Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

ΦΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΈΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Την 28-1-2013 ο Οργανισμός σας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 4314 έγγραφο που είχε ως θέμα ««Παροχή οδηγιών για την διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού» και με το οποίο διαφοροποιούσε την μέχρι σήμερα διαδικασία χορήγησης αναλωσίμου διαβητολογικού υλικού.


Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο ο ασφαλισμένος θα προμηθεύεται τα αναλώσιμα υλικά του διαβήτη όπως πριν, από τα συμβεβλημένα από τον ΕΟΠΥΥ φαρμακεία, και ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ πληρώνοντας μόνο την προβλεπόμενη από την νομοθεσία συμμετοχή του και όχι την καταβολή του συνόλου της αξίας αναλώσιμων υλικών. Η συνταγογράφηση θα γίνεται από όλους τους ιατρούς σχετικής ειδικότητας, σε ιατρικές γνωματεύσεις, διατακτικές ή παραπεμπτικά.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού σας, μας ενημέρωσαν ότι η πιστοποίηση των φαρμακείων στην E-ΔΑΠΥ Υλικών, θα γίνει απευθείας από τον Οργανισμό σας, χωρίς να εμπλακούν τα φαρμακεία σε κάποια διαδικασία.
Επίσης μας ενημέρωσαν ότι θα εκδώσουν σύντομα σχετική οδηγία, σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω παραπεμπτικά, θα υποβάλλονται στα γραφεία του εκάστοτε Φαρμακευτικού Συλλόγου (στις περιπτώσεις διανεμητικού) όπως και οι συνταγές φαρμάκων αλλά σε ξεχωριστό φάκελο και με ξεχωριστό τιμολόγιο.

Το ερώτημα που γεννάται από όλη αυτή την διαφοροποίηση στη μέχρι σήμερα διαδικασία, είναι αν αυτά θα εξοφλούνται στον ίδιο κωδικό και την ίδια χρονική στιγμή που θα εξοφλούνται και οι συνταγές φαρμάκων του αντίστοιχου μήνα, ή αν θα εξοφλούνται σε άλλο κωδικό κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό θα σημάνει την εξόφλησή τους μετά από αρκετούς μήνες.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα, καθώς ανάλογα με την απάντησή σας, θα πρέπει να πράξουμε τα δέοντα, ώστε να διαφυλάξουμε τα φαρμακεία μας, από οικονομική επιβάρυνση. Σημειωτέον ότι η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ήδη τα μέλη μας, οφείλεται κατά κύριο λόγο, στο ότι ο Οργανισμός σας αδυνατεί να είναι συμβατικά συνεπής με τις πληρωμές, όπως η σύμβαση που έχουμε υπογράψει ορίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: