Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την απόφαση - εγκύκλιο του ΕΟΦ 0-805/7-11-2005, παρ. 5 ορίζεται ότι: Επιστροφές φαρμάκων από φαρμακεία είναι επιτρεπτές μόνο προς εκείνες τις φαρμακαποθήκες από τις οποίες έχουν αγοραστεί τα προϊόντα (με αναφορά στον αριθμό τιμολογίου αγοράς) και μόνο για τις οριζόμενες στο νόμο περιπτώσεις (π.χ. ληξιπρόθεσμα, ανακλήσεις, αποσύρσεις, κλπ). Σε διαφορετική περίπτωση συνιστούν πώληση. Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί σοβαρή παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας η πώληση φάρμακων από φαρμακεία σε φαρμακαποθήκες και επιβάλλεται να δίδετε η δέουσα προσοχή στην έκδοση φορολογικών στοιχείων στις παραπάνω περιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: