Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Αποσυνδέονται τα αναλώσιμα από τα φάρμακα. Τα αναλώσιμα και εκτός φαρμακείου αν δε το πιάσατε κύριοι του ΠΦΣ

Αποσυνδέονται οι πληρωμές αναλωσίμων από τα φάρμακα όπως πρώτοι είχαμε μεταδώσει πράγμα που σημαίνει προφανώς μεγαλύτερη καθυστέρηση και κατά δεύτερο δίδεται η δυνατότητα σε μη φαρμακεία να εκτελούν συνταγές αναλωσίμων. Αναμένουμε άμεση απάντηση από το ΠΦΣ.Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει ότι:
Οι διαδικασίες χορήγηση αναλώσιμων υλικών για τους
διαβητικούς απλοποιούνται και καθιερώνεται νέος τρόπος χορήγησης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού του διαβήτη  για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Από 1-3-2013 η χορήγηση των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών του Διαβήτη θα γίνεται με αναγραφή σε παραπεμπτικό.

Ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται τα αναλώσιμα υλικά του
Διαβήτη, όπως πριν, από τα συμβεβλημένα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία και εταιρείες, πληρώνοντας μόνο την προβλεπόμενη από την νομοθεσία συμμετοχή του και όχι την
καταβολή του συνόλου της αξίας αναλώσιμων υλικών και στην συνέχεια την είσπραξη του
ποσού που κατέβαλε από τις υπηρεσίες παροχών υγείας, στις περιπτώσεις που εκδίδονταν
παραπεμπτικά από πιστοποιημένους ιατρούς.
Η συνταγογράφηση θα γίνεται από όλους τους ιατρούς σχετικής ειδικότητας (ιατρικές
μονάδες, ή ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή θεράποντες ιατρούς πιστοποιημένους
ή ιατρών Κρατικών Δομών) σε ιατρικές γνωματεύσεις, διατακτικές ή σε παραπεμπτικά.
Με τον νέο τρόπο χορήγησης αναλώσιμων υλικών του Διαβήτη, ο ασφαλισμένος θα μπορεί
να εξυπηρετείται από όλους τους ιατρούς (συμβεβλημένους ή μη) και θα ελέγχεται πλήρως
η συνολική κατανάλωση του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς όφελος του
ασφαλισμένου

Δεν υπάρχουν σχόλια: