Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων στις περιοχές όπου υπάρχει αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία


Σχετικό: 1.Το 221/13-1-2012 γενικό έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Λόγω της προσωρινής μη εκτέλεσης συνταγών για ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
από ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των
ασφαλισμένων σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Μέχρι την έναρξη εκτέλεσης συνταγών από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά  στις υπηρεσίες παροχών των ταμείων
τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κατάθεση είναι τα κάτωθι:
1. Πρωτότυπη Συνταγή που δεν εκτελέστηκε στο ιδιωτικό φαρμακείο με την
υποχρέωση καταχώρησης από τους ιατρούς στο  βιβλιάριο υγείας του
ασφαλισμένου. Οι συνταγές που γίνονται αποδεκτές είναι οι ηλεκτρονικές
συνταγές μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ και οι χειρόγραφες συνταγές
που έχουν συνταγογραφηθεί στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο (πράσινες
συνταγές ΕΟΠΥΥ), καθώς και συνταγές σε συνταγολόγια παλαιού τύπου
των εντασσόμενων φορέων ΕΤΑΑ, ΤΑΠ  –ΕΤΕ, ΤΑΠ  –ΕΤΒΑ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ,
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, πού έχουν εκδοθεί  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο
47284/14-11-2012.

2. Προσκόμιση των αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας των φαρμάκων.
3. Απόδειξη πληρωμής στο φαρμακείο.
4. Έγκριση από τον ελεγκτή ιατρό (όπου απαιτείται)
Σημειώνεται ότι θα αποδίδεται το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή  αναφοράς του
σκευάσματος μειωμένο με το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου που έχει
αναγραφεί από το θεράποντα ιατρό επί της συνταγής.
Το ποσό της εκκαθάρισης θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του
ασφαλισμένου ή σε περιπτώσεις διαφορετικής διαδικασίας απόδοσης δαπάνης από
αυτήν της κατάθεσης σε λογαριασμό τραπέζης οι υπηρεσίες συνεχίζουν να αποδίδουν
δαπάνες με τις υφιστάμενες διαδικασίες τους.
Τα τμήματα παροχών πρέπει να προχωρήσουν στην εκκαθάριση,  ενταλματοποίηση
και πληρωμή των εν λόγω δαπανών των ασφαλισμένων και να ενημερώσουν τον
ΕΟΠΥΥ για το οφειλόμενο ποσό ώστε να αποδοθεί προς τα ταμεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: