Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Προκήρυξη θέσεων σε ιατρεία του ΙΚΑ με 12μηνη σύμβαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 &15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/04, Ν.3302/04, Ν.3518/06 και
Ν.3846/10 προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12
μήνες με ιατρούς - οδοντιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, για 27 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα σε ωράριο που θα συμφωνείτε από τον συμβαλλόμενο και τον
Διευθυντή της Μονάδας και με συνολική αμοιβή 21.600 Ευρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΓΟΣ 1
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1

Τ.Μ.Υ.  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 25ΗςΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΣ 2
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1

Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 3
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΕΝΑΣ (1) ΣΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ,
ΕΝΑΣ (1) ΣΤΟΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 2
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΤΟΥΜΠΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
3ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1
Ω.ΡΛ. 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
 Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΚΙΛΚΙΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή  ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΑΡ/ΜΑ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 3
ΔΥΟ (2) ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ , ΕΝΑΣ (1) ΓΙΑ ΠΑΡ/ΜΑ
ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΠΑΡ/ΜΑ
ΛΙΤΟΧΩΡΙΟΥ 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΣΕΡΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
4ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΤΟΠΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1
Ω.Ρ.Λ. 1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
Ν.Μ.Υ.  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
Ν.Μ.Υ.  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Ν.Μ.Υ.  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ 1
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 2
Ω.Ρ.Λ. 1
5ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΞΑΝΘΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1
ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 1
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 1
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 2
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΠΑΡ/ΜΑ  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΙΔΗΨΟΥ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΠΑΡ/ΜΑ   ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΣΠΕΤΣΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
6ΑΔΑ: 4ΑΣΠ4691ΩΓ-Η4Ρ
ΠΑΡ/ΜΑ   ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΑΝΔΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ν.Μ.Υ.  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ  ( ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ) 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ & ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΗΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΘΗΡΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1
ΤΟΠ. ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ) 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΙΑΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
Τ.Μ.Υ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΡΓΟΥΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡ/ΜΑ  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: