Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επικοινωνώ μαζί σας υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου 'Πρώτο Συνέδριο Φαρμακευτικών Επιστημών: Από την Έρευνα στην Κοινωνία'. Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί πρωτοβουλία των 3 Φαρμακευτικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας μας. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 27-30 Απριλίου 2012 και προς ενημέρωση σας, σας αποστέλλω τη σύνθεση της Οργανωτικής και της Επιστημονικής του Επιτροπής .
Αποσκοπούμε στην ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των συναδέλφων από τους διάφορους χώρους (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Δημόσιους Φορείς, Νοσοκομεία, Βιομηχανίες, Φαρμακεία). Προς διευκόλυνση των συναδέλφων φαρμακοποιών με φαρμακεία, προγραμματίζονται τόσο οι ομιλίες του Συνεδρίου όσο και το εκπαιδευτικό τμήμα του Συνεδρίου που θα αφορούν του συναδέλφους φαρμακοποιούς φαρμακείων να διενεργηθούν το Σαββατοκύριακο (28, 29 Απριλίου) και τη Δευτέρα (30 Απριλίου το απόγευμα). Προκειμένου να διαπιστώσου με τόσο την επιθυμία όσο και την έκταση συμμετοχής των συναδέλφων φαρμακοποιών με φαρμακεία, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμπλήρωση του κάτωθι web-ερωτηματολογίου, μέσω του παρακάτω link:
www.afea.gr/survey
Η άμεση ανταπόκριση σας θα συμβάλει ιδιαίτερα στον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων για την οργάνωση του Συνεδρίου.
Παρακαλώ πολύ προωθήστε το παραπάνω link σε φαρμακοποιούς συναδελφους σας.
Ευελπιστώ στην ενεργό συμμετοχή σας

Με εκτίμηση

Καθηγητής Παναγιώτης Μαχαίρας

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του '1ου Συνεδρίου Φαρμακευτικών Επιστημών: Από την Έρευνα στην Κοινωνία'

Δεν υπάρχουν σχόλια: