Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ακύρωση εκτέλεσης των συνταγών που είχαν εκτελεστεί σήμερα 16/5 και από ώρα 11:58:04 έως 12:58:29, (συμπεριλαμβανομένων προγενέστερων και μεταγενέστερων μερικών εκτελέσεων τους) και είναι εφικτή η ορθή επανεκτέλεσή τους. Παρακαλείσθε να προχωρήσετε σε επανεκτέλεση τους ΜΟΝΟ μέσω της web εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: