Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ


Διευκρινίζουμε ότι οποιαδήποτε νέα θετική και αρνητική λίστα,θα ισχύσει εφόσον δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. 
Επομένως οι ανακτηθείσες στο site του ΕΟΦ λίστες δεν ισχύουν μέχρι την δημοσίευση τους σε ΦΕΚ και την έκδοση σχετικής εγκύκλιου από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: