Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Φ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Προς
Τους Φ.Σ. της Χώρας
Με την έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών :
1. Καταργείται ο συντελεστής Φ.Π.Α. 9% πλέον για όλα τα φάρμακα (ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς, νέας ή παλαιάς τιμής) θα ισχύει συντελεστής Φ.Π.Α. 10%.
Εννοείται ότι τα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία που θα εκδοθούν με ημερομηνία 30/4/2010, θα αποφορολογηθούν με 9%.
2. Oριστικοποιείται η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η λιανική τιμή πώλησης τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα γίνεται με το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει για όλα τα φάρμακα.

Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.