Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική της Ουγγαρίας. Δείτε τις αλλαγές από το 2006, την εποχή ΔΝΤ 2007- 2010 και τι αλλάζει έως το Δεκέμβριο του 2011.


CRITERIA

2006
2007-2010
FR0M 2011 onwards (plan)
demographical criteria
5000 inh./pharmacy
no
Towns <50.000 inh. 4.500 inh./pharmacy
Towns>50.000  inh 4.000 inh/pharmacy
geographical criteria
250/300 m
no
250/300 m
ownership criteria
at least 25%
compulsary ownership, but no minium %
51%
personal right
tender
„licence”
„concession”
medicines  out of phamacies
not allowed
allowed
allowed
chains
no (inderectly)
no restrictions
maximum 4 pharmcies can belong to the same person/firm
price of reimbursed medicines
set
maximum prices, discounts could be given
set
price  of non-reinbursed medicines
set
maximum price  / free
free
vertical integration
no
is allowed, but controlled by the authorities
no
magistral preparation
compulsory
voluntary
compulsory
minimum staff
at least one pharmacist during the whole opening hours
at least one pharmacist  during the whole opening hours
system based on the number of prescriptions and the opening hours
Alternative distribution channels
home delivery
home delivery
internet, vending machine
home delivery, internet with restrictions

Δεν υπάρχουν σχόλια: