Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Φορολογούν τους φαρμακοποιούς για έσοδα, που δεν έχουν εισπράξει! Πηγή:www.capital.gr

Του Νεκτάριου Β. Νώτη
Είναι γνωστά τα προβλήματα, που αντιμετώπισαν οι φαρμακοποιοί σε όλη τη χώρα και αφορούσαν στο γεγονός ότι ο οργανισμός περίθαλψης των ασφαλισμένων του Δημοσίου δεν τους πληρώνει οφειλόμενα, τα οποία αφορούν στο καλυπτόμενο από τον Ο.Π.Α.Δ. ποσό για τα φάρμακα των ασφαλισμένων αυτών. Μάλιστα, οδήγησαν το συγκεκριμένο κλάδο στο να διακόψει την παροχή πίστωσης προς τους δικαιούχους και το υπουργείο υγείας να οδηγεί τους τελευταίους στα φαρμακεία του ΙΚΑ για να εξυπηρετηθούν.

Οι φαρμακοποιοί πέτυχαν τελικά το σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από το να τους εξοφληθούν αυτές οι οφειλές. Δεν γνώριζαν, όμως - ούτε και φαντάζονταν, προφανώς -, ότι στη συνέχεια θα είχαν να αντιμετωπίσουν και ακόμα μία υπηρεσία του Δημοσίου: την εφορία ! Δείτε γιατί :

Στη φορολογική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν αυτό το μήνα για τη χρήση του 2010, η εφορία όχι μόνο δεν τους συμψηφίζει τους φόρους – που πρέπει να πληρώσουν – με τα χρέη του Δημοσίου προς αυτούς (τα οποία και θα εισπράξουν από φέτος), αλλά τους φορολογεί και για αυτές τις οφειλές ! Έτσι, καλούνται να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα, που ουδέποτε μπήκαν στο ταμείο τους την περυσινή χρονιά και για τα οποία έχουν ήδη καταβάλει και το φόρο προστιθέμενης αξίας. Δηλαδή, θα πληρώσουν φόρο κατά πολύ υψηλότερο από αυτόν που τους αναλογεί πραγματικά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση φαρμακοποιού, στον οποίο ο ΟΠΑΔ οφείλει 25.000 ΕΥΡΩ. Επειδή αυτό το ποσό υπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα – σαν να έχει εισπραχθεί -, καλείται να πληρώσει φόρο 16.000 ΕΥΡΩ, γιατί αλλάζει κλίμακα και οδηγείται σε υψηλότερη. Αν δεν φορολογούνταν για αυτά, θα πλήρωνε μόλις 4.000 ΕΥΡΩ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι πολλοί εξ αυτών – όπως ο φαρμακοποιός της ανωτέρω περίπτωσης – θα αδυνατούν να πληρώσουν αμέσως το φόρο. Αυτό σημαίνει ότι, όταν θα πάει στο Ι.Κ.Α. για να εισπράξει οφειλές ύψους 20.000 ΕΥΡΩ, τότε το ταμείο του ιδρύματος θα συμψηφίσει αυτές τις οφειλές με το φόρο – που ο ίδιος πρέπει να πληρώσει -, αφού δεν θα έχει εξασφαλίσει φορολογική ενημερότητα για την είσπραξη αυτή. Έτσι, αντί να εισπράξει τα 20.000 ΕΥΡΩ από το Ι.Κ.Α., θα βάλει στο ταμείο του μόλις 4.000 ΕΥΡΩ !

Όπως δηλώνει στο Capitaltax ο φοροτεχνικός – και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας – Παναγιώτης Παντελής, «το υπουργείο οικονομικών θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε συμψηφισμούς όχι μόνο για χρέη της εφορίας, αλλά και για οφειλές του Δημοσίου που προέρχονται από άλλες υπηρεσίες. Αν δεν αλλάξει άμεσα αυτό το καθεστώς, θα οδηγήσουμε πολλές επιχειρήσεις στο να βάλουν λουκέτο».

nectarios.notis@capital.grΠηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: