Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Από 5/8 αρχίζουν να ισχύουν οι νέες τιμές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας : 101 87

Τηλέφωνο :210 5237483

FAX : 210 5227360

Αναρτητέα στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου

ΑΘΗΝΑ 2 / 8 / 2011

Αρ.Πρωτ.: ΔΥΓ3(α) /οικ. 88081

ΘΕΜΑ: «Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Εκδίδουμε Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης και καθορίζουμε τις ανώτατες τιμές πώλησης των παρακάτω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως εξής:
Άρθρο 2
Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογούν ΦΠΑ 6,5%.
Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.
Άρθρο 3
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει την 5-8-2011.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: