Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Πιστοποίηση Προμηθευτών για τα Αναλώσιμα Διαβητικού Υλικού

Σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2013 είναι υποχρεωτική για τα συμβεβλημένα φαρμακεία η υποβολή του αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ.

Προκειμένου τα συμβεβλημένα φαρμακεία να μπορούν υποβάλουν λογαριασμούς αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), στο μενού Εφαρμογές eΔΑΠΥ Πιστοποίηση Φαρμακείων.  κλικ απευθείας εδώ : (https://apps.ika.gr/eApplicationUnregisterPha/faces/registration.xhtml)

Η εφαρμογή υποβολής λογαριασμών αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού είναι αναρτημένη στο site του ΕΟΠΥΥ, στο μενού Εφαρμογές eΔΑΠΥ eΔΑΠΥ Διαβητολογικού Υλικού.

Τα φυσικά παραστατικά (γνωματεύσεις, φορολογικά παραστατικά, αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής) θα υποβάλλονται κάθε μήνα σε ξεχωριστό φάκελο μαζί τις συνταγές φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση της δαπάνης των αναλωσίμων είναι η καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΔΑΠΥ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: