Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Αναρτήθηκε στη διαύγεια το κονδύλι για τις δαπάνες των ασφαλισμένων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α.Ε. 0672 ΠΟΣΟΥ €272.346,31 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eopyygov/ada/%CE%924%CE%984%CE%9F%CE%9E7%CE%9C-%CE%A8%CE%98%CE%99

Δεν υπάρχουν σχόλια: