Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΛΙΣΤΑ Φ.Υ.Κ. ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ 1.10.2011, ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. ARZERRA* 2. BARACLUDE


3. BENEFIX* 4. BRAMITOB

5. CARBAGLU 6. CAYSTON

7. CELLCEPT 8. COPEGUS

9. FERRIPROX 10. .FLUDARA*

11. FLUDARABIN/EBEWE* 12. .FLUDARABINE/SPECIFAR*

13. .FLUDARABIN/TEVA* 14. .GLIOLAN

15. ILARIS* 16. INOVELON

17. JAVLOR* 18. MEPACT*

19. MUPHORAN 20. MYCOFEN

21. MYFENAX 22. MYFETIL

23. NOVOSEVEN* 24. PANRETIN

25. PEYONA* 26. PHOTOFRIN*

27. .PRIALT* 28. RAPILYSIN*

29. REBETOL 30. REVOLADE

31. RIBAVIRIN/TEVA 32. SEBIVO

33. TARGRETIN 34. TOBI

35. VIREAD (μόνο για Ηπατίτιδα Β) 36. VOTRIENT

Δεν υπάρχουν σχόλια: