Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΑ ΓΚΑΦΑ ;

Ο ΠΦΣ με έγγραφό του ζήτησε όλα τα φαρμακεία να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο https://www.eopyykmes.gr/, έτσι ώστε: ( σημείωση δική μου : προσέξτε το 2 ).

1. Nα παίρνουν άμεσα και ηλεκτρονικά ενημέρωση για τις επικείμενες πληρωμές καθώς και αναλυτικά ιστορικά στοιχεία:
• Tων μηνιαίων υποβολών τους προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
• Tων πληρωμών και περικοπών – παρακρατήσεων από και υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (rebate, περικοπές συνταγών, κ.λπ.), και
• Tων παρακρατήσεων υπέρ τρίτων (ΤΣΑΥ, κατασχέσεις, εκχωρήσεις, κ.λπ.).

2. Nα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα τιμολόγια για την επεξεργασία των συνταγών τους από την Ανάδοχο Εταιρεία.

Πριν από λίγο έκανα την διαδικασία και τύπωσα την «Αίτηση Ενεργοποίησης Λογαριασμού Χρήστη».

Στο τέλος της αίτησης αναφέρονται τα εξής:

«Ενημερώθηκα επίσης ότι με την xρήση user name και password θα μπορώ να παραλαμβάνω σε μηνιαία βάση και σε ηλεκτρονική μορφή το σχετικό με τις υπηρεσίες συνταγών Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) από την εταιρία UNIS SYSTEMS S.A. στην ηλεκτρονική διεύθυνση ...... κ.λ.π.»

Από ότι αντιλαμβάνομαι (εκτός και αν κάνω λάθος) ο ΠΦΣ εχει συμφωνήσει, αφού το αναφέρει στο έγγραφό του, για την κράτηση των 4 λεπτων ανά συνταγή για τους ελεγκτές – υπαλλήλους του ΕΟΠΥΥ. Εκτός και αν δεν το κατάλαβε...

Στην τελευταία όμως συγκέντρωση των Προέδρων , αλλά και σε έγγραφη απάντηση σε σχετικό ερώτημα του ΦΣΑ, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ μας διαβεβαίωσε ότι η κράτηση των 4 λεπτων ανά συνταγή για τον έλεγχό τους, είναι προσωρινή και θα ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ σε κάποιο rebate!!! Αρα εφόσον θα συμψηφιστεί δεν θα εκδοθεί ΚΑΝΕΝΑ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς τα φαρμακεία!!!

Τελικά τι έγινε; Θεσμοθετείται η πληρωμή των ελεγκτών των συνταγών μας με δικά μας χρήματα και με έκδοση των σχετικων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ; Μήπως ΚΑΙ το χαράτσι αυτό νομιμοποιείται; Λέω ... μήπως;

Περιμένω απάντηση !

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: