Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Δεν είναι πλεον υποχρεωτική η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης "στερούμεθα" για τα φάρμακα υψηλού κόστους

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α.
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. 10.87 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210-5237483
Aθηνα 2/4/2009
Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 44700

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: Κατάλογος χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3457/06.
ΣΧΕΤ. : 1) Την ΔΥΓ3(α)/οικ. 30423 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.
2) Την Α.Π. Φ.42000/5830/558 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, διευκρινίζουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. , όπως και οι ασφαλιτικοί οργανισμοί αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. υποχρεούται να εξοφλούν συνταγές που περιέχουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα ανεξαρτήτως αν αυτά περιλαμβάνονται στην νέα Κ.Υ.Α. ΔΥΓ3(α) / Γ.Π. 151509/08, χωρίς να είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή εκ μέρους του φαρμακείου του κρατικού νοσοκομείου της ένδειξης "στερούμεθα".

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δημοσιεύτηκε: 09/04/2009

1 σχόλιο:

viktor είπε...

Προς διευκρίνιση: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκτελούνται και οι συνταγές χορηγούμενων από το ΙΚΑ φαρμάκων.
Γιατί ακούστηκαν πολλά από τις αρχές του μήνα.