Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Alapis: Ανοδος οικονομικών μεγεθών

Ανοδικά παρά την κρίση κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2009 τα αποτελέσματα του ομίλου Alapis AE τα οποία φέτος περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα του ομίλου Γερολυμάτος και, ως εκ τούτου, τα μεγέθη δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα.Συγκεκριμένα το εν λόγω τρίμηνο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alapis ανήλθε στα 235,6 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένος κατά περίπου 13,2% από το αντίστοιχο περυσινό διάστημα που οι πωλήσεις ήταν στα 208 εκατ. ευρώ.Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Alapis για το πρώτο τρίμηνο του 2009 ανήλθαν στα 34,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά περίπου 8,5%, ενώ τα κέρδη Ebitda ανήλθαν στα 75,8 εκατ. από 57,7 εκατ. ευρώ πέρυσι το πρώτο τρίμηνο αυξημένα κατά περίπου 31,5%.
ΑΘΗΝΑ 28/05/2009

ΤΗΝ 1η/6/2009 ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2009 στις 7.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση απονομής υποτροφιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση που πραγματοποιείται για 9η συνεχή χρονιά, είναι αφιερωμένη στη μνήμη του πρώην προέδρου του Συλλόγου μας, αείμνηστου Τάσου Καραγκούνη. Οι υποτροφίες χορηγούνται στα παιδιά φαρμακοποιών που πέρασαν μετά από εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Η εκδήλωση αυτή έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό που τον έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη η πολιτεία, οι φαρμακευτικοί φορείς της χώρας, τα Μ.Μ.Ε. και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης.Όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά που δικαιούνται υποτροφίας και δεν το έχουν δηλώσει, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι τις 27 Μαΐου με τα γραφεία του Συλλόγου στο τηλ. 2310 471776. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη συνεδριακή αίθουσα των νέων γραφείων του Συλλόγου μας και μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΙΚΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Για να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο του Ι.Κ.Α. σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

http://www.pfs.gr/portal/pls/portal/pfs_schema.ShowSaveDoc?pFile=66002.PDF

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Η δικαίωση του ρόλου του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια Υγεία

Κουτέπας Γεώργιος Φαρμακοποιός – Πτυχίο Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Η απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, αναγνώρισε το ρόλο του ανεξάρτητου φαρμακείου στη Δημόσια υγεία. Το σκεπτικό της αποκαλύπτει μια σειρά θετικών σημείων που κατοχυρώνουν την συμβολή του και την υπεροχή του.

1ο   Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του ότι λόγοι προστασίας της Δημόσιας Υγείας μπορούν να περιορίσουν την ελευθέρια κίνησης κεφαλαίων και υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη βάσει του σκεπτικού της απόφασης μπορούν να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα τα οποία κρίνουν πρόσφορα προς το σκοπό αυτό. Μάλιστα ένα κράτος- μέλος μπορεί να λαμβάνει μέτρα αυστηρότερα από κάποιο άλλο εάν κρίνει απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά θεωρούνται υπέρτερα και δεν μπορούν να υποκατασταθούν από διατάξεις (π.χ διοικητικές κυρώσεις , πρόστιμα κλπ) που δρουν θεραπευτικά σε ζημιές. (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot   103Αυτό το στοιχείο περί προλήψεως έχει ιδιαίτερη σημασία όταν διακυβεύεται ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας. Δεν νομίζω, ωστόσο, ότι η θέσπιση ενός συστήματος ευθύνης τόσο του έχοντος την εκμετάλλευση μη φαρμακοποιού όσο και των μισθωτών φαρμακοποιών και ενός συστήματος επιβολής κυρώσεων σε βάρος αυτών αρκεί προς διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι πρόκειται, κυρίως, για μέτρα που αποβλέπουν στην εκ των υστέρων διόρθωση των υπερβολών, όταν αυτές έχουν, στην πράξη, συντελεστεί. ) Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δίνει μια κατεύθυνση νομική που οδηγεί στη ρύθμιση των συστημάτων υγείας με νομικές διατάξεις που ζητούν να αποτρέψουν τις βλάβες και τις δυσλειτουργίες και όχι απλά να τις τιμωρήσουν.

      Επιπλέον οι βλάβες που ζητούν να προλάβουν δεν χρειάζεται να έχουν συμβεί και να εισάγεται μια διάταξη για να τις διορθώσει, αλλά η πιθανότητα τους είναι ικανή να δικαιολογήσει τη λήψη μέτρων. (531/06  54. Συναφώς, οσάκις υφίστανται αμφιβολίες ως προς τη συνδρομή ή τη σημασία των κινδύνων για την υγεία των ατόμων, πρέπει το κράτος μέλος να μπορεί να λαμβάνει μέτρα προστασίας χωρίς να οφείλει να αναμένει να αποδειχθεί πλήρως το υπαρκτό των εν λόγω κινδύνων.) Το ζήτημα  αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και αποτελεί σοβαρή ερμηνεία ότι η νομολογία αυτή περιλαμβάνει επιπλέον τα χωροταξικά και πληθυσμιακά μέτρα που αρκετά κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει για την κατανομή των φαρμακείων (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot   98.  Όπως και άλλα κράτη μέλη, ο ιταλός νομοθέτης θα μπορούσε, επίσης, να θεσπίσει κάποιο άλλο σύστημα και να επιλέξει, με την επιφύλαξη των οικείων συνταγματικών διατάξεων, να προστατεύσει τη δημόσια υγεία με άλλα μέσα, όπως, για παράδειγμα, εξαρτώντας τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων φαρμακείων από την τήρηση προϋποθέσεων που αναφέρονται στη γεωγραφική κατανομή αυτών, στην ύπαρξη ορισμένου αριθμού κατοίκων ανά φαρμακείο, ή ακόμη και σε κανόνες σχετικούς με την ύπαρξη μιας ελάχιστης αποστάσεως μεταξύ δύο φαρμακείων. Μεταξύ των λοιπών μέτρων που σκοπούν τη διασφάλιση του ότι ο σκοπός της προστασίας της δημόσιας υγείας υπερισχύει των οικονομικών συμφερόντων, ένα κράτος μέλος θα μπορούσε να επιλέξει τη διατήρηση του μονοπωλίου διαθέσεως των φαρμάκων από τα φαρμακεία και/ή τη ρύθμιση των τιμών των φαρμάκων.) 

2ο  Κρίθηκε ότι ο ασφαλής και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμός του πληθυσμού με φάρμακα και η ανεξαρτησία της φαρμακευτικής συμβουλής αποτελούν μείζονα ζητήματα προστασίας της δημόσιας υγείας που δεν μπορούν να επιτευχθούν με λιγότερο περιοριστικά μέτρα. (531/06 5254 και 59) Επιπλέον στις προτάσεις του ο εισαγγελέας δέχεται ότι και το θέμα της διαχείρισης αποθεμάτων στην αποθήκη ενός φαρμακείου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της πράξεως διαθέσεως των φαρμάκων (Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Yves Bot   106). Και αυτό το θέμα είναι σημαντικό καθώς και σε άλλες ρυθμίσεις της φαρμακευτικής πρακτικής, εάν αποδειχτεί ότι κάποια διάταξη εξασφαλίζει την επάρκεια του φαρμακείου και την προμήθεια του πληθυσμού σε φάρμακα, η ρύθμιση αυτή στηρίζεται σε ισχυρότατο νομικό επιχείρημα για τη διατήρηση της.  

3ο   Σημειώθηκε ότι ο ρόλος του επιστήμονα φαρμακοποιού στη δημόσια υγειά απαιτεί ανεξαρτησία γνώμης και ενέργειας. Η ποιότητα της φαρμακευτικής πρακτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη και δεν μπορεί με κανένα τρόπο τεχνητά να διαχωριστεί από το επιχειρηματικό πλαίσιο υπό το οποίο εκτελείται. Η επιχειρηματική μορφή της διαχείρισης φαρμακείου επιδρά άμεσα στην ποιότητα παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς γίνεται δεκτό ότι ο κερδοσκοπικός προορισμός μπορεί δυνητικά να μειώσει το παρεχόμενο επίπεδο. (531/06  64      Επομένως, ένα κράτος μέλος μπορεί θεμιτώς να εκτιμήσει, στο πλαίσιο του εν λόγω περιθωρίου εκτίμησης, αν στην περίπτωση των παρασκευαστών και των χονδρέμπορων φαρμάκων συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, λόγω του ότι αυτοί θα μπορούσαν να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν τα φάρμακα τα οποία αυτοί παρασκευάζουν ή εμπορεύονται. Ομοίως, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκτιμήσει αν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φαρμακείο και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού ενδέχεται να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν φάρμακα τα οποία δεν τους συμφέρει πλέον να διατηρούν στις αποθήκες τους ή αν τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να προβούν σε μειώσεις των δαπανών λειτουργίας οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν τον τρόπο λιανικής διανομής των φαρμάκων.)  Για το λόγο αυτό η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης από φαρμακοποιό με μισθωτή σχέση εργασίας σε ιδιοκτήτη μη φαρμακοποιό δεν θεωρείται ότι εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. .(531/06  61….Εντούτοις, ως επαγγελματίας φαρμακοποιός θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται το φαρμακείο όχι μόνο με σκοπό την επίτευξη κέρδους, αλλά και υπό μια επαγγελματική προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, το ατομικό του συμφέρον για την επίτευξη κέρδους μετριάζεται από την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία του, καθώς και από την ευθύνη που υπέχει, δεδομένου ότι ενδεχόμενη παράβαση των νομικών κανόνων ή των κανόνων δεοντολογίας θέτει σε κίνδυνο όχι μόνον την αξία της επενδύσεώς του, αλλά και την ίδια την επαγγελματική του υπόσταση.) Τέλος γίνεται δεκτό ότι η διασφάλιση αυτή προκύπτει λόγω της δια βίου προοπτικής με την οποία ασκεί ο φαρμακοποιός το επάγγελμα συνεπώς εξαρτάται άμεσα από αυτό. Το σκεπτικό αυτό κατοχυρώνει τη ρύθμιση της ιδιοκτησίας ενός (ή αυστηρά περιορισμένου αριθμού) φαρμακείων ανά φαρμακοποιό καθώς πρέπει ο φαρμακοποιός να είναι άμεσα εξαρτημένος από την επαγγελματική του προοπτική. 

4ο Το θέμα της ίδρυσης και εκμετάλλευσης αλυσίδων φαρμακείων τόσο από μη φαρμακοποιούς όσο και με τη  μορφή συμμετοχών χονδρεμπόρων στην ιδιοκτησία φαρμακείων έκλεισε οριστικά. Σε άρθρο την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης στην ιστοσελίδα  bloomberg.com (η οποία σημειωτέον είχε παρακολουθήσει πολύ στενά την υπόθεση λόγω των επιχειρηματικών της προεκτάσεων) σημειώνονται τα εξής. «Building up pharmacy chains in Germany and Italy “is far out of reach now,” Thomas Maul, an analyst at DZ Bank AG in Frankfurt, said in a note to clients today. “Pharmacy deregulation in Germany was an essential part of Celesio’s ‘equity story’ over the last years. The ‘equity story’ has vanished now.” Πράγματι η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση που δεν χωράει καμία παρερμηνεία που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος. Αυτό απεικονίστηκε και στην πορεία μετοχών επίδοξων επενδυτών σε  αλυσίδες φαρμακείων όπως και σε  δηλώσεις ανώτατων στελεχών και δελτία τύπου όπου σημειώθηκε ότι το οριστικό της απόφασης ξεκαθαρίζει το τοπίο και παρέχει το πεδίο για αξιόπιστο επενδυτικό προγραμματισμό. Σημειωτέον ότι αν και τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα της ρύθμισης, η ερμηνεία του ΔΕΚ για την προστασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά απίθανη (ή ύποπτη για τα κίνητρα της) μια εθνική ρύθμιση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι μάλλον πιθανότερο ότι ακόμα και κράτη μέλη που επιτρέπουν προς το παρόν την συμμετοχή μη φαρμακοποιών στην ιδιοκτησία φαρμακείου να θελήσουν να επανεξετάσουν το επίπεδο προστασίας της υγείας στην επικράτεια τους.  

      Εν όψει την απόφασης είχε προηγηθεί εκτενής διάλογος και είχαν εκφραστεί διάφορες απόψεις. Ιδιαίτερα οι μη έχοντες σχέση με το αντικείμενο της υγείας περίμεναν με ανυπομονησία την απόφαση που πίστευαν ότι θα έβαζε τέλος στην ιδιοκτησία του φαρμακείου από ιδιοκτήτη φαρμακοποιό και  νομοτελειακά θα οδηγούσε στην απελευθέρωση των αγορών στην έλευση των αλυσίδων και στο τέλος του ατομικού φαρμακείου. Πράγματι πολύ συχνά σε οικονομικές στήλες εφημερίδων  και περιοδικών εμφανιζόταν άρθρα που προεξοφλούσαν το αναπόφευκτο του τέλους του ατομικού φαρμακείου και προσκαλούσαν με ενθουσιασμό τους φαρμακοποιούς να είναι έτοιμοι να παραδώσουν τα φαρμακεία τους στην εξέλιξη και την πρόοδο. Λίγοι είχαν το θάρρος να εκφράσουν θέση υπέρ των απόψεων των φαρμακοποιών και ακόμα λιγότεροι αυτοί που τολμούσαν να εμφανιστούν αισιόδοξοι ότι οι φαρμακοποιοί θα δικαιωθούν. Αξίζει να μελετήσουμε τις απαντήσεις που έδωσε η έκδοση της απόφασης στις διάφορες γνώμες που είχαν διατυπωθεί ομαδοποιώντας τις σε δύο κατηγορίες.

Κατηγορία 1η 

«Το άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είναι αναπόφευκτο. Αποτελεί μια προειλημμένη απόφαση  που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) χωρίς ελπίδα αποφυγής. Το ατομικό φαρμακείο είναι ένα απολίθωμα του προστατευμένου παρελθόντος. Η σύγχρονη οικονομική σκέψη επιβάλει την απελευθέρωση των αγορών ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη .  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου δεν επηρεάζει την παρεχόμενη περίθαλψη ώστε να θεωρείται θέμα δημόσιας υγείας και να υπερισχύσει της κοινοτικής οδηγίας για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και υπηρεσιών. Ένας υπάλληλος φαρμακοποιός ικανοποιεί την απαίτηση για επιστημονική διασφάλιση της περίθαλψης. Η απόφαση για τα καταστήματα οπτικών δείχνει την κατεύθυνση. Τι διαφορά έχουν τα οπτικά με τα φάρμακα;»  

Σε αυτές τις απόψεις το ΔΕΚ απάντησε ότι:    531/06 59 ….λαμβανομένης υπόψη της ελευθερίας που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τον βαθμό προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η διανομή των φαρμάκων να γίνεται από φαρμακοποιούς που απολαύουν πραγματικής επαγγελματικής ανεξαρτησίας….    85   Πάντως, η Επιτροπή, πέραν των γενικών παρατηρήσεων, δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ποιο συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να εγγυηθεί –με την ίδια αποτελεσματικότητα, όπως ο προληπτικός κανόνας περί αποκλεισμού των μη φαρμακοποιών– ότι οι εν λόγω νομοθετικές διατάξεις δεν θα παραβιασθούν στην πράξη.  

Για την άποψη ότι η σύγχρονη οικονομική σκέψη επιβάλει την απελευθέρωση των αγορών άρα και του φαρμακείου ο γενικός εισαγγελέας Bot στις προτάσεις του σημειώνει ότι «τα επιχειρήματα που προβάλλουν συναφώς οι αντιτιθέμενοι στη γερμανική νομοθετική ρύθμιση, προς στήριξη της θέσεώς τους, είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητικά και ότι, εν τέλει, διαψεύδονται από την πραγματικότητα της σύγχρονης χρηματοοικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, η ύπαρξη στο πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος αρχών εποπτείας και νομικών συστημάτων αστικής, εμπορικής ή ποινικής ευθύνης αποκάλυψε κατά τρόπο τραγικό τα όριά της και την αδυναμία της να προλάβει ή να ελέγξει τις υπερβολές στις οποίες οδήγησε η λογική της κατά προτεραιότητα αμοιβής του επενδεδυμένου κεφαλαίου.» (υποσημείωση 24) 

Για το ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου δεν επηρεάζει την παρεχόμενη περίθαλψη

531/06 52      Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί στις εν λόγω ελευθερίες δύνανται να δικαιολογηθούν από τον σκοπό που συνίσταται στην εγγύηση του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακα

531/06  55      Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραμμισθεί ο όλως ιδιάζων χαρακτήρας των φαρμάκων, δεδομένου ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες αυτών τα διαφοροποιούν ουσιαστικά από τα λοιπά προϊόντα

531/06  62      Σε αντίθεση προς τους φαρμακοποιούς, οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν, εξ ορισμού, κατάρτιση, εμπειρία και ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των φαρμακοποιών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι οι μη φαρμακοποιοί δεν παρέχουν τα ίδια εχέγγυα με τους φαρμακοποιούς.  

Τέλος για το επιχείρημα – ντροπή, της ομοιότητας του φαρμάκου με τα οπτικά (επιχείρημα που και στην Ελλάδα είχε προβληθεί ότι προεξοφλούσε το άνοιγμα του επαγγέλματος χωρίς ευτυχώς να υιοθετείται από ανθρώπους του χώρου της υγείας)

531/06   90 ……Συγκεκριμένα, σε αντίθεση προς τα οπτικά είδη, τα φάρμακα που χορηγούνται ή λαμβάνονται για θεραπευτικούς σκοπούς μπορούν, παρ’ όλ’ αυτά, να αποδειχθούν ιδιαιτέρως επιβλαβή για την υγεία, σε περίπτωση που λαμβάνονται χωρίς λόγο ή κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες, χωρίς μάλιστα ο καταναλωτής να είναι σε θέση να το αντιληφθεί κατά τη χορήγηση των φαρμάκων. Επιπροσθέτως, πωλήσεις φαρμάκων μη δικαιολογούμενες ιατρικώς συνεπάγονται σπατάλη δημόσιων οικονομικών πόρων η οποία δεν συγκρίνεται με τη σπατάλη που απορρέει από τις αδικαιολόγητες πωλήσεις οπτικών ειδών.  

Κατηγορία 2η

«Και τι έγινε εάν ανοίξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου; Ασχολούμαστε με ανύπαρκτους κινδύνους. Οι αλυσίδες δεν πρόκειται να έρθουν στη γειτονιά μου και οι πελάτες μου δεν θα με εγκαταλείψουν για κάποια αλυσίδα.» 

Χωρίς υπερβολή το ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου είναι το σοβαρότερο ζήτημα που αντιμετώπισαν τα φαρμακεία τα τελευταία 25 χρόνια. Κανένα άλλο από τα προβλήματα που έχει ο κλάδος (π.χ ποσοστό κέρδους, πληρωμές ταμείων, ακριβά φάρμακα) δεν ενέχει τέτοιο κίνδυνο επιβίωσης για το ατομικό φαρμακείο όπως το ιδιοκτησιακό. Οι ανακατατάξεις στην αγορά που θα προέρχονταν από τυχόν απελευθέρωση της ιδιοκτησίας θα άφηναν λίγα περιθώρια.  Πολιτικές όπως αποκλειστική διανομή φαρμάκων μέσω συγκεκριμένων διανομέων, επιθετικές επικοινωνιακές πολιτικές προβολής, πίεση για την απελευθέρωση του ωραρίου, θα δημιουργούσαν τέτοιο κόστος παρουσίας στην αγορά που πρακτικά ένα ατομικό φαρμακείο δύσκολα θα μπορούσε να αντεπεξέλθει. Όπως σημειώθηκε και στο περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (τεύχος 25 Ιανουάριος 2009 σελ 8) «Πρόκειται για αλλαγές που θα σημάνουν βάσει εκτιμήσεων τον εκμηδενισμό του ατομικού φαρμακείου» Ο επιχειρηματικός πόλεμος που θα ακολουθούσε θα ήταν εξοντωτικός (και η δημόσια υγεία ίσως ήταν απλά μια παράπλευρη απώλεια). Η πιθανότερη έκβαση αυτού του πολέμου εάν διεξαγόταν αποτυπώθηκε και από το γεγονός ότι στις 15 Απριλίου το Bloomberg.com δημοσίευσε σύσταση αγοράς μετοχών εταιρίας αλυσίδας φαρμακείων ενόψει της επικείμενης όπως εκτιμούσαν απελευθέρωσης του ιδιοκτησιακού, εξέλιξης που θα της απέδιδε σημαντικά κέρδη.  

Η συμβολή της Ελλάδας στη μάχη. Για να έρθει αυτή η τεράστια νίκη για τους φαρμακοποιούς χρειάστηκε σκληρή δουλειά, μελέτη και προπαρασκευή. Όπως προαναφέραμε λίγοι έδιναν την παραμικρή ελπίδα στους φαρμακοποιούς.  Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή στάθηκε βασικός παρεμβαίνων  υπέρ της Ιταλίας και της Γερμανίας μαζί με την Ισπανία, την Γαλλία, την Αυστρία και τη Λετονία. Είναι γνωστό ότι στο Δικαστήριο ΕΚ δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες χώρες αλλά η απόφαση παίρνεται με βάση τα νομικά επιχειρήματα. Η ελληνική προσπάθεια (ΠΦΣ Παρατηρήσεις για τις C-171/07 C-172/07 και C531/06 Επιτροπή κατά Ιταλίας) εξόπλισε το κοινό οπλοστάσιο των χωρών με σημαντικές σκέψεις και μάλιστα οι εκφάνσεις της ελληνικής γραμμής υπεράσπισης έγιναν παραδεκτές και αποτυπώθηκαν στο σκεπτικό των αποφάσεων. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τους Έλληνες φαρμακοποιούς η συμβολή των παρακάτω προτάσεων όπως έγιναν παραδεκτές για την λήψη απόφασης και την διατύπωση του σκεπτικού. 

Οι παρατηρήσεις «Οι κίνδυνοι που θα προέκυπταν για τη δημόσια υγεία ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που η ευθύνη της λειτουργίας ανατίθεται σε (μισθωτούς) φαρμακοποιούς. Πράγματι ο φαρμακοποιός θα όφειλε ως εκ της θέσεως του ως μισθωτού να ακολουθεί τις οδηγίες και τις επιλογές του ιδιοκτήτη επιχειρηματία….» και «Σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός είναι υπάλληλος μιας εταιρίας ή αλυσίδας εταιριών είναι ευχερές να επηρεαστεί η κρίση του και να εξαναγκασθεί να προωθήσει κατά προτεραιότητα ή αποκλειστικά φαρμακευτικά προϊόντα με γνώμονα όχι το συμφέρον του ασθενούς αλλά όπως θα του υπαγόρευσε ο εργοδότης του» έγιναν παραδεκτές από το σκεπτικό της 531/06 στην παράγραφο 64. Επιπλέον η παράγραφος 58 περί των προϋποθέσεων στον τρόπο διάθεσης φαρμάκων παραδέχεται επί λέξει και στο σύνολο της την αντίστοιχη παρατήρηση του ΠΦΣ. Η παρατήρηση «Αντίθετα η αναγνώριση της δυνατότητας πώλησης φαρμάκων από επενδυτές επιχειρηματίες θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αφού θα ενέτασσε το σύστημα διάθεσης φαρμάκων στην ελεύθερη αγορά και θα το καθιστούσε έρμαιο στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού οπού προέχει ο σκοπός της μεγιστοποίησης του κέρδους» αποτυπώνεται στην 531/06 στην παράγραφο 63 «Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτουν και το οποίο αναφέρθηκε στη σκέψη 36 της παρούσας αποφάσεως, μπορούν να θεωρήσουν ότι η εκμετάλλευση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς, σε αντίθεση προς την εκμετάλλευση φαρμακείων από φαρμακοποιούς, ενδέχεται να αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ειδικότερα για την ασφάλεια και την ποιότητα της λιανικής διανομής των φαρμάκων, δεδομένου ότι η επίτευξη κέρδους στο πλαίσιο αυτής της εκμεταλλεύσεως δεν αντισταθμίζεται από στοιχεία όπως εκείνα που αναφέρθηκαν στη σκέψη 61 της παρούσας αποφάσεως και τα οποία χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητα των φαρμακοποιού» ενώ και η άποψη «επισημαίνεται ακόμα ότι η πειθαρχική ευθύνη του φαρμακοποιού ως ιδιώτη είναι πολύ εντονότερη από την τυχόν ευθύνη εταιρίας φαρμακείων» έγινε δεκτή στην παράγραφο 84 «ένα κράτος μέλος μπορεί να κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος παραβάσεως, στην πράξη, των νομοθετικών διατάξεων που σκοπούν στη διασφάλιση της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των φαρμακοποιών, δεδομένου ότι το συμφέρον των μη φαρμακοποιών για την επίτευξη κέρδους δεν μετριάζεται κατά τρόπο ανάλογο προς το συμφέρον των ανεξάρτητων φαρμακοποιών»

Αναφορές (κατά σειρά χρονολογίας) 

1.   ΠΦΣ Παρατηρήσεις για τις C-171/07 C-172/07 και C-531/06 Επιτροπή κατά Ιταλίας.  Καραγεωργίου Δημήτρης -  Ειδ. Γραμματέας ΠΦΣ,   Παπακωνσταντίνου Απόστολος Δρ.Ν – Δικηγόρος. 

2.   C-531/06 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας Προτάσεις Yves Bot Γενικού Εισαγγελέα ΔΕΚ 

3.    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=arlG7M24JLuQ (15/04/2009) 

4.   C-531/06 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Eυρ. Kοιν. (τμήμα μείζονος συνθέσεως) 

5.   C-171/07 και C-172/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Eυρ. Kοιν.  (τμήμα μείζονος συνθέσεως) 

6.    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aQzjC7i6b89k (20/05/2009)

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

2o Διεθνές Φόρουμ Φοιτητών Φαρμακευτικής και Νέων Φαρμακοποιών

2ο Διεθνές Φόρουμ Φοιτητών Φαρμακευτικής & Νέων Φαρμακοποιών
Ο Επιστημονικός Όμιλος Νέων Φαρμακοποιών ( ΕΟΝΕΦ) σας προσκαλεί στο 2ο Διεθνές Φόρουμ Φοιτητών Φαρμακευτικής & Νέων Φαρμακοποιών με θέμα:


" Ο νέος φαρμακοποιός στο προσκήνιο των εξελίξεων της φαρμακευτικής επιστήμης"Το Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Μαϊου στο Ζάππειο Μέγαρο Αθηνών.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε,ότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που συνεδρίασε στις 19/5/2009, δικαιολογούνται πλήρως οι διατάξεις που αφορούν την οριοθέτηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων (Βλέπε προηγούμενη είδηση).
Η γνώμη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,σχετικά με τα πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια, εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει.
Τα επιχειρήματα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ως πρώτου μάρτυρα υπερασπίσεως της Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας, που βρέθηκαν κατηγορούμενες από την Επιτροπή, έγιναν εξ΄ολοκλήρου δεκτά .
Πρόκειται για μια πρώτη μεγάλη νίκη σ'έναν μακρύ και δύσκολο αγώνα για την υπεράσπιση του επαγγέλματος μας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ BARBEQUE

Ο ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ BARBEQUE.
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 120, ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑЇΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.


Θα είμαστε όλοι οι νέοι εκεί !!!

Εκδήλωση νέων φαρμακοποιών .

Θα είμαστε όλοι οι νέοι εκεί !!!

Τρίτη, 19 Μαΐου 2009

11o Συνέδριο Προχωρημένης Φαρμακοχημείας

11ο Συνέδριο Προχωρημένης Φαρμακοχημείας
Το συνέδριο έχει θέμα:
" Aproaches to Rational Drug Design"
Οργανώνεται από το Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής υπό την αιγίδα των European Fedration for Pharmaceutical Sciences & European Federation for Medical Chemistry.
Το συνέδριο διεξάγεται στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών, Αγίου Δημητρίου 159Α, Θεσσαλονική, το Σάββατο 23 (ώρα έναρξης 9.15) & Κυριακή 24 (ώρα έναρξης 9.30) Μαίου 2009.
Στο συνέδριο συμμέτεχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη και την Β. Αμερική
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,
Π.Ν. Κουρουνάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-531/06 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-171/07 Κ.ΛΠ.

Δημοσιεύτηκε η σημαντικότερη απόφαση που αφορά το φαρμακείο και εκκρεμούσε στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Το αποτέλεσμα: Το κοινοτικό δίκαιο δεν είναι αντίθετο στην αποκλειστική ιδιοκτησία φαρμακείων από φαρμακοποιούς.
Αναλυτικά:ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-531/06 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-171/07 Κ.ΛΠ.
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΟΝΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Μια τέτοια ρύθμιση που περιλαμβάνουν η γερμανική και η ιταλική νομοθεσία δικαιολογείται από τον σκοπό της εγγυήσεως του ασφαλούς και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμού του πληθυσμού με φάρμακαΣήμερα το Δικαστήριο εξέδωσε αποφάσεις επί δύο υποθέσεων σχετικών με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων.Οι υποθέσεις αυτές αφορούν, κυρίως, το ζήτημα αν το κοινοτικό δίκαιο απαγορεύει τις διατάξεις της ιταλικής και της γερμανικής νομοθεσίας κατά τις οποίες μόνο φαρμακοποιοί δύνανται να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται φαρμακείο.Το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων δεν απαγορεύουν εθνική ρύθμιση μη επιτρέπουσα σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού να διατηρούν και να εκμεταλλεύονται φαρμακείο.Το Δικαστήριο απορρίπτει, επίσης, την προσφυγή λόγω παραβάσεως που η Επιτροπή άσκησε κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι θεωρείται δικαιολογημένη όχι μόνον η απαγόρευση που επιβάλλεται στους μη φαρμακοποιούς να εκμεταλλεύονται ιδιωτικό φαρμακείο, αλλά και η απαγόρευση που επιβάλλεται στις επιχειρήσεις διανομής φαρμάκων όσον αφορά την απόκτηση μεριδίων συμμετοχής σε δημοτικά φαρμακεία.

Π.Φ.Σ. ΠΡΟΣ E.T.A.A.: ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ -ΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Προς
Το Ε.Τ.Α.Α.
Υπόψιν προέδρου
κ. Ζαρειφόπουλου Αργύρη
Κύριε πρόεδρε,
Επειδή δεχόμαστε τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο από φαρμακοποιούς της Αττικής και του Πειραιά , όσο και από τους υπόλοιπους συλλόγους της χώρας για τις υπερβολικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των συνταγών από τα ταμεία των Δικηγόρων, των Συμβολαιογράφων και του ΤΣΜΕΔΕ.
Παρακαλούμε όπως επιληφθείτε άμεσα του θέματος αυτού όπως και για την μη περικοπή συνταγών λόγω δοσολογίας γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα βρεθούμε στην δύσκολη θέση να διακόψουμε την σύμβαση με τους ασφαλισμένους των ταμείων αυτών .

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2009

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ Α.Τ.

ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ:116) ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ.ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ, ΠΟΙΟΣ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ; ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ..ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΤΑΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΩΛΗΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ; ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ. ΜΗΠΩΣ ΟΜΩΣ ΤΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ;ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΒΑΖΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ....;;;

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

ΙΚΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16, 10241-ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ.Παπασάϊκα
Αριθ. Τηλ.: 210-5213671
Aριθ. FAX: 210-5226730


Αθήνα, 06 Μαΐου 2009
Αριθ. Πρωτ. Γ55/694
---------------
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
1. Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2.Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/ματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
(Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
4.Υγεινομικές Περιφέρειες, Υ.Π.Ε.
5. ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα


ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της κ.υ.α. αριθμ. ΔΥΓ3/ΓΠ/151509/19-12-2008 (ΦΕΚ Β 2717/31.12.2008)»
Σχετικό: Το Γ55/686/27.02.2009 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου, αναφορικά με τον κατάλογο χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της κ.υ.α. αριθμ. ΔΥΓ3/ΓΠ/151509/19-12-2008 (ΦΕΚ Β 2717/31.12.2008) παρατείνεται όσον αφορά στα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2009.
Υπενθυμίζουμε ότι τα φάρμακα που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση χορηγούνται από τα φαρμακεία του Ιδρύματος και θα εξακολουθήσουν να διατίθενται αποκλειστικά και μετά την έναρξη ισχύος της κ.υ.α. (Γενικά έγγραφά μας Γ55/625/16.05.2008, Γ55/630/10.07.2008 & Γ55/657/03.11.2008).
Εξαίρεση αποτελούν τα CERTICAN, ENBREL, HEPSERA, HUMIRA, KINERET, MYFORTIC, ORENCIA, RAPAMUNE και VELCADE τα οποία χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία και θα εξακολουθήσουν να διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η διαφορά για αυτά τα εννέα φάρμακα έγκειται στον τρόπο χρέωσης και συγκεκριμένα μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος (01-10-2009) θα χρεώνονται στην λιανική τιμή.

Όσον αφορά στο ιδιοσκεύασμα REVLIMID αυτό χορηγείται και θα εξακολουθήσει να χορηγείται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όπου παρακολουθούνται οι ασφαλισμένοι (Νοσοκομειακή παραγγελία).
Επίσης εξακολουθεί να ισχύει το Γ55/674/21-01-2009 έγγραφό μας το οποίο αναφέρεται στον τρόπο διάθεσης των ερυθροποιητικών παραγόντων σε αιμοκαθαιρόμενους, της αυξητικής ορμόνης στους πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό και των παραγόντων αποσιδήρωσης (DESFERAL & EXJADE) στους πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ χρειάζεται πλέον να καταθέτουμε Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή των λογαριασμών μας στο ΙΚΑ, γιατί το ΙΚΑ τις αναζητά αυτεπάγγελτα.Αυτό δεν ισχύει για όσους συναδέλφους έχουν ειδικές ρυθμίσεις με τις Δ.Ο.Υ. και τα τμήματα εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν οι ίδιοι τα παραπάνω δικαιολογητικά, όπως και πριν.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ απο 11-5-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 08/05/2009ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. A3 /1838ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΔ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝΤΜΗΜΑ ΓΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. 2/2009ΚΟΙΝ. : - ως Π.Δ.- Σ’εμάς (10)Ταχ.Δ/νση : Πλ.Κάνιγγος Τηλέφωνο : 210 3840153 FAX : 210 3840153

ΘΕΜΑ : “ Φάρμακα ανθρώπινης χρήσης Εχοντας υπόψη :1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98Α)2. Το Ν.Δ. 96/73 "Περί εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων κλπ ", όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 784/78, 1316/83 , 1965/91 ,1969/91 ,2992/02 και 3408/05.3. Το άρθρο 45 παρ. 11 και 12 του Ν. 2992/2002 "Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/20-3-2002).4. Το Ν. 3405/05 άρθρο 13 (ΦΕΚ 272/Α/04-11-2005). 5. Το Ν.Δ. 136/46 "Περί Αγορανομικου Κώδικα ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6. Το Π.Δ. 397/88 "Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε και το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης."7. Το Π.Δ. 4/2009 <Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών> (ΦΕΚ 2/Α/08.01.2009).8. Το Π.Δ. 122/17-03-2004 (ΦΕΚ 85/Α/04) <Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού>.9. Την Κοινή Απόφαση Δ15/Α/Φ19/1189/21-01-09 (ΦΕΚ 91/Β/09) των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα και Γεώργιο Βλάχο".10.Το Π.Δ. 206/07 (ΦΕΚ 232/Α/19-09-07) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών με το οποίο ορίστηκε ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Δημήτριος Αβραμόπουλος". 11.Την 14/89 Αγορανομική Διάταξη "Τροποποίηση και κωδικοποίηση αγορανομικών διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι 16.2.1989 " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12.Το από 06/ 05 /2009 Πρακτικό της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.13. Την με 31895/2009 γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.14. Την σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αρθρο 1Καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πωλήσεως των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής :
Άρθρο 2Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 9%.Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 2,75%Άρθρο 3Το Δελτίο αυτό να ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, η δε ισχύς του αρχίζει από 11 -05 -2009Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 136/46 περί Αγορανομικού Κώδικα » και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γεώργιος Βλάχος Δημήτριος Αβραμόπουλος

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Απάντηση συναδέλφου σε ανυπόστατες φήμες

Τις απόψεις μου άλλοτε μεν τις εκφράζω εγγράφως και ενυπογράφως και άλλοτε προφορικώς ενώπιος ενωπίω στις Γενικές Συνελεύσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Συνεταιρισμού (ΣΥΦΑ). Απόψεις ανώνυμες και ανυπόστατες μέσα από το Blog που δημιουργήσαμε νέοι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης και σχόλια που δεν εκφράζονται στον βασικό ιστό του Blog και μεταφέρονται ποικιλοτρόπως από ανθρώπους με ιδιοτελής σκοπούς ούτε με εκφράζουν, ούτε έχω την ευθύνη αλλά και ούτε τις χρεώνομαι.

Την ελευθερία όμως της σκέψεως και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών δεν την διαπραγματεύομαι όχι ως δικαίωμα αλλά ως υποχρέωση για το καλό πάντα του Συλλόγου και του Συνεταιρισμού.

 

 

Χρήστος Ξανθόπουλος

Φαρμακοποιός 

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

ΕΟΦ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TAMIFLU ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 32401/5-5-2009 απόφαση του Ε.Ο.Φ. περιορίζεται η διακίνηση και η διάθεση του TAMIFLU μόνο απο τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.
Τα προϊόντα που έχουν ήδη διατεθεί στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία , θα χορηγούνται μόνο με νοσοκομειακή συνταγή η οποία θα φυλάσσεται στο φαρμακείο.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ΕΟΦ : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ RELENZA ΚΑΙ TAMIFLU

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Χολαργός 4-5-2009

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                                        Αριθ. πρωτ. 31617

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

www.eof.gr                                                                                     

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

 

Θέμα : Απαγόρευση Εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης των αντι-ιικών φαρμάκων RELENZA® (zanamivir) της GlaxoSmithKlineα.ε.β.ε & TAMIFLU® (oseltamivir) της Roche (Hellas) Α.Ε.

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

  1. Το Ν.1316/1983, όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008)
  2. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πανδημίας της νέας γρίπης
  3. Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/83657/2005 (ΦΕΚ Β΄59/2006)
  4. Τα άρθρα 28-30 της Συνθήκης της Ε.Κ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Απαγορεύεται η εξαγωγή από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες και η ενδοκοινοτική διακίνηση προς Κράτη μέλη της ΕΕ, των αντι-ιικών φαρμάκωνRELENZA® (zanamivir) και TAMIFLU® (oseltamivir).

Το μέτρο αφορά τόσο στις εταιρείες-κατόχους των σχετικών αδειών κυκλοφορίας όσο και στις Φαρμακαποθήκες.

 

Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του ΕΟΦ.

 

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας σε ενδεχόμενη πανδημία της νέας γρίπης, δεδομένου του επιπέδου επαγρύπνησης που έχει ανακοινώσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Εκλογές Π.Ε.Φ.

Τη Δευτέρα 11 Μαϊου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες της Π.Ε.Φ. για την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα μέλη της Π.Ε.Φ. ανάμεσα στο ένα και ενιαίο ψηφοδέλτιο έχει να επιλέξει 9 μέλη για το Δ.Σ. και 3 για την ελεγκτική επιτροπή.