Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O A T Y E Μέλος της
ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE LA MUTUALITE

AIMΜε τη συμμετοχή και τη στήριξη της Ομοσπονδίας μας, η ΑΙΜ απέστειλε την κάτωθι επιστολή (μετάφραση από αγγλικά) στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Barroso
κ. Jose Barroso
Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
____________________________________
Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2009
Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Barroso

Θέμα: Ανάγκη αλλαγής διακυβέρνησης: Η πολιτική φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών της Ευρωπαϊκής Eνωσης θα πρέπει να βρίσκεται στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Υγείας
Αγαπητέ Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την επανεκλογή σας ως Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να καταρτίσετε τα θέματα ευθύνης για τη Νέα Ομάδα των Επιτρόπων, παρέχοντας την ευκαιρία να επανεξετασθεί ο τρόπος που διοικούνται συγκεκριμένα πεδία πολιτικής.
Σας καλούμε ένθερμα να επανεξετάσετε τον τρόπο που η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών προσεγγίζεται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ζητούμε ειλικρινά να κάνετε την υγεία τον βασικό γνώμονα στην πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Eνωσης, δίνοντας ηγετικό ρόλο, αναφορικά με τις πολιτικές των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, στον αρμόδιο Επίτροπο για τα θέματα Υγείας.
Η πολιτική των φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών αποτελεί ζωτικό κομμάτι της πολιτικής της δημόσιας υγείας. Η τοποθέτηση των αναγκών και των προβληματισμών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Eνωσης ως πρώτων και η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής θα έπρεπε να είναι μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή, ως θεσμοφύλακας της Συνθήκης, πρέπει να αναγνωρίσει το χρέος για την ‘ενδυνάμωση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας’. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον οι προβληματισμοί για τη δημόσια υγεία, η προστασία των ασθενών και η ασφάλεια των φαρμάκων υποστηρίζονται από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή για την υγεία.
Το αίτημά μας θα ήταν καλό να συντονίσει τις μεθόδους της Ευρωπαϊκής Eνωσης με τα Κράτη-μέλη: σε όλη την Ευρωπαϊκή Eνωση οι Υπουργοί Υγείας διαχειρίζονται τη φαρμακευτική πολιτική. Αντίθετα, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αρμοδιότητα αυτή καθοδηγείται από τη Διεύθυνση των Επιχειρήσεων (DG). Τώρα είναι η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχρονίσει το πλαίσιο της πολιτικής της με τα πλαίσια των Κρατών - μελών και των πολιτών τους. Υπολογίζουμε για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής!
Εκτός από την επείγουσα αυτή ευκαιρία που ανακύπτει από τον επανακαθορισμό των θεμάτων ευθύνης, υπάρχουν και άλλα θέματα-‘κλειδιά’ πάνω στα οποία η εξουσιοδότηση ενός αριθμού Διευθυντηρίων της Ε. Επιτροπής θα ήταν σημαντική για την ΑΙΜ, όπως: η Οδηγία για τη διακίνηση των ασθενών, το φαρμακευτικό πακέτο, οι κοινωνικές και υγειονομικές ‘υπηρεσίες γενικού συμφέροντος’, η πολιτική συνεργασίας, η διαγενεαλογική αλληλεγγύη, η μακροπρόθεσμη περίθαλψη, οι ειδικοί της υγείας, το Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. Ανυπομονούμε για περαιτέρω ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Με εκτίμηση,
Willy Budde
Πρόεδρος ΑΙΜ

Μέλη ΟΑΤΥΕ:

ΤΥΠΕΤ ΑΤΠΣΥΤΕ ΤΥΠΑΤΕ ΕΔΟΕΑΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: