Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Δε καταλαβαίνουν από λόγια ...


Επιστολή ΠΦΣ προς ΣΦΕΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Γινόμαστε καθημερινά αποδέκτες παραπόνων και διαμαρτυριών φαρμακοποιών από όλη τη χώρα εξ’ αιτίας του τρόπου διάθεσης των φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ).
Ορισμένες φαρμακευτικές εταιρίες μέλη του Συνδέσμου σας κατ’ αρχήν αρνούνται να διαθέσουν τα προϊόντα τους μέσω των φαρμακαποθηκών και εν συνεχεία απαιτούν από τους φαρμακοποιούς, που μεμονωμένα απευθύνονται στην παραγωγό εταιρεία, να εξοφλήσουν τα φάρμακα που παραλαμβάνουν ή με αντικαταβολή μετρητών ή προκαταβάλλοντας την αξία των φαρμάκων.
Πραγματικά οι επιλογές αυτές ορισμένων μελών του Συνδέσμου σας γεννούν ερωτηματικά που όσο και αν προσπαθήσαμε καλόπιστα να απαντήσουμε δεν το κατορθώσαμε.
Διότι πραγματικά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις  αποφεύγετε την διακίνηση μέσω φαρμακαποθηκών, ενώ αντιθέτως χρησιμοποιείτε το δίκτυο για των φαρμακαποθηκών για όλα τα υπόλοιπα φάρμακά σας.
Επίκληση δήθεν αποφυγής εκ μέρους της Βιομηχανίας του Φαρμακεμπορικού κέρδους δεν ισχύει, διότι αυτό δεν επιβαρύνει την Βιομηχανία.
Αντιθέτως η απευθείας διάθεση από τη Βιομηχανία προς το φαρμακείο την επιβαρύνει με τα έξοδα διακίνησης, λογιστικής παρακολούθησης και όλων γενικά των δαπανών που συνεπάγεται η τήρηση εμπορικού τμήματος.

Αλλά αυτό που δεν απαντάται με τους στοιχειώδεις κανόνες λογικής και εμπορικής προσέγγισης είναι η τακτική των εταιριών αυτών που στο όνομα της χάραξης οικονομικής πολιτικής αποφεύγουν τις υπηρεσίες των φαρμακαποθηκών (με μέσο χρόνο εξόφλησης τις 30 ημέρες) , απαιτούν άμεση εξόφληση από τα φαρμακεία και συγχρόνως τροφοδοτούν τα νοσοκομεία της χώρας με μέσο χρόνο εξόφλησης τα 3-5 έτη. Παράλληλα ζητούν παράλογα δικαιολογητικά πχ άδεια λειτουργίας φαρμακείου!
Όλα αυτά πολλές φορές οδηγούν σε ελλείψεις σοβαρών φαρμάκων και αδυναμία εξυπηρέτησης ασθενών.

Κύριε Πρόεδρε,

Επανειλημμένα θέσαμε υπ’ όψιν σας την πρόθεση μας για την δημιουργία και διατήρηση μεταξύ ΣΦΕΕ και Π.Φ.Σ ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινής συμπόρευσης σε θέματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της ομαλής λειτουργίας των φαρμακείων και συνεχίζουμε να έχουμε τις ίδιες απόψεις. Δυστυχώς τέτοιες ενέργειες σαν αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως θεωρούμε ότι είναι κτυπήματα κάτω από τη μέση
Σε εποχές που το ιδιωτικό φαρμακείο δέχεται κτυπήματα και σε θεσμικό και σε οικονομικό επίπεδο, θεωρούσαμε αυτονόητο ότι δεν θα αντιμετωπίζαμε και επί πλέον προβλήματα από τους εταίρους μας στην φαρμακευτική αγορά, όπου η συνύπαρξη ΟΛΩΝ ΜΑΣ (φαρμακοβιομηχανία – φαρμακαποθήκη – φαρμακείο ) είναι όρος βιωσιμότητας ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Κύριε Πρόεδρε,

Γνωρίζουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Συνδέσμου που προεδρεύετε να συστήσετε ή να επιβάλλετε στα μέλη σας συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική. Είναι όμως λογικό αφ’ ενός να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή στα μέλη σας και αφ’ ετέρου να συστήσετε την αποφυγή εκ μέρους τους πρακτικών που καθιστούν απαγορευτική η διακίνηση των φαρμάκων υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων.
Με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε τις απόψεις σας και τις ενέργειες σας, προκειμένου να καθορίσουμε και εμείς τους δικούς μας χειρισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: