Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

ΦΣΑ προς ΙΚΑ

Αθήνα, 9 Μαΐου 2011

ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο


Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 2222/15-4-2011 εγγράφου μας, στο οποίο δεν μας έχετε απαντήσει εγγράφως, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προφορικές διαβεβαιώσεις σας πως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί μια εκ των πραγμάτων κατάφορη αδικία κατά των φαρμακοποιών, δεν μας καλύπτουν. Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες σας ενημερώνουν τα μέλη μας ότι θα απορρίπτονται συνταγές που αναγράφουν 2 εμβαλάγια ενός φαρμάκου με 20 χάπια έκαστο, επειδή η ποσότητα ξεπερνά τη θεραπεία του ενός μήνα.
Επανερχόμαστε στα ερωτήματα που σας θέτουμε στο ως άνω έγγραφο και ζητούμε την άμεση έγγραφη απάντηση σας, καθώς πρόκειται για φλέγον ζήτημα που αφορά την εκτέλεση συνταγών και πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη μας.
Επιπροσθέτως, σήμερα, το μέλος μας Νύχας Μιχαήλ μας ενημέρωσε ότι ειδοποιήθηκε από τις υπηρεσίες σας, ότι κατά τον έλεγχο των συνταγών, οι συνταγές που απορρίπτονται από τον ηλεκτρονικό σας σύστημα, δεν εξετάζονται δευτερογενώς από ανθρώπινο μάτι παρά μόνο αν είναι ακριβές συνταγές.
Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν θα απορρίπτονταν σε δευτερογενή έλεγχο όπως π.χ. διόρθωση του γιατρού, η οποία έχεις σημειωθεί και στο πίσω μέρος της συνταγής.
Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι οι συνταγές που είναι μικρότερου κόστους, θεωρούνται ασήμαντες και ότι δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί η απόρριψή τους.
Τέλος, σήμερα επίσης, μάθαμε από τα μέλη μας πως οι ελεγκτές ιατροί του Ιδρύματός σας, ενημερώνουν τους ασθενείς ότι οι συνταγές που περιλαμβάνουν φάρμακα που ανήκουν στην αρνητική λίστα, θα πρέπει να επιστρέφονται και ξαναγράφονται από τους γιατρούς.
Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν νέες αποφάσεις κάθε εβδομάδα, οι οποίες είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστες, δεν υποστηρίζονται από κανένα νόμο και οι οποίες δεν εφαρμόζονται από τους γιατρούς του Ιδρύματός σας, δεν έχουν ενημερωθεί καν για αυτές, αλλά ζητούνται οι ευθύνες από τους φαρμακοποιούς για τη μη εφαρμογή τους.
Περιμένοντας άμεσα την απάντησή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: