Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Η θετική λίστα από τον ΕΟΦ


Προς: Τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων
Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Αναρτώνται  οι  ομάδες  των  προϊόντων  που  με  βάση  τα  κριτήρια  της  Υπουργικής
απόφασης  ΔΥΓ3α/ΥΚ.2466, 31‐12‐2010  και  την  κρίση  της  Ειδικής  Επιτροπής  θα
ενταχθούν στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
(θετική λίστα). Τα αρχεία αυτά δεν περιέχουν τις τιμές αναφοράς των ομάδων και
δημοσιοποιούνται, όπως έχουμε συμφωνήσει.
Θα  ήθελα  να  επισημάνω  ότι  στους  κατόχους  άδειας  κυκλοφορίας  κάποιων
προϊόντων ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές,  οι  οποίες  θα  έχουν  ολοκληρωθεί  μέχρι
την τελική δημοσιοποίηση της θετικής λίστας.
Διαβάστε τις κατηγορίες στη διεύθυνση του ΕΟΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: