Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Sto ESPA ta nea farmakeia

Προκηρύσσεται το πρόγραμμα ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Αφορά επενδυτικά σχέδια νέων 20-40 ετών και καλύπτει σειρά δαπανών που αφορούν σύσταση και λειτουργία επιχείρησης για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας. Η δράση ισχύει για όσους δημιούργησαν επιχείρηση από 1/1/2011 και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης της επένδυσης. Οι προτάσεις θα είναι δεκτές από 1/7-31/8/2011. Η ίδια συμμετοχή μπορεί να χρηματοδοτηθεί  και από ειδική δράση που έχει δημιουργηθεί από το ΕΤΕΑΝ (χαμηλότοκα δάνεια από 30.000 € - 300.000 € για στήριξη της επένδυσης). Αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης

Δεν υπάρχουν σχόλια: