Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Το «σκάνδαλο της... ωχράς κηλίδος»

Το «σκάνδαλο της... ωχράς κηλίδος»,  ύψους πολλών δισ. ευρώ, διερευνά με απόλυτη μυστικότητα τους τελευταίους μήνες το ΣΔΟΕ. Εκατοντάδες φαρμακοποιοί, ιδιοκτήτες φαρμακαποθηκών και γιατροί φαίνεται να εμπλέκονται σε ένα τεράστιο κύκλωμα εξαγωγής φαρμάκων μεγάλης αξίας (με κύριο τμήμα της απάτης το σκεύασμα για την καταπολέμηση του συγκεκριμένου οφθαλμολογικού προβλήματος), τα οποία επισήμως φαίνεται να πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο και να έχουν χορηγηθεί σε έλληνες ασθενείς. Ηδη το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει τη δικαστική συνδρομή της Γερμανίας, ενώ η δράση του κυκλώματος φαίνεται να επεκτείνεται από την Αθήνα ως την Καλαμάτα και από τη Θεσσαλονίκη ως την Κέρκυρα. Μάλιστα έχει ήδη προσδιορισθεί η εμπλοκή καθηγητή Οφθαλμολογίας που εργάζεται σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Οπως ανέφεραν ανώτατα στελέχη του ΣΔΟΕ προς «Το Βήμα», «είναι μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών. Μετά τους χιλιάδες “τυφλούς”-μαϊμού φαίνεται να έχουμε και μεγάλους αριθμούς ψευτοδικαιούχων φαρμάκων για τα μάτια! Οπως φαίνεται, οι κάτοικοι της χώρας έχουν μια αλλόκοτη “ευαισθησία” στα μάτια και οι... οφθαλμολογικές  παθήσεις μοιάζουν σαν μια ιδιότυπη επιδημία...».

Βαριά... μύγα μεσ’ το γάλα


Σε περίπτωση που στοιχειοθετηθεί κατηγορία κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου για ανταγωνιστική λειτουργία έναντι εταιρειών παραγωγής γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας, δεν αποκλείεται να του επιβληθεί πρόστιμο που να φθάνει ακόμα και τα 500.000 ευρώ.
Ακόμα και με πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ απειλείται ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαΐας, εάν στοιχειοθετηθεί η κατηγορία της ανταγωνιστικής λειτουργίας του έναντι εταιρειών παραγωγής γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικίας! Αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που η διοίκηση του συλλόγου επέλεξε να αντιμετωπίσει το γεγονός του πρωτοφανούς ελέγχου των γραφείων του με σκεπτικισμό και όχι σε υψηλούς τόνους.
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΠΑΝΝΗ rizogianni@pelop gr
Υπενθυμίζουμε ότι προχθές κλιμάκιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού διενήργησε έλεγχο στα γραφεία του συλλόγου και κατάσχεσε όλο του αρχειακό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό, πρακτικά γενικών συνελεύσεων κ.ά. Ο έλεγχος έγινε παρουσία του εισαγγελέα, λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν εκ μέρους μελών της διοίκησης του Φαρμακευτικού, που υποστήριζαν ότι ο σύλλογος δεν είναι επιχείρηση.
Αντικείμενο του ελέγχου είναι ο εντοπισμός στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι ο σύλλογος προέτρεψε τα μέλη του να έχουν στα ράφια των φαρμακείων τους μόνον τα γάλατα πρώτης βρεφικής ηλικίας των εταιρειών που δεν τα πωλούν μέσω των σούπερ-μάρκετ.

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ που οι συνταγές τους δεν εκτελούνται υπομονή 1μήνα.


 Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.90380/οικ.9487/1128/25.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (επισυνάπτεται) η ημερομηνία ένταξης των  κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ μετατίθεται για την 1η Ιουνίου 2012

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ «PHARMA POINT 2012»

Μετά από 11 χρόνια λειτουργίας του Pharmapoint στη Θεσσαλονίκη και μετά από έντονη πίεση της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών για ανοιχτό διαγωνισμό και όχι απευθείας ανάθεση όπως γίνονταν τόσα χρόνια ο ΦΣΘ δημοσιεύει τις προϋποθέσεις ανάθεσης.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ «PHARMA POINT 2012»
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Φ.Σ.Θ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙδιαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου - οργανωτικού γραφείου που θα αναλάβει τη διοργάνωση και τη διαχείριση του Φαρμακευτικού Συνεδρίου-Έκθεσης «PHARMA POINT 2012»
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα εις την παρούσα προκήρυξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και το αργότερο μέχρι ώρα 14.00’ της ημέρας αυτής.  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Μαΐου 2012 και ώρα 21.00’ στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, εις τα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εθνικής Αντίστασης 173-175, Θεσσαλονίκη, ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Φ.Σ.Θ. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διαγωνισμός: Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά για την τη διοργάνωση και τη διαχείριση του Φαρμακευτικού

Απάντηση ΕΟΠΥΥ σε ΠΦΣ


Σε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα σας σας ενημερώνουμε ότι:
1. Μετά από σχετική συνεννόηση με μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνταγές με φάρμακα υψηλού κόστους για ασφαλισμένους του Οίκου Ναυτού και του ΟΓΑ θα εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία μέχρι τις 23-4-2012, χωρίς να απαιτείται η ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ επί της συνταγής.

2. Οι συνταγές που περιέχουν τα ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους που δεν είχαν δεσμευτεί από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (π.χ. Baraclude, Viread) και με την νέα υπουργική απόφαση χορηγούνται μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή τα νοσοκομεία, εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία μέχρι τις 23-4-2012, χωρίς να απαιτείται η ένδειξη ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ επί της συνταγής.
3. Τα φάρμακα που χορηγούνται μετά από έγκριση επιτροπής θα συνεχίσουν να χορηγούνται μετά από θετική γνωμοδότηση των επιτροπών. Συνεπώς για την χορήγηση των ιδιοσκευασμάτων Forsteo και Preotact εξακολουθούν να απαιτούνται γνωματεύσεις επιτροπών ΕΟΠΥΥ.
4. Από 2-5-2012 οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου θα απευθύνονται, για τα φάρμακα που απαιτούν έγκριση από επιτροπές, στις επιτροπές φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

I am Hellene

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

4 γιατροί και 1 φαρμακοποιός στον εισαγγελέα.


Τέσσερα γιατροί και μια φαρμακοποιός θα βρεθούν ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές κατηγορίες για υπερσυνταγογράφηση που ζημίωσε το ΙΚΑ με το ποσό των 180.000 ευρώ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που συντάσσεται σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων αφορά το αδίκημα της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσταλούν κλήσεις ώστε να δοθούν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.
Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2010 όταν παραδόθηκε το σχετικό πόρισμα των επιθεωρητών υγείας και αμέσως διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η παραγγελία στη συνέχεια δόθηκε στο ΣΔΟΕ, υπάλληλοι του οποίου έθεσαν στο μικροσκόπιο τη δραστηριότητα του φαρμακείου που λειτουργούσε σε χωριό της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΕΟΦ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ


Κατάλογος με συμμετοχές ασφαλισμένων στα φάρμακα, σύμφωνα μετις διατάξεις του αρ. 38 Ν.4025/2011
Ο ΕΟΦ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (228 Α΄/2012) και της Υ.Α. Φ42000/οικ.2555/353 (ΦΕΚ Β΄497/2012) αναρτά στην ιστοσελίδα του, κατάλογο με τις δραστικές ουσίες και τα αντίστοιχα προς αυτές κυκλοφορούντα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ισχύοντα Θετικό Κατάλογο και στο Συμπλήρωμα αυτού που ορίζονται ως θεραπεία βάσει των εγκεκριμένων τους ενδείξεων τους για τις δημοσιευμένες παθήσεις η φαρμακοθεραπεία των οποίων αποζημιώνεται με μειωμένη (10%) ή συμμετοχή μηδέν (0%) του ασφαλισμένου στα φάρμακα. Για όλα τα υπόλοιπα φάρμακα του Θετικού Καταλόγου η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 25%.
Στον κατάλογο υπάρχει η κατηγοριοποίηση των φαρμάκων σύμφωνα με το σύστημα ATC και η ένδειξη «75, 90, 100» αναφέρεται στην εναπομένουσα συμμετοχή του κράτους στην αποζημίωση του φαρμάκου αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασφαλισμένου. 
Για τα φάρμακα της παραγρ. 2 του άρθρου 12, του Ν.3816/2010, ισχύει 0% συμμετοχή ασφαλισμένου.

Συνημμένα: 
1. Συμμετοχές ασφαλισμένων - Αρχικός κατάλογος
2. Συμπλήρωμα καταλόγου συμμετοχών

 

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΟΨΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

Στις 17 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή από τα παλαιά οφειλόμενα του ΟΠΑΔ. Η πληρωμή αυτή αντιπροσωπεύει το 27% έναντι του συνολικού αιτούμενου ποσού των μηνών που έχουμε σε εκκρεμότητα.
Στην πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνονται 100 περίπου φαρμακεία για τους παρακάτω λόγους:
- Όσοι δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση ή έχουν κάνει αρνητική.
- Σε όσους δεν περιλαμβάνεται ο ΑΦΜ στις καταστάσεις που έστειλαν οι ΥΠΑΔ.
- Σε όσους ο ΑΦΜ δεν οδηγεί σε ΜΙΑ μόνον σύμβαση. (πχ αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής του φαρμακείου στο διάστημα που αναφέρονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί)
- Σε όσους, από ελιπή διαχείριση των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λόγω όγκου, δεν αντιστοιχήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις με το Φαρμακείο.
Η προτεραιότητα που έθεσε ο κλάδος ήταν η άμεση απορρόφηση των 45 εκατομμυρίων ευρώ που διέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών πανελλαδικά για την αποπληρωμή μέρους των οφειλομένων.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Αφού καταργούνται οι εκπτώσεις να καταργηθούν για όλους !!!

Αφού καταργούνται οι εκπτώσεις από τις εταιρίες προς τα φαρμακεία να καταργηθούν και οι εκπτώσεις από τα φαρμακεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό θα έλεγε η κοινή λογική. Υπάρχει κράτος δικαίου ή όχι ???
Πότε περιμένει να αντιδράσει ο ΠΦΣ δικαστικά αφού πολιτικά δεν υπάρχει το αίσθημα του δικαίου ενώ αντίθετα δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δυο σταθμά στις αποφάσεις? Πλέον, το γεγονός της μη αντίδρασης δε παραπέμπει σε ανικανότητα και αστοχία αλλά σε συμφωνία.  

Προσφυγή στο ΣτΕ απο 103 φαρμακευτικές εταιρείες


Ζητούν να ακυρωθούν οι κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκε το κούρεμα των ομολόγων τους.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν σήμερα 103 φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες προμήθειας υγειονομικού και ορθοπεδικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ζητώντας να ακυρωθούν οι κυβερνητικές πράξεις με τις οποίες υλοποιήθηκε το PSI στα ομόλογα τους, ύψους 641.466.399,54 ευρώ, που είχαν λάβει για την εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τις εταιρείες αυτές (κατά τη διετία 2008-2009).

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ξανακαταργούνται οι εκπτώσεις !!!

Για άλλη μια φορά ξανακαταργούνται οι εκπτώσεις. Αφού λοιπόν ο κ.Λοβέρδος κατήργησε τις εκπτώσεις πριν ένα χρόνο και τις επαναφέρει με το σκεπτικό ότι δεν επηρεάζουν τις φαρμακευτικές δαπάνες λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο του με ΦΕΚ που δημοσιεύεται στις 30.3.12 τις ξανακαταργεί. Το θέατρο του παραλόγου από τον κ.Υπουργό ο οποίος αποδεικνύει την ανακολουθία του, την έλλειψη σχεδίου και την δημιουργία ενός ασταθούς περιβάλλοντος στη φαρμακευτική αγορά.
Ο ΠΦΣ απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό ζητώντας εξηγήσεις.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Νέος τρόπος χορήγησης των ΦΥΚ

Κατεβάστε την λίστα με τα ΦΥΚ και το τρόπο χορήγησης τους όπως εξέδωσε ο ΠΦΣ.
ΕΔΩ

Ενημέρωση από ΦΣΘ για τις πληρωμές ΟΠΑΔ


Σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή από τα παλαιά οφειλόμενα του ΟΠΑΔ. Η πληρωμή αυτή αντιπροσωπεύει το 27% έναντι του συνολικού αιτούμενου ποσού των μηνών που έχουμε σε εκκρεμότητα.
Στην πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνονται 102 φαρμακεία για διάφορους λόγους όπως αποστολή λάθος στοιχείων από τον ΟΠΑΔ, αλλαγή νομικής μορφής του φαρμακείου, μη αποστολή υπεύθυνων δηλώσεων και άλλα. Καταβάλλεται προσπάθεια να ξεπεραστούν τα τεχνικά – γραφειοκρατικά προβλήματα και να γίνει η πληρωμή των φαρμακείων αυτών στο συντομότερο δυνατόν διάστημα.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

Στο rebate τα φάρμακα άνω 200ων ευρώ

Αγαπητοί συνάδελφοι μη ξεχνάτε ότι τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ για τα οποία το κέρδος μας είναι 30 ευρώ συν ένα μικρό ποσοστό κέρδους 6% υπάγονται κανονικά στο rebate. Επομένως, ένα φάρμακο με 0% συμμετοχή όπως είναι το zoladex, daronda, renagel κ.α. που δεν ανήκουν στα ΦΥΚ πληρώνουμε κανονικά rebate για όλο το ποσό του φαρμάκου πράγμα που είναι απαράδεκτο και ασύμφορο. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα λύση !!! Τα φάρμακα αυτά που πλέον θα δουλεύονται με ελάχιστο ποσοστό κέρδους θα πρέπει να εξαιρεθούν του rebate. Πρέπει άμεσα να μεριμνήσει ο ΠΦΣ και να ζητήσει άμεσα υπουργική απόφαση που να τα εξαιρεί, διαφορετικά υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης καθώς τα φάρμακα αυτά είναι οικονομικά ασύμφορο (για τα πιο ακριβά φάρμακα) να δύνονται αλλά το κυριότερο να υπάρχουν στο stock του φαρμακείου ώστε να εξυπηρετείται άμεσα ο ασθενείς. Αναμένουμε τη στάση του ΠΦΣ ο οποίος έως σήμερα δεν έχει εκφραστεί για το θέμα και δεν ανακοίνωσε τις προθέσεις του γι αυτό.  

Χωρίς φάρμακα οι ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες


Οι  Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής, Πειραιά και Αχαϊας γνωστοποιούν  στους Έλληνες πολίτες που πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες (π.χ. καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμόσχευση νεφρού κ.α.) ότι η μη ανεύρεση των φαρμάκων τους, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο αυτούς, οι οποίοι με νέα Υπουργική απόφαση όρισαν  ότι τα φάρμακα αυτά θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο από τα νοσοκομεία. Προφανώς μη γνωρίζοντας ότι τα νοσοκομεία για διαφόρους λόγους δεν τα έχουν, στερούν το δικαίωμα να διατίθενται αυτά σε αυτή την περίπτωση από τα ιδιωτικά φαρμακεία. 
Έτσι αντιμετωπίζουμε το εξής φαινόμενο : 
Απελπισμένοι Έλληνες πολίτες που πάσχουν από πολύ σοβαρές ασθένειες να μην βρίσκουν τα φάρμακα τους στα νοσοκομεία και να μην μπορούν να εκτελέσουν τις συνταγές τους στα ιδιωτικά φαρμακεία αφού οι εταιρείες με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση δεν τα διαθέτουν στα ιδιωτικά φαρμακεία. 
Η ευθύνη βαρύνει  αποκλειστικά την Κυβέρνηση, η οποία στο όνομα «επίτευξη στόχων» έχει διαλύσει την υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη του Ελληνικού λαού. Θα είναι ευχής έργο να μην θρηνήσουμε θύματα από αυτή την ανάλγητη, αντικοινωνική και καταστροφική για την χώρα πολιτική.
 

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Καιρός να αρχίζουμε να κατευθυνόμαστε στο να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος

Καιρός να αρχίζουμε να κατευθυνόμαστε στο να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος, έστω και ξεκινώντας πρώτοι προετοιμάζοντας το περιβάλλον.
Την άλλη εβδομάδα προτίθεμαι να ξεκινήσω "εκστρατεία" με τίτλο: "Σκάνδαλο με τα Δελτία Τιμών. Πώς χάνουν χρήματα πολίτες-Ταμεία-Φαρμακεία για χάρη λίγων ευνοούμενων". Θέλει δουλειά αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Ελπίζω να προλάβω. Και είναι και πολύ δύσκολο να αποκτήσει διείσδυση στα μυαλά του κόσμου.


Πρέπει να αρχίσουμε όμως από κάπου να ξεκινήσουμε για να διεκδικούμε πίσω ένα δίκαιο και βιώσιμο ποσοστό κέρδους σε ΟΛΑ τα φάρμακα.
Με τον Κουφόπουλο ήταν μια αρχή. Τους στόχους που είχα βάλει τους ανέπτυξα όλους και έφερα την κουβέντα εκεί που ήθελα ώστε να προλειάνω το έδαφος για αργότερα.
Αλλά αυτό είναι πολύ λίγο και μόνο μια στιγμή στον χρόνο και τίποτα παραπάνω. Θέλει συνέχεια, και συνέχεια, και συνέχεια...,και συνέχεια, και παντού, μέχρι να γίνει "κτήμα" της κοινής γνώμης και των συναδέλφων το θέμα.
Μετά, με όλα τα άλλα που θα έχουν παρασυρθεί και μπει σε κίνηση από μια τέτοια "τάση" θα είμαστε έτοιμοι να πάμε for the kill.
Θέλει χρόνο αλλά δεν γίνεται αλλιώς.


Και το ίδιο θα πρέπει επίσης και ταυτόχρονα να γίνει με ωράριο, κάλυψη φαρμακοθεραπείας (ελλείψεις φαρμάκων και βιωσιμότητα δικτύου διασποράς φαρμακείων), δια βίου εκπαίδευση κλπ. Ειδικά το τελευταίο που θα μας ανεβάσει και πολύ ψηλά σαν κλάδο αν καταφέρουμε ποτέ να το ξεκινήσουμε.


Αυτό είναι μία ατζέντα εξωστρέφειας (σε κάποια θέματα). Υπάρχει και πρόταση-ατζέντα για "τα δικά μας". Έχουμε πολλά να πούμε και να κάνουμε τον προσεχή καιρό.


Σιγά-σιγά η δική μας φουρνιά θα σηκώνει το βάρος όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Το νου μας λοιπόν.


Γιάννης Δαγρές

Ακούστε τη συνέντευξη στο http://www.skai.gr/player/Radio/?mmid=227212

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Σοβαρές ελλείψεις από τα κρατικά φαρμακεία.


Πέμπτη 12 Απριλίου 2012
                                                       
Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012), που αναφέρει ότι τα ενλόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαραμκεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,  σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
Στις συκγεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.

« Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στα σύγρχονα ελληνικά φαρμακεία: Μια πετυχημένη επιχειρηματική στρατηγική »

Tο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης έρευνας με θέμα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και επίκεντρο τα φαρμακεία.
Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ


Είναι φανερό ότι το Private labeling αποτελεί μια διεθνής τάση των λιανεμπορικών αλυσίδων. Είναι μια τάση μάλιστα στη φάση της ανάπτυξης και ειδικότερα στην Ελλάδα όπου βρίσκουν ευνοϊκό έδαφος λόγω της οικονομικής κρίσης και της αύξησης της ευαισθησίας του καταναλωτή στην τιμή.

Με την αποσύνδεση της έννοιας της ιδιωτικής ετικέτας με το φτηνό, κατώτερης ποιότητας προϊόν και την ταύτιση του με ένα προϊόν με υψηλή σχέση ποιότητας /τιμής, τα private label προϊόντα διεκδικούν επάξια μια θέση στο ράφι του φαρμακείου.

Η ανάγκη χάραξης μιας στρατηγικής από τα Συνεταιρισμένα Ελληνικά Φαρμακεία, όπου κυρίαρχη θέση θα έχει μια Ιδιωτική ετικέτα αποκλειστικής διάθεσης γίνεται προφανής.
Πέρα από το ότι είναι σήμερα, τα μόνα φαρμακεία στην Ελλάδα που αποτελούν μέρος μια δομής, που μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες επιχειρηματικές δράσεις και άρα έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνηγορούν και άλλοι λόγοι.

Το κράτος προσπαθώντας να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες συμπιέζει το ποσοστό κέρδους των φαρμακειών, η απορρύθμιση της αγοράς του φαρμάκου άρχισε με το ωράριο και το βρεφικό γάλα. Μπορεί κανείς να πει ότι δε θα συνεχιστεί με την προσθήκη και άλλων καναλιών διανομής στα OTC φάρμακα;

Τα super markets συνεχώς προσπαθούν και επιτυγχάνουν να παίρνουν ύλη από το φαρμακείο προβάλλοντας και αυτά φτηνές λύσεις με όλο και πιο ενισχυμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (καλλυντικά, οδοντόπαστες, πιεσόμετρα κλπ).

Με την εισαγωγή μιας παλέτας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τα Συνεταιρισμένα φαρμακεία θα μπορέσουν να αυξήσουν τα κέρδη τους από το επιπλέον profit margin, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι των επώνυμων προϊόντων (η οποία είναι σήμερα πολύ μικρή μια και το φαρμακείο ως μονάδα αποτελεί μικρό σημείο πώλησης), να πάρουν πίσω μέρος της αγοράς που έχασαν από τις υπεραγορές και να χτίσουν τη σχέση πιστότητας με τους πελάτες τους.

Η σχέση του καταναλωτή με το brand παίζει σημαίνοντα λόγο στην επιλογή και στην αίσθηση ικανοποίησης που αποκομίζει από το προϊόν.

Στρατηγικός στόχος είναι τα φαρμακεία να καταφέρουν να έχουν στον έλεγχο τους, μια ετικέτα την οποία θα μάθει να αναγνωρίζει ο καταναλωτής και να της αποδίδει υψηλά ποιοτικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια έχει ήδη αρχίσει (real care & green care προϊόντα) πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί στα ΣΥ.ΦΑ. και στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Εμμανουηλίδης Αλέξανδρος , Φαρμακοποιός, ΜΒΑ

Εκπρόσωπος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ Σερρών στην ΟΣΦΕ

pharmacy.emmanouilidis@gmail.com

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Περισσότερες υπηρεσίες από τα φαρμακεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιδρούν οι γιατροί.

Σημαντικό ρόλο στους φαρμακοποιούς δίνει η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επιτρέποντας τους φαρμακοποιούς να πραγματοποιούν εμβολιασμούς για τα εμβόλια του πνευμονιόκοκου και ζωστήρα χωρίς ιατρική συνταγή. Νέες υπηρεσίες και σημαντικό ρόλο στη φροντίδα των ασθενών δίνουν πολλές πολιτείες στην Αμερική που τις περισσότερες φορές συναντά την αντίδραση της ιατρικής κοινότητας. Το μέλλον των φαρμακείων και η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς αυτό το δρόμο. Στην Ελλάδα βέβαια, ακόμα φτιάχνουμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση !!!

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Λαύριο. Πράξη δεύτερη.


Αθήνα
Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απάτης κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και συνήθεια για ποσό άνω των 30.000 ευρώ, πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και ψευδούς βεβαίωσης κατ' εξακολούθηση, άσκησε ο εισαγγελέας Άρης Κορέας σε έναν γιατρό και έναν φαρμακοποιό, οι οποίοι μέσω παράνομων συνταγογραφήσεων εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά από ΙΚΑ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν πριν μερικούς μήνες ο σπηλαιολόγος Θάνος Ξανθόπουλος και η ομάδα του βρήκαν μεγάλη ποσότητα φαρμάκων σε βάθος 100 μέτρων σε μεταλλευτικό πηγάδι, στην περιοχή Καμάριζα του Λαυρίου και ειδοποίησαν τις αρχές για το περίεργο εύρημα.

Ανακοίνωση της ΚΙΝΕΦ σε σχέση με τη νέα παράταξη που εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη

Ξαφνικά έσκασε μύτη νέα παράταξη στη Θεσσαλονίκη επ ονώματη Αυτόνομη Παρέμβαση Φαρμακοποιών, της οποίας ο νέος αρχηγός ως άλλος Καμένος, ο κατακαημένος, καταγγέλλοντας τους πάντες και τα πάντα με έναν ακατάσχετο βερμπαλισμό αριστερού παλαιάς κοπής αλλά περισσότερο δρώντας ως ένα ακόμα δεκανίκι της εξουσίας όπως ορθός χαρακτηρίστηκε σε Γενική Συνέλευση της Θεσσαλονίκης όπου προέδρευε υπηρετώντας πιστά τα προστάγματα του προέδρου μας, ως σφογγοκολάριος της. Στη πρώτη του διακήρυξη του ο νεόκοπος αρχηγός έδωσε και ιδεολογικό περιεχόμενο !!! Εκεί είναι που τα έκανε μούσκεμα και τούτο διότι αγνοεί τι είναι καπιταλισμός, κομουνισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, νεοφιλελευθερισμός και αναρχισμός διότι κατά βάση δυστυχώς όλα είναι καπιταλισμός.
Η ουσία  όλων αυτών αποτυπώνεται στο βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου "Δύο λέξεις" και οποίος γνωρίζει λέγοντας στη σελ.71 "Αποδέχομαι την οικονομία της αγοράς και όχι τη κοινωνία της αγοράς". Πρακτικά αυτό σημαίνει: ας αφήσουμε τις ιδεολογικές φαμφάρες και ας δούμε τη  πραγματικότητα και τα προβλήματα του κλάδου με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και φρόνηση για να τα αντιμετωπίσουμε αναγκαστικά μέσα στην οικονομία και τη κοινωνία της αγοράς ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Εκ της Κίνησης Νέων Φαρμακοποιών.  

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας

Ο Φ.Σ.Η. αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει μήνυμα στην ηγεσία του Π.Φ.Σ. και των μεγάλων συλλόγων Αττικής, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών και άλλων, μετά την ολοκλήρωση του εγκλήματος ενάντια τους Φαρμακοποιούς, με την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων όπου μειώνονται από 21 έως 80%.

Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι μετά από τόσους αγώνες η ηγεσία του κλάδου διασπάστηκε. Από τη μία πλευρά ο Πανελλήνιος και από την άλλη οι ηγεσίες των μεγάλων συλλόγων. Δεν πετύχαμε απολύτως τίποτε. Το μόνο που διατηρήσαμε ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά είμαστε σίγουροι ότι σε λίγο καιρό και αυτό θα καταπέσει.

Η επαγγελματική τάξη των φαρμακοποιών έχει χρεωκοπήσει σε ένα χρόνο. Αφαιρέθηκαν σχεδόν 14 μονάδες κέρδους από το φαρμακείο που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του στο μέλλον. Η συνεχής μείωση των τιμών των φαρμάκων έχουν μηδενίσει το κεφάλαιό μας που με τόσο κόπο κάναμε όλοι μας. Το στοκ των φαρμάκων στην αποθήκη μας ήταν τεράστιο παίζοντας το παιχνίδι των φαρμακευτικών εταιριών και των συνταγογράφων των ασφαλιστικών ταμείων, έχοντας την ελπίδα ότι με την εφαρμογή της δραστικής ουσίας θα περιορίζαμε στο ελάχιστο το κεφάλαιό μας και ο κρίκος φαρμακευτικών εταιριών καισυνταγογράφων θα έσπαγε.

Δυστυχώς πίσω από τις πλάτες μας παρά τη ρητή διάταξη του μνημονίου και την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων στη βουλή θα συνεχίσει αυτό το αίσχος της συναλλαγής των εταιριών φασόν με τους συνταγογράφους καθιστώντας την αποθήκη του φαρμακείου μας έρμαιο στις ορέξεις των καινούργιων φασονίστικων εταιριών που ήδη προσαρμόστηκαν στα καινούργια δεδομένα πλησιάζονταςσυνταγογράφους και προωθώντας σκευάσματα που για μας ήταν άγνωστα μέχρι σήμερα, καθιστώντας άχρηστο το κεφάλαιο πουαπέμεινε μέχρι τώρα.

Έτσι λοιπόν το πάρτυ θα συνεχίζεται με φάρμακα που θα κοστίζουν λιγότερο πουλώντας οι εταιρίες σε μας καισυνταγογράφοντας οι γιατροί χωρίς κανένα κόστος, και δίνοντας ένα ελάχιστο κέρδος στα κορόιδα τους φαρμακοποιούς, κινδυνεύοντας να σκάσει ο ΕΟΠΥΥ στα χέρια τους στο επόμενο διάστημα.

Δυστυχώς η συνδικαλιστική πολιτική δεν πέτυχε τίποτα. Κανένας κλάδος κλειστών επαγγελμάτων δεν έπαθε τόση ζημιά. Δικηγόροι, μηχανικοί, ιδιοκτήτες ταξί, βυτιοφορείς, είχαν ελάχιστο κόστοςσ΄αυτή την οικονομική κρίση.

Είναι λοιπόν καιρός να σταματήσουν οι έριδες μεταξύ του Π.Φ.Σ. και των μεγάλων συλλόγων. Είναι επιτακτική ανάγκη η σύγκλιση Γ.Σ. των προέδρων των συλλόγων της χώρας και του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. καθώς επίσης και της ηγεσίας της Ο.Σ.Φ.Ε. ώστε να χαραχθεί άμεσα καινούργια τακτική απέναντι στην πολιτική του ξεριζώματος του ελληνικού φαρμακείου.

Δελτίο τύπου ΠΦΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ                                                                                                    ΑΘΗΝΑ 09/04/2012ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1044    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εννέα εκατομμύρια ασφαλισμένοι και 12.000 φαρμακοποιοί ταλαιπωρούνται από  έναν κυκεώνα ημιτελών και ανεφάρμοστων αποφάσεων που αλλάζουν μέρα με την μέρα ενώ ταυτόχρονα οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα συνεχώς αυξάνονται.

To Υπουργείο Υγείας εσπευσμένα αντέδρασε εφαρμόζοντας την δραστική ουσία με έναν ελλιπέστατο κατάλογο που βεβιασμένα κατάρτισαν οι αρμόδιοι φορείς . Παράλληλα με τον ίδιο ζήλο έθεσε σε εφαρμογή το νέο Δελτίο Τιμών , αδιαφορώντας για το αίτημα του κλάδου για μια μικρή παράταση προκειμένου να διατεθεί το παλιό στοκ . Έτσι τα φαρμακεία που σύμφωνα με τις ανακοινώσεις έχουν «εξοφληθεί» (!) υφίστανται άλλη μια οικονομική ζημιά.

Στα σημαντικά αυτά θέματα που αφορούν την φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού αναφέρθηκαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Την ίδια ώρα που το φαρμακείο της γειτονιάς αποτελεί το καταφύγιο για τον ασφαλισμένο, τον ασθενή, τον ηλικιωμένο , τον έλληνα πολίτη, (πρόσφατη έρευνα της ΑLCO) η Κυβέρνηση αθετεί τις επίσημες δεσμεύσεις για πληρωμή των παλαιών χρεών προς τα φαρμακεία και ωθεί ένα κλάδο σε δυναμικές αντιδράσεις, παρά την θέληση του.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Συνάδελφοι,

Τα δυο τελευταία χρόνια και το φαρμακευτικό επάγγελμα δέχθηκε επίθεση με την τελευταία μέθοδο που χρησιμοποιεί ο νεοφιλελευθερισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η ιδεολογία και η μέθοδος της Καταστροφής. Σε μια περίοδο κρίσης του πλούτου-αυτή τη φορά- και όχι της φτώχειας, είναι λογικό ο συσσωρεμένος πλούτος να επιζητά κατεστραμμένα παντελώς πεδία, χώρους, έθνη, κοινωνίες, οικονομίες για να “βγει από το καβούκι του” και να επιβάλει τους νέους και απόλυτα δικούς του όρους “επένδυσης” και κέρδους.
Στην χώρα μας τον ρόλο του καταστροφέα για λογαριασμό του συστήματος ανέλαβαν οι Έλληνες σοσιαλιστές ή αλλιώς κεντροαριστεροί, και θα τον συνεχίσουν αύριο οι Έλληνες Νεοφιλελεύθεροι ή φιλελεύθεροι ριζοσπάστες ή κεντροδεξιοί ή δεξιοί σκέτο ή λαικοδεξιοί.
Όπως και να ονομάζονται … αυτό θα γίνει να είστε σίγουροι.

Οι Έλληνες φαρμακοποιοί είμαστε ένας κλάδος ο οποίος βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο μιας πολυμέτωπης επίθεσης (κυβέρνηση, τύπος, τηλεόραση, βιομήχανοι, εισαγωγείς, φαρμακαποθηκάριοι ) με πρωτεργάτη βέβαια τον υπ. υγείας Α.Λοβερδο ο οποίος έμπλεος προσωπικού κομπλεξισμού και φιλοδοξίας δεν διστάζει να θυσιάσει μερικές χιλιάδες συναδέλφων αλλά και εργαζομένων στα φαρμακεία μας, αρκεί να ευδοκιμήσει ο συνδυασμός της προσωπικής του φιλοδοξίας και της παράδοσης όλου του συστήματος “φάρμακο” στα ολιγοπώλια .

Ο δρόμος που διαλέγει πάντα ο καπιταλισμός όταν αναδιαρθρώνεται είναι να καταπιεί τα πιο αδύναμα κομμάτια του. Και στην παρούσα φάση είμαστε και εμείς.
Ταυτόχρονα όμως τα δυο αυτά χρόνια ωρίμασε σε κάποιους από εμάς η ιδέα της δημιουργίας μιας Νέας Παράταξης στη πόλη, στο σύλλογό μας αλλά γιατί όχι και πανελλαδικά. Μιας παράταξης της οποίας το πρόταγμα είναι η Αυτονομία· και η οποία –παράταξη- δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς δεν μπορεί να είναι πολυσυλλεκτική όπως είθισται να κάνουν άλλες παρατάξεις ή κόμματα στην ελληνική κοινωνία.
Ο λόγος είναι προφανής. Και θα τον εκφράσουμε με ιδιαίτερη απλότητα για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Συνάδελφοι, ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, όσοι από εμάς αποτελούμε τον πυρήνα αυτής της κίνησης και που σίγουρα προερχόμαστε από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς “της υπαρκτής αριστεράς “ η οποία και αυτή δεν καταφέρνει πλέον να αρθρώσει μια λέξη- ένα σχέδιο για το επάγγελμά μας – πόσο μάλλον για την κοινωνία, ότι η ματιά μας, η δράση μας, η ανάλυση μας, θα αφορά στα μικρά και μεσαία φαρμακεία..
Πιστεύουμε ότι η “ κοινωνική “ αυτή οριοθέτηση είναι απολύτως αναγκαία, διότι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα “παρεκκλίνουμε” των αξιακών μας ορίων. 

Σήμερα π χ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι “ κουράστηκαν ” πολιτικά και κοινωνικά να ανήκουν στην “όποια” αριστερά και πέρασαν απέναντι (έκαναν πολύ καλά…άλλωστε δεν έχει καμία σημασία αν ήσουν αριστερός το 74, σημασία έχει αν είσαι σήμερα ).
Υπάρχουν πάλι άλλοι οι οποίοι ντρέπονται βέβαια να φύγουν αλλά συμφωνούν σχεδόν πάντα με τις επιλογές της άλλης πλευράς όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο. Και στους συλλόγους και στους συνεταιρισμούς ( είναι οι κεντροαριστεροί).
Υπάρχουν και εκείνοι οι – δήθεν –αφελείς οι οποίοι τελευταία δηλώνουν μόνον “φαρμακοποιοί ” (αυτοί είναι οι κουτοπόνηροι της ιστορίας). 
Υπάρχουν και οι “κρυμμένοι”, αυτοί που προσφάτως έχουν βγάλει τον ιδεολογικό σκασμό μιας και επί χρόνια εδήλωναν ότι ο κλάδος είναι άτρωτος.
Για να μην μιλήσουμε βέβαια για αυτούς που έχουν μείνει ημερολογιακά και αναλυτικά στο 1917.

Είναι σίγουρο –και σε προσωπικό επίπεδο το αποδείξαμε-ότι σε περιόδους οριζόντιας απειλής είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμετοχή στον κοινό αγώνα ακόμη και αν διαφωνεί κανείς σε επί μέρους ζητήματα. Εμείς το κάναμε.

Όμως πέρασαν δυο χρόνια αγώνων και κάποιοι αρνούνται πεισματικά να αρχίσει μια συζήτηση για μια νέα θεώρηση της επιχειρηματικής συγκρότησης του χώρου μας και την διάσωση των ασθενέστερων από την καταστροφή. Γιατί άραγε …μήπως τελικά αυτό σε κάποιους συμφέρει ;
Πέρασαν δυο χρόνια και ο ΣΥΦΑ αρχίζει να συμπεριφέρεται ως ιδιώτης.
Πέρασαν χιλιάδες χρόνια και το γνωστό κατεστημένο αρνείται συστηματικά την “ενιαία λίστα” για την εκλογή ΔΣ στο σύλλογο και στον ΣΥΦΑ..
Χρόνια τώρα δεν συζητούμε, δεν έχουμε σχέδιο.
Αυτά και άλλα πολλά μας έβαλαν σε πονηρές σκέψεις. Μετά δε και τις κατά καιρούς προεκλογικές καμπάνιες και πολιτικές προπαγάνδες που επιχειρούνται στους συλλόγους ανά την Ελλάδα σιγουρευτήκαμε.
Τελικά, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, καρφί δεν τους καίγεται αυτούς που έχουν τις τύχες του κλάδου στα χέρια τους αν θα εξαφανιστούν μερικές χιλιάδες συνάδελφοι. Αρκεί μερικοί να γίνουν βουλευτές και οι υπόλοιποι να συνεχίσουν να διοικούν “με μανία” τους συλλόγους και τους ΣΥΦΑ. Αν με προσοχή παρατηρήσετε, πέρα από τυμπανοκρουσίες και άλλα τέτοια οι τακτικισμοί των ηγεσιών μας την τελευταία περίοδο προς τα εκεί κατατείνουν.

Για εμάς τα αξιακά προτάγματα που θέτουμε στην οργανωμένη πλέον παρέμβασή μας είναι
η ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
η ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟΤΗΤΑ
και η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ,
είτε αφορούν στη θέσμιση είτε σε πρόσωπα.
Πιστεύουμε ότι οι τρεις αυτοί αξιακοί πυλώνες της δημοκρατίας μπορούν να συμβάλουν στην αναδιάρθρωση του φαρμακευτικού επαγγέλματος και να το απαλλάξουν από τις παγιωμένες γραφειοκρατίες του. 


ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΠΟΤΑ,
ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ,
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙ 10 ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 9/4 ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ. 

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,
μετά τη ψήφιση του νομοσχεδίου ταφόπλακα για το μικρομεσαίο ελληνικό φαρμακείο από Δευτέρα αρχίζει η εφαρμογή του. Εντός λίγων μηνών αναμένεται η ραγδαία μείωση των εισοδημάτων μας ενώ παράλληλα απειλείται η βιωσιμότητα χιλιάδων μικρών φαρμακείων της χώρας. Τα δύο τελευταία χρόνια όλοι μας βλέπαμε δια της γνωστής μεθόδου της σαλαμοποίησης να έρχονται μέτρα για το επάγγελμά μας που σκοπό είχαν την οικονομική μας εξαθλίωση και την κοινωνική μας απαξίωση. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα τα δώσαμε όλα χωρίς καν να κερδίσουμε κάτι που δε θα επηρέαζε τη φαρμακευτική δαπάνη όπως το συμψηφισμό των χρεών του δημοσίου με το ΦΠΑ και εφορία, πρόταση που έχω καταθέσει εδώ και 3 χρόνια και μόλις πέρσι αποδέχτηκε ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ κ.Θεοδοσιάδης. Δεν καταφέραμε επίσης να ζητήσουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ευνοεί τις συνενώσεις αλλά και δε προσφύγαμε στη δικαιοσύνη για το τρόπο που εισπράττεται το rebate ( παρακράτηση επί του αιτουμένου-ουσιαστικά επί του τζίρου) με το φόβο ότι θα μειωθεί το ποσοστό κέρδους. Τώρα που έγινε η ραγδαία μείωση του ποσοστού μας κέρδους ειδικότερα για τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ άραγε τι θα κάνει η ηγεσία μας. Η άρνηση της πρότασης μου σημαίνει πλέον αποδοχή.
Είναι ώρα ανασύνταξης και περισυλλογής αλλά και ώρα να θέσουμε ένα νέο πλαίσιο διεκδικήσεων που βάση θα έχει τη νομοθέτηση υπηρεσιών στο φαρμακείο ώστε να δώσουμε νέα πεδία δράσεις στο φαρμακοποιό του μέλλοντος.
Είναι ώρα να υπάρξει σύμπνοια μεταξύ όλων των συλλόγων της χώρας υπό τη σκιά του ΠΦΣ. Για να γίνει αυτό και να μη βιώσουμε ξανά την απαράδεκτη διχογνωμία μεταξύ των μεγάλων συλλόγων της χώρας ΦΣΑ και ΦΣΘ που μόνο κακό κάνει στο κλάδο,πρέπει να υπογραφεί από όλους τους συλλόγους της χώρας μνημόνιο κοινών διεκδικήσεων και δράσεων που θα είναι δεσμευτικό για όλους.
Τέλος, είναι η στιγμή για κάποιους να αποδεχθούν τις ευθύνες τους και να αποχωρήσουν. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους με διαφορετικά οράματα για το κλάδο με φρέσκες προτάσεις και ιδιαίτερες διαπραγματευτικές ικανότητες.
Εγώ προσωπικά και η Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών δηλώνουμε παρόν και συνεχίζουμε να κάνουμε τις προτάσεις μας αλλά και τη κριτική μας στα κακώς κείμενα επ ωφελία του κλάδου και μόνο.

Με τιμή,
Χρήστος Ξανθόπουλος
Φαρμακοποιός
Μέλος Δ.Σ. ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης

Ο ΠΦΣ αντι να ασχολείται με τα προβλήματα του κλάδου ασχολείται με το κυνήγι μαγισσών

Ο ΠΦΣ εξέδωσε ανακοίνωση για ένα υποτιθέμενο δελτίο τύπου στο ανοιχτό ιστολόγιο myfarm και η οποία αποτελεί απόδειξη ότι για άλλη μια φορά η ηγεσία ασχολείται με το τι γράφονται στα blogs και όχι με τα πραγματικά προβλήματα. Τις δύσκολες τούτες ώρες που περνάει ο κλάδος, αντί να βγαίνουν ανακοινώσεις που θα προετοιμάζουν το κλάδο σε μαχητικότητα και να δίνουν προτάσεις και λύσεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το σκόπελο κάποιοι προτιμούν να υπερασπίζονται το κύρος τους και την εικόνα τους. Κρίμα για άλλη μια φορά.
Διαβάστε την ανακοίνωση.

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 9-4-2011 ξεκινάει η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία για τις δέκα δραστικές που έχουν επιλεγεί από τον ΕΟΦ. Από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ καταρτίστηκε κατάλογος με τα εμπορικά σκευάσματα που αντιστοιχούν στις δέκα δραστικές ουσίες και ανήκουν στη θετική λίστα φαρμάκων (ΥΑ ΔΥΓ3/οικ. 104893/26-911) που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη λίστα έχουν προστεθεί οι λιανικές τιμές των σκευασμάτων καθώς και τιμές αναφοράς όπως αυτές μας κοινοποιήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το νέο δελτίο τιμών.
Με βάση την παραπάνω πληροφορία καταρτίστηκε ο τελικός κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία, στον οποίο τα σκευάσματα είναι κατανεμημένα με βάση την περιεκτικότητα και την συσκευασία, την λιανική τους τιμή και την τιμή αναφοράς της κάθε κατηγορίας. Η εν λόγω λίστα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις 9-4-2011.
Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του μέτρου, η διαδικασία συνταγογράφησης με βάση τη δραστική περιγράφεται παρακάτω:
Α. Ιατροί (συνταγογράφηση):
1. Έκδοση χειρόγραφης συνταγής.
Οι ιατροί θα συνταγογραφούν με βάση την δραστική ουσία και θα την αναγράφουν στη συνταγή μαζί με την περιεκτικότητα της και την συσκευασία.
2. Στην περίπτωση ηλεκτρονικής συνταγής ο ιατρός επιλέγει μια από τις δέκα δραστικές ουσίες και το σύστημα εμφανίζει τα εμπορικά σκευάσματα σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία.
Κατά την συνταγογράφηση θα έχουν δύο επιλογές:
- Επιλογή από τον ιατρό σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα.
- Επιλογή σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς της λίστας. Στην περίπτωση αυτή ο ιατρός πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Στο εκτυπωμένο φύλλο της αναφέρεται με μήνυμα το ποσό επιβάρυνσης του ασφαλισμένου λόγω διαφοράς τιμής καθώς και η νόμιμη συμμετοχή, η οποία θα είναι η συμμετοχή του φαρμάκου της τιμής αναφοράς.
Β. Φαρμακοποιοί (εκτέλεση):
1. Εκτέλεση χειρόγραφης συνταγής.
Ο φαρμακοποιός ανατρέχει στον Κατάλογο Συνταγογραφούμενων Σκευασμάτων με βάση τη Δραστική Ουσία και κατά την εκτέλεση έχει δύο επιλογές:
- Χορήγηση σκευάσματος το οποίο έχει τιμή σύμφωνα με την τιμή αναφοράς της κατηγορίας του στη λίστα. Σε αυτή την περίπτωση εισπράττει από τον ασφαλισμένο μόνο την νόμιμη συμμετοχή.
- Χορήγηση σκευάσματος με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αναφοράς, επειδή το επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να ενημερώσει τον ασφαλισμένο ότι εκτός από την προβλεπόμενη συμμετοχή θα επιβαρυνθεί και με την διαφορά τιμής που προκύπτει μεταξύ λιανικής τιμής του σκευάσματος και της τιμής αναφοράς στην κατηγορία του. Ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο το ποσό της διαφοράς τιμής και την νόμιμη συμμετοχή. Το συνολικό ποσό που παρακρατείται από τον ασφαλισμένο καταχωρείται από τον φαρμακοποιό στην συνταγή στο πεδίο που αναγράφει την συμμετοχή.
2. Εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.
Σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του μέτρου η ηλεκτρονική συνταγή θα περιέχει το εμπορικό σκεύασμα οπότε ο φαρμακοποιός εκτελεί κανονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την συνταγή όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Η παρακράτηση του επιπλέον ποσού γίνεται αυτόματα από το σύστημα, οπότε και πάλι ο φαρμακοποιός εισπράττει από τον ασφαλισμένο την νόμιμη συμμετοχή και την τυχόν διαφορά τιμής του σκευάσματος από την τιμή αναφοράς.


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Γ. Βουδούρης

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες φαρμακεία της χώρας

Ανακοινώθηκε αργά χθες βράδυ το πολυαναμενόμενο δελτίο τιμών από το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με αυτό ενσωματώνεται νέα μείωση στο χονδρεμπορικό καθώς και στο ποσοστό κέρδους φαρμακείων, γίνονται νέες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, ενώ θεσπίζεται ελάχιστο κέρδος μαζί με 30€ κατ´αποκοπή στα φάρμακα με χονδρική τιμή άνω των 200€. Από 1/6 δε, το κέρδος αυτό θα οριστεί μόλις στα 30€.
Όπως θα
δείτε στο νέο δελτίο τιμών τεράστιες μειώσεις στο σύνολο των φαρμάκων που αγγίζουν ακόμα και το 80% !!!

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η ισχύς του αρχίζει:
1. Για τους παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς από Δευτέρα 9/4/2012.
2. Για τις φαρμακαποθήκες από 17/4/2012 και για τα φαρμακεία 30 Απριλίου 2012.
Υπέρβαση των ανωτάτων τιμών που καθορίζονται, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/46 «περί Αγορανομικού Κώδικα» και της ισχύουσας Αγορανομικής Νομοθεσίας.
Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες του παραρτήματος «Πίνακας Δραστικών ουσιών για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» της υπ’ αριθμ.ΔΥΓ3(α)Οικ.33239/30-3-2012, Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 983/30-3-2012), για τα οποία οι τιμές του παρόντος δελτίου ισχύουν από 9/4/2012.


Συγχαρητήρια στο υπουργείο υγείας που μειώνει τη φαρμακευτική δαπάνη με τον εύκολο τρόπο των μειώσεων των τιμών και τις μείωσης του ποσοστού κέρδους αυξάνοντας τις ελλείψεις φαρμάκων (ΦΥΚ και άλλων), αλλά και σε όλους τους εκπροσώπους μας που με τις κινήσεις τους αποδεκάτισαν έναν ολόκληρο κλάδο.

Για όσα φαρμακεία επιβιώσουν ...

Άδεια ράφια πλέον στα φαρμακεία κύριοι. Φάρμακα άνω των 200 ευρώ δε θα συμφέρει πλέον να έχουμε ενώ τα φθηνότερα δε θα τα βρίσκουμε καθώς θα εξάγονται. Καλύτερα να αλλάξουμε επάγγελμα και να ασχοληθούμε με τις εξαγωγές.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς:Συνάδελφοι Γρηγορείτε, Ο Κλάδος βρίσκεται εν υπνώσει!!


Ενώ έχουν παρέλθει όλες οι προθεσμίες των αποφάσεων της Γ.Σ του Π.Φ.Σ και των μεγάλων Φ. Σ. για  κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εάν δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, είμαστε μάρτυρες μιας ανησυχητικής ηρεμίας από όλες τις πλευρές. Αυτή η κατάσταση εντείνει τις ανησυχίες των συναδέλφων για την διαφαινόμενη οικονομική κατάρρευση των φαρμακείων.
Συνάδελφοι το τελευταίο τρίμηνο συνέβησαν πάρα πολλά  ωστόσο εμείς επιλέξαμε να μην δημοσιοποιήσουμε τις διαφωνίες μας  για δύο λόγους:
1) Θεωρούμε ότι όταν ένας κλάδος βρίσκεται σε κινητοποίηση οι διαφορετικές φωνές δεν βοηθάνε τις κινητοποιήσεις και
2) Δεν θέλαμε να δώσουμε άλλοθι  σε αυτούς που ήθελαν να βρουν πάτημα για να μην κάνουν τίποτα.

Σημειώνουμε  ενδεικτικά :    
***Στην κινητοποίηση στις αρχές Γενάρη, πριν ακόμα  ξεκινήσει, κάποιοι επέλεξαν να την σταματήσουν, άλλοι να κάνουν άστοχες δηλώσεις και ο Πρόεδρος να την σταματάει αυθαίρετα από την ΤV  για να το πάρει πίσω λίγο μετά. Το βασικό είναι ότι η πρότασή  μας «να προβλέπετε  ρητή ημερομηνία  στον  νόμο  για την πληρωμή μας»  δεν διεκδικήθηκε ποτέ και έμεινε μόνο στα λόγια
*** Όταν στα μέσα Φλεβάρη ήλθαν τα περίφημα 48 εκατ. στον ΕΟΠΥΥ, κανείς δεν τα διεκδίκησε άμεσα,  θεωρώντας ότι είναι δικά μας και αυτά πήγαν αλλού και ακόμη ψάχνουμε  να τα βρούμε.  
*** Όταν κατατέθηκε ο εφαρμοστικός  του μνημονίου νόμος για την υγεία, η γνωστή πλειοψηφία  αρνήθηκε την πρότασή μας για κινητοποίηση πριν την ψήφιση του νόμου «γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις του υπουργού υγείας ότι δεν θα θιχτούμε». Το τι ψηφίστηκε λίγο πολύ το ξέρετε γιατί ήδη εφαρμόζεται η δραστική ουσία με φθηνότερο φάρμακο, η  μείωση ποσοστού κέρδους, η  κατ’  αποκοπή αμοιβή από 200 ευρώ και πάνω κλπ .Για μία ακόμη φορά πίστεψαν,  έτσι λένε,  τον μετρ της παραπλάνησης, του ψέματος και του φθηνού λαϊκισμού υπουργό Λοβέρδο  ή Ανδρέας ο Ακάλυπτος όπως τον βάφτισε ο Φ.Σ Καβάλας. Οι εκ των υστέρων κινητοποιήσεις στις 8-9 Μάρτη μέσα σε ένα κλίμα απογοήτευσης, οργής και διχασμού μας έφεραν σε χειρότερη κατάσταση. Σήμερα  η μη υλοποίηση  των τριών τμημάτων  της κινητοποίησης   8-9/3 απεργία, 15\3 πληρωμή ΕΟΠΥΥ και 31\3 μέρους ή όλου του χρέους,  μας έχει φέρει σε χειρότερη κατάσταση χωρίς συμμαχίες,  χωρίς καμία ενημέρωση των συναδέλφων, με εσωτερικές έριδες και τους φαρμακοποιούς  πλήρως απογοητευμένους.
Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία του ΠΦΣ δεν πιστεύει στις κινητοποιήσεις αλλά στις ιδιαίτερες επαφές. Εάν αυτές όμως δεν στηρίζονται και σε ένα αγωνιστικό κίνημα του κλάδου αποτυγχάνουν παταγωδώς. Είναι η γνωστή τακτική του κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Σήμερα αρχίζει η εφαρμογή των νόμων και ενώ είναι υπαρκτός  ο κίνδυνος να χαθούν τα χρωστούμενα , επικρατεί στον κλάδο η εκκωφαντική σιωπή  της πλειοψηφίας και μια υπόκωφη οργή των συναδέλφων. Ακόμη και Φ.Σ που θεωρούσαν λίγα αυτά που πρότεινε ο ΠΦΣ, μέχρι σήμερα  που γράφονται αυτά,  σιωπούν παρά τις πιέσεις μας. Η αθέτηση των επανειλημμένων υποσχέσεων για την εξόφληση των καθυστερημένων χρεών του 2011, έχει δημιουργήσει ασφυκτική κατάσταση στο κύκλωμα αγοράς του φαρμάκου. Η βιωσιμότητα πολλών φαρμακείων, σε συνδυασμό και με τα μέτρα μείωσης του ποσοστού κέρδους, παίζεται συνειδητά στα ζάρια! Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια κοινωνικής ευαισθησίας που επιδείξαμε προκειμένου να μην στερηθεί το φάρμακό του ο ασφαλισμένος. Επιπλέον δημαγωγικά ο υπουργός  μάς απειλεί ότι θα  διακόψει τις συλλογικές συμβάσεις ενώ ξέρει πολύ καλά ότι χωρίς εμάς το σύστημα ασφάλισης θα είχε προ πολλού καταρρεύσει. Σήμερα όμως είναι προ των πυλών η κατάρρευση   φαρμακείων και ΣΥΦΑ, που εκ των πραγμάτων  θα πλήξουν άμεσα  τους ασφαλισμένους  διότι θα  στερηθούν τα φάρμακά τους.
Οι παλινωδίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων και οι προσωπικοί εγωισμοί δεν επέτρεψαν να εκφραστεί στο σύνολο της η αγωνιστική ενότητα του κλάδου και η αγανάκτησή του  απέναντι στα μέτρα.  Απεναντίας δημιούργησαν υπόνοιες για μεροληπτική στάση και κλίμα απογοήτευσης σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχουν επικρατήσει λογικές προεκλογικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών φιλοδοξιών.
Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο -παρέμβαση ,  δεν μας ενδιαφέρει καμιά προεκλογική σκοπιμότητα  ούτε ο πολιτικός χώρος που κάποιος  ανήκει.
Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν ΜΕΣΣΙΕΣ . Μόνο η δική μας οργανωμένη κινητοποίηση ανατροπής της μνημονιακής πολιτικής μπορεί να σώσει ίσως τον κλάδο. Τίποτα δεν θα μας δώσει κανείς αν δυναμικά και ενωμένα δεν το διεκδικήσουμε.
Προτείναμε ,  προτείνουμε και εργαζόμαστε για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΓΣ και του ΔΣ του ΠΦΣ και των τοπικών ΓΣ.
***Άμεση συνάντηση των ΔΣ σε επίπεδο περιφέρειας για οργάνωση κοινών   μεθόδων πάλης και παρεμβάσεων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Εκμετάλλευση για εμάς του προεκλογικού κλίματος.
*** Προτείναμε πριν 15 μέρες, δεν απορρίφθηκε μεν, αλλά δεν υλοποιήθηκε δε, κοινή συνάντηση όλων των προεδρείων των ΦΣ της χώρας με το ΔΣ του ΠΦΣ . Εκεί να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις ,  να κατασιγάσουν αντιζηλίες και  ανταγωνισμοί  για το κοινό καλό και να βρούμε ένα μίνιμουμ συμφωνίας  για κοινή στάση και δράση. Βασική προϋπόθεση τα ξεκάθαρα αιτήματα, εκτός από το αυτονόητο  των πληρωμών.
Καλούμε όλους τους συλλόγους της χώρας να πάρουν πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο για κλιμάκωση του αγώνα μας πριν τις εκλογές. Μετά υπάρχει κίνδυνος οριστικής απώλειας των χρεών του 2011. Καλούμε το Προεδρείο του ΠΦΣ να ενεργοποιηθεί  άμεσα για τον συντονισμό δράσης των συλλόγων στη βάση των συλλογικών αποφάσεων που έχουν παρθεί. Έχοντας την κύρια ευθύνη,  λόγω της συμφωνίας του με την κυβέρνηση, που ποτέ δεν υλοποιήθηκε, να πάψει να είναι θεατής των εξελίξεων. Τους καλούμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Συνάδελφοι αν δεν κινηθούμε ΜΕΘΟΔΙΚΑ  με απεργίες,  αναστολές ή και τα δύο μαζί ή ότι άλλο τρόπο βρει κάθε ΦΣ , τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα .Μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι: ή της αγωνιστικής ενότητας και διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας  ή του διχασμού και του μαρασμού. Εμείς επιλέγουμε τον πρώτο και καλούμε και εσάς να τον ακολουθήσετε.
Συνάδελφοι, σίγουρα όλοι μας έχουμε ευθύνες , ο καθένας με το μερίδιο που του αναλογεί.
Δεν είναι όμως η ώρα καταλογισμού των ευθυνών, είναι η ώρα της δράσης. Σας καλούμε λοιπόν να παραμερίσετε πικρίες και απογοητεύσεις  και να δραστηριοποιηθείτε συμμετέχοντας σε δράσεις των τοπικών ΦΣ, ή να προκαλέσετε αυτές.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΗΞΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΝΙΒΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!