Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Πάντα θα υπάρχει τρόπος !!!

Αθήνα,18 Σεπτεμβρίου 2012

Αρ. πρώτ. 39493

Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων των φαρμακοποιών έχει παρέλθει το πενθήμερο εκτέλεσης ηλεκτρονικών και χειρόγραφων συνταγών και εξακολουθεί να υπάρχει αναγκαιότητα χορήγησης των φαρμάκων οι συνταγές εκτελούνται κανονικά μέχρι τις 30-9-2012 με την παρακάτω διαδικασία:
1. Ο θεράπων ιατρός θα αλλάξει την ημερομηνία έκδοσης της συνταγής με σφραγίδα και υπογραφή του,
2. Η ηλεκτρονική συνταγή με την διορθωμένη ημερομηνία εκτελείται υποχρεωτικά από τα φαρμακεία μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Γεράσιμος. Βουδούρης


Δεν υπάρχουν σχόλια: