Viagra και το day after pill στην πλέον διευρυμένη περιοχή των ΜΥΣΥΦΑ, πώς τελικά θα δούμε, λόγω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των ασφαλιστικών ταμείων τα κίνητρα για περισσότερη συνταγογράφηση των generis; Εδώ μια μικρή παρένθεση. Στη χώρα που παράγει Brand generics δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και δεν απλώσαμε χέρι συνεργασίας όσο έπρεπε. Ως στέλεχος του ΠΦΣ ζητώ συγνώμη, αν αυτό σημαίνει το ξεκίνημα νέων συνεργασιών.
Επί των υπηρεσιών του φαρμακείου ο λόγος που για να επισυμβεί στα καθ’ ημάς απαιτείται να μειωθούν:
α) Οι ανταγωνισμοί με τους γιατρούς. Δύσκολο για τους άνεργους γιατρούς που νομίζουν ότι συνεργάτες τους από την ίδια ομάδα, τους τρώνε τη δουλειά. Αντιθέτως τους δίνουν δουλειά. Κατευθύνουν τον κόσμο στον γιατρό, β) Οι ανταγωνισμοί και τα αντιτιθέμενα συμφέροντα των εταιρειών της ξένης φαρμακοβιομηχανίας που την κάνουν να παρουσιάζει έλλειψη οράματος. Αν το νέο που ξεκινάει με τις καινοτομίες είναι να κινηθούμε συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά, τότε πρέπει να ξανασυζητήσουμε το κυρίως ζητούμενο, την προσβασιμότητα του πολίτη στην άριστη φαρμακευτική περίθαλψη. Ψηλά στην ατζέντα μας φυσικά είναι τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων και οι νέες ενδεχόμενες φαρμακευτικές πολιτικές, άρα η συνεχής εξέταση του κόστους-αποτελεσματικότητα και κύρια γνώση και θέληση ότι και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία και βιωσιμότητά μας και εκείνοι προφανέστατα δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Επειδή οι διοργανωτές μού ζήτησαν να μελλοντολογίσω, αλλά όχι να γίνω προφήτης για το φαρμακείο του αύριο απεκδύομαι τον συνδικαλιστή μέσα μου, προσπαθώ να δω με τα μάτια του τεχνοκράτη τις εξελίξεις και γιατί όχι να σχεδιάσω.
Πρώτα απ’ όλα μπορούμε μαζί να διακρίνουμε επιγραμματικά τα κλειδιά αλλαγών στην κοινωνία:
­ - Ο πολιτισμός της Υγείας και της ευημερίας
­ - Οι ανεπάρκειες στα συστήματα Υγείας
­ - Ο γηράσκων πληθυσμός
­ - Η αυξημένη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας
­ - Η γενετική επανάσταση
Οι μελλοντικές υπηρεσίες Υγείας θα επηρεάζονται από:
­ - Αυξημένο καταναλωτισμό
­ - Περισσότερο χρόνο για την αναθεώρηση δεδομένων
­ - Επιμηκυμένη συμβουλευτική με μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών
­ - Τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορίας και οι αναγκαίες εκπαιδεύσεις και δεξιότητες
­ - Εικονικές υπηρεσίας Υγείας
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια φροντίδα Υγείας:
­ - Παράγοντες πληθυσμού (αύξηση-μετακινήσεις)
­ - Επιβαρύνσεις ασθενειών
­ - Διαφορές συστημάτων Υγείας
­ - Ιδιαίτεροι παράγοντες του φαρμακευτικού επαγγέλματος
­ - Ιδιαίτεροι παράγοντες της φαρμακοβιομηχανίας και των καινοτομιών
Όλα τα παραπάνω συνδέονται από την απαραίτητη κοινωνική ανάλυση - δεν σφάλουν όσοι υποστηρίζουν ότι το 50% της φαρμακευτικής είναι κοινωνική επιστήμη.
Στον προγραμματισμό Υγείας 2008-2013 η Επίτροπος Υγείας κ. Ανδρούλα Βασιλείου αναφέρεται:
­ - στην αντικαπνιστική εκστρατεία
­ - στις χρόνιες χορηγήσεις φαρμάκων
­ - στους κινδύνους και στις αγωγές, ιδίως την πρόληψη των καρδιαγγειακών
­ - στον έλεγχο του βάρους - εκστρατεία κατά της παχυσαρκίας
­ - στην προ-υπέρταση
­ - στον προ-διαβήτη
­ - στην ταυτοποίηση φαινοτύπου και τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις, ώστε να καθυστερήσει η εμφάνιση ασθενειών, όπως αρθρίτιδα, καρκίνος και νευρολογικές διαταραχές.
Ιδιαίτερα για το ρόλο του φαρμακοποιού ως το 2015 προδιαγράφουν οι ευρωπαϊκές αρχές:
­ - τη διασφάλιση της άριστης χρήσης των φαρμάκων, περιλαμβανομένων της συνταγής και της αποτελεσματικότητάς τους
­ - την αύξηση της ασφάλειας των ασθενών
­ - τη συνείδηση αντιμετώπισης των ασθενών ως συνεργατών
­ - τη θεώρηση και του φαρμακοποιού ως μέρους ομάδας φροντίδας Υγείας
­ - τη συμμετοχή του σε ό,τι σχετίζεται με τη δημόσια Υγεία
Επιτρέψτε μου τώρα πράγματι να μελλοντολογίσω, όπως είναι και η επιθυμία των διοργανωτών.
Από την ενδιαφέρουσα μελέτη «Vision for pharmacy» που χρηματοδότησαν ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Ν. Ζηλανδία, Αυστραλία, του αγγλοσαξονικού δηλαδή μοντέλου, και έχει αυτό τη σημασία του, ξεχωρίζω τα παρακάτω:
­ - Το φαρμακείο θα εστιάζει πολύ περισσότερο στην προσωποποιημένη θεραπεία.
­ - Generics θα είναι η κυρίαρχη γλώσσα αυτού του αιώνα. Αυτοί που θα μπορούν να τη μιλήσουν θα αποκτήσουν απευθείας και επί σκοπόν, έλεγχο όλων των μορφών της ζωής.
­ - Οι γιατροί θα αντιμετωπίζουν ασθένειες ,όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης, πριν ακόμα τα συμπτώματα αρχίσουν με τη χρήση φαρμάκων που αντιδρούν στο αποτέλεσμα ιδιαίτερης συγκεκριμένης πρωτεΐνης και θα γνωρίζουν από την αρχή πώς να επιλέξουν τα άριστα φάρμακα για τον κάθε ασθενή.
­ - Η φαρμακογενετική θα είναι σε όλη της την ανάπτυξη και τις εφαρμογές. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το κόστος-αποτελεσματικότητα αυτών των εφαρμογών της προσωποποιημένης θεραπείας, αλλά και τι θα γίνει ένας τεράστιος σημερινός κόσμος και οικονομία Υγείας.
Δεν θα χρειάζονται τέτοια τεράστια συγκροτήματα τύπου Memorial Hospital με ό,τι αυτό σημαίνει σε άλλου είδους υπερειδικεύσεις και γιατί όχι άλλη αντιμετώπιση του emergency ή των χειρουργείων.
­ - Σε 20 χρόνια οι θεραπείες stem cells θα είναι προσιτές. Εάν θεωρήσουμε μια τέτοια θεραπεία ως φάρμακο, τότε υπάρχει τεράστιο και ευρέως αγνοούμενο πεδίο για τον ποιοτικό έλεγχο, τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκου/κυττάρου, την πρόσληψη και κατανομή του, τη διαφύλαξη και συντήρησή του, τη διανομή και το κόστος της. Ένα είναι σίγουρο, όμως, το φαρμακείο πρέπει να ηγείται στο πεδίο αυτό, ώστε να είναι αποτελεσματικές οι θεραπείες.
­ - Στο φαρμακείο του 2050 η βασική υπηρεσία θα λέγεται test ως εξής: «Το DNA σας επηρεάζει την ανταπόκρισή σας στα φάρμακα»
Το test θα δείχνει τις εξής κατηγορίες για τα φάρμακα:
α) ασφαλές, αποτελεσματικό, β) ασφαλές, μη αποτελεσματικό, γ) μη ασφαλές, μη αποτελεσματικό, δ) μη ασφαλές, αποτελεσματικό
Πριν ρωτήσετε για το κόστος του test σκεφθείτε την ανταποδοτικότητά του στον ορθολογισμό της χρήσης των φαρμάκων.
Επειδή ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και επειδή οι επιμέρους συζητήσεις και σχεδιασμοί για κάθε σημείο που προαναφέρθηκε έχουν ξεκινήσει, π.χ., σκεφθείτε εκείνους τους φαινότυπους που τους λείπουν ένζυμα και άρα έχουν διαφορετική αντίδραση στα φάρμακα και τώρα με τις μετακινήσεις πληθυσμών το πράγμα γίνεται για την Ε.Ε. πρόβλημα υπό έντονη συζήτηση, καταλήγω με τη γνωστή φράση του Δαρβίνου:
«Στην εξέλιξη των ειδών δεν είναι οι πιο δυνατοί, οι πιο επιθετικοί ή ακόμη οι πιο έξυπνοι που έχουν πιθανότητες να επιβιώσουν. Μάλλον είναι εκείνοι που μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών...
...Οι οργανισμοί που υπερασπίζονται επί μακρόν το παρελθόν, γίνονται οι ίδιοι ιστορία».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Φαρμακοποιός M.sc.

Παγιώνεται η κατάσταση με τις πληρωμές του ΙΚΑ

ΘΕΜΑ:<<Πληρωμές λογαριασμών φαρμακείων >>
ΣΧΕΤΙΚΟ : Το υπ΄αριθμ.Γ55/710/13-7-2009 γενικό έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι εφεξής η πληρωμή
των προκαταβολών στα φαρμακεία μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ θα
πραγματοποιείται το πρώτο πενθήμερο του επομένου της παραλαβής των συνταγών
μηνός.
Η εν λόγω ρύθμιση θα ισχύει έως το τέλος του έτους 2009.
Επισημαίνουμε ότι θα αποστέλλονται στην ΚΜΕΛΦ από τα κατά τόπους
Υποκαταστήματα τα στοιχεία που αποστέλλονταν έως σήμερα και συγκεκριμένα
αυτά που αναφέρονται στο υπ΄αριθμ.Γ55/496/21-9-2005 γενικό έγγραφο.
Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης αποστολής και των συνταγών θα
ενημερωθείτε με νεώτερο έγγραφο.
Ακριβές Αντίγραφο O
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
Yποστήριξης κ Διοικητικής Μέριμνας ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ


Σχόλιο της ομάδας νέων φαρμακοποιών : Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι ο φαρμακευτικός κόσμος παρακολουθεί με τρόμο την νέα αυτή εξέλιξη τη στιγμή που ο ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης προχώρησε σε νέο δανεισμό για να καλύψει τις 10 μέρες καθυστέρησης των φαρμακοποιών και οι φαρμακοποιοί βλέπουν τις επιταγές να λήγουν χωρίς να λαμβάνουν τα ποσά από το ΙΚΑ τη χρονική στιγμή που είχαν υπολογίσει. Απαιτούμε αμέσως μετά τις εκλογές την άμεση δημοσιοποίηση του θέματος και γενική συνέλευση με σκοπό να προχωρήσουμε σε άμεσες κινητοποιήσεις για τις καθυστερήσεις όλων των ταμείων.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Συνάντηση με τον Υπουργό Μακεδονίας ΘράκηςΣτο περιθώριο εκδήλωσης προς τιμή του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Σταύρου Καλαφάτη ομάδα νέων φαρμακοποιών βρέθηκε στο πλευρό του δηλώνοντας την αμέριστη στήριξη προς το πρόσωπό του στις επικείμενες εκλογές.
Οι νέοι φαρμακοποιοί στο περιθώριο της εκδήλωσης ζήτησαν από τον Υπουργό να στηρίξει τα φαρμακεία και να λύσει το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Συνάδελφοι,
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπόσχεται πώς αν γίνει Πρωθυπουργός θα φορολογηθεί ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ το μέρισμα που εισπράττουμε από το ΣΥ.ΦΑ. Την πρώτη φορά στην πηγή, δηλαδή ως κέρδος του ΣΥ.ΦΑ. και τη δεύτερη φορά ως κέρδος του μετόχου-φαρμακοποιού.
(Σήμερα φορολογείται μόνο στην πηγή και ο μέτοχος απαλλάσσεται από κάθε άλλη φορολόγηση).
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως από το μέρισμα τελικά ο φαρμακοποιός δε θα εισπράξει σχεδόν τίποτα.
Εμπόδιο στις προθέσεις αυτές του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει μόνο η ψήφος σας.
Και για να μην ξεχνιόμαστε.
Ο κ.Μόσιαλος – τρίτος στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – ήταν αυτός που επί κυβέρνησης Σημίτη, ως καθηγητής στο LONDON SCHOOL OF ECONOMICS στα πλαίσια της ομάδας των λεγόμενων «επτά σοφών», είχε προτείνει πλειάδα δυσμενών μέτρων για τα φαρμακεία με κορυφαίο τη μείωση του ποσοστού κέρδους…
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στάθηκε δίπλα μας πολλές φορές.
Τώρα κι εμείς στεκόμαστε δίπλα στην προσπάθεια του Κώστα Καραμανλή.
Δίνουμε δυναμικό παρόν στις εκλογές,
για την επιτυχία, τη νίκη μας, για το δικό μας καλύτερο αύριο.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FACTORING

Αγαπητοί συνάδελφοi

Τις τελευταίες ημέρες πολλοί φαρμακοποιοί δέχονται επιστολές ή τηλεφωνήματα από εταιρείες factoring με προτάσεις σύναψης σύμβασης προεξόφλησης των απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Όπως σας είχαμε εξηγήσει στην τελευταία συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου, και όπως θα διαβάσατε σε σχετική αναφορά στο «Φαρμακευτικό Δελτίο» του ΠΦΣ, ο Σύλλογος είναι αντίθετος στην λογική εκχώρησης των απαιτήσεών μας από τα ασφαλιστικά ταμεία (Factoring). Επιπλέον είχαμε επισημαίνει ότι οι σχετικοί όροι είναι ιδιαίτερα επαχθείς. Κατ’ επέκταση ο Σύλλογος δεν έχει καμία συμμετοχή ή συνεργασία και φυσικά καμία ευθύνη για οτιδήποτε σχετικό προπαγανδίζεται, από οιονδήποτε κι αν προέρχεται.

Πρέπει να διευκρινίσουμε όμως, ότι ο Σύλλογος δεν έχει το δικαίωμα να εμποδίσει ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε εταιρεία (ασφαλιστική, τραπεζική κλπ) στην προώθηση των προϊόντων της.

Για οποιοδήποτε σχετικό θέμα εάν υπάρχει πρόταση ή σύσταση εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, αυτό θα γίνει με επίσημο έγγραφο του Συλλόγου και υπογραφές των αρμοδίων.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Η εκδήλωση απονομής υποτροφιών του Συλλόγου μας συμπληρώνει φέτος μια δεκαετία. Όπως γνωρίζετε, οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται στα παιδιά φαρμακοποιών που πέρασαν μετά από εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Η εκδήλωση αυτή έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό που τον έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη η πολιτεία, οι φαρμακευτικοί φορείς της χώρας, τα Μ.Μ.Ε. και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης.

Κλείνοντας λοιπόν μια δεκαετία και προσδοκώντας στην ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση και προβολή της εκδήλωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να την εντάξει στο πρόγραμμα του μεγάλου Φαρμακευτικού συνεδρίου-έκθεσης PHARMAPOINT που διοργανώνει ο Σύλλογός μας κάθε Οκτώβριο. Φέτος το PHARMAPOINT θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2009 στα περίπτερα 5 και 6 της HELEXPO.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά που δικαιούνται υποτροφίας να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τα γραφεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 2310 471776 για να πληροφορηθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να τα προσκομίσουν στο Σύλλογο μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2009.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ 151509/2008 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ124687/17-9-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διαδικασία χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προβλέπονται απο την ΚΥΑ ΔΥΓ3/ΓΠ151509/08 και για το σύνολο αυτών, παρατείνεται όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31/3/2010

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

Να στείλω τα χαιρετίσματα μου σε οποίους προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να εκβιάσουν συναδέλφους με τους οποίους ερχόμαστε και θα ερχόμαστε με μεγαλύτερη συχνότητα και ζήλο από εδώ και πέρα σε επαφή, στην προσπάθεια μας για ένα καλύτερο και αξιόπιστο φαρμακευτικό σύλλογο Θεσσαλονίκης και ένα αποδοτικό, βιώσιμο και κερδοφόρο ΣΥ.ΦΑ..

ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΓΙΔΑ ΔΕΝ ΠΕΦΤΟΥΜΕ !!!
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΝ ΑΓΧΩΝΕΣΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ!!!
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΡΕΣΚΙΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ .
ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ!!!


ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ OXYNOYS

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16
Αριθμ. τηλ.: 210-5221605
Aριθ. φάξ: 210-5221649

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ. Γ32/388

ΠΡΟΣ
1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ
(Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την χορήγηση εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου»
Σχετικά: το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ55/717/04-09-2009 έγγραφό μας

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το μη συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PNEUMO 23 & PNEUMOVAX II) θα χορηγείται από τις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) και με παραπεμπτικό από ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει αδυναμία, λόγω έλλειψης, να καλυφθούν από τις Μονάδες Υγείας οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και μόνο εφ’ όσον ο ιατρός κρίνει ότι το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως επείγον, τότε μπορεί να συνταγογραφηθεί και να εκτελεσθεί σε ιδιωτικό φαρμακείο εφ’όσον υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Η ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ» από τον θεράποντα ιατρό στη συνταγή και
- Η ένδειξη «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» από τον Διευθυντή της Μονάδας Υγείας,
ενώ απαραίτητα η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται από την Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού.
Συνταγές που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εάν εκτελεσθούν σε Ιδιωτικά Φαρμακεία, θα αποζημιώνονται.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

KOINOΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδιοικητή κου Κυρζόπουλου
3. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Υπηρεσιών Υγείας
4. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Ασφάλισης και Μητρότητας
5. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
6. Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους
7. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
8. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
9. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασμών Φαρμακείων
10. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΗ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΚΗΣ

Προεξόφληση ΟΠΑΔ από την Τράπεζα Πειραιώς!

Προεξόφληση ΟΠΑΔ από την Τράπεζα Πειραιώς!

Οι σύλλογοι μας μπορεί να αδρανούν (ελέω και προεκλογικής περιόδου), ωστόσο οι τράπεζες καραδοκούν για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουμε! Συγκεκριμένα, η τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ένα νέο "προϊόν" εν είδη υπερανάληψης, με το οποίο εκταμιεύεται άμεσα το σύνολο του οφειλόμενου από λογαριασμούς ΟΠΑΔ, φυσικά με το αζημίωτο!
Ο τρόπος που το παρουσιάζουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος είναι αρκετά πολύπλοκος και η πρώτη εντύπωση δελεαστική, μιας και ουσιαστικά χρεώνουν 10 ευρώ για κάθε 1000 που πληρώνει ο ΟΠΑΔ και για κάθε μήνα καθυστέρησης πλέον του 5μηνου. Αν πληρώσει στο εξάμηνο γίνονται 12 και ούτω καθ'εξής.
Γενικά το προϊόν είναι αρκετά μπερδεμένο, ωστόσο με απλά λόγια μπορεί να δει κανείς οτι πρόκειται για ένα καμουφλαρισμένο δάνειο (που φυσικά απαιτεί και την εισφορά 0,6% του Ν.128!) με επιτόκιο που η τράπεζα διατείνεται ότι είναι "μόνο" 4,2%, ωστόσο δεν εμφανίζεται πουθενά στην περιγραφή του προϊόντος, δεν υπάρχει καμία γραπτή δέσμευση ότι θα παραμείνει σταθερό και δεν διευκρινίζεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης! (την οποία αρνούνται να αποστείλουν με mail ή ταχυδρομίο γιατί είναι...δύσκολο, όπως ισχυρίζονται!). Φυσικά θα επιχειρήσουν να σας κάνουν να το δείτε με άλλο τρόπο για να πιστέψετε ότι σας "συμφέρει", αλλά η αλήθεια είναι ότι το "χαράτσι" είναι υπερβολικά μεγάλο.
Γίνεται πλέον σαφές ότι με την ολιγωρία μας έχουμε καταστήσει εαυτούς θύματα με αποτέλεσμα να μας αντιμετωπίζουν ανάλογα όχι μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και οι τράπεζες. Δεύτερον και πολύ πιο σοβαρό, μας εκμεταλλεύεται με προκλητικό τρόπο η Τράπεζα με την οποία ο Σύλλογος μας έχει μία "ιδιέταιρη" και "συμφέρουσα" συμφωνία, μιας και της έχει παραχωρηθεί το προνόμιο να διαχειρίζεται τα χρήματα του ΟΠΑΔ και του ΔΙΛΟΦ.
Και τρίτον, ο Σύλλογος μας τι κάνει επιτέλους? Κοιμάται? Δεν τον αφορούν τα παραπάνω? Και καλά οι καθυστερήσεις των ταμείων, για τις οποίες κάναμε υποτίθεται και κάποιες κινήσεις για τα μάτια του κόσμου, εξ αρχής καταδικασμένες να αποτύχουν. Για τις αρπαχτές της Πειραιώς, δεν έχει λόγο? Αν μη τι άλλο, δεν οφείλε να έχει ενημερώσει τα μέλη του νωρίτερα αντί να δηλώσει λακωνικά και εκ των υστέρων ότι είναι αντίθετος στη λογική εκχώρησης των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία? Ακόμη και ο ΠΦΣ είχε ενημερωθεί πολύ νωρίτερα και είχε συμπεριλάβει στο Φαρμακευτικό δελτίο κάποια σχόλια. Και επιτέλους, δεν θα μπορούσε ο Σύλλογος μας να μεσολαβήσει έστω, προκειμένου να επιτευχθεί μία καλύτερη συμφωνία, αμοιβαία κερδοφόρα και όχι προκλητικά εις βάρος μας? Εκτός κι αν έχει κι αυτός ιδιέταιρη αδυναμία στο δανεισμό, όπως ο ΣΥ.ΦΑ!


----Επισυνάπτεται η παρουσίαση του προϊόντος από την Τράπεζα Πειραιώς.----
Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς πιστοί στη φιλοσοφία μας να ερευνούμε και να εξυπηρετούμε τις ανάγκες κάθε επιχειρηματία, σχεδιάσαμε και προσφέρουμε ένα νέο μοναδικό προϊόν για τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ δημιουργήθηκε μέσω της Πειραιώς Factoring ειδικά για εσάς τον συνεργάτη του Ο.Π.Α.Δ. & Ο.Α.Ε.Ε., για την άμεση είσπραξη των απαιτήσεών σας (ταυτόχρονα με την υποβολή σας).

Τώρα μπορείτε να μετατρέψετε άμεσα τις απαιτήσεις σας από τον Ο.Π.Α.Δ. & Ο.Α.Ε.Ε. σε μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και χωρίς δανεισμό, αφού απλά η Πειραιώς Factoring προεξοφλεί τις απαιτήσεις σας στο 100% της αξίας τους μείον τις νόμιμες βάσει νόμου κρατήσεις και εσείς έχετε άμεσα διαθέσιμα τα χρήματά σας.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ δεν είναι τραπεζικό δάνειο, έχει προκαθορισμένο χαμηλό κόστος μειωμένο ειδικά για εσάς και δεν απαιτεί καταβολή δόσεων ή εξασφαλίσεις. Η χρηματοδότηση γίνεται άμεσα με την υποβολή του τιμολογίου και η ρευστότητά σας δεν επηρεάζεται από τον χρόνο αποπληρωμής που ορίζει ο Ο.Π.Α.Δ. & ο Ο.Α.Ε.Ε.

Μπορείτε τώρα να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε την αίτηση που συνοδεύει την επιστολή, (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) ή να επικοινωνήστε μαζί μας, στην Πειραιώς Factoring στο τηλέφωνο 210 900 8100 και μαζί θα δημιουργήσουμε μια μόνιμη και άμεση λύση στα θέματα ρευστότητας της επιχείρησής σας.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009

Συνάντηση νέων φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση νέων φαρμακοποιών στο εστιατόριο του Μακεδονία Παλλάς κατά την οποία απεφασίσθει η ανεξάρτητη κάθοδος των νέων φαρμακοποιών στις επόμενες εκλογές του Συλλόγου.
Στη συνάντηση του βασικού πυρήνα των 10 φαρμακοποιών απεφασίσθει η μηνιαία συνάντηση της ομάδας με σκοπό τη κατάρτιση των βασικών θέσεων που θα αποτελούν τις βασικές αρχές της ομάδας αλλά και δράσεων και πρωτοβουλιών με σκοπό την πληροφόρηση των φαρμακοποιών για τις θέσεις της ομάδας. Σύμφωνα με την ομάδα, που συμφώνησε σε βασικές αρχές δεν αποκλείσθηκαν οι συνεργασίες με πρόσωπα που η ομάδα θεωρεί ότι προσφέρουν ή θα μπορούσαν να προσφέρουν στο σύλλογο με την έντιμη και υγιή στάση τους.

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2009

IKA:ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16,10241-ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλ.: 210 5221605
Aριθ. φάξ: 210 5221649
Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.
Γ55/717
EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(φαρμακεία και κλινικές)
4. Υγειονομικές Περιφέρειες, Υ.Π.Ε.
(πίνακας διανομής)
5. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα
6. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:
- Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
(401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1,
11525 Αθήνα
- Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο
Αεροπορίας - 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3,
11 525 Αθήνα
- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), Δεινοκράτους
70, 11 521, Αθήνα
- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521
Αθήνα
- Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414
Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 Παλαιά Πεντέλη
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου »
Σχετικό:
1) έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 59610/13-08-2009 του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
2) έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου Φ. 80000/20236/2205/13-08-2009 του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο (1) του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων σχετικά
με τον τρόπο διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκου.
Όσον αφορά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σας ενημερώνουμε ότι:
το μη συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο (PNEUMO 23 & PNEUMOVAX II) χορηγείται
από τις Μονάδες Υγείας του Ιδρύματος με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση (συνημμένη)
από τον θεράποντα ιατρό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου (σύμφωνα με τις οδηγίες του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων) και με παραπεμπτικό από ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όσον αφορά στα παιδιατρικά εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου εξακολουθούν να ισχύουν οι
οδηγίες του αρμοδίου τμήματος της Προληπτικής Ιατρικής.
Παρακαλούμε οι ιατροί και οι φαρμακοποιοί του Ιδρύματος να λάβουν γνώση προκειμένου τα εν
λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα να χορηγούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων.
Συνημμένα: 3 φύλλα/σελίδες
KOINOΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδιοικητή κου Κυρζόπουλου
3. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή
Υπηρεσιών Υγείας
4. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Ασφάλισης και Μητρότητας
5. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
6. Τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους
7. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
8. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
9. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Λογαριασμών Φαρμακείων
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ