Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.Δ. ΚΑΙ ΠΡΑΖΟΛΕΣ

Αθήνα, 5 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣ 
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλο
Κοιν.: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Σαλμά

Θέμα: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.Δ. ΚΑΙ ΠΡΑΖΟΛΕΣ»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με ανακοίνωση σας ορίσατε νέο τρόπο εκτέλεσης συνταγών που αφορούν τα αναλώσιμα Σ.Δ. μέσω των φαρμακείων μας. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο τρόπο θα έπρεπε οι φαρμακοποιοί να πιστοποιηθούν ηλεκτρονικά και να αρχίσουν να εκτελούν μόνο ηλεκτρονικές γνωματεύεις, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί.

Στις ερωτήσεις των Συλλόγων μας, προς τους αρμοδίους του οργανισμού σας, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι από αντιφατικές έως παράλογες. Δεν γνωρίζουμε:

• αν ισχύουν σήμερα τα παραπεμπτικά, οι διατακτικές και οι χειρόγραφες γνωματεύσεις πάνω στις οποίες οι ανενημέρωτοι ιατροί, συνταγογραφούν αναλώσιμα Σ.Δ.

• αν υποχρεωνόμαστε να εκτελούμε ΜΟΝΟ συνταγές αναλωσίμων ηλεκτρονικού τύπου μέσω ενός συστήματος που δεν λειτουργεί ή στην καλύτερη περίπτωση ... υπολειτουργεί

• πως θα χορηγήσουμε συσκευασίες αναλωσίμων που δεν .... υπάρχουν στην ηλεκτρονική φόρμα, ή συσκευασίες που υπάρχουν μεν αλλά είναι μεγαλύτερες των αναγραφομένων στη γνωμάτευση και με διαφορετική τιμή από αυτή που προβλέπεται, από την επίσημη τιμολόγηση του ΕΟΠΥΥ.

• πως να περάσουμε ενιαία μια τέτοια γνωμάτευση όταν το σύστημα μας υποχρεώνει να την περνάμε ... τμηματικά!!!

• Αν θα εκτυπώνουμε συγκεντρωτική κατάσταση μέσω των προγραμμάτων των φαρμακείων μας ή θα υπάρξει πρότυπη κατάσταση του e-dapy.

Συνεπώς, σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να εκδώσει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο, να επιτρέπει την συνέχιση χορήγησης των αναλωσίμων μέσω των γνωματεύσεων, των παραπεμπτικών, και των διατακτικών όπως κάνουμε μέχρι σήμερα και να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό σύστημα μόνο όταν θα λυθούν όλα τα προβλήματα, θα λειτουργεί πλήρως και αδιάλειπτα.

Για το θέμα των πραζολών, για το οποίο έχει γίνει πολύ συζήτηση και μέχρι σήμερα δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του οργανισμού σας, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε το έγγραφο 2538/3-4-13 και για το οποίο δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση.

Σε προφορική συμφωνία με τον Υπουργό κ. Σαλμά και με εσάς, επετεύχθη η παράταση (μέχρι και σήμερα) της εκτέλεσης συνταγών με πραζόλες, με τον τρόπο που γινόταν προ της έκδοσης του νέου ΦΕΚ.

Επειδή μέχρι και τώρα δεν υπάρχουν σαφείς και έγγραφες οδηγίες ούτε για το θέμα των πραζολών, παρακαλούμε όπως δώσετε παράταση της εφαρμογής του νέου ΦΕΚ για τις πραζόλες μέχρι να ενημερωθεί ο ιατρικός κόσμος και μπουν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση τα φίλτρα συνταγογράφησης όπως έχετε υποσχεθεί.

Επίσης παρακαλούμε όπως δώσετε σαφείς γραπτές οδηγίες για το e-dapy, με τις οποίες θα μας διευκρινίζετε τον τρόπο πιστοποίησης, καταχώρισης γνωματεύσεων κ.λπ.

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΧΑΪΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΦΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κωνσταντίνος Λουράντος

Φ.Σ. ΑΧΑΪΑΣ
Ανδρέας Σοφιανόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: