Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Προθεσμία 5 ημερών για την περαίωση ή έλεγχος βιβλίων από την εφορία


 Τον Αύγουστο θα σταλούν τα ειδοποιητήρια για τις ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000-2009

Πρ. Χατζηνικολαου
Διορία πέντε ημερών θα έχουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα λάβουν τον επόμενο μήνα το ειδοποιητήριο της περαίωσης για τις ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000-2009.
Μετά το διάστημα αυτό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, που θα γνωρίζουν τις ημερομηνίες αποστολής των σημειωμάτων, θα ενημερώνουν τους υπόχρεους προκειμένου είτε να προσκομίσουν τα βιβλία τους στην εφορία για έλεγχο ή να κλείσουν ραντεβού στην έδρα της επιχείρησης.

Από την επέκταση της περαίωσης, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί τμήμα από τη μεγάλη υστέρηση των δημοσίων εσόδων στο εξάμηνο που ανήλθε στα 3,2 δισ. ευρώ.
Στη ρύθμιση υπολογίζεται να υπαχθούν περισσότεροι από 500.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι θα καταβάλλουν κατ’ ελάχιστον ποσά από 300 έως 1.000 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση, ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων.
Ειδικότερα στη ρύθμιση της δεκαετίας μπορούν να υπαχθούν:
- Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενώ είχαν δικαίωμα, είχαν αρνηθεί την πρώτη φορά να υπαχθούν στη ρύθμιση και να περαιώσουν τις ανέλεγκτες χρήσεις.
- Οσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση αλλά μόνο για ορισμένες από τις εκκρεμείς φορολογικές χρήσεις των ετών 2000-2009. Τώρα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να περαιώσουν και τις υπόλοιπες χρήσεις.
- Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν εξαιρεθεί από την αρχική ρύθμιση οι οποίοι έχουν ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ.
- Οι επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη, με ακαθάριστα έσοδα άνω των 20 εκατ. ευρώ και μέχρι τα 40 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία. οι περισσότεροι υπόχρεοι θα λάβουν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων τα ειδοποιητήρια της περαίωσης τα οποία θα πρέπει σε διάστημα 5 ημερών να τα αποδεχθούν. Βέβαια, όσοι δεν λάβουν ειδοποιητήριο μπορούν να υποβάλουν μόνοι τους το σχετικό σημείωμα της περαίωσης, υπολογίζοντας δηλαδή τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Οπως και την προηγούμενη φορά όσοι περαιώσουν μπορούν να καταστρέψουν τα βιβλία τους μέχρι και το 2005. Σημειώνεται ότι περαιώνεται υποχρεωτικά, η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση.
Σύμφωνα με τον νόμο ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να ρυθμιστούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις υποχρεούται να καταβάλει το 20% του ποσού της συνολικής οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 500 ευρώ, εκτός αν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
α) Οταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι μέχρι 5.000 ευρώ, σε 6, κατ’ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις και χωρίς το ποσό της κάθε δόσης να υπολείπεται των 500 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία δόση.
β) Οταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 10.000 ευρώ, σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.
γ) Οταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 10.000 ευρώ και μέχρι 15.000 ευρώ, σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.
δ) Οταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 15.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, σε 18 ίσες μηνιαίες δόσεις.
ε) Οταν το ποσό της αρχικής συνολικής οφειλής είναι πάνω από 20.000 ευρώ, σε 24 ίσες μηνιαίες δόσεις.
Οσοι πληρώσουν το σύνολο της φόρου που προκύπτει από την περαίωση θα έχουν έκπτωση 10%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
- Το ελάχιστο ποσό για τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας ανέρχεται στα 300 ευρώ
- Για όσους τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας το ποσό φθάνει τα 700 ευρώ εάν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες και 500 ευρώ για επιχειρήσεις
- Για τις επιχειρήσεις με βιβλία γ΄ κατηγορίας ο ελάχιστος φόρος ανά χρήση ανέρχεται στα 700 ευρώ, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 1.000 ευρώ.
Επίσης στη ρύθμιση της δεκαετίας μπορούν να υπαχθούν και υποθέσεις για τις οποίες:
α) δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί,
β) έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί,
γ) εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια ύστερα από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Ως εκκρεμείς θεωρούνται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους

Σχόλιο: Όπως σας είχαμε προτρέψει κατά τη πρώτη περαίωση να μη συμβιβαστείτε καθώς τα φαρμακεία δε φοροδιαφεύγουν έτσι και τώρα σας προτρέπουμε !!! 
Ας έλθουν να ελέγξουν αν και δε πρόκειται καθώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: