Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Απάντηση ΚΙΝΕΦ στον πρόεδρο του ΠΦΣ για το θέμα του ωραρίου

  Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι ο πρόεδρος του ΠΦΣ στη τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου εξέφρασε την άποψη ότι τα φαρμακεία θα πρέπει να είναι ανοιχτά τα Σάββατα. Να θυμίσουμε στο πρόεδρο του ΠΦΣ ότι "το φαρμακείο αποτελεί ένα ιδιότυπο «επιστημονικό καθίδρυμα» ουδεμία σχέση έχον με οιαδήποτε άλλο κατάστημα αφού είναι ταγμένο στην προάσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος και ειδικότερα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας" ( π.δ. 340/93 άρθρο 3). Το άρθρο αυτό που αποτελεί νόμο του κράτους προσδιορίζει την ιδιομορφία του φαρμακείου ακόμη και ως προς το ωράριο λειτουργίας. 
   Είναι φανερό ότι το φαρμακείο πρέπει να διατηρήσει ξεχωριστό ωράριο λειτουργίας από τα υπόλοιπα καταστήματα και αυτό διότι πρωταρχικός μας ρόλος δεν είναι η εξυπηρέτηση του κοινού με βάση τις εμπορικές και καταναλωτικές ανάγκες του αλλά με βάση την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Για το λόγω αυτό άλλωστε υπάρχουν και τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία. 
  Τα φαρμακεία πρέπει να παραμένουν ανοιχτά κατά τις ώρες που όλα τα νοσοκομεία και οι τοπικές μονάδες υγείας είναι ανοιχτές έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ασθενών. Από τη στιγμή που το κράτος κρίνει ότι τα Σάββατα τα νοσοκομεία και οι τοπικές μονάδες υγείας παραμένουν κλειστά τότε και τα φαρμακεία θα πρέπει απλά να εφημερεύουν. Αν το κράτος κρίνει ότι οι ανάγκες των ασθενών δε καλύπτονται από τα εφημερεύοντα το Σάββατο ας τα αυξήσουμε, όπως και πράξαμε, διαφορετικά ας ανοίξουν και τα νοσοκομεία και οι τοπικές μονάδες υγείας. Κάθε άλλη πρόταση είναι εκ του πονηρού που οδηγεί την έννοια του επιστημονικού καθιδρύματος σε εμπορικού. 
  Εν κατακλείδι, αν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάποια υποχώρηση στο θέμα του ωραρίου, με το σκεπτικό πάντα του δούναι και λαβείν, με βάση αυτό το συλλογισμό η ελάχιστη υποχώρηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι τα φαρμακεία να παραμένουν ανοιχτά τα απογεύματα της Δευτέρας ή της Τετάρτης που το κράτος κρίνει ότι οι τοπικές μονάδες υγείας παραμένουν ανοιχτές και τα ιδιωτικά ιατρεία δουλεύουν. Μόνο έτσι το φάρμακο δεν εντάσσεται στα ψώνια του Σαββάτου όπως θέλουν κάποιοι να περάσουν.

Κίνηση Νέων Φαρμακοποιών 
Κίνηση Ενωμένων Φαρμακοποιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: