Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 600/ 31-3-2010
ΠροςΤους Φαρμακευτικούς ΣυλλόγουςΤης χώρας

Θέμα : Εφαρμογή νέων συντελεστών Φ.Π.Α. – Τιμολόγηση φαρμάκων

Σας υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 20 του ν. 3833/15-3-2010 αυξήθηκαν από 15/3/2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α.Ειδικότερα όσον αφορά τις πωλήσεις φαρμάκων , λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι οι τιμές του φαρμάκου βάση του Δελτίου Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. με τους παλιούς συντελεστές Φ.Π.Α., δόθηκαν οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1018/2010 , σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλιούς συντελεστές μέχρι την αναθεώρηση των τιμών των φαρμάκων , κατά την οποία θα ληφθούν υπόψιν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές.Κατά συνέπεια υπενθυμίζουμε ότι στα τιμολόγια που θα εκδώσουν οι φαρμακοποιοί προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και που θα αφορούν πωλήσεις φαρμάκων μέχρι 31/3/2010 , η αποφορόλογηση θα γίνει με συντελεστή 9%Με συναδελφικούς χαιρετισμούςΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΑΞΥ


Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Μόνο από τα φαρμακεία η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής, σύμφωνα με το ΣτΕ

Η διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να γίνεται μόνο από τα φαρμακεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος, βάσει απόφασης που εξέδωσε την Κυριακή το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτοντας προσφυγή που είχε κατατεθεί για την ακύρωση της σχετικής υπουργικής απόφασης του 2004.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Φυσικής Υγιεινής Διατροφής και Διαβίωσης, ζητώντας να ακυρωθεί απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Υγείας το 2004 με την οποία ορίζεται ότι η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Ο σύνδεσμός υποστήριζε ότι η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την κοινοτική νομοθεσία, το Σύνταγμα και τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).Το ΣτΕ αναφέρει ότι ο περιορισμός στην διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής που θέτει η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση «στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση» και ο περιορισμός στην πώλησή τους «δεν συνιστά ιδιαίτερα δραστικό περιορισμό, πλήττοντα ευθέως την πρόσβαση στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά σε απλό περιορισμό των σημείων πώλησή τους».Στην απόφαση επισημαίνεται ότι η απαγόρευση διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής εκτός των φαρμακείων δεν αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγματος, καθώς περιορίζει επιτρεπτώς την εμπορική ελευθερία των επιχειρήσεων.
Επισημαίνεται ότι «είναι μέτρο γενικό και αντικειμενικό και αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος από το ενδεχόμενο υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών, όπως είναι οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, δυνητικά επιβλαβών για την υγεία, για την οποία το κράτος οφείλει να μεριμνά και προληπτικώς σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Συντάγματος».
Παράλληλα, η εν λόγω υπουργική απόφαση δεν προσκρούει στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.Σύμφωνη είναι και η νομολογία του ΔΕΚ στον τομέα αυτό, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση. Τέλος, η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση δεν προσκρούει στην ΕΣΔΑ, καθώς δεν περιορίζει την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των διατηρούντων καταστήματα φυσικής υγιεινής διατροφής και διαβίωσης.

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε. η τιμολόγηση των φαρμάκων

Βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε. η τιμολόγηση των φαρμάκων
Βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπολογίζεται η τιμή των φαρμάκων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007- 2013» (άρθρο 14).
Ο νέος τρόπος τιμολόγησης φέρνει μείωση 25% κατά μέσο όρο στις τιμές των φαρμάκων, αντί για 20% που υπολογιζόταν με βάση τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρωζώνης των 16. Με την αλλαγή της τιμολόγησης και την επαναφορά της λίστας εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν δαπάνες της τάξης του 1,5 δισ. Ευρώ.

Άρθρο 14
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 17
του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την
πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου
Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων
προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και
φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα
τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του
φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου
Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων
φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των
23
φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται
αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και
Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
δ) Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται ή
συσκευάζεται ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το μέσο όρο των τριών
χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη -
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και
ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών
αυτών. Για την επαλήθευση της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης
του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών – μελών
όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία
υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές
των χωρών αυτών. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα
επαληθεύεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το
χρόνο.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην
αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την
αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε
φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη
κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται
να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες
τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της
τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική
εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την
πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα
ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών
ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την
ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η
διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του
24
Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»
3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες
εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 15
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, Μαρτίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ__
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης
και Ναυτιλίας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
ΛΟΥΚΙΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Οικονομικών Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ
Περιβάλλοντος, Ενέργειας Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
25
και Κλιματικής Αλλαγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΤΖΕΛΗ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και
Τουρισμού
Θρησκευμάτων
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Επεκτείνεται η διάταξη για τη λειτουργία φαρμακείων σε Ιδιωτικές κλινικές από 150 κλινών σε 60

Ενέργειες που έχει προγραμματίσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναμένεται να φέρουν αλλαγές στο χώρο των φαρμακείων που λειτουργούν σε Ιδιωτικές Κλινικές. Η από το 2008 υποχρέωση των Ιδιωτικών κλινικών άνω των 150 κλινών να λειτουργούν συγκροτημένα φαρμακεία διευρύνεται με σχετική διάταξη και πλέον αφορά τις ιδιωτικές κλινικές 60 κλινών και άνω. Λεπτομέρειες που αφορούν την παραπάνω ενέργεια έδωσε η Υπουργός Υγείας κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου σε συνέντευξη τύπου στις 23 Μαρτίου 2010. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα:

«Εμείς προχωράμε μια σειρά από αλλαγές προκειμένου να μπορέσουμε και στα φάρμακα και στις προμήθειες υλικού να έχουμε διαφάνεια και εξοικονομήσεις όσον αφορά τα νοσοκομεία, αλλά και τις ιδιωτικές κλινικές. Ξεκινώ λοιπόν με τις ιδιωτικές κλινικές και αναφέρομαι στο χώρο του φαρμάκου και εδώ πρέπει να σας πω ότι είναι μια κοινή προσπάθεια με τον Ανδρέα Λοβέρδο, όπου μάλιστα και σε νομοσχέδιο που πρόκειται ο ίδιος να καταθέσει τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει και κοινή διάταξη νόμου που επεξεργαζόμαστε τα δυο Υπουργεία.Εδώ απλώς να θυμίσω για την ιστορία ότι με νόμο του 2008 από την προηγούμενη κυβέρνηση, νόμος ο οποίος δεν υλοποιήθηκε, υπήρχε η υποχρέωση των ιδιωτικών κλινικών από 150 κλίνες και άνω να λειτουργούν συγκροτημένα φαρμακεία και μάλιστα είχε δοθεί και μια προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών σ' αυτή την υποχρέωση τον Ιούλιο του 2009. Δεν τηρήθηκε αυτή η υποχρέωση. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα και λέμε, μέσα από τη διάταξη που θα έχουμε στο σχέδιο νόμου από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, ότι πρώτα απ’ όλα η υποχρέωση αυτή επιβεβαιώνεται και διευρύνεται. Και διευρύνεται ως εξής, ότι θα αφορά από 60 κλίνες και πάνω, κάτι που είναι αναγκαίο και θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αλλά, επίσης βάζουμε το σαφή όρο, όπως κάναμε και με τη λίστα φαρμάκων και το rebate, αντί η πίεση να είναι προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, θα αντιστραφεί η πίεση με τη διάταξη που φέρνουμε. Και έτσι αν κάποια ιδιωτική κλινική δεν συμμορφωθεί και δεν συγκροτήσει και δεν λειτουργήσει φαρμακείο, πολύ απλά θα παύει η σύμβαση των Ασφαλιστικών Ταμείων με τη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική».
Στη συνέχεια η Υπουργός αναφέρθηκε και σε κάποιες αλλαγές που προβλέπονται στον χώρο των προμηθειών, αλλά και στη συγκρότηση και λειτουργεία της σχετικής Επιτροπής Προμηθειών και του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκου. Ακολουθούν τα σχετικά αποσπάσματα.
«Άρα λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι ότι εδώ πρέπει να περιφρουρήσουμε την εφαρμογή των νόμων και ταυτόχρονα να περιφρουρήσουμε και τα οφέλη για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης, και αυτό αφορά και τις ιδιωτικές κλινικές και τα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι και με αυτή τη διάταξη που φέρνουμε για τις ιδιωτικές κλινικές, αλλά και με τις ρυθμίσεις που φέρνουμε όσον αφορά τις προμήθειες για τα Δημόσια Νοσοκομεία, θα απαιτείται πλέον να υπάρχει, και ξεκινάω από τις ιδιωτικές κλινικές, χρέωση ανά ασθενή και φαρμακευτικό σκεύασμα. Με βάση ημερήσια δόση που θα αναγράφεται στο αντίστοιχο συνταγολόγιο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε θα δημιουργήσει μια πλήρη διαφάνεια γύρω από τη διακίνηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων εντός των ιδιωτικών κλινικών, αλλά η ίδια η υποχρέωση ακριβώς θεσμοθετείται όσον αφορά τα Δημόσια Νοσοκομεία. Δηλαδή ημερήσια δόση και συνταγολόγιο σε σχέση με τους ασθενείς. Ταυτόχρονα επιπλέον για τα Δημόσια Νοσοκομεία, πέραν της ατομικής ημερήσιας δόσης για τα φάρμακα, θεσμοθετούμε με διάταξη που θα φέρουμε τις επόμενες ημέρες τη νοσοκομειακή συσκευασία, κάτι το οποίο το έχουμε ήδη ανακοινώσει και δεσμευθεί. Όπως επίσης, και αυτό είναι κρίσιμο, τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών με βάση τη δραστική ουσία για την προμήθεια φαρμάκων από τα Δημόσια Νοσοκομεία, κάτι το οποίο γίνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα του κοινωνικού κράτους και είναι απόφασή μας και θα προχωρήσουμε σ' αυτή την κατεύθυνση». «Επίσης, με διάταξη που φέρνουμε τις επόμενες ημέρες, προβλέπουμε τη συγκρότηση και λειτουργία στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Παρατηρητηρίου Τιμών που θα καλύπτει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τα αναλώσιμα και τις ιατρικές προμήθειες. Και χάρηκα πολύ γιατί ήταν κάτι που και η ΕΥΝΑΠ προηγούμενα μας έθεσε τα ζητήματα αυτά. Συγκροτούμε αυτό το Παρατηρητήριο, θα είναι κατά τα πρότυπα του Παρατηρητηρίου Τιμών φαρμακευτικών σκευασμάτων που ξέρετε ότι ήδη έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας.Αυτό θα είναι μια τομή για τη χώρα μας και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επιτέλους να έχουμε τα στοιχεία που ξέρετε ότι στη χώρα μας αγγίζουν πολλές φορές όχι απλώς το πενταπλάσιο, πολλαπλάσιες τιμές τα αντίστοιχα προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και φυσικά το Παρατηρητήριο αυτό δε θα δώσει απλώς διαφάνεια, αλλά θα έρθει να προασπίσει άμεσα το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά στις συμβάσεις που στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράφουν, είτε η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας είτε οι Υγειονομικές Περιφέρειες είτε τα δημόσια νοσοκομεία».

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Hellas PHARM 2010

Στο φετινό Hellas PHARM, ο φαρμακοποιός θα είναι πρωταγωνιστής! Ο φαρμακοποιός ως επιστήμονας, ο φαρμακοποιός ως επιχειρηματίας, ο φαρμακοποιός ως άνθρωπος. Το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση Hellas PHARM 2010 συνδιοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Πειραιά και Αττικής και θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Μαρτίου, στο Helexpo Palace, στο Μαρούσι. Η φετινή διοργάνωση θα περιλαμβάνει:

 • Συνεδριακό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου θα αναπτυχθούν οι μύθοι και οι αλήθειες για το φάρμακο και τον φαρμακοποιό την Ελλάδα, για την κοστολόγηση και κερδοφορία των φαρμάκων και για το ασφαλιστικό σύστημα. Στις ενότητες αυτές θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων από τον χώρο της υγείας και της ασφάλισης, καθώς και εκπρόσωποι του φαρμακευτικού κλάδου.
 • «Magazino φαρμακοποιού» στη συνεδριακή αίθουσα, με ανανεωμένο σκηνικό και διάθεση. Συντονίστρια θα είναι η κα Μάρα Δαρμουσλή και θα συζητηθούν ενδιαφέροντα θέματα με «ζωντανό» τρόπο, ερωτήσεις και διάλογο.
 • «Το σαφάρι του Hellas PHARM». Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του, το παιχνίδι για φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων ανανεώνεται και «επιστρέφει» με πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες. Το μεγάλο έπαθλο θα είναι ένα τριήμερο ταξίδι για 2 άτομα στην Κωνσταντινούπολη.
 • Διαγωνισμός φωτογραφίας, με θέμα «Ο φαρμακοποιός πρωταγωνιστής», που απευθύνεται σε όλους τους φαρμακοποιούς της Ελλάδας. Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στο Hellas PHARM και οι επισκέπτες-φαρμακοποιοί θα εκλέξουν τη φωτογραφία που θα τιμηθεί με το 1ο βραβείο: μια φωτογραφική μηχανή Canon EOS 1000D.

Και, επειδή το «τερπνόν μετά του ωφελίμου», οι συνοδοί των φαρμακοποιών θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ειδικά προνόμια σε γειτονικά εμπορικά κέντρα.

Μεγάλοι χορηγοί του συνεδρίου: ΟΣΦΕ, ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ. και ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ

Χορηγοί επικοινωνίας: ΣΚΑΪ, εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Proton newsletter, Capital.gr, CapitalHealth και Healthellas

Οργάνωση-Γραμματεία: K-PROVOLI, τηλ. κέντρο: 210 2715032

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

-25% οι τιμές, άγνωστο ακόμη το ποσοστό κέρδους.

Βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε. η τιμολόγηση των φαρμάκων

Βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπολογίζεται η τιμή των φαρμάκων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την «Απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2007- 2013» (άρθρο 14), που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης φέρνει μείωση 25% κατά μέσο όρο στις τιμές των φαρμάκων, αντί για 20% που υπολογιζόταν με βάση τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρωζώνης των 16. Με την αλλαγή της τιμολόγησης και την επαναφορά της λίστας εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν δαπάνες της τάξης του 1,5 δισ. Ευρώ.

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ΙΚΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

IKA
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 15-3-2010
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Γ 55/744
ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»


Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αναφορικά με τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη συμπλήρωση και εκτέλεση των νέων εντύπων συνταγών:
Α. Από τη Διοίκηση του Ιδρύματος δημιουργήθηκε τηλεφωνικό κέντρο
εξυπηρέτησης στο οποίο μπορούν να απευθύνονται όσοι ζητούν πληροφορίες σχετικά με τη συνταγογράφηση στα νέα συνταγολόγια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2103891604, 2103891605 και αριθμός fax 2103891153, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dieffarm@otenet.gr
Β. Επιπλέον με το παρόν διευκρινίζουμε:
1) Σε περίπτωση λανθασμένης σήμανσης πεδίου ποσότητας, συμμετοχής κ.λ.π ή λανθασμένης αναγραφής κάποιου σκευάσματος, οδηγίας λήψης, περιεκτικότητας και απαιτείται διόρθωση:
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι ιατροί: α) να εκδίδουν νέα συνταγή διαγράφοντας την λανθασμένη συνταγή και επισυνάπτοντάς την λανθασμένη στο στέλεχος, είτε β) να διορθώνουν το λάθος, θέτοντας στην πίσω όψη της συνταγής επιβεβαιωτική σφραγίδα και υπογραφή, αναφέροντας το πεδίο στο οποίο αφορά η διόρθωση.
2) Xρήση διορθωτικού υγρού επί των συνταγών:
Στην περίπτωση που γίνει διόρθωση στα πεδία των συνταγών που αφορούν στη συνταγογράφηση και στις οδηγίες λήψεως του φαρμάκου εκ μέρους του ιατρού θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή και σφραγίδα του ιατρού στην πίσω όψη της συνταγής, χωρίς να επικαλύπτει άλλα πεδία. Στις ποσότητες, συμμετοχές επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διορθωτικού υγρού για τη διόρθωση τυχόν λαθών αφού ο ιατρός στην πίσω όψη της συνταγής, θέτοντας επιβεβαιωτική σφραγίδα και υπογραφή, επιβεβαιώσει τον ορθό αριθμό που αφορά στο συγκεκριμένο πεδίο το οποίο φέρει διόρθωση
3) Yποχρέωση αναγραφής δοσολογικού σχήματος επί των συνταγών:
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποτελεί υποχρέωση των ιατρών να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής κατά συνέπεια και τη δοσολογία. Υπενθυμίζουμε ότι για ένα (1) ή 2 (2) κυτία δεν απαιτείται δοσολογία προκειμένου να εκτελεστεί η συνταγή. Για τρία (3) ή περισσότερα απαιτείται δοσολογία στις συνταγές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να εκτελεστεί (σχ. επισυνάπτεται το υπ. αρ. Γ55/685/19-2-2009 Γεν. Έγγραφο).
4) Yποχρέωση συμπλήρωσης των πεδίων που αφορούν στον α) ΑΜΚΑ ιατρού, β) ΑΜΚΑ φαρμακοποιού και γ) ασφαλισμένου:
α) Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ ιατρού και φαρμακοποιού επί των
συνταγών προβλέπεται από Υπουργική Απόφαση, ωστόσο η μη αναγραφή τους δεν αποτελεί λόγο μη εξόφλησης της συνταγής στον φαρμακοποιό.
β) Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν τον ΑΜΚΑ τους στη συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά στο φαρμακείο τους.
γ) Δεδομένου ότι δεν έχει αποδοθεί ΑΜΚΑ στο σύνολο των ασφαλισμένων υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση επί της συνταγής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Εφόσον ο ασφαλισμένος έχει ΑΜΚΑ, θα αναγράφεται.
5) Tρόπος σήμανσης επί της συνταγής των δικαιούχων ΕΚΑΣ:
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που δικαιούνται ΕΚΑΣ η ορθή συμπλήρωση συνταγής απαιτεί τόσο τη σχετική σήμανση στο πεδίο της που αναγράφεται ο δικαιούχος ΕΚΑΣ όσο και στο σχετικό πεδίο του ποσοστού συμμετοχής (10%). Ωστόσο το σύστημα είναι σε θέση να λάβει την απαραίτητη πληροφορία με τη συμπλήρωση και μόνο του πεδίου ΕΚΑΣ. Στο συγκεκριμένο πεδίο εφιστούμε την προσοχή των συνταγογράφων ιατρών να θέτουν μόνο την υπογραφή τους. Δεν θα τίθεται σφραγίδα στο συγκεκριμένο πεδίο. Επισημαίνουμε όμως ότι στις περιπτώσεις χορήγησης με την ίδια συνταγή, σε δικαιούχους ΕΚΑΣ, φαρμάκων και αναλωσίμων, θα πρέπει να συμπληρώνονται και τα πεδία συμμετοχών δεδομένου ότι η χορήγηση αναλωσίμων σε δικαιούχους ΕΚΑΣ γίνεται με ποσοστό συμμετοχής 25%. Σε περίπτωση λάθους η συνταγή θα διορθώνεται.
6) Υποχρέωση συμπλήρωσης πεδίου συμμετοχής στις συνταγές στις οποίες όλα τα σκευάσματα χορηγούνται με συμμετοχή 25% του ασφαλισμένου:
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων της συμμετοχής ακόμα και όταν όλα τα αναγραφόμενα σκευάσματα που αναγράφονται στη συνταγή αφορούν συμμετοχή 25%, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση επί των οδηγιών σε δεύτερο χρόνο.
7) Mη ευανάγνωστες συνταγές των οποίων τα πεδία δεν έχουν συμπληρωθεί με ευκρίνεια:
Εφιστούμε την προσοχή των συνταγογράφων ιατρών, κατά τη συμπλήρωση των διαφόρων πεδίων επί του εντύπου να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα πεδία και να μην επικαλύπτουν τις πληροφορίες που υπάρχουν σε άλλα
πεδία.
8) Συνταγογράφηση γαληνικών σκευασμάτων:
Στις συνταγές που περιέχουν γαληνικό σκεύασμα είναι επιθυμητή η συνταγογράφησή του ως μοναδικό φάρμακο στη συνταγή. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα να συνταγογραφηθεί και επιπλέον σκεύασμα εφόσον δεν εμποδίζεται η αναγνωσιμότητα και η ευκρίνεια της συνταγής. Σε κάθε περίπτωση θα συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο (ΓΑΛΗΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ) στην οπίσθια όψη της συνταγής.
9) Τρόπος αναγραφής ποσότητας των συνταγογραφούμενων γαληνικών σκευασμάτων:
Στην περίπτωση συνταγογράφησης γαληνικών σκευασμάτων οι πληροφορίες που αφορούν τα συστατικά (ποσότητες κ.λ.π) θα αναγράφονται στην περιγραφή, ενώ στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εμβαλαγγίων γαληνικού σκευάσματος που προκύπτουν. Παράδειγμα: για κυστίνες 90caps θα αναγράφεταιη ποσότητα 90 στο πεδίο των οδηγιών και στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται 1.
10) Συμπλήρωση πεδίων Ι. και ΙΙ. στην οπίσθια όψη της συνταγής:
Οι ιατροί εώς ότου δοθούν περαιτέρω οδηγίες δεν θα συμπληρώνουν τα πεδία Ι. και ΙΙ. (πεδία τα οποία προορίζονται για την επικόλληση των ταινιών ταυτοποίησης των ιατρών στα Ατομικά Συνταγολόγια των ασφαλισμένων).
11) Kοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων στην πίσω όψη της συνταγής.
Δεν απαιτείται αναλυτική κοστολόγηση των γαληνικών σκευασμάτων στην πίσω όψη της συνταγής.
12) Χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού που κυκλοφορεί σε περισσότερες της μίας συσκευασίας:
Στις περιπτώσεις χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού το οποίο κυκλοφορεί σε διάφορες συσκευασίες (π.χ 1ΒT το οποίο μπορεί να περιέχει 50 ή 100 ταινίες μέτρησης σακχάρου) στο πεδίο της ποσότητας θα αναγράφεται ο αριθμός των συσκευασιών που χορηγούνται (1ΒΤ στην συγκεκριμένη περίπτωση) και στο πεδίο της περιγραφής του υλικού θα αναγράφεται η συσκευασία η οποία πρέπει να χορηγηθεί (π.χ 50 ταινίες).
13) Χορήγηση σκευασμάτων των οποίων οι συσκευασίες φέρουν
περισσότερες της μίας ταινίας γνησιότητας ανά συσκευασία:
Στην περίπτωση συσκευασιών ιδιοσκευασμάτων που φέρουν περισσότερες της μίας ταινίας γνησιότητας ανά συσκευασία (π.χ φυσιολογικοί οροί που περιέχουν 50 δόσεις και φέρουν 5 ταινίες γνησιότητας δηλαδή αντιστοιχεί μία ταινία γνησιότητας ανά 10 δόσεις) στο πεδίο της ποσότητας θα αναγράφεται ο αριθμός των δόσεων. Έτσι στην περίπτωση π.χ χορήγησης 40 δόσεων φυσιολογικού ορού στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται ο αριθμός 40 και θα επικολλώνται 4 ταινίες γνησιότητας.
14) Χορήγηση σκευασμάτων τα οποία κυκλοφορούν σε περισσότερες της μίας συσκευασίας:
Στην περίπτωση ίδιου φαρμακευτικού σκευάσματος που κυκλοφορεί σε περισσότερες της μίας συσκευασίας (π.χ INNOHEP syr 2 X 0.45 X 4500IU και INNOHEP syr. 10 X 0.45 X 4500IU) στο πεδίο της ποσότητας θα συμπληρώνεται ο αριθμός των εμβαλλαγίων που συνταγογραφούνται και στην οδηγία χορήγησης του φαρμάκου θα αναγράφεται η περιεκτικότητα της συσκευασίας η οποία πρέπει να χορηγηθεί. Παράδειγμα συνταγογράφησης 2 εμβαλλαγγίων INNOHEP syr. 10 X 0.45 X 4500IU: στο πεδίο των οδηγιών θα αναγράφεται η οδηγία ΙΝΝΟΗΕP 10amp/0.45X4500IU BT (δύο) για 20 τεμάχια και στο πεδίο της ποσότητας θα επιλέγεται το πεδίο 2.
15) Σήμανση της μερικής εκτέλεσης συνταγών:
Κατά την μερική εκτέλεση συνταγών τα στοιχεία μερικής εκτέλεσης όπως αυτά προβλέπονται από το Π.Δ 121/08 θα συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό στα κενά πεδία που προορίζονται για την επικόλληση των ταινιών γνησιότητας, στην οπίσθια όψη του εντύπου της συνταγής. Παράδειγμα περίπτωσης που ο ιατρός συνταγογραφεί 2 εμβαλλάγια σκευάσματος και ο φαρμακοποιός χορηγεί 1 εμβαλλάγιο. Ο φαρμακοποιός επικολλά μια ταινία γνησιότητας και κοστολογεί 1 εμβαλλάγιο ενώ συμπληρώνει στην οπίσθια όψη της συνταγής στο πεδίο της ποσότητας τον αριθμό 1. Αν δεν δώσει κανένα εμβαλλάγιο δεν σημειώνει τίποτα και δεν κοστολογεί τίποτα.
16) Συμπλήρωση από τα ΚΥ και τα ΠΙ του πεδίου της συνταγής που αφορά στον ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΟΣ:
Δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου ΚΩΔ. ΜΟΝΑΔΟΣ από τους ιατρούς των Κ.Υ, των Π.Ι θα πρέπει ωστόσο να συμπληρώνουν το πεδίο
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ και να θέτουν τη στρογγυλή σφραγίδα του ΚΥ ή του ΠΙ άνω αριστερά στη συνταγή προσέχοντας ώστε αυτή να μην επικαλύπτει τον γραμμωτό κώδικα της συνταγής.
17) Χρήση σφραγίδας ή εκτυπωτή για την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ φαρμακοποιού στο πεδίο ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ:
Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ φαρμακοποιού επί της συνταγής μπορεί να γίνει με τη χρήση σφραγίδας ή εκτυπωτή.
18) Συμπλήρωση πεδίου ΚΩΔ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ στις περιπτώσεις συστεγασμένων ή κληρονομικών φαρμακείων:
Στις περιπτώσεις συστεγασμένων φαρμακείων αρκεί να συμπληρώνεται με τον ΑΜΚΑ ενός εκ των εταίρων του φαρμακείου ενώ στις περιπτώσεις κληρονομικών φαρμακείων δεν θα συμπληρώνεται (σχετικό το σημείο 4).
19) Υποχρέωση αναγραφής στις σφραγίδες των ιατρών ΚΥ ή ΠΙ του αριθμού μητρώου ΤΣΑΥ:
Στην περίπτωση συνταγών που εκδίδονται από ιατρούς ΚΥ ή ΠΙ των οποίων οι σφραγίδες δεν φέρουν τον αριθμό μητρώου ΤΣΑΥ τους, δεν απαιτείται η χειρόγραφη συμπλήρωσή του, καθώς αυτός καταχωρείται στο σύστημα κατά τη χρέωση των συνταγολογίων και μπορεί να αναζητηθεί.
20) Υποχρέωση αναγραφής και ολογράφως από τον ιατρό της ποσότητας των φαρμάκων που συνταγογραφούνται:
Οι ιατροί θα πρέπει να αναγράφουν στο πεδίο των οδηγιών και ολογράφως την ποσότητα των φαρμάκων που συνταγογραφούνται.
21) Έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών:
Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές θα εκδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκδίδοντο και οι παλαιού τύπου συνταγές (συνταγογράφηση σε ΤΡΙΑ συνεχόμενα φύλλα του συνταγολογίου) και θα συμπληρώνεται το πεδίο που αναφέρεται στην εκάστοτε εκτέλεση (π.χ 2η) καθώς και το πεδίο «κάθε ημέρες».
22) Χρήση καρμπόν κατά την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών:
Σύμφωνα με το υπ. αρ. Γ55/306/10-5-2000 έγγραφό μας επιτρέπεται η χρήση καρμπόν κατά την έκδοση επαναλαμβανόμενων συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με προϋπόθεση την ευκρίνεια της αναγραφής των φαρμάκων στο 2ο και 3ο φύλλο της
επαναλαμβανόμενης συνταγής. Ο ιατρός που εκδίδει την συνταγή έχει την ευθύνη για την ευκρίνεια της αναγραφής των στοιχείων επ’ αυτής.
23) Eπικόλληση μη αυτοκόλλητων ταινιών γνησιότητας (π.χ αναλωσίμων);
Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η επικόλληση των ταινιών γνησιότητας αυτές θα μπορούν να επικολλώνται με χρήση cellotape.
24) Αναγραφή ενδείξεων «ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ», όταν αυτές απαιτούνται:
Οι ενδείξεις «ΕΠΕΙΓΟΝ» και «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» θα συμπληρώνονται από τον ιατρό ή τον υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίστοιχα στο πεδίο των οδηγιών, στην εμπρόσθια όψη της συνταγής. Στην περίπτωση του «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ» ο υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα θέτει επιβεβαιωτική σφραγίδα στο πεδίο που αναγράφεται το φάρμακο προσέχοντας να μην επικαλύπτονται τα υπόλοιπα πεδία της συνταγής.
25) Συνταγές παλαιού τύπου:
Οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να εκτελούν επαναλαμβανόμενες συνταγές (δηλ. 2η και 3η εκτέλεση) παλαιού τύπου μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Τυχόν επαναλαμβανόμενες συνταγές που θα εκτελεστούν πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα εξοφλούνται.
26) Επισύναψη στις συνταγές τυχόν απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων:
Η επισύναψη τυχόν συνοδευτικών εντύπων θα γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση συνδετήρων. Απαγορεύεται η χρήση συρραπτικών.
27) Υπογραφές και σφραγίδες ιατρών:
Οι ιατροί θα θέτουν την υπογραφή και την σφραγίδα τους μόνο στο κάτω αριστερό τμήμα της συνταγής που αφορά την έκδοσή της χωρίς να επικαλύπτουν άλλα στοιχεία της συνταγής. Μόνο στις περιπτώσεις συνταγών που αφορούν ασφαλισμένους δικαιούχους ΕΚΑΣ, ή μειωμένης συμμετοχής 0% ή 10% θα υπογράφουν χωρίς να σφραγίζουν και στο αντίστοιχο πλαίσιο που υπάρχει εντός της οδηγίας για τη λήψη του φαρμάκου προς επιβεβαίωση της μειωμένης συμμετοχής.
28) Xώρος για την επικόλληση επιπλέον ταινιών γνησιότητας επί των συνταγών:
Εως ότου διατεθούν τα ειδικά μπλοκ για την επικόλληση ταινιών γνησιότητας, οι φαρμακοποιοί θα επικολλούν σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού τις επιπλέον ταινίες γνησιότητας, θέτοντας σε αυτό την σφραγίδα και την υπογραφή τους και αναγράφοντας τον αριθμό της συνταγής στον οποίο αντιστοιχούν οι εν λόγω ταινίες γνησιότητας. Εν συνεχεία θα το επισυνάπτουν (να μην χρησιμοποιούνται συρραπτικά) στην αντίστοιχη συνταγή. Δεδομένου ότι στην οπίσθια όψη της συνταγής υπάρχει χώρος για την επικόλληση 4 ταινιών γνησιότητας για κάθε φάρμακο, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να επικολληθούν περισσότερες των τεσσάρων, θα επικολλώνται σε ξεχωριστό φύλλο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρθηκε ανωτέρω, και δεν θα χρησιμοποιούνται τυχόν κενές θέσεις της συνταγής που προορίζονται για την επικόλληση ταινιών γνησιότητας του 2ου ή του 3ου φαρμάκου.
29) Συμπλήρωση πεδίων στην οπίσθια όψη της συνταγής:
Οι φαρμακοποιοί οφείλουν να συμπληρώνουν τα πεδία που αφορούν στην συμμετοχή του ασφαλισμένου, και την χορηγούμενη ποσότητα στην οπίσθια όψη της συνταγής.
30) Δυνατότητα έκδοσης δίμηνων συνταγών από ιατρούς ΚΥ ή ΠΙ:
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ 121/08 δυνατότητα έκδοσης δίμηνων συνταγών έχουν μόνο οι ιατροί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
31) Περίπτωση συνταγής στην οποία αναγράφεται σκεύασμα που κυκλοφορεί με δύο διαφορετικές λιανικές τιμές:
Ο φαρμακοποιός συμπληρώνει το άθροισμα των δύο τιμών στο πεδίο της συνταγής «Σύνολο».
Διευκρινίζεται ότι ο φαρμακοποιός έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης του εμπρός μέρους της συνταγής του πεδίου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ» και του πίσω μέρους της συνταγής (κουπόνια, σφραγίδες κ.λ.π). Η συμπλήρωση των υπόλοιπων πεδίων της συνταγής (στοιχεία ιατρού, στοιχεία ασφαλισμένου, ΕΚΑΣ, συμμετοχές, συνταγογραφία, διορθώσεις στην πίσω όψη της συνταγής όπως αναφέρθηκε στα σημεία 1 και 2) είναι ευθύνη ιατρού.
Ενημερώνουμε επίσης ότι αφού το νέο σύστημα λειτουργήσει για ένα μήνα, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνεννόηση με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους φαρμακευτικούς Συλλόγους, θα εκδώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.
Αντίγραφο της επιστολής του Διοικητή του Ιδρύματος (αρ. πρωτ. 851/15-3-2010) την οποία σας κοινοποιούμε καθώς και αντίγραφο του παρόντος εγγράφου θα δοθεί από τα αρμόδια Υποκαταστήματα στους συνεργαζόμενους φαρμακοποιούς κατά την κατάθεση των λογαριασμών τους μηνός Μαρτίου που θα γίνει τις πέντε πρώτες εργάσιμες μέρες μηνός Απριλίου.

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Θ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ : ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ

ΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Αθήνα, 15/3/2010 Πρωτ.: 851


ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες

Όπως ήδη γνωρίζετε από 1/5/2010 ξεκινά το πρόγραμμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την μηχανογραφική επεξεργασία των συνταγών.
Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας εξορθολογισμού των Δαπανών Υγείας, προκειμένου το Ασφαλιστικό Σύστημα να καταστεί βιώσιμο τα επόμενα χρόνια, προς όφελος όλων μας .
Πέραν αυτού όμως, το πρόγραμμα αποτελεί υποχρέωση του Ταμείου προκειμένου να γίνεται σωστά ο έλεγχος, η επεξεργασία των στοιχείων και η πληρωμή των φαρμακείων.
Επίσης, είναι απαραίτητο έργο στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας εξορθολογισμού των Δαπανών Υγείας, προκειμένου το Ασφαλιστικό Σύστημα να καταστεί βιώσιμο τα επόμενα χρόνια.
Κάναμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να μην διαταράξουμε τη ροή εργασιών των φαρμακείων και συγχρόνως να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο επιδέχεται μηχανογραφική επεξεργασία.Στα πλαίσια αυτά αλλάξαμε το έντυπο της συνταγής. Είναι φυσικό να υπάρχουν πολλά πρακτικά ερωτήματα και ήδη με τις επισυναπτόμενες διευκρινήσεις δίνουμε πρακτικές απαντήσεις.
Όπως σημειώνουμε θα υπάρξουν και άλλες απαντήσεις αναλόγως των ερωτημάτων που θα μας τεθούν γραπτώς από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
Επίσης, διευκρινίζουμε ότι ο έλεγχος ξεκινά από τις συνταγές Απριλίου που θα κατατεθούν το Μάιο και ανάλογες οδηγίες θα δοθούν στους ιατρούς.
Επιπλέον γίνεται πλέον σαφής οριοθέτηση της ευθύνης που έχουν οι συνταγογράφοι ιατροί και της ευθύνης που έχουν οι φαρμακοποιοί.
Μέχρι σήμερα το ΙΚΑ έχει αποδείξει ότι είναι συνεπές στις πληρωμές του και αποφεύγει τις παράλογες περικοπές συνταγών.Αυτό θα συνεχιστεί, αλλά πιστεύουμε ότι κανείς δεν επιθυμεί την κατευθυνόμενη συνταγογραφία, την σπατάλη και την ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους ασφαλισμένους την καλύτερη δυνατή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συγχρόνως να διαφυλάξουμε το σύστημα από σπατάλες και υπερβολές.
Αγαπητοί Φίλοι
Είμαστε σε ανοικτή γραμμή συνεννόησης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους , έτσι ώστε να παρέμβουμε όπου και αν χρειασθεί, προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του συστήματος χωρίς προβλήματα.Εκτός όμως από τα θεσμοθετημένα όργανα , στην προσπάθεια μας αυτή θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη δική σας βοήθεια και κατανόηση.

Σας θέλουμε σύμμαχους και αρωγούς.
Για την επιβίωση του Ασφαλιστικού Συστήματος
Για την διατήρηση του Κράτους Πρόνοιας


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο σοφός της κυβέρνησης στην Υγεία !!!


Πέντε ασφαλιστικές δικλίδες ασφαλείας περιλαμβάνει η 'λίστα' για τα φάρμακα, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Ηλίας Μόσιαλος, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Ανέφερε, επίσης, ότι αν τα μέτρα για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης δεν αποδώσουν, θα υπάρξουν και νέα, πιο σκληρά έως το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο, η 'λίστα' θα συνοδεύεται από τις εξής δικλίδες ασφαλείας:

 1. Για να περιληφθεί ένα φάρμακο, πρέπει η εταιρεία να καταβάλει άμεσα το rebateτης προηγούμενες χρονιάς (προσδοκώμενο όφελος 160 έως 180εκατομμύρια ευρώ).

 2. Θα δημιουργεί λίστα μη συνταγογραφούμενων, με βάση τις διεθνείς ταξινομήσεις (προσδοκώμενο όφελος 300 έως 700 εκατομμύρια ευρώ).

 3. Θα υπάρχει μέση τιμή φαρμάκων (τιμή ανάκτησης) ανά θεραπευτική κατηγορία, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα generics (μείωση τιμών κατά 10% έως 15%).

 4. Για να περιληφθεί ένα φάρμακο στη “λίστα”, πρέπει να περιλαμβάνεται ήδη σε λίστα άλλης ευρωπαϊκής χώρας.

 5. Θα υπάρχει σύστημα αξιολόγησης (κλινικής αξίας) και ταξινόμησης των φαρμάκων, κατά το γαλλικό πρότυπο ( ASMR).

Φαρμακοποιοί

Ο ομιλητής επεσήμανε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο λήψης μέτρων και για φαρμακοποιούς και φαρμακαποθήκες.

Στο πνεύμα αυτό, εξετάζονται προτάσεις, όπως:
 1. Να μειωθεί στο 10% έως 15% το ποσοστό στο κέρδους τους.

 2. Να υπάρχει αμοιβή με βάση το κόστος της συνταγής.

 3. Να υπάρχει σταθερή αμοιβή ανά συνταγή (π.χ. 2 ευρώ ανά συνταγή).

  Εμείς προτείνουμε να μειωθεί ο μισθός του σε 100 δολάρια το μήνα γιατί τόσο αξίζουν οι συμβουλές του , δέχεται? Κύριε Βουλευτά να μου δίνεται 10% του τζίρου του φαρμακείου μου και σας το δίνω δέχεστε

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΦΠΑ αλλάξαμε, σειρά έχουν οι τιμες!

Nέα τροπολογία για την ανατιμολόγηση των περίπου 6.500 κυκλοφορούντων φαρμάκων, με σκοπό τη γρηγορότερη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο λιανικής, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με τη νέα τροπολογία επέρχεται σταθμική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ η προσαρμογή των τιμών «θα γίνει βάσει των χαμηλότερων τιμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών, και αφετέρου από τη μείωση των τιμών των ουσιωδώς ομοίων φαρμακευτικών προϊόντων».

Σήμερα οι τιμές στη χώρα μας προκύπτουν από τις τρεις φθηνότερες χώρες της Ευρώπης των 26. Ωστόσο, μέχρι τώρα η συλλογή των στοιχείων γινόταν από τη βιομηχανία και βάσει αυτών των στοιχείων προχωρούσε το υπουργείο στην ανατιμολόγηση, ενώ σήμερα αξιοποιείται η πληροφόρηση που έχει το ίδιο το υπουργείο από το Παρατηρητήριο Τιμών.

Για να μη δημιουργούνται «αμφιβολίες» στη βιομηχανία για την αξιοπιστία του συστήματος και για την αποτελεσματικότητα της τροπολογίας, ορίζεται σαφώς ότι τα στοιχεία θα συλλέγονται από όσες χώρες έχουν επίσημα στοιχεία από αρμόδιες αρχές (δηλαδή παρατηρητήρια).

Βάσει της τροπολογίας περιορίζονται τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις φαρμακευτικές εταιρίες μόνο σε ό,τι αφορά ονομασίες και όχι τιμές, αλλάζοντας έτσι και τον τρόπο επιβολής προστίμου σε περίπτωση απόκρυψης στοιχείων (τιμωρία με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η εταιρεία και της τιμής που επαληθεύει η εταιρεία) ενώ προχωράει η άμεση μείωση της τιμής του πρωτοτύπου στο 80% τουλάχιστον της αρχικής τιμής μετά τη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και η περαιτέρω μείωση της τιμής των ουσιωδώς ομοίων φαρμάκων από το 80% της αρχικής τιμής του πρωτοτύπου στο 72% τουλάχιστον.

Τέλος, με τις αποφάσεις του υπουργείου μειώνεται ανάλογα και η δαπάνη του Έλληνα ασφαλισμένου κατά το ποσοστό συμμετοχής του και επιτυγχάνεται μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 0,25%.

Aναλυτικά, στη νέα τροπολογία αναφέρεται:

Άρθρο 14

Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμακευτικών προϊόντων, μετά την πιστοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο της λήξης της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων προϊόντων, μειώνονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων. Η διαδικασία καθορισμού των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζεται αυτεπάγγελτα από τη Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

δ) Η τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που παρασκευάζεται, ή συσκευάζεται, ή εισάγεται στη χώρα προκύπτει από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων αντιστοίχων τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Για την επαλήθευση της τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης του φαρμακευτικού προϊόντος στους χονδρεμπόρους των κρατών - μελών όπου κυκλοφορεί το συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, στα οποία υφίστανται και ανακοινώνονται επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών. Η εγκριθείσα τιμή κάθε νέου φαρμάκου θα επαληθεύεται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία, τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην αρμόδια υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, που ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου αυτή να καθορίσει την αρχική τιμή κάθε φαρμακευτικού προϊόντος και την αναπροσαρμογή της τιμής του ήδη κυκλοφορούντος φαρμακευτικού προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Όποιες επιχειρήσεις αποκρύπτουν ή αρνούνται να παράσχουν ή παρέχουν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία και πληροφορίες τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της διαφοράς μεταξύ της τιμής που προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλει η φαρμακευτική εταιρεία και της τιμής που επαληθεύεται από την υπηρεσία, επί την πωληθείσα ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος και για όσο διάστημα ίσχυσε η εγκριθείσα τιμή. Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, είναι ανεξάρτητη από την αξίωση των ασφαλιστικών ταμείων για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν από την ανωτέρω διαφορά τιμών του φαρμακευτικού προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα αρμόδια διοικητικά όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιβολή του προστίμου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).»

3. Με αγορανομικές διατάξεις καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Από τη "Ναυτεμπορική" της Δευτέρας

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ

Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ,ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 21% ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟ 21% ΤΑ ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Κ.Τ.Λ. (ΚΑΙ ΟΧΙ 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΣΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 10% ΚΑΙ 21% (ΚΑΙ ΟΧΙ 9% , 10% ΚΑΙ 21%)
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 10% ΔΙΑ 109% ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ο ΦΠΑ 9% ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΘΕ Ζ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ).

ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΥΝΗΜΑ

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Φ.Σ.Θ.
Η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Θ. που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2010, εξέτασε διεξοδικά τις κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν την φαρμακευτική πολιτική καθώς επίσης και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές από τα Ασφ. Ταμεία και αποφάσισε τα ακόλουθα:


1. Οι φαρμακοποιοί στηρίζουν κάθε απόφαση που έχει στόχο την εξάλειψη της σπατάλης στον χώρο της Υγείας και ειδικότερα στον χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης. Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε έχουμε επανειλημμένα υποβάλει σχετικές προτάσεις.


2. Το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών προς όφελος όλων των φορέων που λειτουργούν στο πλαίσιο του ασφαλιστικού συστήματος. Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι για την επιτυχία του εγχειρήματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία σταδιακής ένταξης και προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων. Οι φαρμακοποιοί θέτουν στην διάθεση της Κυβέρνησης τη σχετική εμπειρία τους και την βούληση τους για την επίτευξη του στόχου.


3. Για το θέμα των επιπτώσεων που προκύπτουν από την μείωση των τιμών των φαρμάκων, η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση πρέπει να εκτιμήσει ως συνεισφορά των φαρμακοποιών στη αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, τη μείωση των κερδών του φαρμακείου που ακολουθεί ως λογικό επακόλουθο της μείωσης των τιμών. Θεωρεί όμως συμβατό με κάθε αρχή δικαίου και λογικής να ζητεί την εξασφάλιση της δυνατότητας να διατεθούν τα υπάρχοντα αποθέματα στις προϊσχύουσες τιμές.


4. Η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. κατέγραψε τις υπάρχουσες πολύμηνες καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων πολλών ασφαλιστικών ταμείων.

Επειδή η μέχρι τώρα τακτική του διαλόγου και της υπομονής αποδείχθηκε αναποτελεσματική, η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ. αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και στους Ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συνεκτιμώντας παράλληλα τη δεινή οικονομική κατάσταση των ασφαλισμένων, αποφάσισε να δώσει προθεσμία στην κυβέρνηση, πέραν των αντοχών των φαρμακοποιών, να τακτοποποιήσει τις οφειλές της μέχρι το τέλος του Απριλίου και να προχωρήσει στην αναστολή από 1ης Μαίου 2010.


5. Η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. να προχωρήσει σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και σε οποιοδήποτε άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο καθυστερεί στην εξόφληση των υποχρεώσεών του καθώς επίσης και να παρέμβει σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. με τον πιο αποφασιστικό τρόπο εάν κρίνει ότι αμφισβητούνται θεμελιώδη ζητήματα που καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων.
Η Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Αίσθηση προκάλεσε η πρόταση της ΚΙ.ΝΕ.Φ.

Η πρόταση της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών για συμψηφισμό των χρημάτων του ΟΠΑΔ με την εφορία και το ΦΠΑ χειροκροτήθηκε και συζητήθηκε από μεγάλη μερίδα φαρμακοποιών στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Βέβαια, ελάχιστοι κατόπιν εορτής παραδέχθηκαν ότι το σκέφτηκαν νωρίτερα και το θεώρησαν ανέφικτο. Η Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών θεωρεί ότι τίποτα δεν είναι ανέφικτο αρκεί να το θέλουμε, να το επικοινωνούμε και να το διεκδικούμε με το σωστό τρόπο.

Εκ μέρους της ΚΙ.ΝΕ.Φ.
Χρήστος Ξανθόπουλος


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΛΟΦ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ο ΔΙ.ΛΟ.Φ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπως είναι γνωστό δεν έχει κάνει γενική συνέλευση για το 2009 ούτε μας έχει αποστείλει την έκθεση του ορκωτού λογιστή και τον ισολογισμό του 2009, σε συνδυασμό με το έλλειμμα ταμείου από παρελθόντα έτη συν το δάνειο του συλλόγου που εξυπηρετείτε από τα λεφτά του ΔΙΛΟΦ και επιπλέον τις καθυστερήσεις των ταμείων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα ανασφάλειας για το τι συμβαίνει μέσα στο σύλλογο. Για να μην εκτίθεται κανένας όπως χαρακτηρίστηκα ανέφερε χθες ο κ. Θεοδοσιάδης και για να μην εκτεθούν κάποιοι πολύ περισσότερο από πιθανή μελλοντική δικαστική διερεύνηση, περιμένουμε άμεσα στα φαρμακεία μας την έκθεση του ορκωτού λογιστή και την ημερομηνία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης του ΔΙΛΟΦ.
η χθεσινή γενική συνέλευση με την απόφαση της να αναστείλει την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων από 1 Μαΐου για τον ΟΠΑΔ και τα άλλα ταμεία που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ύστερα από πρόταση του προέδρου του Π.Φ.Σ. Κ Βαγιωνά για όχι άμεσες κινητοποιήσεις οι οποίες θα προκαλούσαν το κοινό αίσθημα αντίθετα με τη λογική του Δ.Σ. του συλλόγου για άμεσες κινητοποιήσεις έδειξε την αγωνία του κλάδου για την αργοπορία η τη μελλοντική στάση πληρωμών και τη δαμόκλειο σπάθη - εκβιασμός της μείωσης των συμβεβλημένων με τα ταμεία φαρμακείων σε 4000 από 12000 που είναι σήμερα.

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

ΕΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Ε.)

Διοργανώνει επιστημονική διημερίδα
στις 17 & 18 Απριλίου 2010
στην Ναύπακτο
με θέμα :


‘‘Εθνοφαρμακολογία του πόνου’’Οι ομιλητές θα προσεγγίσουν το θέμα από ιστορικής, λαογραφικής, φαρμακολογικής & θεραπευτικής απόψεως.

Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Δηλώσεις συμμετοχής έως 31 Μαρτίου στην κ. Μαρία Καμπουράκη

Τηλ: 210 9968507 - Φαξ: 210 9920073

ΦΠΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα , 6/3/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛ. 1018

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ


ΤΜΗΜΑ Α΄


15η Δ/νση Κ.Β.Σ.


ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ B ΄ Γ΄
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ ων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά μ ε την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010 .


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.


1. Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α.

Με το άρθρο 12 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, αυξάνονται από 15.3.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς αρχίζει από 04.03.2010.

Κατόπιν αυτού οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν, διαμορφώνονται ως εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής από 19%, αυξάνεται σε 21 %,

β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 9%, αυξάνεται σε 10 %,

γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλέπεται μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 4,5%, αυξάνεται σε 5%.

Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 15%, 7%,και 4% .

Οι αυξημένοι συντελεστές ισχύουν από την 15 η Μαρτίου 2010. Κατά συνέπεια, σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και μετά, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές.

Τονίζεται ότι, με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα υπολογίζεται ο φόρος και στα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και εφεξής, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 15.3.10 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους αυξημένους συντελεστές. Διαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Σημειώματος (άρθρο 23 παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

• Επιχείρηση στις 20.2.2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19% και το Τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (20.2.2010). Στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 θα πρέπει να υπολογιστεί ΦΠΑ με 21%.

• Επιχείρηση την 1η Μαρτίου 2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19%. Εφόσον το Τιμολόγιο Πώλησης:

• εκδοθεί μέχρι 14.3.10 θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 19% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά),

• εκδοθεί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, την 1η Απριλίου 2010 (καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση του τιμολογίου) και μέχρι την 16η Απριλίου με ημερομηνία όμως έκδοσης την 1η Απριλίου 2010, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 21%.

• Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης στις 10.1.2010 ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου. Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 19%. Το έργο πιστοποιείται στις 20.3.2010. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 21%.

• Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19%. Στο Τιμολόγιο ή στην Εκκαθάριση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15.3.10, με ημερομηνία 28.2.10 (τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου), θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. 19%.

• Εταιρεία στις 24.2.2010 είχε πραγματοποιήσει, με έκδοση Δελτίου Αποστολής - Τιμολογίου, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 9%. Στις 22.4.2010 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί Φ.Π.Α. με 10%.

• Επιχείρηση στις 26.2.2010 έστειλε με Τιμ.-Δ.Αποστολής αγαθά, σε πελάτη της αξίας 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 19% 380 ευρώ. Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επεστράφησαν και η επιχείρηση εκδίδει Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή: αξία 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 19% 380 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 15.3.2010 και μετά πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ στο δημόσιο με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ανεξάρτητα από το εάν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν με τους παλαιούς συντελεστές. Προκειμένου για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο για τη διαφορά του ΦΠΑ.

Τέλος, όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α., γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές, μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. Σημειώνεται ότι, εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες γενικές οδηγίες.

Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος.


2. Προσαρμογή Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών από 15.3.2010

Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών - τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του Ν. 1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’ αυτά κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός Μαρτίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση - προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.


Ο Υπουργός Οικονομικών

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Ετοιμαστείτε. Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης με κάθε μέσο

Η μάχη έχει πραγματικά φουντώσει και προβλέπεται ανελέητη. Δυστυχώς για εμάς, ξεκινάμε με δύο τεράστια μειονεκτήματα, το πρώτο πέρα από τις δυνάμεις μας και το δεύτερο εγγενές αλλά εξίσου σημαντικό. Κατ' αρχήν, έχουμε αντίπαλο τις Φαρμακοβιομηχανίες που μέσω ΣΦΕΕ λύνουν και δένουν κυριολεκτικά, όπως περίτρανα απέδειξε η απόσυρση της προηγούμενης τροπολογίας. Το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι η διατήρηση του ποσοστού κέρδους μας, αν και προσωπικά φοβάμαι ότι θα υποχρεωθούμε σε εκπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία ή ότι θα προκύψει μικρότερο ποσοστό κέρδους για τα ακριβά φάρμακα, ακόμη και κλιμακωτό με πολλές κατηγορίες. Δεύτερο σοβαρότατο και απαράδεκτο μειονέκτημα του κλάδου είναι ότι στο χώρο μας απουσιάζει παντελώς η κοινή γραμμή πλεύσης, με πρωταγωνιστές τους συλλόγους Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οι οποίοι τρώγονται μεταξύ τους και τον ΠΦΣ να αντιδρά σπασμωδικά με αψυχολόγητες ενέργειες όπως η προσφάτως εξαγγελθείσα απεργία που κατέληξε σε φιασκο.Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην έχει ανάλογη έκβαση η Γενική Συνέλευση και να μην αναλωθούμε σε ειρωνίες και κριτική για το Γαλανόπουλο, το Λουράντο και άλλους συνδικαλιστές. Πριν κατηγορήσουμε τους "άλλους", ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γιατί τα περιθώρια έχουν στενέψει δραματικά.

"Η Ναυτεμπορική", 08/03/10.
----------------------------------
Σε νέα διαβούλευση για το θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων θα προχωρήσει τις επόμενες ημέρες, το υπουργείο Οικονομίας, προκειμένου να καμφθούν οι έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Η υπουργός Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, η οποία πριν από λίγες μέρες αναγκάστηκε να αποσύρει την εν λόγω ρύθμιση, παραδέχθηκε χθες, ότι δεν υπήρξε σωστή εκτίμηση κάποιων μεγεθών και πραγμάτων.

«Πέσαμε θύματα του υπερβολικού ζήλου μας, να γλιτώσουμε το επιπλέον ημερήσιο κόστος των 2,7 εκατ. ευρώ που συνεπάγεται η σημερινή τιμολόγηση», εξήγησε η κ. Κατσέλη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Εν τω μεταξύ, σε παρέμβασή του, ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε ότι στο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις θα εισαχθεί ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει διακοπή της συνεργασίας των ασφαλιστικών ταμείων με φαρμακοποιούς που συνταγογραφούν ανεξέλεγκτα.
artemis

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Επανέρχεται η ρύθμιση για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων

Επανέρχεται η ρύθμιση για τον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκωνΣύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Το Βήμα (06/03/2010), «Σε περίπου 15 ημέρες το αργότερο, η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, σκοπεύει να επαναφέρει τη νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά τον νέο τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων. Μόνο που αυτή τη φορά θα επιλέξει μάλλον δικό της νομοσχέδιο, δηλαδή του υπουργείου Οικονομίας, και η ρύθμιση θα περάσει από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Πηγές του υπουργείου λένε ότι τα όσα συνέβησαν προχθές στη Βουλή οφείλονται κυρίως στην ελλιπή ενημέρωση των βουλευτών της συγκεκριμένης επιτροπής».Παράλληλα σε άρθρο των Νέων (06/03/2010) αναφέρονται αναλυτικότερα τα εξής:«Τα συντονισμένα πυρά όλων σχεδόν των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που μετέχουν στις Επιτροπές Εμπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων, δέχτηκε την Παρασκευή 05/03, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη, με αφορμή τη διάταξη για τα φάρμακα. Οι βουλευτές κατήγγειλαν ότι οι φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα φορολογούνται μόνο με 2%, ενώ το κέρδος φαρμακείων και φαρμακαποθηκών είναι πολύ μεγάλο.Σύμφωνα με Τα Νέα Σαββατοκύριακο, τα... σκάγια δεν άφησαν αλώβητους τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Λοβέρδο και Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για τη διάταξη που μείωνε 20% τις τιμές των φαρμάκων, η οποία προς το παρόν απεσύρθη. Κι ενώ και το βράδυ της Πέμπτης αλλά και το πρωί της Παρασκευής, η κ. Κατσέλη επέμεινε στη διάταξη λέγοντας ότι θα τη φέρει ακριβώς ως έχει τις επόμενες μέρες σε άλλον νόμο, η μαζική αντίδραση, τα επιχειρήματα και ο τόνος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ανάγκασαν την υπουργό να πει “όλοι μαθαίνουμε” και να προσθέσει πως “θα μας δοθεί η ευκαιρία να το επανεξετάσουμε την Τετάρτη που θα φέρω ξανά τη διάταξη στο νόμο για το ΕΣΠΑ”. Οι αντιδράσεις των βουλευτών άρχισαν, όταν ενώ είχε συμφωνηθεί να προηγηθεί συζήτηση για το θέμα μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά στο σύστημα της υγείας, είδαν έκπληκτοι να μπαίνει στο νομοσχέδιο για τα οικονομικά μέτρα που ψηφίστηκε στις 05/03 με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διάταξη για μείωση της τάξης του 20%. Οι βουλευτές που έχουν αντιρρήσεις υποστηρίζουν ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη μείωση. Όπως έλεγαν την Παρασκευή, “δεν είναι δυνατόν να γίνονται σημεία και τέρατα και σπατάλες στο σύστημα των φαρμάκων, και να φαίνεται ότι περνάμε εν κρυπτώ το βασικότερο στοιχείο, που είναι η τιμολόγηση του φαρμάκου, με διάταξη που δεν προκαλεί κανέναν πονοκέφαλο στη φαρμακοβιομηχανία”. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν υποχώρησαν ούτε όταν η κ. Ξενογιαννακοπούλου είπε ότι κόβονται “μαχαίρι” οι ιατρικοί επισκέπτες από τα νοσοκομεία και εφεξής θα επιτρέπεται μόνο δύο φορές τον μήνα στο αμφιθέατρο, ούτε όταν ο Ανδρέας Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι από την ερχόμενη βδομάδα θα ποινικοποιήσει το να έχουν στα φαρμακεία βιβλιάρια Ταμείων. Αντιθέτως, οι βουλευτές έβαλαν με ιδιαίτερη ένταση το πρόβλημα, ενώ αρκετοί είπαν ότι θα σκεφτούν πολύ να ψηφίσουν την επίμαχη διάταξη εάν ξαναέρθει. “Το πάρτι να λάβει τέλος, πρέπει να αλλάξουμε όλο το σύστημα” είπε ο Χρ.Πρωτόπαπας ζητώντας μεταξύ άλλων να μειωθεί το περιθώριο κέρδους στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες, ενώ η Μιλένα Αποστολάκη ζήτησε να “μην μπει ταφόπλακα σε ό,τι έγινε την τελευταία 5ετία, με τα χρέη στον τομέα της υγείας να έχουν ανέλθει σε ιλιγγιώδες ποσό”. Ο Π. Κουρουμπλής χαρακτήρισε επίσης “καρχαρίες και τρωκτικά” όσους λυμαίνονται τον χώρο της υγείας και ζήτησε επιτακτικά να μπει πόθεν έσχες σε όσους πέρασαν από τον ΕΟΦ την τελευταία δεκαετία»(ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΙΤ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ) «Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εργασίας Α. Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί τροπολογία βάσει της οποίας θα προβλέπεται διακοπή συνεργασίας των ασφαλιστικών ταμείων με όποιο φαρμακοποιό βρεθεί να έχει στο φαρμακείο του βιβλιάριο υγείας ασφαλισμένου, με σκοπό να συνταγογραφεί ανεξέλεγκτα. «Αυτή η κατάσταση θα λάβει τέλος», δεσμεύτηκε ο υπουργός.» :από την Ελευθεροτυπία

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑ :ΑΝΑΓΡΑΦΗ Α.Μ.Κ.Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 17247/2018/4-3-2010 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α σύμ

φωνα με τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις της Γ.Γ.ΚΑ είναι υποχρεωτική η

αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. των θεραπόντων ιατρών που συνταγογραφούν , σε

συγκεκριμένο πεδίο των νέων συνταγολογίων καθώς και του φαρμακοποιού

που εκτελεί την συνταγή.

Για τον λόγο αυτό όλοι οι προαναφερόμενοι προκειμένου να συν

ταγογραφούν και να εκτελούν συνταγές θα πρέπει μέσα στο επόμενο

10ημερο να προμηθευτούν τον ΑΜ.Κ.Α. τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αναζητείστε τον ΑΜ.Κ.Α. σας στο www.amka.gr/AMKAGR/ αν

σας έχει αποδοθεί Α.Μ.Κ.Α. Αν όχι πρέπει να πάτε σε ένα γραφείο ΑΜΚΑ

ή σε ένα ΚΕΠ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο

htpp://www.amka.gr/aparaitita.html

Παγώνει η διάταξη για τις τιμές των φαρμάκων!

Σε απόσυρση της διάταξης για τις τιμές των φαρμάκων -που είχε εισαχθεί στο νομοσχέδιο με τα έκτακτα κυβερνητικά μέτρα και θα ψηφιζόταν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- αναγκάστηκε το υπουργείο Οικονομίας έπειτα από την αντίδραση τουλάχιστον δέκα βουλευτών του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι συμμετείχαν στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Οι βουλευτές, με πρώτη την προεδρεύουσα της Επιτροπής Βάσω Παπανδρέου, διεμήνυσαν στην υπουργό Λούκα Κατσέλη ότι δεν θα ψηφίσουν τη διάταξη γιατί ούτε το νόμο της ΝΔ εφαρμόζει, ούτε σημαντικές μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων επιφέρει, ώστε να εξοικονομήσει το Δημόσιο περισσότερα.

«Τη στιγμή που ο ελληνικός λαός πληρώνει, κανείς δεν μπορεί να κάνει πλιάτσικο στην πλάτη του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Αηδόνης, ενώ και η κα Βάσω Παπανδρέου ζήτησε από την υπουργό να επαναφέρει τη ρύθμιση σε άλλη περίσταση, εάν επιμένει σε αυτή.

Από πλευράς Νέας Δημοκρατίας, ο Μάριος Σαλμάς ζήτησε από την υπουργό να αποσύρει τη ρύθμιση προκειμένου να επανεξεταστεί, εκτιμώντας πως θα επιφέρει αύξηση στις τιμές.

Η κα Κατσέλη υπερασπίστηκε τόσο τη διάταξη, λέγοντας ότι η σημερινή είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, όσο και την επιλογή εισαγωγής της ρύθμισης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λέγοντας ότι με το υπάρχον σύστημα «τα ασφαλιστικά ταμεία επιβαρύνονται με 2,7 εκ. ευρώ πρόσθετη δαπάνη κάθε μέρα».

Εντούτοις, κατόπιν των αντιδράσεων, η υπουργός απέσυρε τη διάταξη. Μετά το μπλοκάρισμα της ρύθμισης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Παπουτσής εμφανίστηκε ενοχλημένος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ με 162 βουλευτές να μην μπορεί να περάσει μία τροπολογία.

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/3

Προς: Τους Φαρμακοποιούς του Φ.Σ.Θ.

Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο, το πρόβλημα με τον ΟΠΑΔ αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται καθημερινά.
Μετά από πολυήμερες διεργασίες επιτεύχθηκε τελικά, μετά κόπων και βασάνων, η εξόφληση δύο (2) μηνών. Παρ’ όλα αυτά και παρά τις επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, δεν κατέστη δυνατό να πάρουμε συγκεκριμένη απάντηση για το χρόνο εξόφλησης των επόμενων λογαριασμών.
Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως παρουσιάζεται τόσο από τους αρμόδιους Υπουργούς, όσο κι από τον ημερήσιο τύπο, καθιστά ιδιαίτερα δυσοίωνη την προοπτική ομαλής ροής των πληρωμών, ειδικά μετά το Μάιο και όχι μόνο για τον ΟΠΑΔ.
Για τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου (ποσοστό κέρδους, ιδιοκτησιακό καθεστώς, Νοσοκομειακά φάρμακα, εκπτώσεις προς Ασφ. Ταμεία κ.λπ.) το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. ολοκλήρωσε έναν κύκλο επαφών με τους Υπουργούς κ.κ. Λοβέρδο, Κατσέλη και Ξενογιαννακοπούλου και είναι σε θέση να παρουσιάσει τα συμπεράσματά του.
Προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα θέματα αυτά και να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τον ΟΠΑΔ και άλλα, μικρότερα, Ασφ. Ταμεία που καθυστερούν στην εξόφληση των λογαριασμών μας, το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 σύμφωνα με την πρόσκληση που επισυνάπτεται.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Καλούνται τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 και ώρα 6.30 μ.μ. στο Συνεδριακό κέντρο POLIS με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθυστερήσεις στην εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων προς τα φαρμακεία του ΟΠΑΔ και άλλων Ασφ. Ταμείων και λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

2. Ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα του κλάδου (ποσοστό κέρδους, εκπτώσεις προς τα Ασφ. Ταμεία, Νοσοκομειακά φάρμακα, απελευθέρωση επαγγέλματος κ. α.).
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.


Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας


Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΙΚΑ : ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ

Κύριε ΠρόεδρεΣε εφημερίδα της Κυριακής ( Σ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) δημοσιεύεται «είδηση» με την οποία σχεδιάζεται ετεροχρονισμός των πληρωμών των φαρμακείων.

Σε απάντηση σας ενημερώνω ότι το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ σας έχει ήδη αποστείλει ημερομηνίες πληρωμής για το 2010.

Το πρόγραμμα των πληρωμών θα τηρηθεί χωρίς καμιά απόκλιση.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ -ΕΤΑΜΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ