Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Χορήγηση εμβολίων στον ΕΟΠΥΥ

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (3η/19.09.2011), στο εξής όλα τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (Ε.Π.Ε.) θα διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ).

Σημειώνεται ότι η συνταγογράφηση και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα ξεκινήσει μετά από την εξάντληση των αποθεμάτων των εμβολίων που ήδη διαθέτετε.

Έως τότε η προμήθεια τους θα γίνεται από τις δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους
ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: