Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Χρόνια πολλά


Η ομάδα νέων φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης σας εύχεται μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΙΚΑ

IKA

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 23/12/2009

ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Π60/34

ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: A.Βλάχος

ΘΕΜΑ: «Νέο έντυπο συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του έργου «Παροχή Υπηρεσιών σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Μέσα για το Σχεδιασμό και την Οργάνωση Συστήματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» έχουν επανασχεδιαστεί τα έντυπα της συνταγής χορήγησης φαρμάκων, της συνταγής κλινικών καθώς και το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Ο επανασχεδιασμός των εντύπων έγινε με γνώμονα την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των συμβεβλημένων συνεργατών του Οργα-

νισμού (ιατρών,φαρμακείων) και προκειμένου να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία μέσω σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής των περιεχομένων σε αυτά πληροφοριών. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε έτσι ώστε τα μέλη σας να προμηθευτούν εγκαίρως τα νέα έντυπα συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των οποίων η γραμμογράφηση και η μορφή θα είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και το οποίο θα χρησιμοποιούν από 1ης Μαρτίου 2010 και στο εξής, για την υποβολή χειρόγραφων καταστάσεων λογαριασμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα μη μηχανογραφημένα φαρμακεία.

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Προτάσεις Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τον

Με την υπογραφή του Προέδρου του, κ. Δημήτρη Βαγιωνά,
δημοσιοποίησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
(Π.Φ.Σ.) τις προτάσεις του για τον ορθολογισμό
της Φαρμακευτικής Περίθαλψης, μεταξύ των οποίων
συναντάμε τη μηχανογράφηση των ασφαλιστικών ταμείων,
την ανακοστολόγηση των φαρμάκων αλλά και η
επανεξέταση του τρόπου συσκευασίας του φαρμάκου.
Αναλυτικά οι προτάσεις του Π.Φ.Σ. είναι οι εξής:
1. Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων για το "φάρμακο"
παράγει κόστος. Θα πρέπει όλες οι σχετιζόμενες
υπηρεσίες και αυτές που αφορούν την κοστολόγηση
να μεταφερθούν στο Υπουργείο Υγείας.
2. Θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η μηχανογράφηση
των ασφαλιστικών ταμείων και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στην συμβατότητα των προγραμμάτων
(δίκτυο) ανάμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία. Η απουσία
σοβαρών μελετών και αναλύσεων για τους τρόπους
συνταγογράφησης (λόγω κενού μηχανοργάνωσης κυρίως)
παράγει κόστος και ανορθολογισμό στις θεραπευτικές
αγωγές ενώ συντηρεί και προάγει την κατευθυνόμενη
συνταγογραφία.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η απουσία κοινών
κανόνων συνταγογραφίας, καλύψεων και αποζημιώσεων
απ΄ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία γεννά γραφειοκρατία,
κόστος και ταλαιπωρία.
3. Ορθή ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων. Σήμερα
έχουν όλες οι πολυεθνικές εταιρείες στην Κίνα
και την Ινδία. Το αποτέλεσμα είναι ενώ το κόστος έχει
μειωθεί οι τιμές να είναι στα ευρωπαϊκά επίπεδα.
4. Τα νοσοκομειακά φάρμακα μόνον από τα ιδιωτικά
φαρμακεία με μείωση της νοσοκομειακής τιμής σε
ποσοστό 15-20%.
5. Να δημιουργηθεί μια μόνιμη επιτροπή ελέγχου των
νέων καινοτόμων φαρμάκων με εκπροσώπηση επίσης
του Π.Φ.Σ.. Η επιτροπή να παρακολουθεί κλινικά την αποτελεσματικότητά
τους, την τιμή τους και να ασκεί
συνεχή παρακολούθηση. Να αναλύονται με βάση τα υπάρχοντα
νέα φάρμακα στο κόστος / όφελος και στο έμμεσο
κόστος.
6. Να επανεξετασθούν οι τιμές στα αντίγραφα φάρμακα
και να δίνονται τόσο σε σχέση με την τιμή του
πρωτότυπου όσο και με μελέτη ουσιωδώς ομοίων που
πρέπει να καταθέτουν. Ανάλογα με το ποσοστό απόκλισης
τους από το πρωτότυπο φάρμακο να είναι και η
τιμή τους.
Κατά τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ποιότητά τους, η
αύξηση της συνταγογραφίας τους, ο ανταγωνισμός και
πολλά εισαγόμενα θα επανέλθουν στα παραγόμενα με
προφανή την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.
Στον έλεγχο των ουσιωδώς ομοίων μπαίνουν και πρωτότυπα
φάρμακα στη σύγκρισή τους με ίδιες μορφές
(και τιμές) που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.
7. Στα νοσοκομεία χρεώνεται το φάρμακο κατά την
χορήγηση του ανά τεμάχιο, αλλά δυστυχώς δεν απαιτήθηκε
νοσοκομειακό εμβαλλάγιο π.χ. συσκευασίες 500
δισκίων και διαπραγμάτευση της τιμής του με τις εταιρείες,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και
εμπειρία.
8. Να αναπροσαρμοσθούν οι συσκευασίες των φαρμάκων
που ανταποκρίνονται σε χρόνιες αγωγές (π.χ. αντιϋπερτασικά,
φάρμακα ορμονικής υποκατάστασης σε
αγωγές μηνός με 31 τεμάχια ανά συσκευασία ή 16
τεμάχια ανά συσκευασία για τα αντιβιοτικά). Να εξετασθούν
οι πολλαπλές συσκευασίες ενός φαρμάκου
για την ίδια δόση και η σκοπιμότητά τους π.χ. σιρόπι
Klaricid 125 mg με 50 ml και σιρόπι Klaricid 125 mg
με 60 ml.
9. Να υπάρχουν μόνο 2 συσκευασίες των 10 και 30
χαπιών και όχι συσκευασίες για θεραπείες πέραν του
ενός μήνα.
10. Να μην υπάρχουν διάφορες περιεκτικότητες π.χ.
το ίδιο φάρμακο να είναι του 1 mg, των 2mg και 3 mg
διότι έτσι συνταγογραφούνται τα φάρμακα με τις υψηλότερες
περιεκτικότητες των οποίων οι τιμές είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερες της περιεκτικότητας. Πχ
η τιμή για τα 2mg μπορεί να είναι πενταπλάσια του 1 mg
11. Προσοχή στην σύσταση των εταιρειών των οποίων
πολλές φορές οι κύριοι μέτοχοι είναι οι ίδιοι
και έχουν διαφορετικούς άλλους μετόχους και έτσι για
το ίδιο φάρμακο καταθέτουν άλλους φακέλους και παίρνουν
άλλες τιμές.
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
1. Τα βιβλιάρια και τα συνταγολόγια του ΙΚΑ ατομικά,
να τα έχουν οι ασθενείς στα χέρια τους κι όχι οι γιατροί.
Αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Να γίνει επανεξέταση των βιβλιαρίων απορίας με
την δημιουργία μητρώου πραγματικών δικαιούχων και
την εκτέλεση των συνταγών τους από τα φαρμακεία.
3. Τα υλικά που συνοδεύουν θεραπευτικές αγωγές π.χ.
ταινίες μετρήσεως σακχάρου, σκαρφιστήρες (βελόνες),
συσκευές μετρήσεως σακχάρου, νεφελοποιητές,
σάκοι κολοστομίας κλπ, να τα προμηθεύονται οι ασθενείς
όλων των ασφαλιστικών ταμείων μέσω συνταγογραφίας,
από τα φαρμακεία, κατά το πρότυπο που εφαρμόζει
το ΙΚΑ. Στα ασφαλιστικά ταμεία εναπόκειται
να κάνουν έρευνα αγοράς και να καθορίσουν όρια τιμών.
4. Όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα να διατίθενται από
τα φαρμακεία κατά γνωμοδότηση του ΕΟΦ και ανάλογες
Υπουργικές Αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο
2 του Ν. 1316/83.
5. Να αναγνωρισθεί στον φαρμακοποιό, το δικαίωμα
υποκατάστασης των φαρμάκων που συνταγογραφούνται
από άλλα ομοειδή, στη διάρκεια διημερεύσεων και
διανυκτερεύσεων.
6. Όλα τα εμβόλια που εγκρίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
να συνταγογραφούνται και να αποζημιώνονται
από το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΣΦΕΕ:"Άλλο κρατική φαρμακευτική δαπάνη και άλλο πωλήσεις

Ο Σύλλογος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)
ανακοινώνει ότι, ο φαρμακευτικός κλάδος δεν μπορεί
να λειτουργήσει εποικοδομητικά για τον πολίτη και την
εθνική οικονομία, όταν διαρκώς πλήττεται από αναφορές
σε λανθασμένα στοιχεία και όταν θεωρείται ο μοναδικός
και αποκλειστικός "ένοχος" για την εκτόξευση
των δαπανών υγείας. Πρόκειται για σύγχυση ή παρερμηνεία
που δεν μπορεί να συνεχιστεί και πλήττει αρνητικά
το σύστημα υγείας.
Ηκρατική ετήσια φαρμακευτική δαπάνη (δηλαδή
τα ποσά για φάρμακα που πληρώνουν τα ταμεία)
ανήλθε σε 4.419 εκατ. ευρώ το 2008 και εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στα 4.959 εκατ. ευρώ το 2009,
σύμφωνα με επίσημη δήλωση του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανδρέα Λοβέρδου. Η κρατική
φαρμακευτική δαπάνη είναι ποσό τελείως διαφορετικό
από τις συνολικές ετήσιες φαρμακευτικές πωλήσεις
που καταγράφει ο ΕΟΦ, στις οποίες εκτός από
την κρατική δαπάνη, συμπεριλαμβάνονται η ιδιωτική,
δηλαδή οι πωλήσεις φαρμάκων σε Έλληνες, σε αλλοδαπούς
και τουρίστες (το κόστος των οποίων καλύπτουν
οι ίδιοι), οι πωλήσεις φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία,
καθώς και οι παράλληλες εξαγωγές. Τονίζεται
ότι οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις είναι σχεδόν
διπλάσιες από την κρατική φαρμακευτική δαπάνη.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι η κρατική φαρμακευτική δαπάνη
αποτελεί το 1/5 περίπου των συνολικών δαπανών
υγείας. Το πρόβλημα των συνολικών δαπανών υγείας
δεν είναι ασφαλώς οι τιμές των φαρμάκων, οι
οποίες καθορίζονται από το κράτος και συγκαταλέγονται
ανάμεσα στις χαμηλότερες στην ΕΕ-27. Το πρόβλημα
είναι η έλλειψη διαφάνειας και ελέγχου που
δημιουργείται από την απουσία τεχνολογικού εκσυγχρονισμού
και μηχανοργανώσεως του συστήματος υγείας.
Αυτό ακριβώς το έλλειμμα ευνοεί την κακοδιαχείριση
και εκτοξεύει τη σπατάλη.
Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι ένα σύστημα υγείας πλήρως
εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανογραφικά μέσα μπορεί
να πετύχει εξοικονόμηση πόρων επί των συνολικών
δαπανών υγείας της τάξης περίπου του 30%, όπως
άλλωστε δείχνει η διεθνής εμπειρία.
Ο ΣΦΕΕ θεωρεί επίσης ότι η εξασφάλιση και χρήση
ακριβών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
τη σωστή χάραξη πολιτικής με στόχο τη διασφάλιση
των κατακτήσεων, που κατοχυρώνουν την άμεση πρόσβαση
των πολιτών σε όλα τα υψηλής ποιότητας φάρμακα.
Είναι προφανές ότι άλλο είναι η κρατική φαρμακευτική
δαπάνη, άλλο οι συνολικές φαρμακευτικές πωλήσεις
και προφανώς άλλο οι συνολικές δαπάνες υγείας.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

«ΣΤΟΠ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ενημερώνει τους Έλληνες Ασφαλισμένους ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών των μελών του από αρκετά Ασφαλιστικά Ταμεία, και ειδικά από τον ΟΠΑΔ (Δημόσιο) έχει σπάσει κάθε προηγούμενο «ρεκόρ».

Ήδη στον ΟΠΑΔ έχουν συσσωρευτεί οφειλές από τον Μάιο του 2009 που ανέρχονται στα εκατό περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στη ΔΕΗ οφειλές 1.835.204 ευρώ. Στο ΤΣΜΕΔΕ 3.686.400 ευρώ. Στην Εμπορική Τράπεζα οφειλές 2.500.000 ευρώ.

Αυτά αποτελούν απλά μια ενδεικτική αναφορά, καθώς υπάρχουν και άλλα ταμεία που δεν έχουν εξοφλήσει στα φαρμακεία λογαριασμούς που όφειλαν εδώ και καιρό να εξοφλήσουν, οι δαπάνες των οποίων συνολικά για τα μέλη μας, ανέρχονται στα 16.000.000 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται τα 120.000.000 ευρώ που μας οφείλει ο ΟΠΑΔ.

Ήδη ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής διακόπτει από 1-1-2010 τη συνεργασία με το ταμείο ΥΕΝ (ταμείο του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας) διότι έχει οφειλές από το Σεπτέμβριο του 2008.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής καλεί τα μέλη του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Δεκεμβρίου 2009, με θέμα τις μεγάλες καθυστερήσεις των πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία και την απαίτηση για ενιαία φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δηλώνουμε ότι αδυνατούμε πλέον να υποστηρίζουμε την οικονομική πολιτική του Κράτους, για τη φαρμακευτική περίθαλψη των Ασφαλισμένων του και κυρίως του ΟΠΑΔ.

Αδυνατούμε πλέον να συνεχίσουμε το δανεισμό μας από τις τράπεζες για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, έκτακτες εισφορές κλπ) όταν το ίδιο το Κράτος είναι ασυνεπές, αφερέγγυο, και καταστρατηγεί τους νόμους που το ίδιο ψήφισε και σύμφωνα με τους οποίους οφείλει να πληρώνει τους φαρμακοποιούς εντός σαράντα πέντε ημερών.

Οι δικαιολογίες του τύπου «δεν υπάρχουν ακόμη νέα Διοικητικά Συμβούλια στα Ασφαλιστικά Ταμεία» ή «δεν υπάρχουν ανάλογες πιστώσεις», δεν αφορούν και δεν αγγίζουν τα μέλη μας, τα οποία εξακολουθούν να χορηγούν φάρμακα σε όλους τους ασφαλισμένους χωρίς να πληρώνονται, αντιμετωπίζοντας οικονομική αιμορραγία που μαθηματικά οδηγεί σε καταστροφή.

Απαιτούμε την άμεση εξόφληση όλων των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων και την ορθή αναγραφή των κονδυλίων των φαρμακευτικών δαπανών του ΟΠΑΔ στο νέο προϋπολογισμό, ώστε να μην υφιστάμεθα συνέχεια το ίδιο πρόβλημα και να ζούμε στην αβεβαιότητα της μελλοντικής μας ύπαρξης.

Αρκετά έχουμε υποστεί!

Ας σταματήσει πλέον το Κράτος να ζητά από τους πολίτες να είναι συνεπείς και υπεύθυνοι προς τις υποχρεώσεις του απέναντί του, όταν το ίδιο παρανομεί κατ’ εξακολούθηση.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Λουράντος Χαράλαμπος Χαρός

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12/2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε
Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων
2) Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2010
3) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2009
4) Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2008 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
5) ΟΠΑΔ – Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων
6) Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων.


Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης


<< Επιστροφή

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΝ ΣΕ ΠΡΟΤΕΙΝΩ....ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ HONDOS!!!

Πολλές εταιρίες δερμοκαλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων ενώ στηρίζονται και ευημερούν μέσα στο Ελληνικό φαρμακείο τα τελευταία χρόνια εισάγουν τα προϊόντα τους σε άλλα κανάλια διανομής με το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να αρνηθούν πώληση. Επειδή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να συνειδητοποιήσουν ότι την δύναμη και την δυνατότητα επιλογής για την παρουσία αυτών των ειδών εκτός του καναλιού μας την έχουμε εμείς οι φαρμακοποιοί και μόνο εμείς, σας καλούμε στο ‘ΕΜΠΑΡΓΚΟ’ (μη πρόταση) των προϊόντων φαρμακείου που βρίσκονται στα HONDOS CENTER και στα SUPER MARKET (έμπλαστρα, καραμέλες, αντισηπτικά κτλ) από 15 έως 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009. Συνάδελφοι είναι μια προειδοποιητική βολή, μόνο αν νιώσουν τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια τους, τις πωλήσεις τους να μειώνονται θα σταματήσουν να κανιβαλίζουν πάνω στον τζίρο μας και θα πάρουν ένα καλό μάθημα. Και κάτι ακόμα υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις και θα είναι μόνο για 15 ημέρες σημασία έχει να λάβουν το μήνυμα , υπάρχουν εταιρείες που αντιστέκονται η δεν μπαίνουν στα HONDOS από επιλογή, στηρίξτε τους αξίζει το κόπο.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ (ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΦΑΞ, E-MAIL, FACEBOOK ,TWITTER, MSN)

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ!!!

http://www.facebook.com/event.php?eid=192675772765&ref=mf