Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΕΟΠΥΥ

1. Ερώτηση: Ποιά ασφαλιστικά ταμεία θα υπαχθούν στο νέο φορέα;
Απάντηση:
Τα ασφαλιστικά ταμεία που από 1/11/11 θα υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ θα είναι το ΙΚΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Η πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι να ενταχθούν στον νέο οργανισμό από 1/12/11 ο ΟΓΑ και ΥΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

2. Ερώτηση: Για τα φάρμακα και τα αναλώσιμα υλικά θα υπάρχει ενιαίος
τρόπος συνταγογράφησης;
Απάντηση:
Ενιαίος τρόπος συνταγογράφησης θα υπάρχει καταρχάς μόνο για τα φάρμακα. Για τα αναλώσιμα (strips,ταινίες μέτρησης σακχάρου, βελόνες), θα εξακολουθούν να χορηγούνται όπως χορηγούνταν μέχρι τώρα ,δηλαδή
α. ΙΚΑ , Δυνατότητα συνταγογράφησης στις συνταγές του ΙΚΑ
β. ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ , δαπάνη του ασφαλισμένου.
Η χορήγηση παραφαρμακευτικών προϊόντων θα εξακολουθεί να γίνεται με τον παλιό τρόπο και η εξόφλησή τους θα γίνεται στα ασφαλιστικά ταμεία που ανήκουν οι ασφαλισμένοι.

3. Ερώτηση: Πώς θα γίνεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους
Ιατρούς;
Απάντηση:
Τα φάρμακα θα συνταγογραφούνται κατ΄ αρχήν ηλεκτρονικά για του ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ –ΟΑΕΕ, διαφορετικά οι συνταγές θα συνταγογραφούνται στο πράσινο συνταγολόγιο του ΙΚΑ το οποίο είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν όλοι οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ.
Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ η συνταγογράφηση μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με τον κλασσικό τρόπο στα πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ.
Οι γιατροί των Κ. Υγείας δύνανται να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Προσοχή, χειρόγραφα μπορούν να συνταγογραφούν αποκλειστικά στα πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και από τα νοσοκομεία.

4. Ερώτηση: Πώς θα χορηγούμε τα εμβόλια:
Απάντηση:
Τα εμβόλια θα χορηγούνται αποκλειστικά μέσω των φαρμακείων και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ( το ΙΚΑ διέθετε από τα φαρμακεία του μέχρι τώρα τα περισσότερα εμβόλια).
Επομένως από 1/11/11 οι συνταγές με εμβόλια θα εκτελούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που θα αποζημιώνει όλα τα εμβόλια του προληπτικού εμβολιασμού.5. Ερώτηση: Τί γίνεται με τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους ;
Απάντηση:
Ο ΕΟΠΥΥ θα χορηγεί από τα φαρμακεία του ΙΚΑ που τώρα θα μετονομαστούν σε “Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ”, όσα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ), χορηγούσε το ΙΚΑ.
Επειδή στην επαρχία τα ΦΥΚ χορηγούνται από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΟΠΥΥ), κατόπιν ατομικής παραγγελίας στο παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου, θα πρέπει την πρώτη φορά που θα προσέλθουν οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ σε μονάδα υγείας στην επαρχία και εφόσον το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα και δεν είναι διαθέσιμο, να αναγράφεται από την μονάδα υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ‘’στερούμεθα’
προκειμένου να χορηγηθεί σε ασθενή το φάρμακο αυτό από ιδιωτικό φαρμακείο.
Σας κοινοποιούμε την κατ/ση με τα φάρμακα που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), η οποία κάποια στιγμή θα αναθεωρηθεί αφού προς το παρόν ο ΕΟΠΥΥ δεν θα χορηγεί από τα φαρμακεία του τα 39 νέα φάρμακα Υψηλού Κόστους, τα οποία μόνο αυτά χορηγούμε από τα φαρμακεία μας χωρίς ‘’ στερούμεθα’’.

6. Ερώτηση: Τί θα γίνει με τις επαναλαμβανόμενες συνταγές της 2ης και 3ης εκτέλεσης του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ;
Απάντηση:
Το 2ο και 3ο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να εκτελεστεί από τα φαρμακεία.

7. Ερώτηση: Θα απαιτείται δοσολογία για ένα εμβαλάγιο;
Απάντηση:
ΟΧΙ ,μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ δεν απαιτείται δοσολογία για ένα εμβαλάγιο.


8. Ερώτηση: Σε περίπτωση αδυναμίας συνταγογράφησης ηλεκτρονικά, μπορεί ο ιατρός να γράψει την αιτιολόγηση στο πίσω μέρος της χειρόγραφης πράσινης συνταγής;
Απάντηση:
Ναι, την αιτιολόγηση θα την γράφει στο πίσω μέρος της χειρόγραφης συνταγής του ΙΚΑ


9. Ερώτηση: Οι ιατροί του ΟΠΑΔ που δεν είναι ιατροί του ΟΑΕΕ, μπορούν να στυνταγογραφούν στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ηλεκτρονικά ή στο πράσινο συνταγολόγιο, (λόγω αδυναμίας του συστήματος);
Απάντηση:
ΟΧΙ, δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς παροχών υπηρεσιών των γιατρών. Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΠΑΔ συνταγογραφούν μόνο ΟΠΑΔ και όχι ΟΑΕΕ, και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΑΕΕ δεν συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ αν δεν έχουν σύμβαση.

10. Ερώτηση: Οι συμβεβλημένοι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν συνταγές σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Απάντηση:
ΟΧΙ, Οι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που δεν έχουν αποδεχθεί τους όρους της Φ.40021/οικ.4586/397(ΦΕΚ 478β/29.03.2011), ΚΥΑ ‘’όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους ιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ’’ με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορούν προς το παρόν να συνταγογραφήσουν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Ερώτηση: Η σύμβαση είναι ατομική ή συλλογική;
Απάντηση:
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ θα είναι συλλογική.

12. Ερώτηση: Με ποιο τρόπο θα υποβάλλονται οι συνταγές;
Απάντηση:
Η υποβολή του θα γίνεται σε ένα λογαριασμό προς τον ΕΟΠΥΥ.
Ο λογαριασμός των συνταγών θα ακολουθεί τον τύπο που ισχύει μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή μία συγκεντρωτική κατάσταση (σε 3 αντίτυπα), με καταχώρηση ανά ημέρα εκτέλεσης, αντίγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και χρήση των φακέλων που χρησιμοποιούνται για την κατάθεση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ο φάκελος των συνταγών θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές ηλεκτρονικές και χειρόγραφες που έχουν εκδοθεί για σφαλισμένους ΕΟΠΥΥ δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ ,ΟΑΕΕ (ΌΧΙ ΟΓΑ προς το παρόν), με ενιαία αρίθμηση ανά ημέρα εκτέλεσης και θα συνοδεύεται από μία συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών.
Κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων, οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός φακέλου σε δύο πακέτα. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τις χειρόγραφες συνταγές (όσες δηλαδή προέρχονται από το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που διανεμήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (και αναγράφουν ως ταμεία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ). Επισημαίνεται ότι τα φαρμακεία που έχουν εκτελέσει συνταγές ΕΤΥΑΠ (Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων), θα τις αριθμούν, καταχωρούν κανονικά όπως τις λοιπές αλλά θα τις τοποθετούν σε ένα υποφάκελο μέσα σε φάκελο με τις συνταγές τους.

13. Ερώτηση: Μέχρι πότε έχουμε δικαίωμα υποβολής των συνταγών του ΕΟΠΥΥ και πού;
Απάντηση:
Η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των συνταγών ΕΟΠΥΥ είναι η 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η κατάθεση των συνταγών γίνεται για τους συλλόγους που δεν έχουν διανεμητικό λογαριασμό και αδυνατούν να καταθέτουν τις συνταγές των μελών τους συλλογικά, στα υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), όπως τις καταθέτουμε μέχρι τώρα.
Για τους συλλόγους που διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό και δύνανται να καταθέσουν συλλογικά τις συνταγές, οι συνταγές θα κατατίθενται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα στα γραφεία των τοπικών συλλόγων και αφού ελεγχθούν για κάθε φαρμακείο, η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική και το τιμολόγιο, θα αποστέλλονται μέσω της courier που αποστέλλει ο ΕΟΠΥΥ στην ΚΜΕΣ για επεξεργασία.14. Ερώτηση: Πότε θα εξοφλούνται οι λογαριασμοί του ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση που θα υπογράψουμε, η εξόφληση των λογαριασμών από το ταμείο θα γίνεται εντός προθεσμίας 40- 45 ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών με ετήσιο καθορισμό των ημερομηνιών πληρωμής.

15. Ερώτηση: Εάν μου έχει υποβληθεί τελεσίδικη κύρωση αποκλεισμού από ένα από τα τρία ταμεία δεν έχω δικαίωμα να εκτελώ όλες τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση:
ΟΧΙ, σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα), κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του ΟΑΕΕ είτε του ΟΠΑΔ, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση.
Προσοχή, ότι οι συνταγές που θα υποβάλλονται ελέγχονται από την ΚΜΕΣ στο σύνολό τους και συνεπώς θα παρακολουθείται η τήρηση ή μη των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

Σημ. Υπάρχουν ερωτήματα και προς το παρόν δεν μας έχουν δοθεί απαντήσεις όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης από τον ΕΟΠΥΥ,
1. σάκων κολοστομίας κλπ.
2. των εμβολίων που δεν ανήκουν στο πρόγραμμα του προληπτικού
εμβολιασμού (π.χ. rotarix)
τα οποία χορηγούνταν μέχρι τώρα από τον ΟΠΑΔ με ιατρική συνταγή.

Εντός των ημερών θα υπάρξουν συμπληρωματικές διευκρινήσεις.

ΠΦΣ
31/10/2011

Άνοιγαν φαρμακεία και έκλεβαν ναρκωτικά

Τα φαρμακεία στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας ήταν ο βασικός στόχος τετραμελούς σπείρας αλλοδαπών κακοποιών, οι οποίοι έκλεβαν χρήματα και κυρίως ναρκωτικά, τα οποία πωλούσαν σε χρήστες ναρκωτικών! Από τα κλοπιμαία που βρέθηκαν στην κατοχή τους, πάντως, φαίνεται ότι είχαν διαρρήξει και αρκετά σπίτια.

Η εξάρθρωση της σπείρας ξεκίνησε, όταν έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας ένας 29χρονος Ρουμάνος που, μαζί με τους συνεργούς του, είχε διαρρήξει ένα φαρμακείο στην περιοχή της Ροδοδάφνης Αιγίου. Οι δράστες απομόνωσαν τον συναγερμό, έσπασαν την γυάλινη είσοδο και άρπαξαν 1.700 ευρώ, ναρκωτικά χάπια, πολλές ιατρικές συνταγές και τιμολόγια φαρμάκων.
Αστυνομικοί της Ασφάλειας τους κατεδίωξαν και συνέλαβαν τον Ρουμάνο, ενώ οι συνεργοί του διέφυγαν μέσα στα χωράφια της περιοχής. Συνελήφθησαν, ωστόσο, αργότερα στο σπίτι τους. Πρόκειται για δυο Αλβανούς ηλικίας 32 και 29 χρόνων, ενώ αναζητείται ένας ακόμη.
Τόσο στο σπίτι τους, όσο και σε ένα αγρόκτημα κοντά στο φαρμακείο, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα έξι πλαστικές σακούλες και ένα σακβουαγιάζ, τα οποία περιείχαν συνολικά 600 κουτιά ναρκωτικών φαρμάκων, τις κλεμμένες ιατρικές συνταγές, τα τιμολόγια και 1.170 ευρώ. Εξετάζεται αν είχαν διαρρήξει και άλλα φαρμακεία. Κατασχέθηκαν ακόμη πολλά χρυσά κοσμήματα, των οποίων η προέλευση ερευνάται.
http://www.protothema.gr/

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

«Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων »

Γ55/871 26-10-2011


Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Στα πλαίσια της χρήσης ενιαίου συνταγολογίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 01.11.2011 και της διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία του Οργανισμού για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

Οδηγίες για ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ

Οι ιατροί θα παραλαμβάνουν κατά τη διανομή συνταγολογίων το Γ55/864/30.09.2011 έγγραφο προκειμένου να λάβουν γνώση του τρόπου συνταγογράφησης στις συνταγές νέου τύπου και να κατευθύνουν τους ασθενείς στα αντίστοιχα φαρμακεία του Οργανισμού για να λάβουν τα φάρμακα υψηλού κόστους για τις περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι διευθύνσεις των οποίων αναγράφονται στο ως άνω έγγραφο.

Διευκρινίζουμε ότι η χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κόστους στην επαρχία γίνεται από τις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής, στις οποίες αποστέλλονται τα φάρμακα από το Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου (Πειραιώς 167, Ρέντη). Επειδή στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος προσκομίζει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τη συνταγή (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά π.χ. γνωμάτευση) και το βιβλιάριο υγείας και γίνεται στη συνέχεια ατομική παραγγελία στο Παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου, θα πρέπει την πρώτη φορά που θα προσέλθουν ασφαλισμένοι ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ σε Μονάδα Υγείας στην επαρχία και εφόσον το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα και δεν είναι διαθέσιμο να αναγράφεται «Στερούμεθα» από τη Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να χορηγηθεί στον ασθενή το φάρμακο από Ιδιωτικό φαρμακείο. Στη συνέχεια θα ενημερώνετε ο ασθενής ότι για την επόμενη χορήγηση θα πρέπει να κάνει έγκαιρα τις απαραίτητες διαδικασίες για να λαμβάνει το φάρμακό του από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Οι Διευθύνσεις των Τοπικών Μονάδων Υγείας κάθε περιοχής αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/my.cfm.

Η έκδοση συνταγών θα πραγματοποιείται πρωτίστως μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και σε περίπτωση κωλύματος/αδυναμίας της εφαρμογής θα γίνεται έκδοση χειρόγραφων συνταγών από συνταγολόγια ενιαίου τύπου που χορηγήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επειδή καταργείται η χρήση των ατομικών συνταγολογίων των ασφαλισμένων και προκειμένου να μπορεί ο θεράπων να παρακολουθεί την προηγούμενη χορήγηση των φαρμάκων θα καταγράφεται εφεξής η φαρμακευτική αγωγή στο βιβλιάριο των εντολών υγειονομικής περίθαλψης στο αντίγραφο(για ΟΠΑΔ) και στα παραπεμπτικά του βιβλιαρίου ασθένειας στο αντίγραφο (για ΟΑΕΕ).

Επισημαίνεται ότι οι ιατροί ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ συνταγογραφούν φάρμακα αποκλειστικά της ειδικότητας τους, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 121/2008).

Οι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που δεν έχουν αποδεχθεί τους όρους της Φ.40021/οικ.4586/397 (ΦΕΚ 478Β’/29.03.2011) Κ.Υ.Α. «Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους γιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ» με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορούν προς το παρόν να συνταγογραφήσουν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ιατροί ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ εξακολουθούν και λαμβάνουν ειδικά συνταγολόγια (π.χ. ναρκωτικών, κινολονών) από την Υπηρεσία που τα προμηθεύονταν έως σήμερα.

Για τη χορήγηση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και οι διαδικασίες χορήγησης που έχουν ορισθεί από τους εν λόγω οργανισμούς.

Οδηγίες για φαρμακοποιούς

Τα ιδιωτικά Φαρμακεία από 01.11.2011 δεν θα εκτελούν συνταγές που θα έχουν εκδοθεί από ατομικά συνταγολόγια ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, με εξαίρεση το 2ο και 3ο φύλλο επαναλαμβανόμενης συνταγής ή τις συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν την 01.11.2011 και δεν παρήλθε πενθήμερο για την εκτέλεση τους από ατομικά συνταγολόγια ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ.

Θα καταθέτουν από 1ης Δεκεμβρίου και για 5 εργάσιμες ημέρες ένα λογαριασμό προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο λογαριασμός συνταγών θα ακολουθεί τον τύπο που ίσχυε έως σήμερα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή μια Συγκεντρωτική Κατάσταση (σε 3 αντίτυπα) με καταχώρηση ανά ημέρα εκτέλεσης, αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και χρήση των φακέλων που χρησιμοποιεί για την κατάθεση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Τα σημεία υποβολής των λογαριασμών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα είναι οι υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τις συνταγές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (114 υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη χώρα). Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης των φαρμακοποιών με τον Ε.Ο.ΠΥ.Υ.Υ τροποποιηθεί η διαδικασία υποβολής και ορισθεί π.χ. υποβολή λογαριασμών μέσω φαρμακευτικών συλλόγων θα γίνει έγκαιρα σχετική ενημέρωση. Ο φάκελος συνταγών θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές ηλεκτρονικές και χειρόγραφές που έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ (όχι ΟΓΑ προς το παρόν) με ενιαία αρίθμηση ανά ημέρα εκτέλεσης και θα συνοδεύεται από μια συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών.

Κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός φακέλου σε δύο πακέτα. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τις χειρόγραφες συνταγές (όσες δηλαδή προέρχονται από το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που διανεμήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (και αναγράφουν ως ταμεία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ). Επισημαίνεται ότι τα φαρμακεία που έχουν εκτελέσει συνταγές ΕΤΥΑΠ (Επικ. Ταμ. Υπαλλ. Αστυνομίας Πόλεων) θα τις αριθμούν, καταχωρούν κανονικά όπως τις λοιπές αλλά θα τις τοποθετούν σε ένα υποφάκελο μέσα στο φάκελο με τις συνταγές τους.

Σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα) κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του ΟΑΕΕ είτε του ΟΠΑΔ, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου Ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση. Επισημαίνουμε ότι οι συνταγές που θα υποβάλλονται ελέγχονται από την ΚΜΕΣ στο σύνολό τους και συνεπώς θα παρακολουθείται η τήρηση ή μη των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

Πληροφορίες που να αφορούν στην έκδοση τιμολογίου από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα δοθούν με επόμενη εγκύκλιο η οποία θα εκδοθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε χθες, 24 Οκτωβρίου 2011, αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των φαρμακείων.
Με την αίτηση ακύρωσης, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά


1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ακυρώσεως.

2. Να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31)" (ΦΕΚ τ. Β' αριθμ. 2251/10.10.2011), ως και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

3. Να καταδικαστεί το αντίδικο Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.
Με την αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως.

2. Να ανασταλεί η ισχύς της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31)" (ΦΕΚ τ. Β' αριθμ. 2251/10.10.2011), ως και κάθε άλλη συναφούς πράξεως της Διοικήσεως.

3. Να μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως.

4. Να συμμετέχουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Δικαστηρίου σας, προκειμένου να αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας για την παρούσα μείζονος σημασίας υπόθεση.

5. Να καταδικαστεί το αντίδικο Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΕΦ


Το θέμα της απελευθέρωσης του ωραρίου που προέκυψε από την πρόσφατη υπουργική απόφαση και θα εφαρμοστεί σε λίγες ημέρες, δεν λύνετε με υπεροψία και απειλές αλλά με διάλογο και συγκαταβατικότητα από όλες τις πλευρές.
Καλούμε το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. έστω και την τελευταία στιγμή να συνεννοηθεί με τους συναδέλφους που έχουν δηλώσει το επιπλέον ωράριο σε ένα λογικό πρόγραμμα εντός του πίνακα εφημεριών του συλλόγου.

ΕΚ ΤΗΣ ΚΙΝΕΦ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την απόφαση - εγκύκλιο του ΕΟΦ 0-805/7-11-2005, παρ. 5 ορίζεται ότι: Επιστροφές φαρμάκων από φαρμακεία είναι επιτρεπτές μόνο προς εκείνες τις φαρμακαποθήκες από τις οποίες έχουν αγοραστεί τα προϊόντα (με αναφορά στον αριθμό τιμολογίου αγοράς) και μόνο για τις οριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις (π.χ. ληξιπρόθεσμα, ανακλήσεις, αποσύρσεις, κλπ). Σε διαφορετική περίπτωση συνιστούν πώληση. Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί σοβαρή παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας η πώληση φάρμακων από φαρμακεία σε φαρμακαποθήκες και επιβάλλεται να δίδετε η δέουσα προσοχή στην έκδοση φορολογικών στοιχείων στις παραπάνω περιπτώσεις.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας «γεννά» η κρίση

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στα φαρμακεία «γεννά» η κρίση στην αγορά και έτσι πλέον τα 6.000 συνεταιρισμένα φαρμακεία σε όλη τη χώρα θα εντάξουν σταδιακά στη γκάμα τους 400-450 κωδικούς private-label εντός της επόμενης διετίας.

Μάλιστα με την παραπάνω πρωτοβουλία, καθώς και με άλλες, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες υπεραξίες για τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, επιδιώκεται να λειτουργήσει ένα άτυπο franchising μεταξύ των 6.000 αυτών σημείων, γεγονός που θα τα καταστήσει το μεγαλύτερο ανάλογο δίκτυο σ΄όλη την Ευρώπηη.
Όπως αποκάλυψε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, Ανδρέας Γαλανόπουλος, οι 31 πρώτοι κωδικοί private-label διαφόρων προϊόντων φαρμακείου παρουσιάστηκαν πρόσφατα, έχοντας περιθώριο κέρδους από 60%-250%.
Η γκάμα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (από γάζα και οινόπνευμα μέχρι και θερμόμετρο) θα αυξηθεί κατακόρυφα, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Γαλανόπουλος σημείωσε πως τα συνεταιρισμένα φαρμακεία εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα «ρίξουν» στην αγορά και private-label γενόσημα φάρμακα.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Φ.Σ.Θ. - ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ1) ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 19/10/2011


Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη συμμετοχή των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, διαμαρτυρόμενοι για το ξεπούλημα της δημόσιας υγείας και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Την ημέρα της απεργίας θα λειτουργήσουν φαρμακεία ασφαλείας που θα ανακοινωθούν την προηγούμενη ημέρα.

2) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


Επίσης αποφασίστηκε η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων από 1-11-2011 στους ασφαλισμένους του ΤΣΜΔΕ λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στις εξοφλήσεις των λογαριασμών των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης αλλά και της έλλειψης προοπτικής για την εξόφληση των οφειλομένων ποσών. Τέλος, αποφασίστηκε να δοθεί μικρή προθεσμία στο ταμείο Υγείας της Εμπορικής τράπεζας προκειμένου να εξοφλήσει, όπως υποσχέθηκε, μέρος των οφειλών του. Σε αντίθετη περίπτωση θα ανασταλεί η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους και αυτού του ταμείου. Μέχρι τέλους του μήνα θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για τις τελικές κινήσεις μας.Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης Διονύσιος Ευγενίδης

ΠΦΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Πανελλαδική απεργία της 19ης Οκτωβρίου, που οργανώνεται από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ.


Εκ του ΠΦΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ


Αθήνα, 17/10/2011Αριθμ. Πρωτ. 4926


ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις του ΠΦΣ με ακατανόητη εμμονή προχώρησε στην έκδοση μιας απαράδεκτης ανεφάρμοστης και χαοτικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.- Η απόφαση προωθεί τον νόμο της ζούγκλας, δημιουργεί συνθήκες χάους στις εφημερίες, αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τις σχετικές οδηγίες της Ε. Ε., και βάζει σε κίνδυνο την υγεία τόσο των φαρμακοποιών όσο και των ασθενών.

- Εισάγει εξοντωτικό ανταγωνισμό


Λέμε όχι στις αυταρχικές και χαοτικές πρακτικές και

Καλούμε τους ΦΣ να ακυρώσουν αυτή τη λογική με τις ενέργειες τους.


Οι ΦΣ καλούνται να συνεχίσουν την εφαρμογή του ισχύοντος ωραρίου, ενισχύοντας τις εφημερίες του Σαββάτου, Δευτέρας, Τετάρτης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, την εποχικότητα (καλοκαίρι – χειμώνας), τις απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.


Κριτήριό μας η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ενός οργανωμένου συστήματος εφημεριών.

Σε περίπτωση που κάποιοι (ελάχιστοι) φαρμακοποιοί υποκύψουν στον πειρασμό να αξιοποιήσουν τις νέες απαράδεκτες ρυθμίσεις του υπουργείου, δεν μπορούν να κάνουν επιλογή ωρών λειτουργίας και επιβάλλεται να είναι οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο φαρμακείο όλες τις ώρες που αυτό είναι ανοικτό.

Σε διαφορετική περίπτωση υποπίπτουν σε Διοικητική και πειθαρχική παράβαση που μπορεί να αποδειχθεί με ελέγχους από συνεργεία των Συλλόγων και από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.

Σημειώνουμε ότι η μη τήρηση του ωραρίου συνεπάγεται αυτόματα ποινή με ένα μήνα κλείσιμο του φαρμακείου και σε περίπτωση υποτροπής, ποινή έως έξι μήνες.

Ο ΠΦΣ προσφεύγει αμέσως στη Δικαιοσύνη κατά του κύρους της Υπουργικής Απόφασης.

Συγχρόνως προσφεύγει σε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί η Απόφαση παραβιάζει ωμά την προστασία της υγείας των φαρμακοποιών, υπαλλήλων και κυρίως των ασθενών.

Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τη μετατροπή μας σε ζώα, ούτε θα επιτρέψουμε την επιβολή του νόμου της ζούγκλας.

Καλούμε τους φαρμακοποιούς να μην υποκύψουν και να ακολουθήσουν τις ώρες λειτουργίας που θα ορίσουν οι Σύλλογοι ανά περιοχή.

Σας ενημερώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει έως ότου το νέο ωράριο υπογραφεί από τους αντίστοιχους Περιφερειάρχες.

Σε επόμενο έγγραφο θα λάβετε επιπλέον ενημέρωση.

Στο site ΠΦΣ θα βρείτε την Υπουργική Απόφαση.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΕΦ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ


Με την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για το ωράριο στο ΦΕΚ 2251Β καλούμε το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ. να συγκαλέσει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2011, ημέρα κατά την οποία τα φαρμακεία μας θα παραμείνουν κλειστά λόγω της προγραμματισμένης πανελλαδικής απεργίας με θέματα:

1. Χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της υπουργικής απόφασης για το ωράριο

2. Καθορισμός νέου λογικού ωραρίου το οποίο θα συμβιβάζει την υπουργική απόφαση με τις πραγματικές ανάγκες σε φαρμακεία ανοιχτά για το κοινό

3. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα του κλάδου


ΕΚ ΤΗΣ ΚΙΝΕΦ

ΦΕΚ 2251Β, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Αριθ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282 (7)

Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 31).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31)
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
β) Του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α΄ 154) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».
ε) Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
στ) Το άρθρο 6 του Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Ελά−
χιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ».
ζ) Του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Προ−
στασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογε−
νειακές υποχρεώσεις. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις
εργατικών νόμων», όπως αυτός συμπληρώθηκε με το
άρθρο 9 του Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ Α΄ 138) και αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2920/2001
(ΦΕΚ Α΄ 131).
2. Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη διευκό−
λυνση στην εξυπηρέτηση του κοινού, που έχουν ανάγκη
φαρμάκων, ορίζεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμα−
κείων για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευ−
ματινές ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης −
Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις διη−
μερεύσεις και διανυκτερεύσεις (εφεξής εφημερίες).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρ−
μακείου, δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για
όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές
ώρες της Δευτέρας − Τετάρτης ή της Τρίτης − Πέμπτης
κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η
λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως
το καθοριζόμενο, ανά τους τοπικούς Φαρμακευτικούς
Συλλόγους, ωράριο. Οι δηλώσεις ένταξης υποβάλλονται
στον τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο έως 20 Οκτωβρίου
εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.
2. Οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ορίζουν το ωρά−
ριο εφημέριων ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συ−
ντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν
στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου
έτους, για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης
στο διαδίκτυο.
3. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση
ένταξης, όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε
εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς
Φαρμακευτικούς Συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο
λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις,
όπως ο νόμος ορίζει.
4. Σε τουριστικές περιοχές το ωράριο λειτουργίας
των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρότα−
ση του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου και κατόπιν
σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.
5. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δη−
λώσεών τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται
των υποχρεώσεων των εφημέριων.
6. Σταδιακώς οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της
χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από το Φαρμακευτικό Σύλ−
λογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31039
καρτέλες−πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που
αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προ−
κειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο
η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών, όσο
και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της
Δημόσιας Υγείας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

11o Pharmapoint 15-16 Οκτωβρίου 2011

Στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος υγείας, που εξελίσσεται, τροποποιείται και αναδιαμορφώνεται, το φαρμακείο καλείται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, διεκδικώντας τη θέση που του αρμόζει στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και της αγωγής υγείας. Αυτό είναι και το κεντρικό μήνυμα του 11ου PHARMA point, που αποκτά νέα μορφή, αποτελώντας το σημαντικότερο συνέδριο της Βόρειας Ελλάδας.

Έτσι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση PHARMA point, στις 15-16 Οκτωβρίου 2011, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι η MARFIN EGNATIA BANK.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για τις εξελίξεις που φέρνουν στον χώρο του φαρμακείου, και της φαρμακευτικής αγοράς γενικότερα, οι επικαιροποιήσεις του Μνημονίου, για τη στάση που πρέπει να υιοθετήσει ο κλάδος ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές, για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φαρμακοποιοί και για τον καθοριστικό ρόλο των φαρμακείων στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Έτσι, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα όπως:

- Οι επιπτώσεις των διατάξεων του Μνημονίου στην υγεία

- Εικόνα και τάσεις της ελληνικής και παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς

- ΕΟΠΥΥ, ο νέος ασφαλιστικός φορέας

- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ασφάλεια της φαρμακευτικής περίθαλψης

- Οι υπηρεσίες φαρμακείου ως προοπτική επιβίωσης του. Η ιταλική εμπειρία

- Η κρίση στο φαρμακείο και οι προτάσεις του συνεταιριστικού κεφαλαίου

- Marketing φαρμακείου σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην επιστημονική έρευνα και τα νέα δεδομένα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Παράλληλα, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα λειτουργήσει έκθεση με τη συμμετοχή 37 εταιρειών, στα περίπτερα των οποίων θα παρουσιαστούν προϊόντα και υπηρεσίες για το φαρμακείο.Αρχίσαν οι εξερέσεις !!! Στην Ελλάδα ζεις ...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: ΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΙΑ2
ΤΗΛ 2131519559
Αθηνα 12 Οκτωβρίου 2011

Αριθμος Πρωτ. 48599

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σας ενημερώνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους ΟΓΑ, που φέρουν συνταγολόγιο με την ένδειξη "ΙΔ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΓΑ" ή "ΙΔ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΓΑ".

Παρακαλούμε να γίνονται δεκτές όλες οι συνταγές με την παραπάνω ένδειξη.

Ο προϊστάμενος του Κλάδου
Αναστάσιος Κωνσταντίνου

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Παγκόσμια πρωτοτυπία !!!

Ποιος συνδικαλιστής της Θεσσαλονίκης δε κατάφερε να ψηφίσει ούτε τον εαυτό του αφού πήρε 0 σταυρούς κι ενώ ψήφισε στις εκλογές του Π.Φ.Σ. ? Βέβαια υπήρχε κι ένα άκυρο, λέτε να μη τα κατάφερε στη ψηφοφορία ή κάτι άλλο συνέβη ?
Απεργία στις 19 Οκτωμβρίου

Το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη (12/10/2011) συνεδρίασή του αποφάσισε τη συμμετοχή των φαρμακοποιών της Θεσσαλονίκης στην πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, διαμαρτυρόμενοι για το ξεπούλημα της δημόσιας υγείας και τη διάλυση του κοινωνικού κράτους. Την ημέρα της απεργίας θα λειτουργήσουν φαρμακεία ασφαλείας που θα ανακοινωθούν την προηγούμενη ημέρα.


Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Επιστολή ΟΣΦΕ προς ΕΟΦ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η κατάσταση στη φαρμακευτική αγορά, ως προς την επάρκεια των φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, ξεφεύγει από κάθε όριο ανοχής.
Ως αρμόδιος φορέας, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, προς διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Πρέπει να κάνετε έλεγχο και των ποσοτήτων που (αυθαίρετα μειωμένες, για λόγους “πιστωτικής επισφάλειας” – όπως ισχυρίζονται εταιρείες) εισάγονται στη χώρα και στις ποσότητες που επανεξάγονται!
Παρακαλούμε αναλάβετε τις ευθύνες σας.
Για ότι συμβεί δεν θα φέρουν την ευθύνη τα φαρμακεία μας και οι Συνεταιρισμοί μας!
Επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαιώματός μας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Φ.Ε.


Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Ανδρέας Γαλανόπουλος Αθανάσιος Καρούτας

Ανακοίνωση ΦΣΑ για την απαράδεκτη εμπορική πολιτική της BAYER

Για ακόμα μια φορά, φαρμακευτικές εταιρείες που τόσα χρόνια αύξαναν τα κέρδη τους παρέχοντας τα φάρμακα τους στον Ελληνικό Λαό, σήμερα αναγκάζουν τις φαρμακαποθήκες, τους συνεταιρισμούς και κατ’ επέκταση τα φαρμακεία που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων τους, να καταβάλλουν τοις μετρητοίς τα χρήματα των παραγγελιών τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να τα προμηθευτούν.

Τελευταίο κρούσμα η Γερμανική εταιρεία BAYER, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απαιτεί τις πληρωμές της τοις μετρητοίς, εν ονόματι – όπως αναφέρει στο έγγραφό της – των «διαρκώς μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας και την άρνηση των Εταιρειών Ασφαλείας Πιστώσεων να καλύψουν τους πελάτες της στην ελληνική αγορά».
Είναι και αυτή η τακτική μέσα στο «Γερμανικό Πρόγραμμα Διάσωσης της Ελλάδας». Μιας Ελλάδας στην οποία οι Έλληνες φαρμακοποιοί έχουν μείνει μόνοι τους και άφραγκοι να υπερασπίζονται τη φαρμακευτική περίθαλψη του έλληνα ασφαλισμένου, που το κράτος αδυνατεί να καλύψει και για αυτό την παραδίδει αργά και βασανιστικά σε ξένα συμφέροντα.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2011

Ψήφος εμπιστοσύνης στο Θ.Αμπατζόγλου

Πρώτη δύναμη αναδείχτηκε και πάλι η Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη (Α.Ε.Σ.Π.) με επικεφαλής το νυν πρόεδρο του Π.Φ.Σ. κ. Θεόδωρο Αμπατζόγλου , στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Πειθαρχικού Συμβουλίου στον Π.Φ.Σ.
Συγκεκριμένα έλαβαν για το Δ.Σ.:
• Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη, 90 ψήφους , ποσοστό 53,57%
• ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ φαρμακοποιών, 31 ψήφους , ποσοστό 18,45%
• Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Φαρμακοποιών, 23 ψήφους, ποσοστό 13,69%
• Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακοποιών, 10 ψήφους, ποσοστό 5,95%
• Συνδικαλιστική Παρέμβαση 2011, 10 ψήφους , ποσοστό 5,95%
• Νέος Ανεξάρτητος Συνδυασμός , 4 ψήφους , ποσοστό 2,38%
Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Α.Ε.Σ.Π. κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου μετά τη καταμέτρηση δήλωσε : «Οι φαρμακοποιοί με την ψήφο τους μας δίνουν την εντολή για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση τους αγώνες για την προάσπιση των δικαιωμάτων του κλάδου. Η ψήφος τους είναι η δύναμη μας για να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση σε όσους επιβουλεύονται το Φαρμακείο με την σημερινή του μορφή. Ενωμένος και ισχυρός ο κλάδος θα δώσει τις μάχες του με όραμα ένα Φαρμακείο κοντά στον ασθενή, τον ηλικιωμένο, τον έλληνα πολίτη.»
Στις εκλογές, που έγιναν στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, ψήφισαν 168 εκλέκτορες που εκπροσωπούν τους 12.000 φαρμακοποιούς όλης της χώρας.

Εκ του Π.Φ.Σ.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΨΗΦΟΙ
Αδέσμευτη Ενωτική Συνδικαλιστική Παράταξη

Αμπατζόγλου Θεόδωρος 14
Βαλτάς Απόστολος 10
Καραγεωργίου Δημήτριος 10
Θεοδοσιάδης Κυριάκος 9
Παπαθανάσης Αθανάσιος 9
Κούβαρης Κωνσταντίνος  7
Ζήκας Ζεραφείμ 6
Δασκαλόπουλος Νικόλαος 5

Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση Φαρμακ

Μακρυγιάννης Ιωάννης 8
Σιαπκαράς Παναγιώτης 5

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Φαρμακ.

Καβαλάρης Ιωάννης 9

Συνδικαλιστική Παρέμβαση 2011

Χαρός Χαράλαμπος  10

Συνεργασία Φαρμακοποιών

Αναστασάκης Γεώργιος 7
Παπαδόπουλος Ιωάννης 7
Αγαθόπουλος Δημήτριος 4

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

7ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤ​Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26 ΟΚΤΩΒΡΗ...

7ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΠέμπτη, 20 Οκτωβρίου στις 12:00 π.μ. - 27 Οκτωβρίου στις 12:00 π.μ.


Έχετε σκεφτεί ποια είναι η κινητήρια δύναμη του συστήματος; Ποιο είναι το καύσιμο για να λειτουργεί η μηχανή του κράτους που μας καταδυναστεύει; Και βέβαια το έχετε σκεφτεί. Το χρήμα.

Από τη μία πλευρά: Υπάρχουν οι τράπεζες που εδώ κ δεκαετίες με παράνομες χρεώσεις, αντισυνταγματικά πανωτόκια, δάνεια, πιστωτικές, ληστρικά επιτόκια, μας κατακλέβουν. Το κράτος, όχι μόνο συνηγορεί και καλύπτει αυτήν την τακτική των τραπεζών, αλλά... προσθέτει στην πλάτη μας εξοντωτική φορολογία που καθημερινά αυξάνει και τροποποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του τέρατος, δηλαδή του συστήματος. Προστίθενται νέες έκτακτες - παράνομες εισφορές, τέλη, σε όλα. Στους μισθούς μας, στις συντάξεις, στην υγεία - χρέωση για επίσκεψη στα νοσοκομεία, στις περιουσίες μας που τις έχουμε ήδη χιλιοπληρώσει, παράνομα κ ακριβά διόδια, στα εισιτήρια ΜΜΜ, αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, στα καθημερινά αναγκαία αγαθά που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε. Πανάκριβες και παράνομες υπηρεσίες παντού.
Οι δε μεγαλοεπιχειρηματίες φοροδιαφεύγουν με τις off shore τους. και καλούμαστε εμείς να πληρώσουμε την κρίση τους.

Από την άλλη είμαστε εμείς. Ο ένας και μοναδικός κινητήριος μοχλός όλου αυτού του συστήματος. «Αυτοί» το ξέρουν ότι εμείς και μόνο εμείς μπορούμε και το συντηρούμε. Εμείς το «ταΐζουμε». Όλα τα παραπάνω τα φτιάχνουν για τον καλύτερο πελάτη τους, εμάς. Το κακό είναι ότι «εμείς» δεν το έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε καταλάβει πόση δύναμη έχουμε στα χέρια μας.

Ήταν δυστυχώς πολύ αργά όταν αποφασίσαμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε σε όλους αυτούς που καπηλεύονται τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Ωστόσο, «αγανακτήσαμε» όπως λένε οι πολλοί, βγήκαμε στους δρόμους, φωνάξαμε, με λίγα λόγια δείξαμε ότι πάμε να σηκώσουμε κεφάλι. Τα αποτελέσματα οι περισσότεροι τα γνωρίζουμε.

Στο απόλυτα «δημοκρατικό» και «δίκαιο» κράτος που ζούμε, σαν απάντηση στις ειρηνικές διαμαρτυρίες μας εισπράξαμε βία. Και, μάλιστα, πολύ βία...

Οι «μεγάλοι» φοβούνται την αντίδραση του κόσμου και γι αυτό δεν τον θέλουν στο δρόμο, αντίθετα τον θεωρούν μεγάλο κίνδυνο.
Όπως αποδείχθηκε, αυτός ο πόλεμος ήταν, είναι και θα είναι άνισος. Εμείς πολεμάμε με το δίκιο που μας πνίγει, αυτοί απαντάνε με χημικά, βία, χούντα. Αποτέλεσμα: Όλο αυτό είναι απλά μια τσιμπιά στο παχύδερμο «τέρας».

Πήγαμε στον πόλεμο άοπλοι, έχοντας ξεχάσει στο σπίτι μας το μεγαλύτερο όπλο, το πιο δυνατό, που όσο και να πυροβολεί δε χύνεται ούτε μια στάλα αίμα, δεν ανοίγει κανένα κεφάλι, δεν καίγεται κανένα κτίριο, δεν κλείνει κανένας δρόμος. Ποιο είναι αυτό; Μα τι άλλο από το πορτοφόλι μας.

Το ΣΥΣΤΗΜΑ - ΘΗΡΙΟ θρέφεται με χρήμα, το χρήμα το παράγουμε και το διακινούμε μόνο ΕΜΕΙΣ. Αυτό όσο πεινάει (και είναι αχόρταγο) τόσο θα μας κυνηγάει. Κι αν δεν το ταΐσουμε τι θα γίνει; Έχετε σκεφτεί πως με μια δύσκολη φαινομενικά αλλά παράλληλα απλή κίνηση μπορούμε να το ταρακουνήσουμε μέχρι και να το ρίξουμε για τα καλά; Μήπως κι έτσι «καταλάβουν» τη δύναμη μας;

Πως;

Με αποχή από την οποιαδήποτε κατανάλωση. Αν για ένα μικρό χρονικό διάστημα δεν κινηθεί ούτε ένα ευρώ στην αγορά, η φωνή μας θα ακουστεί πάνω από τις κυβερνήσεις, το ΔΝΤ, τα ΜΑΤ, τις τράπεζες, την Άγκελα, τα χρηματιστήρια..

Είναι βέβαιο πως ενώ εμείς μπορούμε να το κάνουμε χωρίς καμιά σοβαρή επίπτωση, το σύστημα θα γονατίσει. Η αχίλλειος πτέρνα των πλουτοκρατών δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την τσέπη τους.
Από πού θα έχουν να εισπράξουν φόρους και τόκους αν δε γίνουν συναλλαγές; Ακούγεται δύσκολο αλλά αν το σκεφτούμε καλά, είναι πανεύκολο.

Ζητάμε την συμμετοχή όλου του κόσμου σε αυτή την δράση. Καλέστε όσους ξέρετε να συμμετέχουν. Και αν δεν συμμετέχουν σε αυτό το πρώτο κάλεσμα, να είστε σίγουροι πως όταν δουν τα αποτελέσματα, θα συμμετάσχουν στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο. Γιατί δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει αυτή η εβδομάδα αποχής ένα πραγματικά άνευ προηγουμένων κάλεσμα για συνολική στάση πληρωμών - κατανάλωσης.
Το πλάνο:

Για μια εβδομάδα ΔΕΝ θα ξοδέψουμε ούτε 1 ευρώ.
- Από τρόφιμα καταναλώνουμε μόνο ότι έχει ήδη το σπίτι μας. Όλα τα σπίτια (ακόμα τουλάχιστον) έχουν αρκετά τρόφιμα που παραμένουν στα ντουλάπια.
- Εάν μας τελειώσει κάτι και το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το παίρνουμε από φίλους-γείτονες.
- Δεν κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Σε ότι αφορά τη δουλειά, όποιος μπορεί ας χρησιμοποιήσει ΜΜΜ και εννοείται ότι εκεί δεν θα πληρώσει εισιτήριο. Όσο περισσότεροι συμμετάσχουν σε αυτό δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τους εισπράκτορες, θέλουμε και αυτούς να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα (επίσης πληροφορίες για άρνηση πληρωμών στα εισιτήρια και τα διόδια θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ). Το αυτοκίνητο καλό είναι να μην το χρησιμοποιούμε παρά μόνο για ανάγκη, κρατάμε τη βενζίνη μόνο για τις απαραίτητες μετακινήσεις.
- Δεν βγαίνουμε για καφέ-ποτό σε μαγαζιά, το καλύτερο μπαρ είναι τα μπαλκόνια μας με όμορφη παρέα!
- Αν είμαστε έξω και διψάμε, έχουμε φροντίσει να πάρουμε μπουκαλάκι με νερό από το σπίτι μας.
- Και επειδή οι πιο πολλοί έχουν θέμα με τα τσιγάρα (πιο πολύ και από τη βενζίνη) μπορούν σιγά σιγά και όχι μαζικά να προμηθευτούν τα πακέτα που χρειάζονται έως την ημερομηνία έναρξης της εβδομαδιαίας αποχής. Αυτά και μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα σίγουρα τα φέρνουμε βόλτα.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε καμία περίπτωση δεν αδειάζουμε το σούπερ μάρκετ και τα περίπτερα μια ημέρα πριν και σαφώς ούτε μετά από αυτήν την εβδομάδα αλλά σιγά σιγά. Ο σκοπός είναι να μη δημιουργηθεί τζίρος στην αγορά αυτές τις ημέρες. Το να γίνει μαζική κατανάλωση δεν βοηθά το στόχο.
- Τι αγοράζουμε: Το θέμα είναι να μην αγοράσουμε τίποτα. Αν ωστόσο προκύψουν ανάγκες, «επιτρέπεται» μόνο το γάλα των παιδιών και τα φάρμακα. Που καλό είναι και αυτά αν μπορούμε να τα δανειστούμε ή να τα έχουμε προμηθευτεί από πριν, (όχι μια μέρα πριν). Επίσης, αν πραγματικά χρειαστεί να γίνουν άλλου είδους αγορές, στο χέρι και στη συνείδηση του καθένα μας είναι το ποιες θα κρίνει ότι είναι άκρως απαραίτητες. Προτιμήστε τα μικρομάγαζα της γειτονιάς σας.
- Εννοείται ότι δεν πληρώνουμε κανένα λογαριασμό αυτές τις ημέρες. Για 5 εργάσιμες δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην ανάγκη ας πληρωθεί κάτι επείγον από πριν και πάλι όχι μια μέρα πριν.

Κανένας μας δεν θα πάθει τίποτα αν δεν καταναλώσει για λίγες μέρες.
Δεν θα πεινάσουμε, δεν θα κινδυνέψουμε, και το κυριότερο δεν θα παρανομήσουμε πουθενά. Δεν θα έχουν από πού να μας διώξουν. Δεν θα παραμελήσουμε καμία από τις υποχρεώσεις μας στη δουλειά ή στην οικογένεια μας. Και σίγουρα κανένα μαγαζί δεν θα κλείσει λόγω της αποχής. Ναι, ίσως κάποιοι ζοριστούν αλλά και εκείνοι είναι καταναλωτές και θα ακολουθήσουν με τον ίδιο τρόπο.
Θα τους πολεμήσουμε αναίμακτα, ειρηνικά και εύκολα με το πιο δυνατό όπλο.

Η μοναδική δικαιολογία να μην το κάνουμε είναι το να μην συμφωνήσουμε ότι θα έχει αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να αναλώσουμε τη σκέψη μας στο γιατί «δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όλο αυτό» αλλά στο πώς μπορούμε να το κάνουμε να δουλέψει.
Να πιάσουμε θέση και να δούμε τα αποτελέσματα. Να δούμε τι θα μεταδίδουν «οι φίλοι μας» τα ΜΜΕ.

Για αυτό καλούμε όλους τους Έλληνες να συμμετάσχουν στο 7ήμερο Αποχής από Συναλλαγές!
Ούτε 1 ευρώ να μην βγει από το πορτοφόλι μας από τις 20 έως και τις 26 Οκτώβρη.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΣ

Τους φαρμακευτικούς συλλόγους

Της Χώρας

Συνάδελφοι,

Ο Π.Φ.Σ προχώρησε σε μια καταγραφή των προβλημάτων που έχουν παρουσιασθεί κατά τη 12μηνη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης καθώς επίσης και σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.
Στόχος είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να γίνει πιο φιλική, αξιόπιστη και λειτουργική χωρίς να προσθέτει επιπλέον εργασία στην ήδη υπάρχουσα αυξημένη γραφειοκρατία.
Η καταγραφή των προβλημάτων και οι προτεινόμενες λύσεις κατατέθηκαν στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρξει η παραμικρή βελτίωση.

1. Εργονομία – Συμμόρφωση χρήσης
Η απουσία σύνδεσης με τις εφαρμογές διαχείρισης Φαρμακείων, μας απασχολεί - κατά την διάρκεια εκτέλεσης μιας συνταγής- με επί πλέον διαδικασία και χρόνο χωρίς να μας προσδίδει κάποιο οργανωτικό όφελος, μετατοπίζοντας μάλιστα την προσοχή μας από την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Προτεινόμενη λύση:
Άμεση σύνδεση με τις εφαρμογές διαχείρισης φαρμακείων. Τα όποια βήματα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, αποτελούν αποκλειστικές πρωτοβουλίες των εταιρειών που διαχειρίζονται προγράμματα φαρμακείων.

Ανακοίνωση ΚΙΝΕΦ σε σχέση με τη συνέντευξη Θεοδοσιαδη στο Φαρμακευτικό Κόσμο.

Μακροσκελής η συνέντευξη του προέδρου όπως και οι ομιλίες του. "Ουκ εν το πολλώ το ευ". Ως Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών ουδέποτε αμφισβήτησε το θετικό έργο του προέδρου, αλλά το πραγματοποίησε μόνος του; Η προσφορά των συνεργατών του είναι μηδενικής τάξεως ; Δεν έκανε λάθη όλο αυτό το διάστημα που ο κλάδος έχασε όλα όσα κέρδισε τα τελευταία 20 χρόνια;  Το μουσείο το υλοποίησε μόνος του; Ποιανού ήταν η ιδέα και ποιος το έκανε πράξη δίνοντας καθημερινά τη παρουσία του; Γιατί αποκρύπτει όλη την αλήθεια προς όφελός του ;
Εάν βέβαια οι συνεργάτες του ασμένως το αποδέχονται εμείς δεν έχουμε λόγο !!!
Αρνήθηκε το συμψηφισμό την ώρα που η κυβέρνηση δείχνει ότι το αποδέχεται και προσπαθεί να το αποδυναμώσει. Το παράδειγμα που ακολουθεί τουλάχιστον ατυχές. Ας δοθεί κύριε Θεοδοσιάδη η δυνατότητα και ας αποφασίσουν οι συνάδελφοι αν θέλουν να κάνουν χρήση του μέτρου ή όχι. Ένας ηγέτης έχει χρέος να καθοδηγεί και όχι να παραπλανεί. Λυπούμαστε για τις απόψεις σας την ώρα που ο Π.Φ.Σ. σπεύδει να το ζητήσει επισήμως. Επιβάλλεται η πειθαρχημένη και σιδερένια ενότητα του κλάδου χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις δια προσωπικόν όφελος.
Εμείς πάντως μπροστά σε αυτή την ενότητα που μόνο ο Π.Φ.Σ. οφείλει και πρέπει να διασφαλίζει δηλώνουμε ΠΑΡΩΝ!!!

Εκ της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Άλλα λέει ο πρόεδρος κι άλλα ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ

Μετά την επισήμανση των δηλώσεων του αντιπροέδρου κ.Θεοδωσιάδη από το Blog μας, με τις οποίες ο πρόεδρος του ΦΣΘ ανοικτά πλέον θεωρεί το συμψηφισμό ως απαράδεκτο μέτρο, ο ΠΦΣ έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση του και να ζητήσει επίσημα το συμψηφισμό από τη κυβέρνηση.

Κύριε Υπουργέ,
Προκειμένου να λυθεί με τελεσίδικο και ομαλό τρόπο το πάγιο πρόβλημα των καθυστερήσεων πληρωμών των ταμείων προς τα φαρμακεία προτείνουμε:
Την συμπλήρωση του Άρθρου 11 του Ν. 3943 με την προσθήκη των λέξεων «και Ασφαλιστικών Οργανισμών», όπου αναφέρεται το Δημόσιο.
Με τον τρόπο αυτό, ο οποίος συνάδει με την ανάγκη ακριβέστερης απεικόνισης των διαφορών μεταξύ φαρμακείων αφενός και Δημοσίου και Ταμείων αφετέρου, μπορεί να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των καθυστερήσεων και των έκτακτων επιχορηγήσεων των Ταμείων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
 
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άλλα λέει ο ένας άλλα ο άλλος. Θέλουμε και επιτυχία στις διαπραγματεύσεις...

Ο ΠΦΣ για το ωράριο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Υπουργική Απόφαση περί ωραρίου φαρμακείων είναι παράλογη, παράνομη, ανεφάρμοστη, προκαλεί ένα τεράστιο αλαλούμ με μοναδικό θύμα τον ασθενή που θα αναζητεί τα φάρμακα του μέσα στο χαοτικό κυβερνητικό δημιούργημα.

Η δήθεν «ελεύθερη λειτουργία φαρμακείων» είναι η απόλυτη ελευθερία του μεγάλου ψαριού να φάει το μικρό. Δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας ταυτίζεται με το μεγάλο ψάρι…

Προτείναμε τριπλασιασμό των υπαρχόντων φαρμακείων Δευτέρα και Τετάρτη και 30% των φαρμακείων για τα πρωινά του Σαββάτου (1200 φαρμακεία στο λεκανοπέδιο της Αττικής).

Ο Υπουργός προτίμησε να δημιουργήσει χάος…

- Προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη κατά της απαράδεκτης Απόφασης

- Δηλώνουμε ότι η Υπουργική Απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην πράξη.

- Αναδιατάσσουμε τις εφημερίες μας διευρύνοντας τα ωράρια εφημερίας έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος.

- Δηλώνουμε ότι κριτήριο για εμάς είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο

Αφήνουμε την εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων στους άλλους….ΕΚ ΤΟΥ ΠΦΣ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Υπουργική Απόφαση για το ωράριο των φαρμακείων

Σε ισχύ τίθεται η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, για την οποία οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη εκφράσει την έντονη αντίδρασή τους, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να την εφαρμόσουν.

Αναλυτικά στην Απόφαση του υπουργού Υγείας που τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της, αναφέρονται τα εξής:

1. Η παρουσία κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού είναι υποχρεωτική, όλες τις ώρες λειτουργίας του φαρμακείου.

2. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου δύνανται να υποβάλουν δηλώσεις ένταξης για όλες τις ώρες του Σαββάτου και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας - Τετάρτης, ή της Τρίτης - Πέμπτης κατά περίπτωση, καθώς και για όλες τις εφημερίες. Η λειτουργία των φαρμακείων πρέπει να καλύπτει πλήρως το καθοριζόμενο από τους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους ωράριο.

Οι δηλώσεις, διευκρινίζεται, υποβάλλονται στον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο έως τις 20 Οκτωβρίου εκάστου έτους και είναι δεσμευτικές για ένα έτος.

3. Οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι ορίζουν το ωράριο εφημεριών ακριβώς όπως ισχύει σήμερα και συντάσσουν σχετικούς πίνακες, τους οποίους υποβάλλουν στις οικείες Περιφέρειες έως τις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους, για την έκδοση σχετικής έγκρισης και ανάρτησης στο Διαδίκτυο.

4. Τόσο οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλει δήλωση ένταξης όσο και οι υπόλοιποι που έχουν ενταχθεί σε εφημερίες στους σχετικούς πίνακες από τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους και δεν τηρούν το ωράριο λειτουργίας, υφίστανται τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως ο νόμος ορίζει (σ.σ. αφαίρεση αδειών).

5. Σε τουριστικές περιοχές, το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων μπορεί να διαφοροποιείται, με πρόταση του τοπικού φαρμακευτικού συλλόγου και κατόπιν σχετικής έγκρισης της Περιφέρειας.

6. Τα φαρμακεία που θα λειτουργήσουν κατόπιν δηλώσεών τους κατά τα ανωτέρω δεν απαλλάσσονται των υποχρεώσεων των εφημεριών.

7. Σταδιακώς οι τοπικοί φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας, ξεκινώντας πιλοτικά από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα μετατρέψουν τις καρτέλες-πίνακες των εφημερευόντων φαρμακείων που αναρτούνται στα φαρμακεία τους σε ηλεκτρονικές, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως και απρόσκοπτα τόσο η τήρηση των υποχρεώσεων των φαρμακοποιών όσο και η εξυπηρέτηση του κοινού και η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Να ποιος δε θέλει το συμψηφισμό. Γιατι δε μας το έλεγε τόσο καιρό !!!

Η Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών πρώτη έθεσε το θέμα του συμψηφισμού των χρεών των ταμείων με οφειλές των φαρμακοποιών προς το δημόσιο σε γενικές συνελεύσεις. Η Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών σκεπτόμενη λογικά θεώρησε από τη στιγμή που τα ταμεία δε πληρώνουν και οφειλές των φαρμακοποιών προς εφορίες, ΦΠΑ κτλ είναι συνεχόμενες τι πιο απλό από το να συμψηφίζονται. Βέβαια, οι συνδικαλιστές μας το θεώρησαν ανέφικτο.


Σήμερα, όμως αποκαλύπτεται ο άνθρωπος που μποϊκοτάρει τη συγκεκριμένη πρόταση σε συνέντευξή του στο φαρμακευτικό κόσμο αυτό το μήνα. Ακούστε τι λέει ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ και πρόεδρος του ΦΣΘ κ. Θεοδωσιάδης να τραβάτε τα μαλλιά σας !!!

" Νομίζω ότι υπάρχει απόφαση συμψηφισμού των οφειλών, δημοσιεύτηκε αυτή η απόφαση μέσα στον Αύγουστο. Θεωρώ πάντως ότι, όπου γίνεται, δεν είναι προς όφελος των φαρμακοποιών (άκουσον άκουσον !!!!) αλλά του υπουργείου Οικονομικών. Γιατί το υπουργείο παρεμβαίνει και δεσμεύει τις απαιτήσεις του προς το φαρμακοποιό μέσω του ΟΠΑΔ για το σύνολο των απαιτήσεων του, ενώ πριν τη δέσμευση ο φαρμακοποιός είχε τη δυνατότητα τις απαιτήσεις αυτές να τις εξοφλήσει με δόσεις. " Μα τι λέει ο άνθρωπος εδώ μας χρωστάνε 5-6 μηνιάτικα και αυτός σκέφτεται τις δόσεις!!! Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν ... και συνεχίζει " Έχω εγώ δηλαδή ένα χρέος 10000 ευρώ στην εφορία έχω 11000 απαίτηση από τον ΟΠΑΔ έρχεται μου δεσμεύει τις 10000 και μου δίνει το χιλιάρικο που απομένει. (Τουλάχιστον σου δίνει κάτι και δε βάζεις από τη τσέπη σου για την έκτακτη εισφορά κ.Θεοδωσιάδη) Και εγώ του λέω ότι αυτές τις 10000 που χρωστάω στην εφορία θα τις πλήρωνα σε τέσσερις δόσεις γιατί μου τις δεσμεύεις" Με τι λεφτά κ. Θεοδωσιάδη ? Με αυτά που δε βλέπουμε ποτέ ?

Αυτός είναι δυστυχώς ο τρόπος σκέψης των συνδικαλιστών μας, εδώ κινδυνεύει η χώρα με στάση πληρωμών και αυτοί σκέπτονται πως θα πληρώνουν τις δώσεις με τα χρήματα που ουδής γνωρίζει αν και πότε θα τα εισπράξουμε.

Η Αττική διακόπτει 4 ταμεία

Οι φαρμακοποιοί της Αττικής δε θα χορηγούν φάρμακα επί πιστώσει στους ασφαλισμένους του δημοσίου (ΟΠΑΔ), των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ), των υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και του Ταμείου των Δικηγόρων από την 1η Νοεμβρίου, αν τα συγκεκριμένα Ταμεία δεν εξοφλήσουν τις οφειλές τους προς τους φαρμακοποιούς.
Αυτό αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής που έληξε πριν λίγο με βασικό θέμα τα χρέη των ταμείων προς τους φαρμακοποιούς και το άνοιγμα του επαγγέλματος

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Δημοσκόπηση για το ωράριο στο ethnos.gr
Στο ethnos.gr υπαρχει δημοσκοπηση και ψηφοφορια με το ερωτημα
Είστε υπέρ ή κατά της απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων; (και για ποιό λόγο)

Κατά, εξυπηρετούμαι ικανοποιητικά με το ισχύον ωράριο

Κατά, επειδή τα μικρά φαρμακεία θα αφανιστούν

Υπέρ, πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει θετικά

Υπέρ, έχω αντιμετωπίσει προβλήματα με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας


Η δημοσκοπηση ειναι στο κατω μερος της σελιδας και μπορειτε να ψηφισετε