Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΦΣ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 13/5/2013

Αριθμ. Πρωτ. 1085

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΟΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΟΥ έως 31/12/2011

Η  διαδικασία εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου ξεκίνησε και αφορά πληρωμές   φαρμακείων μέχρι  31.12.11.
Για τα φαρμακεία που πληρώνονται μέσω Διανεμητικού Λογαριασμού, έχουν ήδη  αποσταλεί συγκεντρωτικές καταστάσεις στους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους οι οποίοι θα ενημερώσουν τα μέλη τους και θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο υπ΄ αριθμ. 5021/29.4.13 του Οίκου Ναύτου.
Για τα φαρμακεία που υποβάλλουν  μεμονωμένα  τις συνταγές, θα αποσταλεί έγγραφο εντός των ημερών, στα Τοπικά Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου, όπου θα ζητείται από τους συναδέλφους η υποβολή των ίδιων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιο πάνω έγγραφο.
Η υποβολή θα γίνει μέσω των Τοπικών Παραρτημάτων του Ταμείου.
Διευκρινίζουμε ότι το Πιστωτικό Τιμολόγιο που θα εκδώσετε θα είναι ένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό τιμολογίων που σας οφείλουν και θα εκδοθεί προς Οίκο Ναύτου.
Η φορολογική ενημερότητα αφορά επίσης στο σύνολο του ποσού.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟΤΕ έως 31/12/2011

Όπως ενημερωθήκαμε από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΑΠ-ΟΤΕ , εντός των ημερών θα αποσταλούν Συγκεντρωτικές Καταστάσεις με το συνολικό ποσό σε κάθε Φαρμακευτικό Σύλλογο, και αφορούν πληρωμές φαρμακείων μέχρι 31.12.11 για φαρμακεία που έχουν καταθέσει συνταγές μέσω του συλλόγου. 
Οι σύλλογοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Φορολογική - Ασφαλιστική ενημερότητα).
Δεν απαιτείται Πιστωτικό Τιμολόγιο, προς το παρόν, αλλά ο κάθε σύλλογος θα βεβαιώσει με Υπεύθυνη Δήλωση, ότι εντός ενός μηνός το αργότερο από την πληρωμή, θα συγκεντρώσει και θα προσκομίσει όλα τα πιστωτικά τιμολόγια των  φαρμακοποιών που πληρώθηκαν. 
Επίσης ο κάθε τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος θα βεβαιώσει ότι τα μέλη του  – φαρμακοποιοί αποδέχονται την περικοπή του 3,5% σύμφωνα με τον Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ. Αριθμ. 18579 ΚΥΑ - ΦΕΚ 427 Β’ / 25-02-2013.
Το πιστωτικό τιμολόγιο θα εκδοθεί προς ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΟΤΕ (για ΕΟΠΥΥ).
Όσον αφορά τις πληρωμές του ΤΑΥΤΕΚΩ ΔΕΗ σας ενημερώνουμε ότι,  επιτέλους , με επείγον έγγραφο  ο ΕΟΠΥΥ και μετά από συνεχείς πιέσεις  του ΠΦΣ, δίνονται λεπτομερείς οδηγίες προς τα ΠΕΚΑ να προχωρήσουν στην αποπληρωμή των  οφειλών το ταχύτερο δυνατόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: