Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Να μπει τάξη με τους σταυρούς φαρμακείων


Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε από παλαιότερες επιστολές μας, η νέα Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της προσπάθειάς της για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας, ανέλαβε πρωτοβουλία απομάκρυνσης των παράνομων επιγραφών, φωτεινών και μη, που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη όλων των καταστημάτων.
Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται ΜΟΝΟ οι σταυροί των φαρμακείων μας, για τους οποίους έχει προβλεφθεί ειδική ρύθμιση λόγω της χρησιμότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και αγαθών στο κοινωνικό σύνολο.
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία:
·        «Οι κάθετες αυτές επιγραφές (στην περίπτωση των φαρμακείων μας, οι σταυροί) έχουν διαστάσεις κατ’ ανώτατο όριο 0,70 Χ 0,70 Χ 0,25 m και δεν μπορεί να απέχουν από την όψη του κτιρίου περισσότερο από 0,30 m. Το κάτω μέρος των επιγραφών, δεν μπορεί να απέχει λιγότερο των 3 mαπό τη στάθμη του πεζοδρομίου και η εξωτερική πλευρά τους να βρίσκεται σε απόσταση πέραν του0,50 m. από την νοητή κατακόρυφο που περνά από το κράσπεδο του πεζοδρομίου».
·        Επίσης «Στις φωτιζόμενες επιγραφές (στην περίπτωση των φαρμακείων μας, οι σταυροί), η ένταση του φωτισμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά περισσότερα από 250 κηρία την ανώτατη ένταση φωτός που υπάρχει στο δημόσιο χώρο, στον οποίο βρίσκεται πλησιέστερα η επιγραφή. Ο φωτισμός δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας οπτικών εντυπωσιασμών, όπως τρεμολαμπυρίσματα, χρωματικές εναλλαγές, κινούμενες προβολές κ.λπ.».
·        Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 εδ. β του ν. 2946/2001, «επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων (π.χ. σταυροί σε στύλους) σε κατοικημένες περιοχές για καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία. Για την τοποθέτηση τους απαιτείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, με την οποία μπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγμα η χρήση χώρων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διαφήμισης.»
Επίσης, σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία (Π.Δ. 312/16-9-92, ΦΕΚ 157, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ) «επί της προσόψεως του καταστήματος των φαρμακείων τοποθετείται υποχρεωτικά, εντός φωτεινού πλαισίου, σταυρός πρασίνου χρώματος, στο κέντρο του οποίου μπορεί να υπάρχει η απεικόνιση του συμπλέγματος φαρμακευτικού σκεύους και φιδιού». Από την παράγραφο αυτή προκύπτει ότι ΔΕΝ επιτρέπονται άλλα χρώματα στο σταυρό πλην του πράσινου, ΔΕΝ επιτρέπονται μηνύματα, σχόλια κλπ στο σταυρό και ΔΕΝ επιτρέπεται η τοποθέτησή του εκτός της προσόψεως του καταστήματος.
Παρακαλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από τον Δήμο, να απομακρύνουν κάθε άλλη διαφημιστική πινακίδα από την πρόσοψη του φαρμακείου τους πλην του ενδεικτικού σταυρού, ο οποίος θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σύμφωνα με όσα περιγράφονται παραπάνω, να έχει πράσινο μόνο χρώμα, χωρίς μηνύματα, τρεμολαμπυρίσματα κ.λπ.. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον φωτισμό του σταυρού έτσι ώστε να υπάρχει μια προοδευτική αυξομείωση της έντασης του φωτισμού και οπωσδήποτε ελεγχόμενη από αισθητήρα ως προς τη μέγιστη ένταση, ώστε να περιορίζεται αυτή κατά τις σκοτεινές ώρες και να μην δημιουργούνται προβλήματα στα διερχόμενα οχήματα.
Όσοι συνάδελφοι θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες προσαρμογής στα παραπάνω αναφερόμενα (π.χ. έντονη φυλλωσιά, χαμηλοτάβανα καταστήματα κ.α.), θα μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου να τους δοθεί ειδική άδεια να τοποθετήσουν τους σταυρούς των φαρμακείων τους με άλλο τρόπο. Επίσης όσοι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι έχουν ιδιαίτερο λόγο να τοποθετήσουν τον σταυρό του φαρμακείου τους σε στύλο επί του κοινόχρηστου χώρου, θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση και να ζητήσουν την απαραίτητη άδεια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Σημειώνουμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα εξετάσει τα αιτήματα με τη νέα χρονιά και θα απαντήσει σχετικά.
Η υπηρεσία του Δήμου στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε είναι η:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ-
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ
Αρμόδια: Κ. Δενκίδου
Ταχ. Διευθ.: Β. Γεωργίου 1Α, Τ.Κ. 54640
Τηλ:             2310 877201      
Φαξ: 2310 877340

Φ.Σ.Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: