Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Νέες τιμές από αύριο 1 Ιουλίου χωρίς σημαντικές αλλαγές.


Το Υπουργείο Υγείας , με βάση τις αρμοδιότητες της τιμολόγησης των φαρμάκων που του ανατέθηκαν από 1η Απριλίου, προέβη σε ανακοστολόγηση όλων των φαρμάκων που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελληνική αγορά και εξέδωσε σήμερα 30-6-2011,  το 2οΔελτίο Τιμών φαρμάκων.
Η ανακοστολόγηση αφορά σε 1.200 πρωτότυπα φάρμακα , 3.500  off patent και 7.000 αντίγραφα.
Ο προσδιορισμός των τιμών έγινε σύμφωνα με το νόμο 3984/2011:  τα πρωτότυπα στο μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρώπης, στα φάρμακα που έληξαν οι πατέντες (off patent) στο 70% της τιμής του πρωτότυπου και τα αντίγραφα – γενόσημα  στο 63% της τιμής του πρωτότυπου.
Το Δελτίο Τιμών αναρτήθηκε στο  site του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από αύριο 1η Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: