Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

TΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΝΕΑ Α.Δ. ΖΗΤΑΕΙ Ο ΠΦΣ


Στο ΦΕΚ 866/2011 τεύχος Β΄ δημοσιεύθηκε Αγορανομική Διάταξη της "τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων".
Αναίτια και αδικαιολόγητα, καταργούνται οι εκπτώσεις προς τα φαρμακεία, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπονται οι εκπτώσεις προς Δημόσιο, Νοσοκομεία, ΙΚΑ, και ιδιωτικές κλινικές!
Όπως σας υπογραμμίσαμε με επείγον έγγραφο μας από 18/5 (βλ. συνημμένα), η απόφαση αυτή είναι άδικη και παράνομη.
Σας καλούμε στην άμεση έκδοση νέας Διάταξης με την οποία να επαναφέρονται οι εκπτώσεις.
Σας προτείνουμε οι εκπτώσεις να είναι από 3-5% στα αποζημιούμενα από την Κοινωνική Ασφάλιση ιδιοσκευάσματα και έως 5% στα μη αποζημιούμενα.
Σας ενημερώνουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι να προσφύγουμε κατά της διάταξης στα αρμόδια όργανα.

Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                  ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: