Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΕΧΡΙ 1/10/2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α. ΑΘΗΝΑ 27/4/2009
Αριστοτέλους 17 , Τ.Κ. 101.87 Αρ.Πρωτ. : ΔΥΓ3(α)/ οικ 55423
Τηλέφωνο : 210-5237-483
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ : " Χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3457/06"
ΣΧΕΤ : 1) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) Γ.Π. 15509/08 , ΦΕΚ 2717/Β.
2) Τις υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 30423/4-3-2009 και ΔΥΓ3α/οικ. 44700/2-4-2009 εγκυκλίους μας.
Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.30423/4-3-2009 εγκυκλίου μας, η διαδικασία χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 151509/08 και για τον σύνολο αυτών, π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι όσο αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι την 1/10/2009.


Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Π.Φ.Σ.

Προς
Τους Φ.Σ. της Χώρας
Σας ενημερώνουμε ότι , μετά την παραίτηση του Α. Αντιπροέδρου κ. Θεόδωρου Αμπατζόγλου, ακολουθήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και ο κανονισμός του Π.Φ.Σ. και μετά την τελευταία του συνεδρίαση (13/4/2009) το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. διαμορφώθηκε ως εξής :


Πρόεδρος : Δημ.Βαγιωνάς
Α. Αντιπρόεδρος : Κυριάκος Θεοδοσιάδης
Β. Αντιπρόεδρος : Απόστολος Βαλτάς
Γεν. Γραμματέας : Δημήτριος Καραγεωργίου
Ταμίας : Δημήτριος Τσομώκος
Ειδικός Γραμματέας : Αθανάσιος Παπαθανάσης
Μέλη : Αμπατζόγλου Θεόδωρος
Χρήστος Αντωνόπουλος
Αριστείδης Κολοτούρος
Ιωάννης Μακρυγιάννης
Κων/νος Πετρουλάκης
Ιωάννης Παπαδόπουλος
Χαράλαμπος Χαρός
Καβαλάρης Ιωάννης
Αναστασάκης Γεώργιος


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Καλή ανάσταση !!!

To Blog των νέων φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης  εύχεται χρόνια πολλά και καλή ανάσταση σε όλους τους φαρμακοποιούς και τις οικογένειες  τους. 

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Συλλογική Σύμβαση με ΕΤΑΑ

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπογραφείσα την 19/3/2009 συλλογική σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων , μεταξύ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το οποίον περιλαμβάνει τους Τομείς : α) Υγείας Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Υγείας Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) γ) Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, δ) Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, ε) Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Υγείας Συμβολαιογράφων και η οποία δεσμεύει όλα τα φαρμακεία που λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμακευτικού Συλλόγου.2. Παρακαλούμε , όπως της Συλλογικής ταύτης συμβάσεως , λάβουν γνώση, όλα τα μέλη σας.
Με Συναδελφικούς ΧαιρετισμούςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Κοινοποίηση1. Ε.Τ.Α.Α. - Χαλκοκονδύλη 56 - Αθήνα , ( μετά δύο πρωτοτύπων αντιγράφων).2. Αναφερόμενους Τομείς Υγείας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την ……………………………………………… oι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :
Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και κατ’ άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 3655/ 08 επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού Αργύριο Ζαφειρόπουλο, διορισθέντα ως Πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ με την ΥΑ Φ. 10060/ 24750/ 1952/ 29-9-2008 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 400/ Τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων Δημοσίου Τομέως/ 29-9-08),
Β. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛ­ΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» που χάριν συντομίας θα αποκαλεί­ται «Π.Φ.Σ.» και εδρεύει στην Αθήνα Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου και εκπρο­σωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δημήτριο Βαγιωνά του Κων/νου, νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ’ αριθμ. ………………… απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.
συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν την σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων με τους παρακάτω όρους:
1. Η σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. και των Τομέων που το απαρτίζουν α) Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) Τομέας Υγείας Υγειονομικών, γ) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, δ) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, ε) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και ζ) Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων, και αφο­ρά όλα τα φαρμακεία που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμα­κευτικού Συλλόγου της χώρας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 Β παρ. 3 του Ν. 1579/ 85 (ΦΕΚ Α΄ 217) που πρόσθεσε τις παραγράφους 8 ως 13 στο άρθρο 13 του Ν. 96/ 73 ως εξής : ``‘’ 8. Για την εκτέλεση από τα φαρμακεία των ιατρικών συνταγών των ασφαλισμένων, κάθε ασφαλιστικός οργανισμός (φορέας) που λειτουργεί με μορφή ΝΠΔΔ ή Υπηρεσίας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνάπτει με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο συλλογική σύμβαση, της οποίας οι όροι δεσμεύουν αυτοδικαίως όλους τους φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο.- ……………..- Η συλλογική σύμβαση είναι αόριστου χρόνου και καταγγέλλεται μόνο για λόγους που αναφέρονται στη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών ή σε αντισυμβατική συμπεριφορά του αντισυμβαλλόμενου, εφόσον έχει παρέλθει ένα τουλάχιστον έτος από τη σύναψή της.- Πρίν από την καταγγελία της σύμβασης κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία επίλυσης των διαφορών που προβλέπεται από το πιο κάτω π.δ. Άν η διαδικασία αυτή αποτύχει, το ενδιαφερόμενο μέρος κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενο δήλωση καταγγελίας, η οποια ισχύει αφού παρέλθει δίμηνο από την κοινοποίησή της.- Μετά από τη σύναψη της συλλογικής σύμβασης δεν ισχύουν ατομικές συμβάσεις του φορέα με φαρμακοποιούς εκτός άν η καταγγελία της συλλογικής σύμβασης δεν γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.- Μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύμβαση, οι συνταγές του φορέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.- 9. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας καί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη των Δ.Σ. ΙΚΑ, ΟΓΑ και Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων και των φαρμακοποιών, και ειδικότερα : τα στοιχεία που πρέπει να έχουν οι ιατρικές συνταγές των φορέων και οι καταστάσεις των λογαριασμών τους, ο τρόπος εκτέλεσης των συνταγών, ο τρόπος και τα όργανα του ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης, οι επιβαλλόμενες στους φαρμακοποιούς κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών, ο τρόπος υποβολής καί εξόφλησης των λογαριασμών φαρμάκων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου και εκκαθάρισής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.- Με το ίδιο π.δ. καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης.- Η διαδικασία αυτή θεωρείται περατωμένη μετά πάροδο διμήνου από τη γνωστοποίηση της διαφοράς στο αρμόδιο για την επίλυσή της όργανο……………..»
2. Όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, είναι υποχρεωμένοι, για το διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση, να χορηγούν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και των Τομέων που το απαρτίζουν συνταγές και μόνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έχουν κατά νόμο ανοικτά τα φαρ­μακεία, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου.
3. Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και πλήρως αιτιολογη­μένα στον περιφερειακό τους Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσης σύμβασης ή από την έναρξη της λει­τουργίας του φαρμακείου. Ο δε Σύλλογος κρίνει αιτιολογημένα, εάν οι λόγοι μη αποδοχής είναι πλήρως δικαιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει αυτή στο Ε.Τ.Α.Α. Οι φαρμακοποιοί αυτοί και το Ε.Τ.Α.Α. δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής ατομικής σύμβασης όσο είναι σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση. Τυχόν εκτέλεση συνταγών από τους φαρμακοποιούς, που έχουν δηλώσει άρνηση εκτέλεσης, δεν θα αναγνωρίζεται από τον Ε.Τ.Α.Α. και δεν θα αποζημιώνεται η αξία τους ενώ οι παραβάτες θα παρα­πέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου.
4. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνο όταν το αναγραφόμενο σ’ αυτές είδος (φάρμακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ και περιλαμβάνεται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγο­μένων από το ΙΦΕΤ ή καθ’οιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δεν αναγνωρίζεται από τον Ε.Τ.Α.Α. δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
5. Η εκτέλεση των συνταγών των όλων των ασφαλισμένων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., θεωρείται λιανική πώληση προς τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ και τα αναγραφόμενα σ’ αυτές φάρ­μακα και ιδιοσκευάσματα, θα χορηγούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) λιανική τιμή, χωρίς καμία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81).
6. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρμακοποιοί, που συμπράτ­τουν στην πράξη αυτή.
7. Η ποσότητα των φαρμάκων θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που ισχύουν, και οι οποίοι (ιατροί) θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ­νοι για την ποσότητα των αναγραφομένων στις συνταγές φαρμάκων. Σε πε­ρίπτωση, που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρμακοποιός θα εκτελεί μόνο μία (1) μονάδα. Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου θα παραδίδουν τα αντίστοιχα φάρμακα που αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αμέσως το αντίτι­μο της συμμετοχής τους. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται ενυπόγραφα με ευθύνη του θεράποντος γιατρού ο οποίος την καθορίζει σύμφωνα με την ανα­γραφόμενη με ευκρίνεια διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση, που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε ο φαρμακοποιός εισπράττει το ανώτατο κάθε φορά ποσοστό συμμετοχής, που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας δεν βαραίνει τον φαρμακοποιό αλ­λά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Επίσης, επί των συνταγών, στέ­λεχος και απόκομμα, πρέπει να συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό οι στήλες στις οποίες εμφανίζεται η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων, η αξία και η συμμετοχή των ασφαλισμένων και να επικολλούνται στην πίσω όψη του αποκόμματος οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων. Πάνω στη συνταγή (στέλεχος και απόκομμα) που εκτελεί, ο φαρμακοποιός πρέπει να γράφει τον κωδικό του (Α.Μ. ΤΣΑΥ) και την ημερομηνία εκτέλεσης, με σφραγίδα και υπογραφή του. Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να εκτελεί συνταγή, όταν αυτή φέρει διορθώσεις ή ξέσματα, εκτός αν φέρει επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του φαρμάκου απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύονται επίσης να εκτελούνται συντα­γές, όταν δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρμάκων, που ανα­γράφονται στη συνταγή, με άλλα φάρμακα, έστω και της ίδιας σύστασης, με άλλα είδη, καθώς και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού διώκονται πειθαρχικώς από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 145/1993) και επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ , οι προβλεπόμενες από το Προεδρ. Δ/γμα 121/ 08 διοικητικές κυρώσεις.
9. Ο φαρμακοποιός που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την τήρηση ή μη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από τον θεράποντα ιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση, ρητά συνομολογείται ότι τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να ελέγχει ο φαρμακοποιός προτού εκτελέ­σει τη συνταγή, είναι:
● α) Όλα τα αναγραφόμενα επί της συνταγής στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του αρ. 4 του Π.Δ/τος 121/08.
● ΑΜ ΤΣΑΥ, σφραγίδα και υπογραφή γιατρού.
● Στοιχεία ασφαλισμένου.
● Σφραγίδα Νοσοκομείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από εκεί.
● Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις. Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατά­ξεις της νομοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη όπου αυτό απαιτείται, στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της.
10. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο αυτού βεβαιούται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι αγράμματος, θα σημειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρμα­κοποιό που θα την εκτελέσει ο χαρακτηρισμός «αγράμματος», και κάτω από αυτόν θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του αγράμ­ματου παραλήπτη, η διεύθυνσή του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), με ακρίβεια.
11. Ο υπεύθυνος φαρμακοποιός που εκτελεί τη συνταγή, δεν φέρει καμμα ευθύνη για την τύχη των χορηγούμενων βάσει της συνταγής φαρμάκων, εφόσον ο δικαιούχος ασφαλισμένος ή ο απεσταλμένος αυτού παραλήπτης με την υπογραφή του στη συνταγή βεβαιώνει την παραλαβή των φαρμάκων και εφόσον αυτός φύγει από το φαρμακείο.-
12. Η προθεσμία υποβολής του λογαριασμού του φαρμακοποιού-φαρμακείου στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ είναι μέχρι και η δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα. Εκπρόθεσμες υποβολές (πέραν των ως άνω δεκαπέντε ημερών) δεν γίνονται αποδεκτές αλλά υποβάλλονται τον επόμενο μήνα. Οι λογαριασμοί των φαρμακοποιών-φαρμακείων θα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον τούτο ζητηθεί από το ΕΤΑΑ.-
13. Στις αρμόδιες υπηρεσίες των Τομέων Υγείας του ΕΤΑΑ οι λογαριασμοί υπο­βάλλονται είτε μέσω των Φ.Σ., είτε μέσω των διανεμητικών λογαριασμών αυ­τών με σχετικό φάκελο στον οποίο θα περιέχονται οι πρωτότυπες εκτελεσθεί­σες συνταγές, αναλυτική κατάσταση, τιμολόγιο, φορολογική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται.
Ο φαρμακευτικός Σύλλογος συνοδεύει τους φακέλους με αίτηση και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία εμφαίνεται το όνομα του φαρμακο­ποιού – φαρμακείου, το ζητούμενο ποσό και το συνολικό ζητούμενο ποσό των υποβαλλομένων λογαριασμών υπ’ αυτού, μη επιτρεπομένης της υπογραφής ατομικής σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΑ και Φαρμακοποιών.
14. Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα υποβάλ­λονται στις υπηρεσίες του ΕΤΑΑ από τους κατά τόπους Φαρμα­κευτικούς Συλλόγους, οι λογαριασμοί εκάστου φαρμακοποιού-φαρμακείου του προηγούμενου μήνα σε εσώκλειστο φάκελο που θα συνοδεύονται από την σχετική αίτηση του φαρμακοποιού-φαρμακείου προς το ΕΤΑΑ (εκτός φακέ­λου), διαβιβαστικό του Φαρμακευτικού Συλλόγου και συγκεντρωτικές καταστά­σεις αυτού.
Στον εσώκλειστο φάκελο του λογαριασμού ενός εκάστου φαρμακο­ποιού-φαρμακείου, θα περιέχονται αναλυτικές καταστάσεις με τα ακόλουθα στοιχεία:
Α) Αύξοντα αριθμό.
Β) Ημερομηνία εκτέλεσης.
Γ) Αριθμό Μητρώου ασφαλισμένου.
Δ) Αριθμό εντύπου συνταγής.
Ε) Συνολική αξία συνταγής.
ΣΤ) Συμμετοχή.
Ζ) Πληρωτέο ποσό.
Τις αναλυτικές καταστάσεις κάθε λογαριασμού θα συνοδεύουν :
α) Εξοφλητικό τιμολόγιο και β) Οι εκτελεσθείσες ιατρικές συνταγές με τις κοστολογήσεις των φαρμάκων, ως και τις υδατογραφημένες ετικέτες επικολλημένες σ’ αυτές και φορολογική ενημερότητα όπου και όταν απαιτείται.
15. Το ΕΤΑΑ έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο φαρμακο­ποιό-φαρμακείο το εκάστοτε πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις κείμενες δια­τάξεις. Η εξόφληση των λογαριασμών από τους Τομείς Υγείας του ΕΤΑΑ θα γίνεται εντός προθεσμίας το πολύ εξήντα (60) εργασίμων ημερών από της παραλαβής των ως άνω εσωκλείστων φακέλλων.
16. Οι φαρμακοποιοί, μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, όταν λαμ­βάνουν άδεια λειτουργίας νέου φαρμακείου, ή όταν τροποποιούν την μορφή του φαρμακείου τους (σύσταση Εταιρείας) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποστέλλουν στο ΕΤΑΑ τα σχετικά παραστατικά στοιχεία (Άδεια λειτουργίας – Εταιρικό, Βεβαίωση του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σχέδιο της σφραγίδας που θα χρησιμοποιούν).
17. Το ΕΤΑΑ έχει το δικαίωμα να ενεργεί έλεγχο των φαρμα­κοποιών-φαρμακείων, με εντεταλμένα όργανά του, αλλά μόνο προκειμένου αυτά να ελέγξουν συνταγές αποκλειστικά των ασφαλισμένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τον έλεγχο των φαρμακοποιών-φαρμακείων, τα εντεταλμένα όργανα του ΕΤΑΑ οφείλουν:
Α) Να αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, με επίδειξη γραπτής εντολής της Υπηρεσίας τους για διενέργεια ελέγχου.
Β) Να επιδεικνύουν τη συμπεριφορά που αρμόζει προς τον υπεύθυνο του φαρμακείου, ο οποίος ασκεί το λειτούργημα του φαρμακοποιού, και να σέβονται τους πολίτες, που κατά την ώρα του ελέγχου βρίσκονται στο φαρμακείο. Την αντίστοιχη, επιπλέον, συμπεριφορά δικαιούνται απολύτως εκ μέρους του ελεγχόμενου φαρμακοποιού και του προσωπικού του, τα ελεγκτικά όργανα του ΕΤΑΑ.
Γ) Να ζητούν από το φαρμακοποιό, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, να τους επιδεικνύει κάθε τι που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου, που αφορά το ΕΤΑΑ.
Δ) Να επιστρέφουν στο φαρμακοποιό τις συνταγές του ΕΤΑΑ που παραλαμβάνουν για περαιτέρω έλεγχο, μέχρι το τέλος του μήνα ελέγχου.
Ε) Οι διαπιστώσεις του ελέγχου και ιδιαίτερα οι τυχόν παραβάσεις, που διαπιστώνονται, αναγράφονται αποκλειστικά και μόνο σε πρωτόκολλο ελέγχου του φαρμακείου. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τα ελεγκτικά όρ­γανα και τον ελεγχόμενο φαρμακοποιό. Κατά την υπογραφή του πρωτο­κόλ­λου ελέγχου ο φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να διατυπώσει οποιαδήποτε παρατήρηση. Σε περίπτωση άρνησης του φαρμακοποιού να υπογράψει το πρωτόκολλο ελέγχου το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο πρωτόκολλο ελέγχου που υπογράφουν τα ελεγκτικά όργανα.
ΣΤ) Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των φαρμακοποιών γνωστοποι­ούνται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση και να ασκήσει την προβλεπόμενη από τον Νόμο πειθαρχική δίωξη.
Ζ) Η παράβαση των διατάξεων και των όρων της παρούσας σύμβασης και της κείμενης νομοθεσίας από οιοδήποτε μέλος του (β) συμβαλλόμενου παρέχει το δικαίωμα στα αρμόδια όργανα του ΕΤΑΑ να επιβάλλουν στον παραβάτη φαρμακοποιό – φαρμακείο, ανάλογα με την σοβαρότητα και την συχνότητα της παράβασης, τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Προεδρ. Δ/γμα 121/ 08.
Ρητά συνομολογείται ότι οι προβλεπόμενες από το ως άνω Πρ. Δ/γμα 121/08 διοικητικές κυρώσεις της διακοπής ή καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος των φαρμακοποιών-φαρμακείων που παραβαίνουν την παρούσα σύμ­βαση και την κείμενη νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμέ­νων του ΕΤΑΑ, ύστερα από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, θα ισχύουν απολύτως για τον φαρμακοποιό-φαρμακείο που θα προβαίνει σε παραβατική συμπεριφορά.
18. Η καταγγελία της σύμβασης από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για τυχόν παράβαση όρου αυτής ή για άλλο σπουδαίο λόγο, είναι ενεργή με την πάροδο δύο (2) μηνών από την επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.
19. Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας συλλογικής σύμβασης θα λύνεται από κοινού με διαιτησία χωρίς τήρηση δικονομικών τύπων. Η διαιτησία θα πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ ή άλλον εκπρόσωπο, που ορίζεται από αυτόν, και από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ή εκπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση, που δεν επιτευχθεί αποδεκτή λύση και από τα δύο μέρη, κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αυτής.
20. Κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, εάν τυχόν υπάρξουν παράπονα των φαρμακοποιών αυτά θα υποβάλλονται με έγγραφο προς το ΕΤΑΑ διαμέσου του οικείου Συλλόγου τους και θα συνοδεύονται από εισήγησή αυτού . Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα διερευνώνται. Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δεσμευτικοί για αμφότερα τα μέρη, τυχόν δε τροποποιήσεις τους θα δεσμεύουν, εφόσον είναι έγγραφες και γίνουν αποδεκτές και από τα δύο μέρη.
21. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης αυτής ορίζεται σε δύο (2) χρόνια (Πρόκειται για αμοιβαίως αποδεκτή ελάσσονα προϋπόθεση, έναντι της νομοθετικής πού προβλέπει μέχρι καί επ’ αόριστον διάρκεια). Αν η σύμβαση, που είναι σε ισχύ, δεν καταγγελθεί εξήντα (60) ημέρες πριν από τη λήξη της από έναν από τους συμβαλλόμενους, η ισχύς της παρατείνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα, κ.ο.κ.
22. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει την υποχρέωση να στείλει στα μέλη του (Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας), μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της παρούσας, εγκύκλιο, ενημερώνοντας αυτά για τους όρους της , με κοινοποίηση και στο ΕΤΑΑ. Tην αυτή υποχρέωση έχει και σε τυχόν τροποποιήσεις.
23. Εάν κατά τον έλεγχο των συνταγών διαπιστωθούν ελλείψεις-παρα­λείψεις σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Παραρτήματος που ακολουθεί, στο οποίο προβλέπεται αιτιολογημένη επιστροφή συνταγών ή περικοπή ποσών από αυτές. Το εν λόγω παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.
24. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων δεν ισχύει :
Α) για τους φαρμακοποιούς – φαρμακεία που τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της καταγγελίας της σύμβασης από τα πρώην αυτοτελή ΝΠΔΔ (Ασφαλιστικά Ταμεία), των οποίων καθολικός διάδοχος είναι το ΕΤΑΑ.
Β) για τους φαρμακοποιούς – φαρμακεία που τους έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της διακοπής της σύμβασης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ. των ανωτέρω φορέων.
Η παρούσα συντάχτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Διόρθωση συνταγής χωρίς επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού:
α) στην ημερομηνία έκδοσης
β) στο είδος φαρμάκου
γ) στη φαρμακοτεχνική μορφή
δ) στην ποσότητα φαρμάκου
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν επανυποβάλλεται.

Εκτέλεση συνταγής πέρα από τη προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν επανυποβάλλεται.

Εκτέλεση επαναλαμβανόμενης συνταγής σε ημερομηνία που δεν επιτρέπεται από την οδηγία του ιατρού και τη Νομοθεσία που ισχύει.
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και δεν επανυπο­βάλλεται.

Λάθη κοστολόγησης φαρμάκων.
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η τιμή της διατίμησης. Σε περίπτωση που συμβαίνει σε αρκετές εντολές του λογαριασμού αποστέλλεται έγγραφο στον φαρμακοποιό. Η κατ΄εξακολούθηση λανθασμένη κοστολόγηση αποτελεί παραβατική συμπεριφορά.

Καταχώρηση λάθους ποσού στην Κατάσταση Λογαριασμού Φαρμακείου.
Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί το σωστό ποσό.

Μη επικόλληση ταινιών γνησιότητας για αναγραφόμενα στη συνταγή φάρμακα, τα οποία έχουν κοστολογηθεί.
Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου.

Χορήγηση φαρμάκων και επικόλληση αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας διαφορετικών των αναγραφόμενων στη συνταγή.
Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η συνταγή και η συμπερι­φορά του φαρμακοποιού είναι παραβατική.

Χορήγηση φαρμάκων Νοσοκομειακής Χρήσης χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή και απορρί­πτεται.

Χορήγηση αντιβιοτικών υπό περιορισμό χωρίς αιτιολογημένη συνταγή.
Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνταγή και απορρίπτεται

Λανθασμένη καταχώρηση συμμετοχής στο 25%, 10% ή 0%.
Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα καταχωρηθεί στη σωστή στήλη συμμετοχής.

Μη θεώρηση από ελεγκτή συνταγής που περιλαμβάνει ψυχότροπα ή ναρκωτικά ιδιοσκευάσματα του πίνακα Β ή της κατηγορίας Γ (Ν. 1729/87 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3457/06, παρ. 1, αρ. 6) ανεξάρτητα της αξίας τους.
Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του ψυχότροπου φαρ­μάκου.

Αναγραφή φαρμάκων σε απλή συνταγή πλέον των 2ΒΤ χωρίς την ένδειξη «χρόνια πάθηση ή θεραπεία μηνός».
Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία των εμβαλλαγίων πά­νω από 2 ΒΤ.

Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει στοιχεία εκτέλεσης από το φαρ­μακοποιό.
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και επανυποβάλ­λεται.

Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει υπογραφή παραλήπτη.
Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και επανυποβάλ­λεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΤΑΑ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ “
Προσθέτω στα ανωτέρω και τα ακόλουθα :
Α) Το ως άνω σχέδιο έχει τύχει λεπτομερούς επεξεργασίας επί τη βάσει των ισχυουσών νομοθετικών κ.λ.π. διατάξεων, σύμφωνα με σχετική προφορική δήλωση προς εμέ των μελών της Νομ. Διευθύνσεως του Ταμείου μας που το επεξεργάστηκαν.
Β) Το σχέδιο τούτο, σύμφωνα με πρόσθετη προς εμέ προφορική δήλωση των ιδίων ως άνω μελών της Νομ. Δ/νσεως του Ταμείου μας, έτυχε τελικώς καί της πλήρους αποδοχής του ΔΣ του «Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου», μετά του οποίου διεξήχθησαν σχετικώς συντονισμένες κατά τις διατάξεις του Ν. 1759/ 88 διαπραγματεύσεις.
Γ) Παρακαλώ το ΔΣ ΕΤΑΑ να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του ως άνω κειμένου σχεδίου Συμβάσεως.
Δ) Παρακαλώ η απόφαση του ΔΣ να είναι άμεσης επικύρωσης .-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΕΤΑΑΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Δεν είναι πλεον υποχρεωτική η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης "στερούμεθα" για τα φάρμακα υψηλού κόστους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α.
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 10.87 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-5237483
Aθηνα 2/4/2009
Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 44700

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Κατάλογος χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3457/06.
ΣΧΕΤ. : 1) Την ΔΥΓ3(α)/οικ. 30423 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
2) Την Α.Π. Φ.42000/5830/558 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. , όπως και οι ασφαλιτικοί οργανισμοί αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. υποχρεούται να εξοφλούν συνταγές που περιέχουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανεξαρτήτως αν αυτά περιλαμβάνονται στην νέα Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α) / Γ.Π. 151509/08, χωρίς να είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης "στερούμεθα".

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δημοσιεύτηκε: 09/04/2009

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Στήριξη στο ΣΥΦΑ Θεσ/νίκης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μεγάλη εταιρεία φυσικών καλλυντικών που καταξιώθηκε στο χώρο του φαρμακείου, και δεν κατονομάσε αφήνοντας για άλλη μια φορά "εντυπώσεις",  επιχειρεί να μπει σε αλυσίδα καλλυντικών απαξιώνοντας το χώρο του φαρμακείου. Βέβαια, το γεγονός αυτό αναπτύχθηκε με σκοπό την στήριξη του Συνεταιρισμού από πλευράς όλων των φαρμακείων. Τι να κάνει βέβαια και ο φαρμακοποιός στηρίζει όσο μπορεί αλλά από την άλλη βλέπει ένα συνεταιρισμό που θυμίζει δημόσια επιχείρηση, ένα συνεταιρισμό που αν δεν ήταν το μέρισμα θα είχε βουλιάξει και έναν συνεταιρισμό που θα μπορούσε να τρέχει με 100 και τρέχει με 50. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν άνθρωποι με σπουδές και τεχνογνωσία και υπάρχουν λύσεις που συζητούνται σε πηγαδάκια φαρμακοποιών και δεν εισακούονται. 

Υ.Γ.1 Παρεμπιπτόντως που είναι το πρόγραμμα φαρμακείου του ΣΥΦΑ γιατί δεν το κάνει και προτιμάει να επιδοτεί τους εργολάβους ??? Ωραίο ερώτημα μας κάνει να σκεφτόμαστε πολλά !!! 
Υ.Γ. 2 Μη νομίζετε επίσης οτι ξεχάσαμε τα Moxiclav και τα lalide.
Υ.Γ.3 Δεν θα μας φιμώσετε 

Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Επανεξέταση του τρόπου διάθεσης εγκεκριμένων φαρμακετυικών προϊόντων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μεσογείων 284, 15562
Χολαργός
Χολαργός, 13-03-2009
Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Αξιολόγησης Φαρμάκων
Αρ. Πρωτ. 21...
Πληροφορίες:Κ. Κεχαγιά
Τηλέφωνο: 21...
Επανεξέταση του τρόπου διάθεσης εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων
Σχετικό:
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/83657 /24-01-2006 «Eναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική» άρθρο 88 (παρ 1και2 )
Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/ 127858/2004 « όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(Α)/83657 /24-01-2006 τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες ως προς τον τρόπο διάθεσης:
φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή α)με ιατρική συνταγή ανανεώσιμη ή όχι β) με ειδική ιατρική συνταγή γ) με ιατρική συνταγή περιορισμένης χρήσης
φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή
Δεδομένου ότι στο παρελθόν έχουν εγκριθεί φαρμακευτικά προϊόντα με τρόπο διάθεσης, ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με τα αναφερόμενα στην προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση, συγκεκριμένα στην άδεια κυκλοφορίας ορίζεται ως « και χωρίς ιατρική συνταγή » ή « μόνον από τα φαρμακεία », παρακαλούνται οι Κάτοχοι Αδείας Κυκλοφορίας , να καταθέσουν εντός 2 μηνών από την λήψη της παρούσης, αίτηση με την οποία θα προτείνουν δόκιμο τρόπο διάθεσης, όπως ορίζεται από την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση , υποβάλλοντας σχετική επιστημονική τεκμηρίωση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Οδηγία 2001/83/ΕΚ(άρθρο 71)
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/ 127858/(ΦΕΚ Β 284/24-2-2004 ) τα προϊόντα για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή και εντάσσονται στην κατηγορία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ , πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου Β.1,2,3,4
(Ως προς την διαφήμιση των προϊόντων αυτών θα ακολουθούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο Α.2 της εν λόγω Απόφασης)

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ
Βασίλης Κοντοζαμάνης