Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Προτάσεις ΓΣΕΒΕΕ για την καλύτερη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ

Eννέα προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατέθεσε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός είναι η δημιουργία βήματος διαλόγου μεταξύ των χρηστών και των επαγγελματιών υγείας, σε μία προσπάθεια ανάλυσης της κατάστασης στον χώρο της υγείας και αναζήτησης πιθανών λύσεων σε προβλήματα που ανακύπτουν, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΟΠΥΥ ειδικότερα.

«Είναι απόλυτη ανάγκη να στηριχθεί στην πράξη ο ΕΟΠΥΥ και η ευθύνη της κυβέρνησης για αυτό είναι μεγάλη και καθοριστική» σημείωσαν οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΒΕΕ που εκτιμούν ότι απαιτείται:

- Επαναφορά της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ στο 0,6% του ΑΕΠ, όπως καθόριζε ο Ν. 3918/2011 και όχι στο 0,4% που θεσμοθετήθηκε λίγους μήνες μετά και στερεί περίπου 500 εκατ. ευρώ έσοδα από τον ΕΟΠΥΥ.

- Ανάληψη των προ της σύστασης του ΕΟΠΥΥ χρεών των ασφαλιστικών ταμείων (πριν από τον Δεκέμβριο του 2011) προς τους παρόχους υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως προβλέπεται από το άρθρο 34 του 4038/2012. Να συνυπολογιστούν στα 6,76 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες και να δοθεί προτεραιότητα στην εξόφλησή τους μέσω μέρους από την επόμενη δόση των 31,5 δισ. ευρώ της δανειακής σύμβασης.

- Άμεση νομοθετική ρύθμιση, που να επιβάλει τον απευθείας διαχωρισμό από τις τράπεζες των εισφορών ασθενείας, ώστε να καταβάλλονται απευθείας στον ΕΟΠΥΥ και όχι μέσω των επιμέρους Ταμείων.

- Η ισότητα των παροχών προς τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ να συνοδευτεί σταδιακά και από ισότητα στις καταβαλλόμενες εισφορές, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης του ασφαλισμένου.

- Συμψηφισμός οφειλών του ΕΟΠΥΥ ή των κλάδων υγείας των ταμείων που διαδέχτηκε προς παρόχους υγείας με δικές τους φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (παρούσες ή μελλοντικές).

- Άμεση εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τον ΕΟΠΥΥ, ώστε να προσδιοριστούν σε βάθος χρόνου οι υποχρεώσεις και οι απαιτούμενοι πόροι για τη λειτουργία του Οργανισμού.

- Αποδέσμευση του ΕΟΠΥΥ από το δάνειο που έλαβε ο ΟΓΑ, εν αγνοία του ΕΟΠΥΥ, από την Αγροτική Εστία τον Δεκέμβριο του 2011, με συμφωνία εξόφλησής του από τις εισφορές υγείας που προορίζονταν για τον ΕΟΠΥΥ.

- Ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση προς τις φαρμακευτικές αποθήκες και βιομηχανίες για εξασφάλιση τρίμηνης πίστωσης προς τους φαρμακοποιούς και τον ΕΟΠΥΥ.

- Αναζήτηση και άλλων κοινωνικών πόρων για τον ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: