Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Προσφυγή φαρμακοποιών στο ΣτΕ

Του Παναγιώτη Στάθη

Για καταδίκη της βιωσιμότητας των φαρμακείων, υπερσυγκέντρωση σε εμπορικά κέντρα και εξαφάνισή τους από μη εμπορικές περιοχές κατηγορούν οι φαρμακοποιοί  το υπουργείο Υγείας με αφορμή την εγκύκλιο με την οποία  επιτρέπει την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (και στρατιωτικά) ακόμη και απέναντι από την κεντρική πύλη των νοσοκομειακών μονάδων.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη, αντίθετη στην ΕΣΔ Ανθρώπου και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη εγκύκλιος η οποία εκδόθηκε την 1η.4.2011 και με την οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3918/2011, επιτρέπεται ίδρυση νέων φαρμακείων ή μεταφορά παλαιών κοντά σε νοσοκομεία άνω των 150 κλινών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το πληθυσμιακό όριο και τα γεωγραφικά κριτήρια.

Καταργούνται τα γεωγραφικά κριτήρια 
Η διαφωνία των φαρμακοποιών έγκειται βασικά στο γεγονός πώς θεωρούν ότι καταργούνται εμμέσως πλην σαφώς  τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια για την ίδρυση φαρμακείου, η διατήρηση των οποίων είναι από τα βασικά αιτήματά τους και στο θέμα του ανοίγματος των επαγγελμάτων.

Σήμερα με βάση το νόμο, η ίδρυση φαρμακείων υπόκειται σε πληθυσμιακά όρια (ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους) και σε γεωγραφικά-χωροταξικά κριτήρια, δηλαδή σε προϋποθέσεις τήρησης ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των φαρμακείων. Επίσης, προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι φαρμακεία δεν μπορούν να λειτουργούν σε απόσταση 100 μέτρων από την εξωτερική πύλη των νοσοκομείων.

Ο ισχυρισμός τους στο ΣτΕ (πέραν των άλλων νομικών ζητημάτων) είναι πώς δεν τηρείται η αρχή της βιωσιμότητας των φαρμακείων καθώς και η αρχή της ορθολογικής κατανομής και αυτό «θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε υπερσυγκέντρωση φαρμακείων σε εμπορικά σημεία και παράλληλα στην απουσία έως και την πλήρη απουσία ικανού αριθμού φαρμακείων στις μη εμπορικές περιοχές». Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: