Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012


Συνάδελφοι,

σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες από μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κρατά από τα μέλη μας Rebate - επιστροφή, από τα τιμολόγια τα οποία έχουν πληρωθεί. Συγκεκριμένα έχει κρατήσει  Rebate όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 του νόμου 4052 του 2012   για τις συνταγές μηνός Μαρτίου και ακολούθως για όλους τους μήνες μέχρι και τον Ιούλιο. Η επιστροφή αυτή έχει κρατηθεί  και στα φάρμακα υψηλού κόστους . 
Το τραγικό όμως είναι ότι μετά από επικοινωνία μελών μας μάθαμε ότι ο Εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας από εδώ και στο εξής δεν θα στέλνει αναλυτικά  και εγγράφως τις χρεώσεις και τις περικοπές προς τον κάθε Φαρμακευτικό Σύλλογο συνολικά, αλλά θα  τις στέλνει μεμονωμένα σε κάθε φαρμακοποιό μόνο εφόσον του ζητηθεί. Έτσι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν περικοπές ή rebate στα φάρμακα υψηλού κόστους δεν μπορούν να το αποδείξουν ώστε να κάνουν ένσταση .
Θεωρούμε ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος πρέπει να επιληφθεί συνολικά επί του θέματος . 
Με Τιμή
Για τον Φαρμακευτικού Σύλλογο Μεσσηνίας
Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤ.                  ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: