Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώραςΜετά από συνάντηση που είχαμε με τον προϊστάμενο της εκκαθάρισης  δαπανών του ΟΓΑ κ. Κωνσταντίνου, μας ενημέρωσε ότι σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων πανελλαδικά, επιστράφηκε η πράσινη συγκεντρωτική κατάσταση, επειδή δεν ήταν σωστά συμπληρωμένη.

Οι κυριότεροι λόγοι επιστροφής των συγκεντρωτικών καταστάσεων στους συναδέλφους, προκειμένου να διορθωθούν και να υποβληθούν ξανά, είναι οι εξής.

1. Δυσανάγνωστα ή ελλειπή στοιχεία του φαρμακοποιού, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου φαρμακείου, αριθμός μητρώου ΤΣΑΥ του φαρμακοποιού, κ.ά.
2. Δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ποσά ανά ημέρα
3. Δυσανάγνωστα ή λανθασμένα ποσά στα γενικά σύνολα, στη συμμετοχή και στο αιτούμενο ποσό.
4. Ασυμφωνία αιτούμενου ποσού με το συνολικό ποσό ανά ποσοστό συμμετοχής (25%,10%,0%).
5. Στο Νο 26 της κατάστασης πρέπει να αναγράφονται τα αναλώσιμα για τον σακχαρώδη διαβήτη.
6. Στο νούμερο 27 της κατάστασης, απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συνταγών που αφορούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, όπως και η συνολική αξία αυτών των συνταγών. Αυτό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον υπολογισμό του rebate (Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εισπράττουν rebate για τα φάρμακα υψηλού κόστους).
 

Σας αποστέλλουμε υπόδειγμα συγκεντρωτικής κατάστασης στην οποία σημειώνουμε την ακριβή θέση που θα αναγράφεται ο αριθμός των συνταγών με τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, όπως και το αιτούμενο ποσό.

Θα πρέπει επίσης να αναγράφονται ευκρινέστατα τα στοιχεία για τις συνταγές που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες γιατρούς.
                                     

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ               ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ σχετικά με το Δελτίο Τιμών με ημερομηνία 30-6-2011


Μετά από ομολογουμένως εντατικότατη προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας, της έχουσας την ευθύνη για την τιμολόγηση των φαρμάκων, και της αντίστοιχης Διεύθυνσης Φαρμάκων & Φαρμακείων αναρτήθηκε σήμερα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του ΣΦΕΕ, το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων. Η προσπάθεια αυτή έγινε με αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Τυχόν λάθη θα πρέπει να διορθωθούν στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών, το οποίο πρέπει να εκδοθεί εντός των προσεχών 20 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος. Το Υπουργείο Υγείας τήρησε τα προβλεπόμενα από το νόμο και συγκεκριμένα από το άρθρο 14 του νόμου 3840/2010, βάσει του οποίου οι τιμές των φαρμάκων δεν δύνανται να είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στις 22 χώρες της ΕΕ.
Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού αποτελεί μια λίαν σκληρή αντιμετώπιση και προκαλεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια συμπιέσεως των τιμών των φαρμάκων και η μονόπλευρη

Νέες τιμές από αύριο 1 Ιουλίου χωρίς σημαντικές αλλαγές.


Το Υπουργείο Υγείας , με βάση τις αρμοδιότητες της τιμολόγησης των φαρμάκων που του ανατέθηκαν από 1η Απριλίου, προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα 30-6-2011,  το 2οΔελτίο Τιμών φαρμάκων.
Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα , 3.500  off patent και 7.000 αντίγραφα.
Ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με το νόμο 3984/2011:  τα πρωτότυπα στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης, στα φάρμακα που έληξαν οι πατέντες (off patent) στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα – γενόσημα  στο 63% της τιμής του πρωτότυπου.
Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο  site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.

«Αναδιοργάνωση των Μονάδων Ασφάλισης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ‐  Αναστολή λειτουργίας Παραρτημάτων ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ 


Η Διοίκηση του Ιδρύματος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την αναδιοργάνωση
των μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προς την κατεύθυνση της ενοποιημένης εξυπηρέτησης
των πολιτών με χαμηλό κόστος και υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, υπό το
πρίσμα και της υφιστάμενης δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, επανεξετάζει την
περιφερειακή του παρουσία σε κάθε νομό και συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση, εξετάζει
το ζήτημα της αναστολής λειτουργίας ορισμένων Παραρτημάτων του.
Η  επιλογή  των  Παραρτημάτων  για  τα  οποία  αποφασίζεται  η  αναστολή  λειτουργίας
τους, γίνεται με κριτήρια:

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Μετά από 6 μήνες περικοπών συνταγών ΙΚΑ αποφάσισαν να μας ενημερώσουν ΠΦΣ και ΙΚΑ..


Μετά από επικοινωνία με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών,   αλλά και τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, και προς αποφυγήν περικοπών, σας εφιστούμε την προσοχή στις συνηθέστερες περιπτώσεις περικοπών:
1/ Δεν αποζημιώνονται:
α)Oι συνταγές που η αξία τους υπερβαίνει τα 150€ και δεν φέρουν θεώρηση (οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν χρειάζονται θεώρηση)
β)/ Αθεώρητες συνταγές  για φάρμακα που υπάγονται στον Ν. 1729 (Δίγραμμες)
γ)/ Δίμηνες αθεώρητες συνταγές

2/ Ο ελεγκτής γιατρός δεν μπορεί να είναι και συνταγογράφος γιατρός. Επομένως αν απαιτείται θεώρηση πρέπει να γίνει από άλλον ελεγκτή.

3/ Στις περιπτώσεις:
α) Λανθασμένη χρέωση φαρμάκων: αφαιρείται το επιπλέον ποσό
β) Απουσία ταινίας γνησιότητας: αφαιρείται η αξία του αντιστοίχου εμβαλλαγίου
γ)/ Επικόλληση άλλης ταινίας γνησιότητας: αφαιρείται η αξία του φαρμάκου
δ) Απουσία γνωμάτευσης: αφαιρείται η αξία του φαρμάκου για το οποίο απαιτείται η γνωμάτευση

4/ Δεν αποζημιώνονται τα εμβόλια που χορηγούνται από τα θεραπευτήρια του ΙΚΑ. Τα μόνα εμβόλια που χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία είναι:
• Πνευμονιόκοκκκου (PCV-ανεξάρτητου αριθμού οροτύπων) 13-δύναμο και 10-δύναμο
• Ανεμοβλογιάς
• Μηνιγγιτιδόκκου C
• Διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης-Tdap
• Διφθερίτιδας-Τετάνου τύπου ενηλίκου
• Γρίπης (ομάδες υψηλού κινδύνου)
5/ Δίμηνες  συνταγές συνταγογραφούν μόνο οι γιατροί του ΙΚΑ, συνταγές με αναλώσιμα συνταγογραφούν οι γιατροί του Ιδρύματος  και οι γιατροί των Κέντρων Υγείας.6/ Συνταγές που απορρίπτονται από το ηλεκτρονικό σύστημα εξετάζονται δευτερογενώς από ανθρώπινο μάτι. Εάν δεν βρεθεί κάποιο σφάλμα ή έλλειψη , αποζημιώνονται ως έχουν.Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ       ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μήνυμα από το BLOG :Μη ξεχνάτε και την υπογραφή παραλήπτη έχουν κοπεί συνταγές αξίας πολλών ευρώ από συναδέλφους καθώς επίσης και τη δοσολογία από 2 εμβαλάγια και άνω.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

O ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ   ΝΟΜΟΥ
«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015»ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση - Σκοπός
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ..Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

ΠΦΣ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 29/06/2011

Προς
Τους φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της χώρας


Το Δ.Σ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου υλοποιώντας την από 6/6/2011 απόφαση του προκηρύσσει πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 29/6/2011, ημέρα ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.
Την ημέρα αυτή θα ισχύσουν κανονικά οι διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΓΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΘΕΟΔ.ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΟΠΥΥ

 Μείωση κατά 50% στις δαπάνες υγείας και εντολή για περαιτέρω περιορισμό των δαπανών  έδωσε χθες ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχών και Υπηρεσιών Υγείας και διοικητής του OAEE Γερ. Βουδούρης στην επίσημη πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε με τη συμμετοχή της γ. γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθηνάς Δρέττα. Σύμφωνα με στοιχεία που δώθηκαν από το πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ οι φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε το 2011 κατά 28,58% (-433 εκ. ευρώ) φτάνοντας στο 1 δισ. ευρώ από 1,5.

Η θετική λίστα από τον ΕΟΦ


Προς: Τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Αναρτώνται  οι  ομάδες  των  προϊόντων  που  με  βάση  τα  κριτήρια  της  Υπουργικής
απόφασης  ΔΥΓ3α/ΥΚ.2466, 31‐12‐2010  και  την  κρίση  της  Ειδικής  Επιτροπής  θα
ενταχθούν στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
(θετική λίστα). Τα αρχεία αυτά δεν περιέχουν τις τιμές αναφοράς των ομάδων και
δημοσιοποιούνται, όπως έχουμε συμφωνήσει.
Θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  στους  κατόχους  άδειας  κυκλοφορίας  κάποιων
προϊόντων ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές,  οι  οποίες  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  μέχρι
την τελική δημοσιοποίηση της θετικής λίστας.
Διαβάστε τις κατηγορίες στη διεύθυνση του ΕΟΦ.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Μειώνει το κόστος η πρωτοβάθμια περίθαλψη

Μειώνει το κόστος η πρωτοβάθμια περίθαλψη Περίπου 500.000.000 ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν για τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος, από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Μελέτες σε ευρωπαϊκές χώρες απέδειξαν πως το ασφαλιστικό σύστημα ωφελείται σημαντικά ποσά από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εκτελούνται στα φαρμακεία.
«Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι καθοριστικός στον τομέα της πρόληψης και της φροντίδας υγείας, τόσο με την επιστημονική συμβουλή του για την ορθολογική χρήση φαρμάκων όσο και με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσα από το φαρμακείο», τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θόδωρος Αμπατζόγλου με αφορμή ημερίδα που διοργανώνει ο Π.Φ.Σ, αύριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
«Η Ελλάδα με τις τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης», συνέχισε ο κ. Αμπατζόγλου, «καλύπτει τα κενά μέσω των 12.000 φαρμακείων που είναι διασπαρμένα σε όλη τη χώρα».

Χαίρε Λοβέρδο... οι μελλοθάνατοι σε χαιρετούν

Μικρές ιστορίες στον καιρό του μνημονίου


Αλβανός εργάτης, χρόνια στην Ελλάδα, ανασφάλιστος και άνεργος εδώ και μήνες χωρίς κανένα εισόδημα πια και ζώντας σε ακραία φτώχεια, παθαίνει ένα ατύχημα. Με έγκαυμα 3ου βαθμού σ΄ένα δάχτυλο του δεξιού του χεριού από επαφή με το ρεύμα, απευθύνεται σε επαρχιακό νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπου και του τις παρέχουν, αλλά τον πληροφορούν ότι δεν μπορούν να τον νοσηλεύσουν αν τυχόν επιδεινωθεί.

Ο ασθενής ταξιδεύει σε πιο μεγάλη πόλη για να βρει βοήθεια και προσεγγίζει μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που τον παραπέμπει σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο με ένα ιατρικό σημείωμα για την αρμόζουσα χειρουργική αντιμετώπιση, αφού το άκρο πια φλεγμαίνει.

Το τριτοβάθμιο του απαντά ότι δεν μπορεί να τον νοσηλεύσει (μια και με τις τελευταίες εγκυκλίους απαγορεύεται η εισαγωγή ανασφάλιστων) και τον συμβουλεύει να γυρίσει στην πατρίδα του για να γιατρευτεί…

Το τραυματισμένο δάχτυλο αρχίζει να νεκρώνεται και πια σε γαγγραινώδη κατάσταση ο άρρωστος ξανααπευθύνεται στο ΕΣΥ (σε Κέντρο Υγείας αυτή τη φορά) απελπισμένος.

Εκεί ο εφημερεύων γιατρός διαγιγνώσκει μια σηπτική εστία στο χέρι με γάγγραινα του ενός δακτύλου και επέκταση της φλεγμονής στα παρακείμενα, οπότε κρίνει ότι πλέον υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του και κινητοποιεί όσους γιατρούς γνωρίζει μαζί με τον διοικητικό μηχανισμό για να εισαχθεί επιτέλους σε άλλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο.

Κι αφού ο άρρωστος μας νοσηλεύεται, την επομένη οι υπηρεσίες απαιτούν να τους δώσει προκαταβολή για να προγραμματιστεί το χειρουργείο… έχοντας χάσει πια κάθε κουράγιο, ζητάει από έναν παπά να τον βοηθήσει, δίνει 260 ευρώ και οδηγείται για ακρωτηριασμό.

Τέλος καλό όλα καλά, μπορεί να έχασε ένα δάχτυλο αλλά τουλάχιστον σώθηκε απ΄τη σηψαιμία.

 Πριν μόλις ένα χρόνο τίποτα απ΄όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί, γιατί απλούστατα θα είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα και δωρεάν από την πρώτη του επίσκεψη στο σύστημα υγείας.

Οπότε αυτό το χαμένο δάχτυλο είναι μια ακόμη επιτυχία, που χρεώνεται εξ΄ολοκλήρου στον κ.Λοβέρδο, ακούραστο μαχητή εναντίον της διαφθοράς, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα κάλεσε τους ευρωπαίους ομολόγους του να δημιουργήσουν και μια Υγειονομική FRONTEX, γιατί κινδυνεύουμε από τους πρόσφυγες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ κ.ΥΠΟΥΡΓΕ !! και εις ανώτερα.

Μετά τιμής,
Χριστίνα Κυδώνα,
Γιατρός του εναπομείναντος ΕΣΥ

Πηγή: http://www.alterthess.gr/

Λύθηκε το θέμα με τους οδοντιάτρους μετά τη διαμαρτυρία των οδοντιατρικών συλλόγων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΛΨΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Ο.Π.Α.Δ.)
(Ν.Π.Δ.Δ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθήνα, 17/6/2011
Αρ. πρωτ. οικ. 46

ΠΡΟΣ: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Κοινοποίηση: σε όλου τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας

Θέμα: Εκτέλεση συνταγών

Σε συνέχεια της προφορικής επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές φαρμάκων που συνταγογραφούνται από οδοντιάτρους δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα "Συμβεβλημένος με τον Ο.Π.Α.Δ.", καθώς οι οδοντίατροι δεν αποτελούν κατηγορία που συμβάλλεται με τον Ο.Π.Α.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
Λέκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΙΝΕΦ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ Μ-ΘΡ

Εκ μέρους της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών θεσσαλονίκης μιλούν στην «ΑΥΡΙΑΝΗ Μ-ΘΡ» τα μέλη της: ΧΑΡΗΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝθΟΠΟΥΛΟΣ

«Δυστυχώς το μέλλον
του ελληνικού φαρμακείου
προβλέπεται δυσοίωνο»

Εμείς θέλουμε ένα φαρμακείο πλήρως ενταγμένο στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Ένα φαρμακείο με φαρμακοποιούς των οποίων τον συμβουλευτικό ρόλο αλλά και
το κοινωνικό έργο θα αναγνωρίζει το κράτος ||

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: στη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΡΣΑΜΗ

Ζούμε σε μια χώρα, όπου δεν υπάρχει τομέας κλάδου Υ-
γείας, που να λειτουργεί με στοιχειώδη σοβαρότητα,
ενώ βασική μέριμνα του Υπουργού Υγείας αποτελεί το
πώς θα... κατεδαφιστεί το μικρομεσαίο ελληνικό φαρμακείο για να
σωθεί η χώρα από τους δανειστές!
Για τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το
ελληνικό φαρμακείο, και κατ' επέκταση και οι έλληνες ασθενείς, συ-
ζητήσαμε με τους μπροστάρηδες και μέλη της Κίνησης Νέων Φαρ-
μακοποιών Θεσσαλονίκης, τον κ. Χάρη Σαρδέλη Αντιπρόσωπο Πα-
νελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Μεταπτυχιακό φοιτητή στη Δι-
οίκηση Μονάδων Υγείας, Μέλος της Εταιρείας Ομοιοπαθητικών
Φαρμακοποιών. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολο-
γίας), και τον κ. Χρήστο Ξανθόπουλο Μέλος Δ.Σ. Φαρμακευτικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Με μεταπτυχιακό στη Κοινωνική και Κλινι-
κή Ψυχολογία των εξαρτήσεων κα: ψυχοκοινωνικών προβλημάτων
στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ).
Οι εν λόγω Φαρμακοποιοί υπερασπίζονται τη δημόσια υγεία,
τολμούν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, και πιστεύουν
ότι ο αγώνας της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης
θα ευοδωθεί.
Ετσι, σας μεταφέρουμε μέσα από ι η συζήτηση που είχαμε μα-
ζί τους τις απόψεις και τις προτάσεις τους. όπως οι ίδιοι τις ανα-
πτύσσουν.
Ποιοι είσαστε, είστε συνδικαλιστική παράταξη; Ποια α-
νάγκη δημιούργησε την κίνησή σας;
Είμαστε μέλη της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών. Η ΚΙΝΕΦ εί-
ναι μια ανεξάρτητη συνδικαλιστική παράταξη που μέσα στα 3 χρό-
νια δραστηριότητας της έχει καταφέρει με τις δράσεις και τις πα-
ρεμβάσεις της να ενεργοποιήσει νέους φαρμακοποιούς προς τη κα-
τεύθυνση της ενδυνάμωσης του επιστημονικού και κοινωνικού
ρόλου του φαρμακοποιού, αλλά και της συνεχόμενης προσπάθειας
για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζουν οι φαρμακοποιοί κατά την εκτέλεση του λειτουργήματος τους
Ο κύριος λόγος δημιουργίας της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών ήταν
η έλλειψη νέων ιδεών και οραμάτων στο φαρμακευτικό κλάδο, αλλά
και η έλλειψη εκπροσώπησης των νέων ανθρώπων στα συνδικαλι-
στικά δρώμενα . Θεωρούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να
προσφέρουν, να δώσουν νέο όραμα και να το πραγματοποιήσουν.
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ποιο το όραμά σας για τον σύγχρονο φαρμακοποιό και
το φαρμακείο;

Εμείς θέλουμε ένα φαρμακείο πλήρως ενταγμένο στη πρωτο-
βάθμια φροντίδα υγείας. Ενα φαρμακείο με φαρμακοποιούς των ο-
ποίων τον συμβουλευτικό ρόλο αλλά και το κοινωνικό έργο θα ανα-
γνωρίζει το κράτος. Σαφέστατα είμαστε ενάντια ατην πλήρη εμπο-
ρευματοποίηση του φαρμακείου αλλά και στα φαρμακεία τύπου
«McDonalds», γι αυτό και πιστεύουμε ότι κάθε φαρμακείο πρέπει να
έχει τη δική του εικόνα και «σφραγίδα». Αλλωστε, η υπεράσπιση
του ιδιοκτησιακού ζητήματος κατέχει βασική θέση στο πρόγραμμά
μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε και ένα νομικό πλαίσιο που θα διευ-
κολύνει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού στη θεραπεία, έ-
τσι ωστε ο φαρμακοποιός να έχει έναν πρωταρχικό ρόλο στην αυ-
τοδιάγνωση και στην αυτοθεραπεία.

Ποιες οι επιδιώξεις και οι φιλοδοξίες σας; Ποιες οι
προτάσεις σας για την επίλυση των προθ/ ημάτων του
κλάδου;

Επιδίωξη της ΚΙΝΕΦ είναι η ανοβάθμιση του επιστημονικού και
κοινωνικού ρόλου του φαρμακοποιού , ο εκσυγχρονισμός και η επι-
βίωση του ανεξάρτητου φαρμακείου στην εποχή του μνημονίου και
της δημοσιονομικής εκτροπής των δαπανών για την υγεία, μέσα
από την εκπροσώπηση νέων φαρμακοποιών στα τοπικά και πανελ-
λήνια συνδικαλιστικά όργανα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό
φαρμακείο σήμερα;

Τα προβλήματα του ελλην,ικού φαρμακείου είναι θεσμικά και
οικονομικά. Ενα ουσιαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνι-
κό φαρμακείο είναι αυτό της έλλειψης ρευστότητας λόγω των κα-
θυστερήσεων των πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων, πολλοί
συνάδελφοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
απέναντι στους προμηθευτές τους. Το πρόβλημα εντείνετε από τις
συνεχείς μειώσεις των τιμών των φάρμακων τον τελευταίο χρόνο .
μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία του στοκ των φάρμακων
μας , χωρίς ένα εύλογο χρονικό διάοτημα προσαρμογής. Επιπρό¬
σθετα η γραφειοκρατία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα της κα-
θημερινότητας μας. Λυπούμαστε που ενώ η τεχνολογία δίνει εξαι-
ρετικές ευκαιρίες περιορισμού του φαινομένου, το τέρας της γρα-
φειοκρατίας στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου συνεχώς διο-
γκώνετε. Για παράδειγμα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση η οποία
θα έπρεπε vu μειώσει τη γραφειοκρατία στο χώρο της υγείας έχει
καταστεί ένας δυσκίνητος μηχανισμός ο όποιος δεν είναι συμβατός
με τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης φαρμακειών και με αυτό
τον τρόπο, έχουμε αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης και εκκαθάρι-
σης των συνταγών.

Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στα φαρμακεία από την
απελευθέρωση του επαγγέλματος;

Η απελευθέρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος ξέρετε εί-
ναι μια έννοια παρά πολύ υποκειμενική, το φαρμακευτικό επάγγελ-
μα είναι ελεύθερο, αρκεί να αναλογιστείτε ότι ο νομός Θεσσαλονί-
κης έχει 1200 φαρμακεία ακριβώς όσα έχει ολόκληρη η Αυστρία.
Αλλωστε σε όλη τη χώρα έχουμε περίπου 12000 φαρμακεία. Από
εκεί και πέρα ο νόμος 3918/2011 μείωσε τα πληθυσμιακά όρια από
1500 κατοίκους ανά φαρμακείο σε 1000 κατοίκους, με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή να έχουν υποβληθεί άλλες 500 αιτήσεις για άδειες
ιδρύσεως φαρμακείων σε ολόκληρη τη χώρα. είναι κατανοητό ότι το
φαρμακευτικό επάγγελμα, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες του
κόσμου, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτο και να λειτουργεί με κα-
θαρά εμπορικούς όρους. Η υγεία και το φάρμακο είναι αγαθά και
όχι κοινά εμπορεύματα και ευτυχώς για τη δημόσια υγεία δεν ανή-
κουν στα ψώνια του SUPER MARKET.

Ποιο το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου;

Δυστυχώς το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου προβλέπεται
δυσοίωνο. Συμφωνά με τον πρόεδρο της ' επιτροπής σοφών και
βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μόσιαλο, το προσεχές διάστημα προβλέπε-
ται να κλείσουν τα μικρά φαρμακεία της γειτονιάς, όμως σε αυτό
το κρίσιμο σημείο καμπής για το ελληνικό φαρμακείο, παρουσιάζε-
ται και μια ευκαιρία να μετεξελιχθεί, σε χώρο παροχής ευρύτερων
υπηρεσιών υγείας, εάν φυσικά υπάρξουν οι απαραίτητες νομοθετι-
κές ρυθμίσεις που θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά και την
προοπτική συνενώσεων των μικρών φαρμακειών σε μεγαλύτερες
και σύγχρονες μονάδες.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.„

Η 'φαρμακευτική αγορά στην περίοδο της οικονομικής κρί-
σης...Την άποψη σας.

Η φαρμακευτική αγορά βιώνει την οικονομική κρίση όπως όλοι
οι τομείς της οικονομίας άλλα ταυτόχρονα αναζητεί τις ευκαιρίες α-
νάπτυξης που προσφέρονται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται
μελέτες συνενώσεων φαρμακειών και φαρμακαποθηκών, εξαγορές
ελληνικών εταιρειών φαρμάκων από μεγάλους ομίλους του εξωτερι-
κού, αλλά και επιθετικές κινήσεις ελληνικών ομίλων στο εξωτερικό

Θα είναι βιώσιμα τα φαρμακεία που θα δημιουργη-
θούν;

Με τις παρούσες συνθήκες οποιαδήποτε επιχείρηση θα αντιμε-
τώπιζε εξαιρετικές δυσκολίες, ποσό μάλλον για ένα νέο φαρμα-
κείο το οποίο έχει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις στις πληρω-
μές από τα ασφαλιστικά ταμεία , την υπερπληθώρα των φαρμακει-
ών, τη γενικότερη οικονομική κρίση αλλά και πολιτικές που στόχο
έχουν τη μείωση του ήδη συμπιεσμένου ποσοστού κέρδους .
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το φαρμακείο λόγω
οικονομικής κρίσης; Οι πελάτες -πολίτες διαπιστώνε-
τε ότι δυσκολεύονται να πληρώσουν τη συμμετοχή
τους; Πως το αντιμετωπίζετε;
Είναι γεγονός ότι εκτός από τη μείωση του τζίρου στο φάρ-
μακο, το φαρμακείο βιώνει και τις γενικότερες επιπτώσεις της κρί-
σης με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Καθημερι-
νά συναντάμε ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν ή δυσκολεύονται να
πληρώσουν τα φάρμακά τους και πολλές φορές όσο και αν σας α-
κούγεται περίεργο περικόπτουν φάρμακα που είναι απαραίτητα για
την υγεία τους. Να είστε σίγουροι όμως ότι οι φαρμακοποιοί αντιμε-
τωπίζουν με κατανόηση τέτοιες καταστάσεις και στο μέτρο του δυ-
νατού προσφέρουν πίστωση στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες
μας.

Μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των φαρμακοποι-
ών, τι "κερδίσατε";

Το μόνο που καταφέραμε είναι να διατηρήόουμε την ανεξαρ-
τησία του ελληνικού φαρμακείου και να προστατέψουμε τον κλάδο
από διαφορά κέντρα και συμφέροντα που τον επιβουλεύονται, όμως
θεωρούμε ότι η κυβέρνηση δια της γνωστής μεθόδου της σαλαμο-
ποίησης έχει περάσει μέτρα που οδηγούν τον κλάδο σε μαρασμό
και δεν θα αργήσει η ώρα που το θέμα του ιδιοκτησιακού θα επα-
νέλθει μέσω της οικονομικής εξόντωσης των ανεξάρτητων φαρμα-
κείων.

ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ...

Που οφείλεται η διόγκωση της φαρμακευτικής δαπά-
νης στην Ελλάδα; Στις τιμές των φαρμάκων; Στην υ-
περκατανάλωση υπηρεσιών; Στις παθογένειες του δη-
μόσιου συστήματος; Ποιες είναι οι αιτίες;

Η αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα οφείλετε
στην έλλειψη ενός σωστού σχεδιασμού για το φάρμακο που θα πε-
ριελάμβανε μέτρα όπως είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, η συ-
νταγογράφηση με δραστική ουσία και η ύπαρξη ενός ολοκληρωμέ-
νου συστήματος άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που θα α-
πέτρεπε φαινόμενα υπερκατανάλωσης και υπεσυνταγογράφησης
φαρμάκων . Είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι η αύξηση της δαπά-
νης επηρεάζεται κατά 20% από την υπερσυνταγογραφία και κατά
80% από την υποκατάσταση των φθηνών και δοκιμασμένων φαρμά-
κων από νέα πιο ακριβά και αμφιβόλου θεραπευτικού αποτελέσμα-
τος φάρμακα.

Πόσο οι φαρμακοποιοί ωφελήθηκαν από την ανεξέλε-
γκτη αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης; Και γιατί
τώρα που υποτίθεται λύνονται τα προβλήματα αντι-
δρούν κάποιοι; Τι βγάζει και ποιος από το φάρμακο;

Ο φαρμακοποιός σίγουρα δεν επηρεάζει την αύξηση της
φαρμακευτικής δαπάνης καθώς είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσί-
δας του συστήματος. Αν και μπορεί να παίξει μεγάλο ρολό στη μεί-
ωση των δαπανών για την υγεία αξιοποιώντας το συμβουλευτικό
του ρόλο αλλά και νέες μεθόδους πρόληψης και αυτοθεραπείας
πολλών νοσημάτων. Και να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα χρόνια
το εθνικό σύστημα υγείας γλιτώνει εκατομμύρια ευρω το χρόνο από
τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα φαρμακεία Οι φαρμακοποιοί σε
καμία περίπτωση δεν αντιδρούν στην ορθολογική μείωση των δα-
πανών για την υγεία. Αλλωστε ο Π.Φ.Σ. έχει από χρόνια καταθέσει
προτάσεις για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Από την άλ-
λη πλευρά στα 100 ευρώ αξίας ενός φαρμάκου τα 6.5 είναι ΦΠΑ,
τα 23,5 (18,5 μετά την εφαρμογή της επιστροφής χρημάτων από τα
φαρμακεία προς τη κοινωνική ασφάλιση) είναι το μεικτό κέρδος
του φαρμακείου και το υπόλοιπο 70% είναι κέρδος της φαρμακο-
βιομηχανίας μαζί με μια μικρή αποζημίωση για τις φαρμακαποθή-
κες.

Ποιες οι προτάσεις σας για τη μείωση της φαρμακευ-
τικής δαπάνης;

Η φαρμακευτική δαπάνη όπως είπαμε επηρεάζεται από την
υπερσυνταγογραφία και τη υποκατάσταση των φθηνών φαρμάκων
από νέα πιο ακριβά οπότε οι προτάσεις μας είναι η πλήρης εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η εφαρμογή των θερα-
πευτικών πρωτοκόλλων, η συνταγογράφηση με δραστική ουσία και
η θέσπιση μελετών κόστους αποτελέσματος . Οι παραπάνω προτά-
σεις καθιστούν το σύστημα υγείας βιώσιμο, χωρίς να μειώνονται
ουσιαστικά οι παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους, αλλά συ-
ντηρώντας τη βιωσιμότητα όλων των κρίκων της αλυσίδας της πα-
ραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου. Το τελευταίο μέτρο που θα
έπρεπε να θεσμοθετηθεί, αφού είχαν γίνει όλα τα παραπάνω, είναι
η αναλογική επιστροφή χρημάτων από τα φαρμακεία προς τη κοινω-
νική ασφάλιση (rebate). Σήμερα συμβαίνει το εξής παράδοξο το
φαρμακείο επιστρέφει 4% στη κοινωνική ασφάλιση και η φαρμακο-
βιομηχανία 3% , ενώ η συμμετοχή του χονδρεμπορίου στη μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης έχει μετακυλιστεί στο φαρμακείο αφού
με την ίδια αγορανομική διάταξη που μείωνε το κέρδος των φαρμα-
καποθηκών από 7,8% σε 5,12% απαγορεύτηκε και η θεσμοθετημένη
δυνατότητα εκπτώσεων από τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες
προς τα φαρμακεία. Καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των
στρατηγικών μείωσης
της φαρμακευτικής δαπάνης θίγουν το ανεξάρτητο φαρμακείο
και σίγουρα δεν υπάρχει καμία αναλογικότητα σύμφωνα με το τι
κερδίζει ο καθένας .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ...

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί κυρίαρχη
λύση στο πρόβλημα της φαρμακευτικής δαπάνης, πι-
στεύετε;

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σήμερα βρίσκετε σε πρώιμο
στάδιο και δεν είναι πανάκεια. Φανταστείτε ότι στη Σουηδία η ολο-
κλήρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κράτησε 10 χρόνια.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση από μόνη της δεν φτάνει, πρέπει
να συνοδευτεί από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε παραπάνω
(συνταγογράφηση με δραστική κτλ).

Ποια τα οφέλη της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
τόσο για την Πολιτεία όσο και για τους φαρμακοποι-
ούς;

Αν ολοκληρωθεί σωστά θα περιορίσει σε πολύ σημαντικό βαθ-
μό την άσκοπη υπερκατανάλωση φάρμακων, φανταστείτε ότι η η-
λεκτρονική συνταγογράφηση θα αποτρέπει την υπερσυνταγογρα-
φία, τα ιατρικά και κατά τη συνταγογράφηση λάθη.
Περισσότεροι από 7000 θάνατοι κάθε χρόνο στην Αμερική ο-
φείλονται στη λάθος χορήγηση φαρμάκων, ενώ το κόστος αυτών υ-
πολογίζεται στα 76$ δισ. σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Ιατρι-
κής των Ηνωμένων Πολιτειών «Το Err Is Human: Building a Safer
Health System-, η οποία ανακοινώθηκε το 2000. Τέτοια λάθη θα
μπορούσαν να αποφευχθούν καθώς ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης μπορεί να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα
στο γιατρό κατά τη λήψη απόφασης και επιλογής φαρμάκου. Ενα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνταγογράφησης θα περιόριζε σημαντι-
κά το κόστος της γραφειοκρατίας που επωμίζονται τα φαρμακεία
μας, καθώς και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος
περίθαλψης.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ...

Τι μέλλει γενέσθαι με το πρόβλημα της καθυστέρησης πληρω-
μών από τα ασφαλιστικά ταμεία: Ποιες θα είναι οι επόμενες κινή-
σεις σας:

Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία
είναι καθαρά οικονομικό. Τα ταμεία ξοδεύουν σε δαπάνες υγείας
πολύ περισσότερα από τα έσοδα τους. Το κράτος εδώ και πολλά
χρόνια κάνει κοινωνική πολιτική με χρήματα των φαρμακοποιών,
σήμερα μας ζητάει και τα ρέστα. Η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να
απαιτείς χωρίς να πληρώνεις στη ώρα σου. Το ελληνικό φαρμακείο
οικονομικά είναι στο κόκκινο και μέσα στο 2012 θα δείτε να κλεί-
νουν φαρμακεία εάν συνεχίσουν οι καθυστερήσεις. Όπλα μας είναι
η διακοπή της επί πιστώση χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμέ-
νους των ταμείων που δεν πληρώνουν, αλλά ο ασφαλισμένος δεν
φταίει σε τίποτα, αντιθέτως έχει πληρώσει χρόνια και είναι άδικο να
μην παίρνει αυτό που δικαιούται

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ...

Σήμερα, εκτός από τα φάρμακα το φαρμακείο πουλάει πλήθος
άλλων προϊόντων, με στόχο φυσικά το κέρδος Συμφωνείτε με αυτό
ή όχι; Τεκμηριώστε το.

Το φαρμακείο πλέον είναι ένας σύγχρονος χώρος υγείας και
ομορφιάς, το φαρμακείο είναι το μοναδικό κατάστημα το οποίο έ-
χει την ιδιαιτερότητα της υποχρεωτικής παρουσίας του επιστήμονα
φαρμακοποιού, η ιδιαιτερότητα αυτή παντρεύει την επιστημονικότη-
τα με την εμπορικότητα• παρέχοντας στους Ελληνες πολίτες ένα
μεγάλο πλήθος υπηρεσιών, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι πάντα α-
ναγνωρισμένες από το κράτος. Εννοείτε πως συμφωνούμε με τα
πλήρως οργανωμένα φαρμακεία ολιστικής θεώρησης.
Το φαρμακείο εκτός από το τμήμα φαρμάκων πρέπει και μπο-
ρεί να έχει οργανωμένο τμήμα δερμοκαλλυντικών προϊόντων συ-
μπληρωμάτων διατροφής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, εναλλα-
κτικών θεραπειών, ανατομικών και ορθοπεδικών ειδών.
Η ιατρική αλλά και η φαρμακευτική επιστήμη τρέχουν με ταχύ-
τατους ρυθμούς και είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να αποχαιρετί-
σουμε τα κλασικά φάρμακα όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και
να περάσουμε στην εποχή των βιοτεχνολογικών φάρμακων. Πάνε
πολλά χρόνια από τότε που ο ρόλος του φαρμακοποιού σταματού-
σε στο να παραδίδει τα φάρμακα στους ασθενείς.
Η σύγχρονη ιατρική και φαρμακευτική έρευνα και τεχνολογία,
οι εναλλακτικές θεραπείες, η φαρμακευτική φροντίδα και οι συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες υγείας και ομορφιάς είναι ο πραγματικός
στόχος.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ!

Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη με εντο-
λή του ΠΦΣ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η έρευνα κατέ-
δειξε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο φαρμακείο
της γειτονιάς. Ποια η δική σας άποψη;

Ο φαρμακοποιός της γειτονιάς καθημερινά δίνει εξετάσεις τό-
σο επιστημονικότητας όσο και ευαισθησίας αφουγκραζόμενος τα
προβλήματα του κόσμου παρέχοντας τη καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-
τηση. Αυτό αποτυπώθηκε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για
λογαριασμό του Π.Φ.Σ. και έδωσε τη πραγματική εικόνα για το ση-
μαντικό ρόλο του φαρμακοποιού στην Ελληνική κοινωνία.

Η παραμονή Λοβέρδου εντείνει την κρίση στην Υγεία

Έπεσε στο κενό η φιλοδοξία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέα Λοβέρδου να γίνει υπερυπουργός, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό του και με το τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, με την παρουσία του και με την πολιτική του θα εξακολουθήσει να συντηρεί την κρίση και την αβεβαιότητα στο εθνικό σύστημα Υγείας.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Λοβέρδος δήλωνε χθες βράδυ στο περιστύλιο της Βουλής πως δεν θέλει να τελειώσει την αποστολή του στο υπουργείο Υγείας αλλά θα ήταν χρήσιμο να συνεχισθεί και να επεκταθεί στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η στάση και μόνο, ωστόσο, προκαλεί ερωτηματικά. Συνδέεται με την επιμονή του, η οποία θα μπορούσε να σχολιασθεί και ως «σταυροφορία» για την αποδόμηση του συστήματος Δημοσίας Υγείας.

Θυμίζουμε επιγραμματικά τί καταλογίζεται ως τώρα στον κ. Λοβέρδο, αλλά και όσα έχει κάνει, ειδικά στους κρίσιμους τομείς της πολιτικής του φαρμάκου, της λειτουργίας των δημοσίων νοσοκομείων και της εξυπηρέτησης χιλιάδων ασφαλισμένων που τελούν υπό το καθεστώς της κυβερνητικής αναποτελεσματικότητας.

Τα «13» σημεία

Επί ημερών Λοβέρδου:

◦ Σημειώθηκαν τεράστιες ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν κυριολεκτικά ανθρώπινες ζωές και να ματαιωθούν ακόμη και χειρουργεία.
◦Επλήγη ο υγιής μέχρι τώρα κλάδος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
◦Διαμορφώνονται ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στην ελληνική αγορά, μετά την ψήφιση άρον-άρον την Πέμπτη το μεσημέρι από την Ολομέλεια της Βουλής, του Νομοσχεδίου με την επίμαχη τροπολογία, η οποία αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια την απόσυρση κάποιων φαρμάκων από την ελληνική αγορά και θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις ελληνικές εταιρείες, καθώς τα φάρμακα που παράγουν είναι από τα πιο οικονομικά και η περαιτέρω μείωση της τιμής τους θα κατεβάσει το τζίρο τους έως και 50%. Έτσι οι εταιρείες είτε θα κλείσουν, είτε θα αρχίσουν να εισάγουν τα φάρμακα, τα οποία θα είναι κατά πολύ ακριβότερα.
◦Επίσης, κόπηκαν από τη λίστα κοινά, φτηνά φάρμακα, που τα παίρνει πολύς κόσμος και τώρα τα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους.
◦Οι αναμονές για τα ραντεβού του ΙΚΑ αυξήθηκαν αντί να μειωθούν, όπως έλεγε.
◦Οι ασφαλισμένοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι βιώνουν ένα Γολγοθά, περιμένοντας σε ατελείωτες ουρές προκειμένου να εισπράξουν – αν εισπράξουν- τα χρήματα που δικαιούνται και κατέβαλαν σε φάρμακα, εξετάσεις, γιατρούς.
◦Δεν άνοιξαν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και ο κόσμος πεθαίνει.
◦Κλείνουν Μονάδες Νεφρού και ο κόσμος αργοπεθαίνει.
◦Οι γιατροί του ΕΣΥ περιμένουν ακόμη τα χρήματα από τις εφημερίες τους, ενώ εκείνοι του ΟΠΑΔ τα εξευτελιστικά δεδουλευμένα τους (10 ευρώ η επίσκεψη).
◦Οι γιατροί των νοσοκομείων καλούνται να κάνουν εφημερίες τις οποίες δεν θα πληρώνονται .Μάλιστα, λόγω των δραματικών περικοπών του κονδυλίου των εφημεριών, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των γιατρών σε κάθε εφημερία, με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
◦Στράφηκε εναντίον των ακτινολόγων και των αναισθησιολόγων γιατί, όπως είπε, λαμβάνουν υπερβολικές άδειες επικινδυνότητας, αγνοώντας, προφανώς, ότι οι άδειες επικινδυνότητας προβλέπονται από διεθνείς κανονισμούς.
◦Δεν έχουν ανανεωθεί ακόμα οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται έντονες δυσλειτουργίες στα νοσοκομεία.
◦Ξεκίνησε έναν πόλεμο με τους φαρμακοποιούς, υιοθετώντας αντικρουόμενες απόψεις, καθώς τη μία στιγμή έλεγε πως τα φαρμακεία είναι πολλά και πρέπει κάποια να κλείσουν και την άλλη πως πρέπει να ανοίξει το επάγγελμα. Για πρώτη φορά οι ασφαλισμένοι έμειναν χωρίς φάρμακα και υποχρεώθηκαν να τα πληρώνουν οι ίδιοι από την τσέπη τους και στη συνέχεια να συνωστίζονται στα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματά τους.
Αρνητικός αντίκτυπος

Από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς του στον πολύπαθο χώρο της υγείας, ο κ. Λοβέρδος αποδείχθηκε πως είναι υπουργός του «φαίνεσθαι», της προχειρότητας και της ανακολουθίας. Δεν διστάζει να προτάξει το προσωπικό του συμφέρον και το «χτίσιμο» του προφίλ του εις βάρος των καυτών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος. Συχνά πυκνά βγαίνει και μιλάει επί παντός επιστητού, ασκώντας κριτική στους άλλους ενώ ο ίδιος στο υπουργείο του είναι αναποτελεσματικός.

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Κλείνουν φαρμακεία στη Γερμανία !!!

107 φαρμακεία έκλεισαν το 2010 σε όλη τη Γερμανία ενώ ο αριθμός αναμένεται να είναι μεγαλύτερος για το 2011. Το νέο σύστημα κέρδους για τους φαρμακοποιούς που δίνει 5,80 μεικτά ανά εμβαλάγιο συν 3% επί της λιανικής τιμής οδήγησε πολλά μικρά φαρμακεία σε κλείσιμο. Τα προβλήματα για τους Γερμανούς συναδέλφους  μεγιστοποιούνται για το 2011 με τη μείωση των εκπτώσεων και των πιστώσεων από το χονδρεμπόριο. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Αθήνα, 3/6/2011
Αρ. Πρωτ.: Φ.42000/οικ.13661/1658


ΘΕΜΑ: Κατάλογος Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ.)
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Φ.42000/12273/1495/26-5-2011 εγκύκλιός μας


Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου μας, με την οποία σας κοινοποιήσαμε τον αναφερόμενο κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:
1. Η LEVOCARNITINE αποζημιώνεται με την ύπαρξη ιατρικής συνταγής για τις περιπτώσεις ασθενών με τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας υπό αιμοκάθαρση και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών με τεκμηριωμένη ανεπάρκεια L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ.
2. Τα υποκατάστατα δακρύων αποζημιώνονται μόνο όταν υπάρχει ιατρική συνταγή για την ένδειξη "ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN".
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας, διοικητικών και υγειονομικών, καθώς και των συνεργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση με τον φορέα σας ιατρών - ελεγκτών ιατρών - φαρμακοποιών, και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

Η νέα κυβέρνηση. Μόσιαλος στο επικρατείας. Λοβέρδος παραμένει.


Αντιπρόεδροι Κυβέρνησης
: Θεόδωρος Πάγκαλος, Ευάγγελος Βενιζέλος

Υπουργός Εσωτερικών: Χάρης Καστανίδης
Υφυπουργός: Πάρις Κουκουλόπουλος
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και : Δημήτρης Ρέππας
Υφυπουργός (αρμόδιος για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης): Παντελής Τζωρτζάκης
Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας

Υπουργός Οικονομικών: Ευάγγελος Βενιζέλος
Αναπληρωτής υπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης
Αναπληρωτής υπουργός: Παντελής Οικονόμου
Υπουργός Εξωτερικών: Σταύρος Λαμπρινίδης
Αναπληρώτρια Υπουργός: Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης
Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Πάνος Μπεγλίτης
Υφυπουργός: Κώστας Σπηλιόπουλος

Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αναπληρωτής Υπουργός: Χάρης Παμπούκης
Αναπληρωτής υπουργός: Σωκράτης Ξυνίδης
Υφυπουργός: Θάνος Μωραΐτης

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Γιωργός Παπαπακωνσταντίνου
Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Σηφουνάκης
Υφυπουργός: Γιάννης Μανιάτης

Υπουργός Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Αννα Διαμαντοπούλου
Αναπληρωτής Υπουργός: Φώφη Γεννηματά
Υφυπουργός: Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Γιάννης Ραγκούσης
Υφυπουργός: Γιάννης Μαγκριώτης

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Γιώργος Κουτρουμάνης
Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης
Υφυπουργός: Χρήστος Αΐδόνης
Υφυπουργός: Μάρκος Μπόλαρης

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Κώστας Σκανδαλίδης
Υφυπουργός: Γιάννης Δριβελέγκας

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Μιλτιάδης Παπαϊωάννου
Υφυπουργός: Γιώργος Πεταλωτής

Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Χρήστος Παπουτσής
Υφυπουργός: Μιχάλης Όθωνας

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: Παύλος Γερουλάνος
Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης

Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Ηλιας Μόσιαλος
Κυβερνητική Επιτροπή: Ευάγγελος Βενιζέλος, Δημήτρης Ρέππας, Χάρης Καστανίδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Αννα Διαμαντοπούλου, Γιάννης Ραγκούσης, Ανδρέας Λοβέρδος, Κώστας Σκανδαλίδης και Χρήστος Παπουτσής.