Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Προσχέδιο νόμου για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Σύμφωνα με το προσχέδιο
- Όλοι οι γιατροί των ταμείων, καθώς και αυτοί που είναι συμβεβλημένοι με ταμεία θα εγγραφούν ως χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης συνταγών.
- Κάθε φορά που θα μπαίνουν στο σύστημα θα ταυτοποιούνται μ’ έναν κωδικό.
- Αφού ταυτοποιήσουν και τον ασθενή, με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας και τη χρήση ΑΜΚΑ, θα καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τη συνταγή (διάγνωση, εμπορική ονομασία του
φαρμάκου ή δραστική ουσία, απαιτούμενη δοσολογία, κατηγορία της συνταγής και ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου).
- Η συνταγή θα καταχωρίζεται ηλεκτρονικά και θα περιέχει τα στοιχεία του ιατρού, την ημερομηνία καταχώρισης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της εκτέλεσής της. Κάθε συνταγή θα έχει ένα μοναδικό κωδικό, που θα εμφανίζεται με τη μορφή barcode.
- Στον ασθενή θα εκτυπώνεται ένα αντίγραφο της συγκεκριμένης συνταγής, η οποία θα πρέπει να εκτελείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της.
- Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τα ασφαλιστικά ταμεία (αφού έχουν εγγραφεί ως χρήστες σε διαδικασία αντίστοιχη με αυτή των γιατρών), λαμβάνοντας την εκτύπωση της συνταγής, θα αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία του ασθενούς που εμφανίζονται στο σύστημα, μέσω της καταχωρημένης συνταγής μ’ αυτά που αναγράφονται στο βιβλιάριο υγείας. Αφού ταυτοποιήσουν και τον ασθενή, θα πρέπει να εισάγουν τα προς πώληση φάρμακα στην εφαρμογή, εισάγοντάς τους δύο γραμμωτούς κώδικες που υπάρχουν στην ταινία γνησιότητας κάθε φαρμάκου. Αφού παραδώσουν τα φάρμακα στον ασθενή και λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ασθενούς καταχωρίζουν τη συνταγή ως «εκτελεσμένη».
- Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ιδρυθεί βάση δεδομένων εφαρμογής της ηλεκτρονικής καταχώρισης και εκτέλεσης των συνταγών. Σ’ αυτή θα καταχωρίζεται κάθε συνταγή και εφόσον είναι εκτελεσμένη θα ταξινομούνται κατά ταμείο.
Σαφέστατα και το προσχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δε μας είπαν όμως σε πόσα χρόνια θα είναι εφικτό. Εδώ το σύστημα του ΙΚΑ ξεκίνησε πριν από 7 περίπου χρόνια και ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο!!!
Αυτά που συζητάμε στο εξωτερικό εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζονται ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: