Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Οι κυρώσεις που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία που έκοβαν τιμολόγια σε φαρμακαποθήκες

Επειδή πολλοί μου τηλεφωνείτε σχετικά με τις εξαγωγές, σας παραθέτω σημαντικές πληροφορίες που πήρα από τον Δικηγόρο κο Αρβανίτη πρωην νομικό σύμβουλο του ΦΣΑ για τις εξαγωγές φαρμάκων και πότε επιτρέπονται.

Για όσους λοιπόν ενδιαφέρονται:

1. Το φαρμακείο πωλεί φάρμακα μόνο στο κοινό, στην επίσημη λιανική τιμή, με ιατρική συνταγή. Πωλήσεις προς νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικά ταμεία, γηροκομεία, εταιρείες (όχι φαρμακεμπορικές) θεωρούνται λιανικές πωλήσεις (υπάρχει νομολογία).
Πωλήσεις φαρμάκων από φαρμακεία σε φαρμακεμπορικές επιχειρήσεις, με σκοπό την περαιτέρω εμπορία ή εξαγωγή τους, θεωρούνται χονδρικές πωλήσεις και απαγορεύονται.

2. Οι φαρμακεμπορικές επιχειρήσεις, έχουσες άδεια χονδρικής πώλησης, μπορούν να πραγματοποιούν παράλληλες εξαγωγές, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (κάλυψη εσωτερικής αγοράς – άρθρο 12Α Ν.Δ. 96/1973), μόνον εφόσον εφοδιάζονται τα φάρμακα από νόμιμες πηγές.
Νόμιμη πηγή είναι μόνο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις (παραγωγοί, αντιπρόσωποι, εισαγωγείς).
Μη νόμιμη πηγή, σε κάθε περίπτωση, είναι τα φαρμακεία και οι άλλες φαρμακαποθήκες, εφόσον τα φάρμακα προορίζονται για εξαγωγή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

Οι κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης των άνω διατάξεων, προβλέπονται στο άρθρο 19 Ν.Δ. 96/1973 και στο άρθρο 129 της Κ.Υ.Α. 82161/2012.
Οι κυρώσεις για τους φαρμακοποιούς είναι:
- Πρόστιμα έως 13.200 ευρώ και έως 44.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής.
- Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας για διάστημα έως 6 μήνες, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, η οριστική ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου (άρθρο 19, παρ. 6, περ. β’, Ν.Δ. 96/1973).
- Ποινική δίωξη και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και αφαίρεση από 3 μέχρι 6 μήνες της άδειας άσκησης του επαγγέλματος (άρθρο 19 παρ. 2, Ν.Δ. 96/1973) σε περίπτωση παράβασης των κανόνων καλής φύλαξης και διάθεσης (η πώληση σε φαρμακαποθήκη συνιστά πράξη μη νόμιμης διάθεσης).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
α. Θεωρείται χωριστή παράβαση κάθε έκδοση τιμολογίου από το φαρμακείο προς την φαρμακαποθήκη ή το σύνολο των τιμολογίων που εκδόθηκαν;
β. Εάν κάθε τιμολόγιο θεωρηθεί χωριστή παράβαση, υφίσταται υποτροπή;
γ. Η έννοια της υποτροπής ποια είναι;
Επομένως, η κρίση του Ε.Ο.Φ. επί των ερωτημάτων αυτών είναι ουσιώδης και η αντίδραση του κλάδου χρήζει προσοχής, άλλως οι συνέπειες για τους φαρμακοποιούς θα είναι ηχηρές.

Περισσότερα στο www.arvanitislaw.gr

Κ.ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: