Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

Ηλεκτρονικές συνταγές από 22/7 στον ΟΠΑΔ

Από 22-07-2011, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιλαμβάνουν ιατρικές πράξεις και παρακλινικές εξετάσεις, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 150 ευρώ, δεν απαιτείται θεώρηση ελεγκτή ιατρού. Για τα εν λόγω ηλεκτρονικά παραπεμπτικά θα ισχύει η ίδια διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρονικά εκδιδόμενα παραπεμπτικά αξίας μέχρι 50 ευρώ.


2) Από 22-08-2011, οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ ιδιώτες ιατροί παραπέμπουν για ιατρικές πράξεις-παρακλινικές εξετάσεις και συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά μέσω των δύο ηλεκτρονικών εφαρμογών (e-diagnosis και e-syntagografisi αντίστοιχα) πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που σε κάθε περίπτωση δε μπορούν να υπερβαίνουν το 10% των παραπεμπτικών (εντολές υγειονομικής περίθαλψης) και συνταγών για κάθε ιατρό αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, το χειρόγραφο παραπεμπτικό (εντολή υγειονομικής περίθαλψης) ή συνταγή συνοδεύεται από αιτιολογημένη βεβαίωση του ιατρού,

στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προέβη σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή παραπομπή.

Οι ΥΠΑΔ να αναρτήσουν την παρούσα εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και να ενημερώσουν τους οικείους Φαρμακευτικούς και Ιατρικούς Συλλόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: