Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

ΟΠΑΔ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι επειδή υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός πιστώσεων για τα φάρμακα υψηλού κόστους θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστή συνταγή για τη δυνατότητα εξόφλησής των.


Επισημαίνεται επίσης ότι οι ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές μπορεί να είναι πρωτότυπες ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών (σχετ: Υπ'αρ.πρωτ/Δ2γ/οικ.28227-7/9/2010 εγκύκλιος ΟΠΑΔ).Δεν υπάρχουν σχόλια: