Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

ΠΦΣ για πραζόλες

Με βάση την παραπάνω Υπουργική Απόφαση τα σκευάσματα που ανήκουν στην θεραπευτική κατηγορία ATC A02BC (αναστολείς αντλίας πρωτονίων) αποζημιώνονται μόνο όταν συνταγογραφούνται από ιατρούς γαστρεντερολόγους και μόνο για την θεραπεία πεπτικού έλκους και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. 
Μετά από παρεμβάσεις των φαρμακοποιών, ουσιαστικά δόθηκε το χρονικό περιθώριο έως 5/4/2013 για την εκτέλεση των συνταγών αυτών των σκευασμάτων από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, και επίσης δόθηκε εντολή στην ΗΔΙΚΑ, σύμφωνα με ενημέρωσή σας, να ορίσει φίλτρα στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ώστε οι συνταγές των παραπάνω σκευασμάτων να εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία μόνο
1. Με συνταγή γαστρεντερολόγου και 
2. Από άλλες ιατρικές ειδικότητες μόνο μετά από γνωμάτευση γαστρεντερολόγου

Όπως σίγουρα αντιλαμβάνεστε ούτε αυτή η ρύθμιση θα επιλύσει το πρόβλημα που δημιουργείται ιδιαίτερα στις περιοχές εκείνες που δεν υπάρχει πρόσβαση σε ιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Και επιπλέον, δεδομένου ότι:

- Στα φαρμακεία εκτελούνται τρίμηνες συνταγές 
- Τα φίλτρα που θα εισαχθούν στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν διασφαλίζουν και την ομαλή λειτουργία της εκτέλεσης συνταγών στην περίπτωση που αντί ηλεκτρονικής συνταγής ο ιατρός συνταγογραφεί χειρόγραφα
- Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφευχθούν παρενέργειες από παράλειψη δόσης φαρμάκου, ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση συνταγής
- Τέλος, σύμφωνα με το ΠΔ 121/08 άρθρο 2 παρ. ε: ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Με βάση τα παραπάνω σας κάνουμε γνωστό ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε και να εφαρμόσουμε την παραπάνω ρύθμιση και παρακαλούμε για την οριστική τροποποίησή της.
Μέχρι τότε τα φαρμακεία θα εκτελούν συνταγές με τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας τα οποία έχουν ενταχθεί στην Θετική Λίστα και δεν θα δεχθούμε καμία περικοπή – ως υπεύθυνοι αλλά ούτε καν ως συνυπεύθυνοι – με βάση και τις διατάξεις του ΠΔ 121 αρθρ. 2 παρ. ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ


Δεν υπάρχουν σχόλια: